dr hab. Bogna Rudolf, prof. UŁ - pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus
dr hab. Magdalena Małecka, prof. UŁ - Pełnomocnik Dziekana ds. Kontaktów z Absolwentami
dr Aleksandra Szcześniak - Pełnomocnik Dziekana ds. socjalno-bytowych studentów
dr Monika Skowron - Jaskólska - Pełnomocnik Dziekana ds. USOSa
dr hab. Jarosław Romański, prof. UŁ - Pełnomocnik Dziekana ds. ECTS na Wydziale Chemii
dr Dominik Szczukocki - Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Sektorem Publicznym i NGO
dr Krzysztof Prawicki - Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Pracodawcami i Biznesem
dr Dariusz Sroczyński - Pełnomocnik Dziekana ds. Gospodarki Odpadami
dr Karolina Czarny-Krzymińska - Koordynator ds. klimatu i środowiska Wydziału Chemii