KATEDRA CHEMII ORGANICZNEJ I STOSOWANEJ

Godło narodowe
KATEDRA CHEMII ORGANICZNEJ I STOSOWANEJ

OGÓLNE INFORMACJE O KATEDRZE

Badania naukowe: W Katedrze prowadzone są badania w obszarze szeroko rozumianej syntezy organicznej oraz dziedzin pokrewnych m.in. chemii bioorganicznej i materiałowej. Aktualnie realizowane projekty obejmują zagadnienia dotyczące chemii związków heteroatomowych, połączeń fluoroorganicznych, reaktywnych związków przejściowych, syntezy związków naturalnych i strukturalnie podobnych związków aktywnych biologicznie, a także asymetrycznej organokatalizy i katalizy homogenicznej z użyciem kompleksów metali grup przejściowych. Kolejne istotne obszary badań dotyczą zagadnień syntezy i analizy właściwości nowoczesnych materiałów ciekłokrystalicznych, chemii stabilnych rodników oraz paramagnetycznych materiałów funkcjonalnych.

Edukacja: Pracownicy Katedry prowadzą wykłady, seminaria oraz zajęcia laboratoryjne na podstawowym i zaawansowanym poziomie chemii organicznej, biochemii, spektroskopii oraz fizycznej chemii organicznej. Zajęcia kursowe dla studentów Wydziału Chemii oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, a także wykłady dla słuchaczy Szkół Doktorskich prowadzone są w języku polskim lub angielskim. Oferujemy również indywidualne kursy laboratoryjne przygotowujące do realizacji małych projektów naukowych, m.in. w ramach Studenckich Grantów Badawczych oraz staży Students' Power.

​​​

922

 

KONTAKT

Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej

  • Tamka 12, 91-403 Łódź, (budynek 4, piętro 1) pokój: 106-123

Kierownik Katedry

dr hab. Marcin Jasiński, prof. UŁ

e-mail: marcin.jasinski@chemia.uni.lodz.pl

Sekretariat

Zenona Frydrych

tel: 42-635-57-73

e-mail: zenona.frydrych@chemia.uni.lodz.pl

LOKALIZACJA