DOKTORATY (NOWA PROCEDURA) – ROK 2023

Data obrony pracy: 20.06.2023

Badanie właściwości fizykochemicznych wybranych stomatologicznych materiałów ceramicznych

Streszczenie

Promotor I:

  • prof. dr hab. Sławomira Skrzypek, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

Promotor II:

  • dr hab, n. med. Monika Łukomska-Szymańska,

Recenzenci:

Data obrony pracy: 04.07.2023

Reakcje polikondensacji prowadzone na spolaryzowanych granicach fazowych typu ciecz-ciecz

Streszczenie

Promotor:

  • dr hab. Łukasz Półtorak, prof. UŁ, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

Promotor pomocniczy:

  • dr Karolina Kwaczyński, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci:

 

Data obrony pracy: 22.06.2023

Węglowodany w syntezie oryginalnych bloków budulcowych

Streszczenie

Promotor:

  • dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ

Recenzenci:

Data obrony pracy: 20.01.2023

Badania nad syntezą pochodnych (1-pirenylo)fosfonoglicyny oraz ich właściwości fotofizycznych i cytotoksycznych

Streszczenie

Promotor:

  • dr hab. Bogna Rudolf, prof. UŁ, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci:

Uchwała (PDF)

 

Data obrony pracy: 04.01.2023

Funkcjonalizacja aramidowych materiałów włókienniczych nanostrukturami srebra.

Streszczenie

Promotor I:

  • dr hab. Grzegorz Celichowski, prof. UŁ, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

Promotor II:

  • dr hab.inż. Małgorzata Cieślak, Zakład Chemicznych Technologii Włókienniczych

Recenzenci:

Decyzja (PDF)

 

DOKTORATY (NOWA PROCEDURA) – ROK 2022

Data obrony pracy: 08.11.2022

Fosforoorganiczne pochodne chiralnych azyrydyn - synteza i badanie aktywności katalitycznej w wybranych transformacjach asymetrycznych

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Michał Rachwalski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

Recenzenci:

prof. dr hab. Jacek Ścianowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii
prof. dr hab. inż. Dorota Piotrowska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Chemii Bioorganicznej
prof. dr hab.inż. Piotr Kiełbasiński, Centrum Badań Molekularnych I Makromolekularnych PAN w Łodzi, Zakład Chemii Heteroorganicznej

 

Uchwała

Data obrony pracy: 20.09.2022

Badania powstawania kompleksów inkluzyjnych cyklodekstryn z wybranymi związkami biologicznie aktywnymi

Streszczenie

Promotor:
prof. dr hab. Bartłomiej Pałecz, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

Promotor pomocniczy:
dr Artur Stępniak, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci:

Prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Budzisz, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Prof. dr hab. inż. Grażyna Budryn Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka
Dr hab. Joanna Masternak, prof. UJK, Instytut Chemii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Uchwała

Data obrony pracy: 16.09.2022

Oznaczanie substancji psychoaktywnych na zminiaturyzowanych granicach fazowych typu ciecz-ciecz

Streszczenie

Promotor:
dr hab.Łukasz Półtorak, Uniwersytet Łódzki

Promotor pomocniczy:
dr Konrad Rudnicki, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci:

dr hab. Martin Jönsson-Niedziółka, Instytut Chemii Fizycznej, Polska Akademia Nauk
dr hab. Jolanta Kochana, prof. UJ, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagiellońsk
dr hab. Monika Naumowicz, prof. UwB, Wydział Chemii, Uniwersytet w Białymstoku

 

Uchwała

DOKTORATY (NOWA PROCEDURA) – ROK 2021

Data obrony pracy: 25.05.2022

Zastosowanie chromatografii gazowej w analizie moczu i śliny na zawartość tiolaktonu homocysteiny

Streszczenie

Promotor:
 prof. dr hab. Rafał Głowacki, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci:
prof. dr hab. Michał Markuszewski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny
prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek, Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii

Uchwała

Data obrony pracy: 19.01.2022

Fluoroalkilosilany jako modyfikatory powłok diamentopodobnych

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Michał Cichomski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
prof. dr hab. Stanisław Mitura, Akademia Kaliska, Międzywydziałowa Katedra Inżynieryjno-Medyczna

Uchwała

Data obrony pracy: 16.11.2021

Badanie liponylolizyny i kwasu liponowego w kontekście ich właściwości antyoksydacyjnych

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Grażyna Chwatko, prof. UŁ Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci:
prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Joanna Karpińska, Wydział Chemii, Uniwersytet w Białymstoku

Uchwała

Data obrony pracy: 28.10.2021

Woltamperometryczna analiza leków z wykorzystaniem różnych elektrod węglowych

Streszczenie

Promotor:
prof. dr hab. Sławomira Skrzypek, Uniwersytet Łódzki

Promotor pomocniczy:
dr Mariola Brycht, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci:
prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska, Wydział Chemii UMCS w Lublinie
dr hab. Sławomir Michałkiewicz, prof. UJK, Instytut Chemii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uchwała

Data obrony pracy: 10.09.2021

Wykorzystanie technik woltamperometrycznych w elektroanalizie i badaniach interakcji DNA

Streszczenie

Promotor:
prof. dr hab. Witold Ciesielski, Uniwersytet Łódzki

Promotor pomocniczy:
dr Sylwia Smarzewska, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci:
prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk, Wydział Chemii UMCS w Lublinie
prof. dr hab. Bogusław Baś, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Sławomir Michałkiewicz, prof. UJK, Instytut Chemii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uchwała

Data obrony pracy: 20.09.2021

Synteza i aktywność biologiczna metaloorganicznych pochodnych kwasu foliowego oraz wybranych inhibitorów polimeryzacji tubuliny

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Damian Plażuk, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Promotor pomocniczy:
dr Błażej Rychlik, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci:
prof. dr hab. Marcin Drąg, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Jacek Jemielity, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. n.farm. Dorota Piotrowska, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uchwała

Data obrony pracy: 07.07.2021

Badanie hydrofobowej hydratacji wybranych glimów w mieszaninie N,N-dimetyloformamidu z wodą

Streszczenie

Promotor:
prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak, Uniwersytet Łódzki

Promotor pomocniczy:
dr Magdalena Tyczyńska, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci:
dr hab. Joanna Krakowiak, prof. PG, Politechnika Gdańska
prof. dr hab. Wojciech Marczak, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uchwała

Data obrony pracy: 12.05.2021

Materiały węglowe w elektroanalizie

Streszczenie

Promotor:
prof. dr hab. Witold Ciesielski, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

Promotor pomocniczy:
dr Sylwia Smarzewska, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci:
prof. dr hab. Bogusław Baś, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
prof. dr hab. Mieczysław Korolczuk, Wydział Chemii, Uniwersytet MCS w Lublinie

Uchwała

Data obrony pracy: 21.04.2021

Charakterystyka właściwości fizykochemicznych powłok diamentopodobnych domieszkowanych tytanem i ich modyfikacja cienkimi warstwami organicznymi

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Michał Cichomski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci:
prof. dr hab. Stanisław Mitura, Akademia Kaliska, Międzywydziałowa Katedra Inżynieryjno-Medyczna
dr hab. prof. PP Arkadiusz Ptak, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Uchwała

Data obrony pracy: 09.04.2021

6-oksowerdazyl jako element strukturalny materiałów ciekłokrystalicznych

Streszczenie

Promotor:
prof. dr hab. Piotr Kaszyński, prof. UŁ, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci:
dr hab. Zbigniew Galewski, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. inż. Przemysław Kula, WAT w Warszawie

Uchwała

DOKTORATY (NOWA PROCEDURA) – ROK 2020

Data obrony pracy: 21.10.2020

Teoretyczne badania właściwości konformacyjnych wybranych pochodnych eterów azakoronowych zawierających fragmenty glukozy lub celebiozy oraz ich zdolności do kompleksowania aspiryny, paracetamolu i busulfanu

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Anna Ignaczak, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci:
prof. dr hab. Marek Cypryk, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi
prof. dr hab. Teobald Kupka, Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego

Uchwała

Data obrony pracy: 27.10.2020

Synteza i przemiany chemiczne metaloorganicznych i organicznych koniugatów wybranych zasad nukleinowych o potencjalnych zastosowaniach w biologii i medycynie

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Konrad Kowalski, prof. UŁ, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci:
prof. dr hab. Bartłomiej Furman, Instytut Chemii Organicznej PAN
dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK, Katedra Chemii Organicznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uchwała

Data obrony pracy: 20.10.2020r

Badanie kompleksów inkluzyjnych wybranych fungicydów z α- i β-cyklodekstrynami

Streszczenie

Promotor:
prof.dr hab. Bartłomiej Pałecz, Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

Promotor pomocniczy:
dr Artur Stępniak,Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

Recenzenci:
prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Budzisz, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
prof. dr hab. inż. Elżbieta Łodyga-Chruścińska, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka

Uchwała

Data obrony pracy: 23.10.2020

Badanie procesu przyłączania katalazy i dysmutazy ponadtlenkowej do powierzchni nanocząstek metalicznych

Streszczenie

Promotor:
prof. dr hab. Jarosław Grobelny, Uniwersytet Łódzki

Promotor pomocniczy:
dr Katarzyna Ranoszek-Soliwoda, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci:
prof. dr hab. Lucyna Woźniak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
prof. dr hab. Bogdan Walkowiak, Politechnika Łódzka, BioNanoPark Łódź

Uchwała

Data obrony pracy: 27.01.2020

Wytwarzanie i badanie nanodrutów srebra modyfikowanych tlenkami cyny

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Grzegorz Celichowski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci:
dr hab. Joanna Niedziółka-Jönsson, prof. nadzw., Instytut Chemii Fizycznej PAN
dr hab. inż. Joanna Pietrasik, prof. nadzw., Politechnika Łódź

Uchwała

Data obrony pracy: 27.01.2020

Wybrane efekty towarzyszące słabym oddziaływaniom w układach dwu- i trójciałowych

Streszczenie

Promotor:
prof. dr hab. Marcin Palusiak, Uniwersytet Łódzki

Promotor pomocniczy:
dr Małgorzata Domagała, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci:
prof. dr hab. Aleksander Filarowski, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr hab. Teobald Kupka, Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego

Uchwała

DOKTORATY (NOWA PROCEDURA) – ROK 2019

Data obrony pracy: 9.12.2019

Półsandwiczowe kompleksy metalokarbonylowe żelaza, molibdenu i rutenu, synteza, reaktywność oraz zastosowanie w biochemii

Streszczenie

Promotor:
Bogna Rudolf, prof. UŁ

Recenzenci:
dr hab. inż. Monika Pitucha, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. Agnieszka Wilczewska, prof. UwB, Wydział Chemii Uniwersytet w Białymstoku

Uchwała

Data obrony pracy: 11.12.2019

Synteza nowych chiralnych ligandów pochodnych cukrów i ich wykorzystanie w reakcjach asymetrycznych

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ

Recenzenci:
dr hab. Iwona Głowacka, prof. UM, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr hab. inż. Zbigniew Pakulski, prof. nadzw., ICHO PAN

Uchwała

Data obrony pracy: 9.12.2019

Ocena wpływu tlenku grafenu oraz nanostruktur srebra na aktywność fotokatalityczną powłok ditlenku tytanu

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Ireneusz Piwoński, prof. UŁ

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Adamczyk, PAN
dr hab. inż. Beata Zielińska, ZUT

Uchwała

Data obrony pracy: 14.11.2019

Synteza i zastosowanie nowych cząsteczek zawierających fragmenty metalokarbonylowe oraz grupy fosforoorganiczne lub nanocząstki magnetyczne

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Bogna Rudolf, prof. UŁ

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Artur Mucha, Politechnika Wrocławska
prof. ucz. dr hab. Tomasz Pospieszny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uchwała

Data obrony pracy: 26.09.2019

Samoorganizujące się materiały paramagnetyczne oparte na rodniku 1,4-dihydrobenzo[e][1,2,4]triazyn-4-ylowym

Streszczenie

Promotor:
prof. dr hab. Piotr Kaszyński, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci:
prof. dr hab. Ewa Górecka, Uniwersytet Warszawski
dr hab. zbigniew Galewski, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

Uchwała

Data obrony pracy: 23.09.2019

Elektrochemiczne badania wybranych leków weterynaryjnych

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ

Promotor pomocniczy:
dr Sławomir Domagała, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci:
dr hab. Jolanta Kochana, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Krzysztof Miecznikowski, Uniwersytet Warszawski

Uchwała

Data obrony pracy: 24.09.2019

Nanomateriały jako modyfikatory powierzchni stałych elektrod węglowych w woltamperometrycznym oznaczaniu wybranych związków biologicznie czynnych

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ

Promotor pomocniczy:
dr Mariola Brycht, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Bogusław Baś,Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Kraków
dr hab. Anna Nowicka, Uniwersytet Warszawski

Uchwała

Data obrony pracy: 24.09.2019

Wpływ hormonów na fitoplankton oraz metody ich oznaczania w środowisku wodnym

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ

Kopromotor:
dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Promotor pomocniczy:
dr Dominik Szczukocki, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci:
prof. dr hab. I. Staneczko-Baranowska, Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. P. Wieczorek, Uniwersytet Opolski

Uchwała

Data obrony pracy: 23.09.2019

Zastosowanie sprzężonych nienasyconych ketonów arylowych w syntezie wybranych związków organicznych i metaloorganicznych o właściwościach fluorescencyjnych

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Damian Plażuk, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci:
dr hab. Michał Barbasiewicz, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Borys Ośmiałowski, prof. UMK, Uniwersytet M.Kopernika

Uchwała

Data obrony pracy: 01.07.2019

Badania strukturalne i analiza oddziaływań stabilizujących w kryształach wybranych pochodnych związków azaaromatycznych

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Agnieszka Rybarczyk-Pirek, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci:
dr hab. inż. Izabela Madura, prof. PW, Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Rafał Kruszyński, Politechnika Łódzka

Uchwała

Data obrony pracy: 29.05.2019

Chromatografia cieczowa w oznaczaniu związków siarki w próbkach biologicznych

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Grażyna Chwatko, prof. UŁ

Recenzenci:
dr hab. Magdalena Biesaga, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Krzysztof Kuśmierek, Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego

Uchwała

Data obrony pracy: 29.05.2019

Synteza i aktywność biologiczna wybranych pochodnych benzochinazolin

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Andrzej Jóźwiak, prof. UŁ

Promotor pomocniczy:
dr Zbigniew Malinowski, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci:
dr hab. Beata Jasiewicz, prof. nadzw., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Jacek Sośnicki, prof. nadzw., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Uchwała

Data obrony pracy: 28.05.2019

Synteza i badania fotofizyczne nowych fluoroforów pirenowych

Streszczenie

Promotor:
prof. dr hab. Janusz Zakrzewski, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci:
prof. dr hab. Józef Drabowicz, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi
dr hab. inż. Tomasz Kliś, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Uchwała

Data obrony pracy: 21.05.2019

Synteza α-aminofosfonianów pochodnych pirolo-2-karboksyaldehydu i 5-nitrofurfuralu oraz ich właściwości fito- i ekotoksykologiczne

Streszczenie

Promotor:
prof. dr hab. Jarosław Lewkowski, Uniwersytet Łódzki

Promotor pomocniczy:
dr Rafał Karpowicz, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci:
prof. dr hab. Piotr Kiełbasiński, Cdentrum Badań Molekularnych I Makromolekularnych PAN w Łodzi
prof. dr hab. Dariusz Witt, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska

Uchwała

Data obrony pracy: 10.04.2019

Synteza aromatycznych wielopierścieniowych N-etoksykarbonylotioamidów i ich wykorzystanie w syntezie nowych fluoroforów

Streszczenie

Promotor:
prof. dr hab. Janusz Zakrzewski, Uniwersytet Łódzki

Promotor pomocniczy:
dr Anna Wrona-Piotrowicz, Uniwersytet Łódzki

Recenzenci:
prof. dr hab. Jacek W. Morzycki, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii Uniwerystet w Białymstoku
prof. dr hab. Piotr Kiełbasiński, CBMiM PAN w Łodzi

Uchwała

Data obrony pracy: 15.02.2019

Wielofunkcyjne materiały włókiennicze modyfikowane nanostrukturami srebra i tlenku tytanu

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Grzegorz Celichowski, prof. UŁ
dr hab. inż. Małgorzata Cieślak, Instytut Włókiennictwa w Łodzi

Recenzenci:
dr hab. inż. Małgorzata Zimniewska, prof. nadzw., Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Dariusz M. Bieliński, Politechnika Łódzka

Uchwała

Data obrony pracy: 14.02.2019

Kryształy fotoniczne TiO2 modyfikowane nanostrukturami mono-i bimetalicznymi jako nowoczesne materiały funkcjonalne o wysokiej aktywności fotokatalitycznej

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Ireneusz Piwoński, prof. UŁ

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Sylwia Mozia, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
prof. dr hab. Konrad Szaciłowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Uchwała

DOKTORATY (NOWA PROCEDURA) - ROK 2018

Data obrony pracy: 27.09.2018

Data nadania stopnia doktora: 24.10.2018

Chiralne układy azaheteroorganiczne synteza i zastosowanie w reakcjach stereoróżnicujących

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Michał Rachwalski, prof. UŁ

Recenzenci:
dr hab. Dorota Piotrowska, prof. nadzw., Uniwersytet Medyczny
dr hab. Jacek Ścianowski, prof. nadzw., Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Data obrony pracy: 26.09.2018

Data nadania stopnia doktora: 24.10.2018

Wytwarzanie i zastosowanie ceramicznych elektrod węglowych do oznaczania wybranych związków biologicznie czynnych

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ

Recenzenci:
dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga, prof. nadzw., Uniwersytet Warszawski
dr hab. Małgorzata Wiśniewska, prof. nadzw., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Data obrony pracy: 24.09.2018

Data nadania stopnia doktora: 24.10.2018

Rozwój metod syntezy fluorometylowanych N-, O-, i S-heterocykli o różnej wielkości pierścienia

Streszczenie

Promotor:
prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń, Wydział Chemii, UŁ

Promotor pomocniczy:
dr Emilia Obijalska, Wydział Chemii, UŁ

Recenzenci:
prof. dr hab. Henryk Koroniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. Marek Chmielewski, IChO PAN

Data obrony pracy: 10.09.2018

Data nadania stopnia doktora: 12.09.2018

Wykorzystanie imin trifluoroacetonitrylu do syntez heterocykli azotowych i siarkowych w reakcjach (3+2)-cykloaddycji

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Marcin Jasiński, prof. UŁ

Recenzenci:
dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska, PW
dr hab. Rafał Loska, IChO PAN

Data obrony pracy: 17.07.2018

Data nadania stopnia doktora: 12.09.2018

Rozwój metod syntezy i badania nad reaktywnością tioketonów funkcjonalizowanych grupą ferrocenylową

Streszczenie

Promotor:
prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń

Recenzenci:
dr hab. inż. Łukasz Albrecht, prof. PŁ
dr hab. Michał Barbasiewicz, UW

Data obrony pracy: 15.02.2018

Data nadania stopnia doktora: 21.02.2018

Wysokosprawna chromatografia cieczowa wybranych pochodnych endogennych tioli

Streszczenie

Promotor:
dr. hab. Rafał Głowacki, prof. UŁ

Recenzenci:
dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska, prof. PŁ
dr hab. Szymon Bocian, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu

Data obrony pracy: 20.03.2018

Data nadania stopnia doktora: 21.03.2018

Nowe chiralne azirydynyloalkohole i aminoazirydyny jako efektywne katalizatory w syntezie asymetrycznej

Streszczenie

Promotor:
prof. dr hab. Stanisław Leśniak

Recenzenci:
prof. nadzw. dr hab. Dorota Piotrowska, Uniwersytet Medyczny
prof. nadzw. dr hab. Jacek Ścianowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Data obrony pracy: 14.03.2018

Data nadania stopnia doktora: 21.03.2018

Nowe reakcje tioketonów arylowych i hetarylowych ze związkami 1,3-dipolarnymi

Streszczenie

Promotor:
prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń

Promotor pomocniczy:
dr Katarzyna Urbaniak

Recenzenci:
prof. dr hab. Dorota Gryko, ICHO PAN Warszawa
dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. nadzw. Instytut Chemii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska

DOKTORATY (NOWA PROCEDURA) - ROK 2017

Data obrony pracy: 26.06.2017

Data nadania stopnia doktora: 27.09.2017

Reakcje tia-Dielsa-Aldera z wykorzystaniem tioketonów oraz tiochalkonów jako aktywnych heterodienofili lub heterodienów

Streszczenie

Promotor:
prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń

Recenzenci:
dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK, Wydział Chemii, Uniwersytet M. Kopernika,
prof. dr hab. Piotr Kiełbasiński, CBMiM, PAN, Łódź

Data obrony pracy: 26.06.2017

Data nadania stopnia doktora: 5.07.2017

Metaloorganiczne pochodne chromonu oraz 7-ADCA: synteza, struktura i aktywność biologiczna

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Konrad Kowalski, prof. UŁ

Recenzenci:
dr hab. n. farm. Iwona Głowacka, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK, Wydział Chemii, Uniwersytet M. Kopernika

DOKTORATY (NOWA PROCEDURA) - ROK 2016

Data obrony pracy: 14.12.2016

Data nadania stopnia doktora: 21.12.2016

Elektroforeza kapilarna związków aktywnych biologicznie z wykorzystaniem zatężania w układzie pomiarowym

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Rafał Głowacki, prof. UŁ
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek, Uniwersytet Opolski,
dr hab. Michał Markuszewski, prof. nadzw., Gdański Uniwersytet Medyczny

Data obrony pracy: 16.11.2016

Data nadania stopnia doktora: 23.11.2016

Grupa N-tlenkowa jako zasada Lewisa w oddziaływaniach niekowalencyjnych

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Marcin Palusiak, prof. UŁ

Promotor pomocniczy:
dr Agnieszka Rybarczyk-Pirek

Recenzenci:
prof. dr hab. Tadeusz Krygowski UW,
dr hab. inż. Borys Ośmiałowski, prof. UTP

Data obrony pracy: 20.10.2016

Data nadania stopnia doktora: 26.10.2016

Synteza i właściwości kompleksujące wybranych ligandów makrocyklicznych zbudowanych na bazie pierścienia cyklotrifosfazenowego

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Grzegorz Andrijewski - prof. UŁ

Promotor pomocniczy:
dr Piotr Seliger

Recenzenci:
prof. dr hab. Stefan Lis - UAM w Toruniu
prof. dr hab. Edward Szłyk - UMK w Toruniu

Data obrony pracy: 26.09.2016

Data nadania stopnia doktora: 28.09.2016

Synteza nowych receptorów pochodnych cukrów i eterów azakoronowych i badanie ich właściwości kompleksujących

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Stanisław Porwański - UŁ

Recenzenci:
dr hab. inż. Ilona Wandzik, prof. nadzw. - Politechnika Śląska
dr hab. Janusz Madaj, prof. nadzw. - Uniwersytet Gdański

Data obrony pracy: 14.09.2016

Data nadania stopnia doktora: 28.09.2016

Synteza i badanie właściwości nowych makrocykli z wbudowanym układem 1,2,3-triazolowym

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Jarosław Romański, prof. UŁ,

Recenzenci:
dr hab. Jacek Ścianowski - UMK w Toruniu
dr hab. inż. Dariusz Witt - Politechnika Gdańska

Data obrony pracy: 14.09.2016

Data nadania stopnia doktora: 28.09.2016

Nowe zastosowania pochodnych L-proliny do syntez optycznie czynnych związków poliheterocyklicznych

Streszczenie

Promotor:
prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń - UŁ

Recenzenci:
dr hab. inż. Łukasz Albrecht - Politechnika Łódzka
dr hab. Zbigniew Kałuża - IChO PAN

Data obrony pracy: 13.09.2016

Data nadania stopnia doktora: 28.09.2016

Synteza i badania biologiczne ferrocenylowych modulatorów polimeryzacji tubuliny

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Damian Plażuk - UŁ,

Promotor pomocniczy:
dr Błażej Rychlik - UŁ

Recenzenci:
prof. dr hab. Zbigniew J.Kamiński -IChO PAN
prof. dr hab. Marcin Drąg - Politechnika Wrocławska

Data obrony pracy: 11.05.2016

Data nadania stopnia doktora: 18.05.2016

Cyklodekstryny jako nano-kontenery wybranych środków ochrony roślin

Streszczenie

Promotor:
prof. dr hab. Bartłomiej Pałecz - UŁ,

Promotor pomocniczy:
dr Sylwia Belica - UŁ

Recenzenci:
prof. dr hab. Aleksander Kufelnicki

DOKTORATY (STARA PROCEDURA) - ROK 2016

Data obrony pracy: 25.10.2016

Data nadania stopnia doktora: 26.10.2016

Selektywne metody derywatyzacji oraz wizualizacji w chromatografii cieczowej

Promotor:
dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ

Recenzenci:
dr hab. Inż. Joanna Kałużna-Czaplińska, prof. PŁ
dr hab. Grażyna Chwatko

Data obrony pracy: 10.06.2016

Data nadania stopnia doktora: 28.09.2016

Rearrangement of N-tert-butylimines under Flash Vacuum Thermolusis conditions

Promotor:
prof. dr hab. Stanisław Leśniak,
prof. Anna Chrostowska - Universite de Pau et Pays l'Adour

Recenzenci:
prof. dr hab. Krzysztof Wojciechowski, IChO PAN,
prof. Jean-Claude Guillemin, Sciences Chmiques de Rennes

DOKTORATY (NOWA PROCEDURA) - ROK 2015

Data obrony pracy: 29.06.2016

Data nadania stopnia doktora: 6.07.2016

Otrzymywanie mocznikowych i tiomocznikowych organokatalizatorów pochodnych cukrów i ich wykorzystanie w syntezie asymetrycznej

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Stanisław Porwański

Recenzenci:
dr hab. Renata Siedlecka, Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Zbigniew Pakulski, prof. nadz. IChO PAN, Warszawa

Data obrony pracy: 02.12.2015

Data nadania stopnia doktora: 16.12.2015

Chromatograficzne badania tiazolidynowych i tiazynowych pochodnych endogennych aldehydów

Streszczenie

Promotor:
prof. UŁ dr hab. Rafał Głowacki 

Recenzenci:
dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska, prof. nadzw. PŁ
dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, prof. nadzw. UMK

Data obrony pracy: 25.11.2015

Data nadania stopnia doktora: 16.12.2015

Synteza i kontrolowana depozycja nanocząstek złota techniką elektrorozpylania

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Jarosław Grobelny, prof. UŁ

Promotor pomocniczy:
dr Maciej Psarski

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach
prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz 

Data obrony pracy: 15.12.2015

Data nadania stopnia doktora: 16.12.2015

Transfer międzyfazowy nanocząstek złota pozwalający na ich implementację w tuszach do wytwarzania hybrydowych organiczno/ nieorganicznych układów elektronicznych

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Jarosław Grobelny, prof. UŁ

Recenzenci:
prof. dr hab. Wojciech Kujawski
prof. dr hab. Jacek Ulański

Data obrony pracy: 28.09.2015

Data nadania stopnia doktora: 30.09.2015

Synteza fosfonowych pochodnych izoindolinonu

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Andrzej Jóźwiak, prof. UŁ

Promotor pomocniczy:
dr Dariusz Cal

Recenzenci:
prof. dr hab. Piotr Barczyński
prof. dr hab. Jacek Ścianowski

Data obrony pracy: 28.09.2015

Data nadania stopnia doktora: 30.09.2015

Metalocenylowe pochodne zasad nukleinowych oraz antybiotyków β-laktamowych - nowe biometalokoniugaty o właściwościach przeciwnowotworowych i przeciwbakteryjnych

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Konrad Kowalski, prof. UŁ

Recenzenci:
prof. dr hab. Bartłomiej Furman
dr hab. Dorota Piotrowska

Data obrony pracy: 14.09.2015

Data nadania stopnia doktora: 16.09.2015

Przewodzące materiały kompozytowe na bazie poli(3,4-etylenodioksytiofenu) z immobilizowaną oksydazą glukozową

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ

Promotor pomocniczy:
dr Paweł Krzyczmonik

Recenzenci:
prof. dr hab. Paweł Kulesza
dr hab. Małgorzata Grabarczyk 

Data obrony pracy: 11.09.2015

Data nadania stopnia doktora: 16.09.2015

Badania stereochemii addycji H-fosfonianów do chiralnych i achiralnych diimin

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Jarosław Lewkowski, prof. UŁ

Recenzenci:
prof. dr hab. Józef Drabowicz
dr hab. Jacek Ścianowski

Data obrony pracy: 11.09.2015

Data nadania stopnia doktora: 16.09.2015

Elektrody nowej generacji jako narzędzie w woltamperometrycznym oznaczaniu związków biologicznie czynnych

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ

Kopromotor:
prof. dr Valèria Guzsvány

Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Bobrowski
prof. dr hab. Anna Nowicka

DOKTORATY (STARA PROCEDURA) - ROK 2015

Data obrony pracy: 5.10.2015

Data nadania stopnia doktora: 21.10.2015

Zastosowanie reakcji fotoutleniania olefin w przemysłowej syntezie

Promotor:
prof. UŁ dr hab. Wojciech Kinart 

Recenzenci:
prof. UŁ dr hab. Konrad Kowalski
dr hab. Dorota Piotrowska

Data obrony pracy: 29.09.2015

Data nadania stopnia doktora: 30.09.2015

Densymetryczne i wiskozymetryczne badania hydrofobowej hydratacji wybranych związków organicznych w mieszaninach N,N-dimetyloformamidu z wodą

Promotor:
prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak

Recenzenci:
dr hab. Wojciech Marczak, prof. IMPiZŚ
dr hab. inż. Dorota Warmińska

Data obrony pracy: 21.04.2015

Data nadania stopnia doktora: 22.04.2015

Badania nad syntezą aminofosfonowych pochodnych zawierających pięcioczłonowe układy heterocykliczne o potencjalnych właściwościach cytotoksycznych

Promotor:
dr hab. Jarosław Lewkowski, prof. UŁ

Recenzenci:
prof. dr hab. Lucyna Woźniak
prof. dr hab. Piotr Kiełbasiński

Data obrony pracy: 22.03.2015

Data nadania stopnia doktora: 31.03.2015

Wytwarzanie powłok tlenku tytanu (IV) modyfikowanych nanocząsteczkami srebra oraz badania ich właściwości fotokatalitycznych i przeciwbakteryjnych

Promotor:
dr hab. Ireneusz Piwoński

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Hieronim Szymanowski
dr hab. Rafał Głowacki, prof. UŁ

Data obrony pracy: 16.02.2015

Data nadania stopnia doktora: 18.02.2015

Termodynamiczne właściwości roztworów kwasów aminofosfonowych oraz ich pochodnych

Promotor:
prof. dr hab. Bartłomiej Pałecz

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Elżbieta Łodyga-Chruścińska
prof. dr hab. Aleksander Kufelnicki

DOKTORATY (NOWA PROCEDURA) - ROK 2014

Data obrony pracy: 19.06.2013

Data nadania stopnia doktora: 26.06.2013

Woltamperometria z falą prostokątną jako narzędzie w badaniach mechanizmów reakcji i oznaczeniach ilościowych pestycydów

Streszczenie

Promotor:
dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ

Kopromotor:
prof. Valentin Mirceski

Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Bobrowski
prof. dr hab. Andrzej Sobkowiak

DOKTORATY (STARA PROCEDURA) - ROK 2014

Data obrony pracy: 17.11.2014

Data nadania stopnia doktora: 19.11.2014

Reakcje Fujiwara-Moritani ferrocenu i pirenu. Badania fotofizyczne nowych fluoroforów pirenylowych

Promotor:
dr hab. Janusz Zakrzewski, prof. UŁ

Data obrony pracy: 29.10.2014

Data nadania stopnia doktora: 19.11.2014

Wytwarzanie oraz charakterystyka mikro-i nanotribologiczna jedno- i dwuskładnikowych powłok krzemoorganicznych

Promotor:
dr hab. Michał Cichomski

Data obrony pracy: 23.09.2014

Data nadania stopnia doktora: 24.09.2014

Zastosowanie metod chemii obliczeniowej do analizy stopnia delokalizacji elektronów w wybranych cząsteczkach związków organicznych i metaloorganicznych

Promotor:
dr hab. Marcin Palusiak, prof. UŁ

Data obrony pracy: 16.04.2014

Data nadania stopnia doktora: 23.04.2014

Termodynamiczna analiza wodnych roztworów gemini surfaktantów

Promotor:
prof. dr hab. Henryk Piekarski

Data obrony pracy: 2.04.2014

Data nadania stopnia doktora: 23.04.2014

Wykorzystanie chromatografii cieczowej do oznaczania kaptoprylu oraz merkaptopuryny i jej wybranych metabolitów w próbkach biologicznych

Promotor:
dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ

Data obrony pracy: 24.02.2014

Data nadania stopnia doktora: 26.02.2014

Synteza azotowych i tlenowych związków heterocyklicznych w warunkach homogenicznej katalizy kompleksami palladu

Promotor:
dr hab. Anna Zawisza

DOKTORATY (STARA PROCEDURA) - ROK 2013

Data obrony pracy: 24.09.2013

Data nadania stopnia doktora: 25.09.2013

Kształtowanie właściwości hydrofobowych wybranych materiałów poprzez chemiczną modyfikację ich gładkich i teksturowanych powierzchni

Promotor:
dr hab. Grzegorz Celichowski, prof. UŁ

Data obrony pracy: 25.06.2013

Data nadania stopnia doktora: 26.06.2013

Badania metodą elektronowego rezonansu parametrycznego(EPR) nasion zbóż o różnej odporności na stres oksydacyjny

Promotor:
dr hab. Maria Łabanowska, Uniwersytet Jagielloński

Data obrony pracy: 19.02.2013

Data nadania stopnia doktora: 20.02.2013

Badania stereochemii addycji niektórych nukleofili fosforowych do azometinowego wiazania zasad Schiffa aromatycznych dialdehydów

Promotor:
dr hab. Jarosław Lewkowski, prof. UŁ

Data obrony pracy: 1.02.2013

Data nadania stopnia doktora: 20.02.2013

Synteza i charakterystyka nanocząstek metalicznych

Promotor:
dr hab. Jarosław Grobelny, prof. UŁ

DOKTORATY (NOWA PROCEDURA) - ROK 2012

Data obrony pracy: 25.09.2012

Data nadania stopnia doktora: 26.09.2012

Elektrody przyjazne środowisku w woltamperometrii związków organicznych

Streszczenie

Promotor:
prof. dr hab. Witold Ciesielski 

Recenzenci:
prof. dr hab. Mieczysław Korolczuk
dr hab. inż. Bogusław Baś

DOKTORATY (STARA PROCEDURA) - ROK 2012

Data obrony pracy: 17.10.2012

Data nadania stopnia doktora: 24.10.2012

Wpływ temperatury na proces tworzenia kompleksów eteru koronowego 15C5 z kationem sodu w wybranych mieszaninach wody z niektórymi alkoholami

Promotor:
dr hab. Małgorzata Jóźwiak, prof. UŁ

Data obrony pracy: 27.09.2012

Data nadania stopnia doktora: 24.10.2012

Zastosowanie programu TLSee® w chromatografii cienkowarstwowej do oznaczania substancji biologicznie czynnych

Promotor:
prof. dr hab. Witold Ciesielski

Data obrony pracy: 24.09.2012

Data nadania stopnia doktora: 26.09.2012

Badania reaktywności nowych hydrazydów pochodnych kwasów imidazolokarboksylowych oraz (S)-proliny

Promotor:
prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń

Data obrony pracy: 04.07.2012

Data nadania stopnia doktora: 06.07.2012

Homocysteina jako składnik białek człowieka i innych ssaków; badania chromatograficzne

Promotor:
dr hab. Rafał Głowacki, prof. UŁ

Data obrony pracy: 02.07.2012

Data nadania stopnia doktora: 06.07.2012

Badania tribologiczne i fizykochemiczne warstw zol-żel domieszkowanych nanocząstkami ceramicznymi

Promotor:
dr hab. Jarosław Grobelny, prof. UŁ

Data obrony pracy: 27.06.2012

Data nadania stopnia doktora: 06.07.2012

Oddziaływanie kationowego dendrymeru PAMAM G4 z wybranymi lekami oraz składnikami płynów ustrojowych

Promotor:
dr hab. Bartłomiej Pałecz

Data obrony pracy: 27.06.2012

Data nadania stopnia doktora: 06.07.2012

Badania asocjacji międzymolekularnej w ciekłych dwuskładnikowych mieszaninach n-alkoksyetanoli z etylenoglikolami zawierającymi od 2 do 8 atomów węgla w cząsteczce

Promotor:
dr hab. Małgorzata Jóźwiak, prof. UŁ

Data obrony pracy: 13.04.2012

Data nadania stopnia doktora: 09.05.2012

Badania efektów strukturalnych w obrębie ciekłych dwu- i trójskładnikowych mieszanin zawierających sulfolan, alkoksyetanol i polietylenoglikol

Promotor:
dr hab. Cezary Kinart, prof. UŁ

DOKTORATY - ROK 2011

Data obrony pracy: 15.04.2011

Data nadania stopnia doktora: 18.05.2011

Chemoselektywne reakcje nukleofilowego trifluorometylowania wybranych α-iminoketonów z wykorzystaniem odczynnika Rupperta

Promotor:
prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń

Data obrony pracy: 25.05.2011

Data nadania stopnia doktora: 15.06.2011

Badania asocjacji międzymolekularnej w ciekłych dwuskładnikowych mieszaninach n-alkoksyetanoli z etylenoglikolami zawierającymi od 2 do 8 atomów węgla w cząsteczce

Promotor:
dr hab. Cezary Kinart, prof. UŁ

Data obrony pracy: 25.05.2011

Data nadania stopnia doktora: 15.06.2011

Synteza i przemiany aminofosfonowych i aminofosfonawych ligandów pochodnych ferrocenu

Promotor:
dr hab. Jarosław Lewkowski, prof. UŁ

Data obrony pracy: 08.06.2011

Data nadania stopnia doktora: 15.06.2011

Modyfikacje układu 3-hydroksy-2,3-dihydro-1H-izoindol-1-onu z wykorzystaniem sec-butylolitu i pokrewnych reagentów

Promotor:
dr hab. Andrzej Jóźwiak, prof. UŁ

Data obrony pracy: 08.06.2011

Data nadania stopnia doktora: 15.06.2011

Konduktometryczne i wolumetryczne badania roztworów różnych kwasów karboksylowych i ich soli sodowych

Promotor:
dr hab. Adam Bald, prof. UŁ

Data obrony pracy: 5.07.2011

Data nadania stopnia doktora: 13.07.2011

Termodynamiczne badania naturalnych aminokwasów w wodnych roztworach etanolu oraz innych rozpuszczalników organicznych

Promotor:
dr hab. Bartłomiej Pałecz, prof. UŁ

Data obrony pracy: 28.10.2011

Data nadania stopnia doktora: 16.11.2011

Badanie reakcji prowadzących do tworzenia wiązań węgiel-atom

Promotor:
dr hab. Wojciech Kinart, prof. UŁ

Data obrony pracy: 30.11.2011

Data nadania stopnia doktora: 21.12.2011

Wpływ pochodnych kwasów ditiofosforowych na właściwości tribologiczne tlenku glinu

Promotor:
prof. dr hab.inż. Stanisław Płaza

Data obrony pracy: 07.12.2011

Data nadania stopnia doktora: 21.12.2011

Oddziaływanie naturalnych aminokwasów z chlorkami sodu i potasu w roztworach wodnych

Promotor:
dr hab. Bartłomiej Pałecz, prof. UŁ

DOKTORATY - ROK 2010

Data obrony pracy: 16.06.2010

Data nadania stopnia doktora: 23.06.2010

Nowe przykłady zastosowania związków cynoorganicznych w syntezie organicznej

Promotor:
dr hab. Wojciech Kinart, prof. UŁ

Data obrony pracy: 6.07.2010

Data nadania stopnia doktora: 14.07.2010

Wytwarzanie zaawansowanych powłok ceramiczno-organicznych na bazie tlenku tytanu

Promotor:
dr hab. Jarosław Grobelny, prof. UŁ

Data obrony pracy: 20.09.2010

Data nadania stopnia doktora: 22.09.2010

Synteza optycznie czynnych pochodnych imidazolu oraz próby ich wykorzystania w reakcjach stereokontrolowanych

Promotor:
prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń

Data obrony pracy: 6.10.2010

Data nadania stopnia doktora: 27.10.2010

Badanie wpływu stałego pola magnetycznego na przebieg procesów elektroredukcji i elektroutleniania stopów dwuskładnikowych i trójskładnikowych na elektrodach złotych

Promotor:
prof. dr hab. Henryk Scholl

DOKTORATY - ROK 2009

Data obrony pracy: 7.01.2009

Data nadania stopnia doktora: 21.01.2009

Konduktometryczne właściwości jonów w mieszaninach czterech 2-alkoksyetanoli z wodą o jej dużej zawartości oraz fizykochemiczne własciwości tych mieszanin w pełnym zakresie składników

Promotor:
dr hab. Adam Bald, prof. UŁ

Data obrony pracy: 22.04.2009

Data nadania stopnia doktora: 20.05.2009

Badanie efektywności redukcji ładunku toksyn sinicowych w procesie uzdatniania wody ze szczególnym uwzględnieniem ozonowania

Promotor:
dr hab. Józef Dziegieć, prof. UŁ

Data obrony pracy: 27.05.2009

Data nadania stopnia doktora: 23.06.2009

Badanie wpływu związków o działaniu allelopatycznym na wzrost sinic i syntezę cyjanotoksyn

Promotor:
dr hab. Józef Dziegieć, prof. UŁ

Data obrony pracy: 6.07.2009

Data nadania stopnia doktora: 15.07.2009

Wpływ wybranych biododatków na własciwości użytkowe naturalnych i syntetycznych olejów smarowych

Promotor:
prof. dr hab. Stanisław Płaza

Data obrony pracy: 30.09.2009

Data nadania stopnia doktora: 28.10.2009

Badania równowag kwasowo-zasadowych i równowag kompleksowania jonów Ni(II) i Cu(II) w wodnych roztworach wybranych kwasów aminofosfonowych

Promotor:
dr hab. Grzegorz Andrijewski, prof. UŁ

DOKTORATY - ROK 2008

Data obrony pracy: 28.04.2008

Data nadania stopnia doktora: 28.05.2008

Reakcje termolizy w fazie gazowej wybranych heterocyklicznych tionów zawierających atomy tlenu, siarki oraz azotu

Promotor:
dr hab. Stanisław Leśniak, prof. UŁ
 

Data obrony pracy: 3.07.2008

Data nadania stopnia doktora: 9.07.2008

Przemysłowe badanie dyspergatorów osadów w procesie Hydroodsiarczania Gudronu w PKN Orlen

Promotor:
dr hab. Stanisław Płaza, prof. UŁ

Data obrony pracy: 16.09.2008

Data nadania stopnia doktora: 24.09.2008

Badania nad wykorzystaniem diamin, aminoalkoholi oraz aminokwasów w syntezach pochodnych imidazolu

Promotor:
prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń

Data obrony pracy: 8.10.2008

Data nadania stopnia doktora: 22.10.2008

Badania właściwości elektrod modyfikowanych kompleksami jonów manganu z azamakrocyklami

Promotor:
dr hab. Grzegorz Andrijewski, prof. UŁ

Data obrony pracy: 8.10.2008

Data nadania stopnia doktora: 22.10.2008

Równowagi kompleksowania jonów srebra(I) azakoronami w rozpuszczalniku mieszanym acetonitryl-woda

Promotor:
dr hab. Grzegorz Andrijewski, prof. UŁ

Data obrony pracy: 15.10.2008

Data nadania stopnia doktora: 22.10.2008

Termodynamiczne badania wodnych roztworów małych peptydów

Promotor:
dr hab. Bartłomiej Pałecz, prof. UŁ

Data obrony pracy: 4.11.2008

Data nadania stopnia doktora: 26.11.2008

Badanie korozji elektrochemicznej stopów biomedycznych na bazie FeCr

Promotor:
prof. dr hab. Henryk Scholl

Data obrony pracy: 5.11.2008

Data nadania stopnia doktora: 26.11.2008

Wiązania halogenowe i wodorowe w strukturach kryształów związków organicznych - badania rentgenograficzne i obliczenia ab initio

Promotor:
prof. dr hab. Sławomir Grabowski

Data obrony pracy: 3.12.2008

Data nadania stopnia doktora: 17.12.2008

Ferrocenylowe tioamidy i tiazole: synteza i reaktywność

Promotor:
prof. dr hab. Janusz Zakrzewski

WYKAZ DOKTORATÓW NA WYDZIALE FIZYKI I CHEMII W LATACH 2004-2007, KIERUNEK CHEMIA