Zdjęcie w tle – kolby i logo Akademii (sowa)

 

WYKŁADY

 

Cyjanobakterie - sprzymierzeńcy czy wrogowie?

Termin: 26 października 2022 godz. 16.30

 

ZakwitCyjanobakterie, czyli sinice, swoją nazwę zawdzięczają obecnemu w ich komórkach barwnikowi – fikocyjaninie, który ma niebieskawy kolor. U większości gatunków barwnik ten częściowo maskuje zielony chlorofil. Należą one do grupy organizmów, które posiadają zdolność wytwarzania związków organicznych na drodze fotosyntezy i możliwość asymilacji azotu atmosferycznego. Zdolności te sprawiają, że sinice są pionierami – rosną wszędzie tam, gdzie znajda odrobinę wody, soli mineralnych i światła, przygotowując grunt dla organizmów bardziej wymagających tj. rośliny czy zwierzęta. Współżyją z tkankami roślin wyższych i niższych, glonami, wiciowcami, a z grzybami tworzą porosty. Sinice wodne stanowią niepożądany składnik biocenozy, szczególnie w okresie tzw. zakwitów, bowiem zużywają tlen, a dodatkowo wydzielają do wody substancje toksyczne dla innych organizmów tam żyjących. Mogą stanowić zagrożenie również dla ludzi.

Sinice mają też swoje pozytywne znaczenie. Hodowla sinic ma wiele zalet, przede wszystkim cechuje się szybkim wzrostem, dlatego mogą być zbierane przez cały rok i z wysoką wydajnością. W południowo-wschodniej Azji niektóre gatunki sinic są przysmakiem, również wyciągi z nich możemy spotkać w coraz popularniejszych suplementach diety. Organizmy te rosną także w środowiskach wód zasolonych oraz pochodzących ze ścieków, można więc je wykorzystać w celu ich oczyszczania. Rosnące zaś w pobliżu zakładów emitujących gazy spalinowe bogate w CO2, mogą go utylizować. W związku z tym, w ostatnich latach prowadzone są intensywne badania nad wykorzystaniem glonów do produkcji biopaliwa trzeciej generacji.

Materiały do pobrania: slajdy z wykładu i materiały pokazowe.

 

Wykładowcy:

 
 
 

Dr Dominik Szczukocki

 
 
 

Dr Dominik Szczukocki jest profesorem uczelni na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Pełni funkcję kierownika zespołu Pracowni Zagrożeń Środowiska. Ukończył m.in. studia podyplomowe Ochrona Środowiska oraz Mikro i nanotechnologie na Politechnice Łódzkiej, a także studium podyplomowe Analityka w Ochronie Środowiska w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadzi zajęcia z Toksykologii dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

 
 
 
 
 
 
 

Dr Barbara Burnat

 
 
 

Dr Barbara Krawczyk jest adiunktem na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, pracuje w zespole Pracowni Zagrożeń Środowiska. Ukończyła studia podyplomowe z Ochrony Środowiska na Politechnice Łódzkiej. Jest koordynatorem zajęć z Chemii Środowiska dla studentów Wydziału Chemii UŁ.

 
 
 
 

Główna tematyka badawcza zespołu to badania dotyczące analizy toksyn sinicowych w środowisku i materiale biologicznym oraz badanie wpływu różnego typu czynników na wzrost fitoplanktonu, efektywność zakwitów i biosyntezy toksyn.

 

Ciepło, znane czy nieznane?

Termin: 23 listopada 2022 godz. 16.30

 

Celem wykładu jest zaznajomienie słuchaczy ze zjawiskami związanymi z ciepłem. Słuchacze dowiedzą się czy jest różnica pomiędzy ciepłem i temperaturą. Zapoznają się z rodzajami enrgii oraz procesami wymiany i konwersji energii. Dowiedzą się w jaki sposób ciepło jest przenoszone i jakie są skutki tego procesu. Poznają również jaki wpływ na przebieg przemian fazowych i reakcji chemicznych ma ciepło i temperatura.

Materiały do pobrania: slajdy z wykładu.

 

 

Wykładowca:

 
 
 

Małgorzata Jóźwiak

 
 
 

Prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak studia chemiczne ukończyła na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę doktorską obroniła na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2005 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego na Wydziale Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Zaś w 2014 r otrzymała tytuł profesora nauk chemicznych. Od 2017 roku zatrudniona jest na stanowisku profesora zwyczajnego. Pracuje w Katedrze Chemii Fizycznej i jest kierownikiem Zakładu Chemii Fizycznej Makromolekuł. Zajmuje się badaniem właściwości fizyko-chemicznych mieszanych wodno-organicznych rozpuszczalników (w szczególności właściwości hydrofilowo-hydrofobowych) oraz organiczno-organicznych mieszanin jak również roztworów substancji rozpuszczonych w tych mieszanych rozpuszczalnikach. Poza tym prowadziła badania procesu tworzenia kompleksów eterów koronowych i ich analogów z kationami metali w mieszanych wodno-organicznych rozpuszczalnikach. Odbyła szereg staży naukowych we Włoszech.

 
 
 
 

 

ZESPÓŁ

Prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak

Przewodnicząca Rady Programowej ACCh,
Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej Makromolekul
e-mail: malgorzata.jozwiak@chemia.uni.lodz.pl

 


Dr Paweł Urbaniak

Starszy wykładowca,
Opiekun Koła Naukowego Chemików
e-mail: pawel.urbaniak@chemia.uni.lodz.pl

 


Dr Anna Wrona-Piotrowicz

Adiunkt,
Opiekun Koła Naukowego Chemii Kosmetycznej
e-mail: anna.wrona@chemia.uni.lodz.pl