Zespół ds. akredytacji
Przewodniczący: prof. dr hab. Marcin Palusiak
Członkowie: dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ
dr Robert Kołodziuk
dr Renata Stanecka-Badura
dr Dariusz Sroczyński

Zespół do spraw opracowania kryteriów oceny nauczycieli akademickich Wydziału Chemii
Przewodniczący - prof. dr hab. Marcin Palusiak
Członkowie: prof. dr hab. Sławomira Skrzypek
dr hab. Bogna Rudolf, prof. UŁ
prof. dr hab. Rafał Głowacki
dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ
dr hab. Damian Plażuk, prof. UŁ
dr hab. Grzegorz Celichowski, prof. UŁ

Zespół organizujący prace Akademii Ciekawej Chemii
Przewodnicząca: prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak
Członkowie: dr Mariola Tkaczyk
dr Paweł Urbaniak
dr Anna Wrona Piotrowicz

Zespół ds. kontaktów z Pracodawcami
Przewodnicząca: dr hab. Bogna Rudolf, prof. UŁ
Członkowie: dr Krzysztof Prawicki
dr Konrad Rudnicki

Zespół ds. promocji
Przewodnicząca: dr hab. Bogna Rudolf, prof. UŁ
dr Lech Leszczyński
dr Dominik Szczukocki
dr Karolina Czarny-Krzymińska
dr Greta Utecht-Jarzyńska
dr Szymon Jarzyński
dr Magdalena Tyczyńska
dr Karolina Sipa
dr Konrad Rudnicki
Cyprian Doroszko

Zespół ds. mobilności studentów:
Przewodnicząca: dr hab. Bogna Rudolf, prof. UŁ
dr Mariola Brycht
dr Barbara Burnat
dr Łukasz Półtorak
dr Anna Wieczorek-Błauż
dr Andrzej Leniart
dr Konrad Rudnicki

Zespół ds. pozyskiwania funduszy na wyposażenie laboratoriów naukowych
Przewodniczący: dr Łukasz Półtorak
dr hab. Damian Plażuk, prof. UŁ
dr hab. Marcin Jasiński, prof. UŁ
dr Andrzej Leniart
dr Karolina Kwaczyński
dr Paulina Bartos
dr Konrad Rudnicki