Zdjęcie_Katedry


Katedra Chemii Organicznej powstała 1 stycznia 1992 roku.

W latach 1992-1996 Katedra Chemii Organicznej wchodziła w skład Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŁ.
Następnie, w latach 1996-2007, Katedra  wchodziła w skład Wydziału Fizyki i Chemii UŁ.

Od 1 października 2007 roku Katedra Chemii Organicznej jest w strukturze Wydziału Chemii UŁ.


Kierownikiem Katedry Chemii Organicznej od roku 2014 jest dr hab. Bogna Rudolf, prof. UŁ
Wcześniej funkcję tę pełnili: prof. dr hab. Janusz Zakrzewski - (1997-2014) prof. dr hab. Romuald Skowroński - (1992-1997).

W Katedrze Chemii Organicznej prowadzone są badania naukowe z zakresu chemii organicznej w ramach działalności statutowej, grantów NCN. (Więcej informacji)

LOKALIZACJA

ulica Tamka 12, 91-403 Łódź

budynek 4, II piętro

e-mail: kchemorg@chemia.uni.lodz.pl
www: https://www.chemia.uni.lodz.pl/katedra-chemii-organicznej