Kierownik

Kierownik administracji

mgr Grażyna Sieradzka
tel 42 635 41 17
email: sieradzka@chemia.uni.lodz.pl

Pracownicy obsługi

referent, mgr inż. Ilona Związek

specjalista szklarz, Wojciech Skowronek
('Warsztat szklarski' obsługiwany przez p. Wojciecha Skowronka
(tel. 600 471 888), który świadczy usługi wszystkim pracownikom Wydziału)
wtorek ,czwartek i co drugi piątek godz. 10 -18