Indywidualna Nagroda Rektora I-go stopnia za osiągnięcia naukowo-badawcze:

 • prof. dr hab. Konrad Kowalski

Zespołowa Nagroda Rektora UŁ I-go stopnia za osiągnięcia naukowo-badawcze:
1. Zespół w składzie:

 • prof. dr hab. Jarosław Grobelny
 • dr hab. Grzegorz Celichowski, prof. UŁ
 • dr Emilia Tomaszewska
 • dr hab. Ireneusz Piwoński, prof. UŁ
 • dr Katarzyna Ranoszek-Soliwoda
 • dr hab. Michał Cichomski, prof. UŁ
 • dr hab. Maciej Psarski
 • dr Aneta Kisielewska

2. Zespół w składzie:

 • prof. dr hab. Rafał Głowacki
 • dr hab. Grażyna Chwatko, prof. UŁ
 • dr Justyna Piechocka
 • dr Kamila Borowczyk
 • mgr Adrianna Kamińska (doktorantka
 • mgr Monika Wieczorek (doktorantka)
 • mgr Patrycja Olejarz (doktorantka)

Indywidualna Nagrody Rektora I-go stopnia za osiągnięcia dydaktyczne:

 • prof. dr. hab. Bartłomiej Pałec
 • dr Mieczysław Płotka

Indywidualna Nagrody Rektora II-go stopnia za osiągnięcia dydaktyczne:

 • dr Michał Łomzik

Zespołowa Nagroda Rektora I-go stopnia za osiągnięcia dydaktyczne:

 • prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń
 • prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak
 • dr Anna Wrona-Piotrowicz
 • dr Mariola Tkaczyk
 • dr Paweł Urbaniak

Indywidualna Nagroda Rektora I-go stopnia za osiągnięcia organizacyjne:

 • dr hab. Damian Plażuk, prof. UŁ
 • dr Krzysztof Prawicki
 • dr Łukasz Półtorak

Indywidualna Nagroda Rektora II-go stopnia za osiągnięcia organizacyjne:

 • dr Justyna Piechocka
 • dr Robert Kołodziuk

Indywidualna Nagroda Rektora III-go stopnia za osiągnięcia organizacyjne:

 • dr Mariola Brycht
 • dr Barbara Burnat
 • dr Andrzej Leniart
 • dr Joanna Skiba
 • dr Anna Wieczorek-Błauż

Nagroda za Całokształt Dorobku Naukowego, Dydaktycznego i Organizacyjnego:

 • prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń

Indywidualna Nagroda Rektora I-go stopnia za osiągnięcia dydaktyczne:

 • dr Mariola Tkaczyk

Zespołowa Nagroda Rektora I-go stopnia za osiągnięcia dydaktyczne:

 • prof. UŁ dr hab. Ireneusz Piwoński
 • dr Renata Stanecka - Badura
 • prof. UŁ dr hab. Grzegorz Celichowski
 • prof. UŁ dr hab. Michał Cichomski
 • prof. dr hab. Jarosław Grobelny
 • dr hab. Maciej Psarski
 • dr Katarzyna Ranoszek - Soliwoda
 • dr Aneta Kisielewska

Zespołowa Nagroda Rektora I-go stopnia za osiągnięcia dydaktyczne:

 • dr Emilia Obijalska
 • prof. UŁ dr hab. Marcin Jasiński

Zespołowa Nagroda Rektora I-go stopnia za osiągnięcia dydaktyczne:

 • dr Barbara Burnat
 • dr Paweł Krzyczmonik
 • dr Sławomir Domagała
 • dr Andrzej Leniart
 • dr Łukasz Półtorak

Zespołowa Nagroda Rektora I-go stopnia za osiągnięcia dydaktyczne:

 • prof. UŁ dr hab. Bogna Rudolf
 • prof. UŁ dr hab. Robert Zakrzewski
 • prof. UŁ dr hab. Grażyna Chwatko
 • prof. UŁ dr hab. Anna Ignaczak
 • dr Ann Wypych-Stasiewicz

Zespołowa Nagroda Rektora I-go stopnia za osiągnięcia dydaktyczne:

 • prof. UŁ dr hab. Anna Zawisza
 • dr Anna Wrona-Piotrowicz

Indywidualna Nagroda Rektora I-go stopnia za osiągnięcia organizacyjne:

 • prof. UŁ dr hab. Bogna Rudolf
 • prof. dr hab. Rafał Głowacki
 • prof. UŁ dr hab. Robert Zakrzewski

Indywidualna Nagroda Rektora II-go stopnia za osiągnięcia dydaktyczne:

 • prof. UŁ dr hab. Lilianna Chęcińska
 • prof. UŁ dr hab. Agnieszka Rybarczyk-Pirek
 • dr hab. Małgorzata Domagała
 • dr Justyna Dominikowska
 • dr Zdzisław Kinart
 • dr Artur Stępniak
 • dr Piotr Seliger

Zespołowa Nagroda Rektora UŁ I-go stopnia za osiągnięcia naukowo-badawcze:
Zespół Profesora Rafała Głowackiego

w składzie:

 • prof. dr hab. Rafał Głowacki,
 • prof. UŁ dr hab. Grażyna Chwatko,
 • prof. UŁ dr hab. Robert Zakrzewski,
 • dr hab. Paweł Kubalczyk,
 • dr Kamila Borowczyk,
 • dr Justyna Piechocka,
 • inni współautorzy

za cykl publikacji pt. "Stworzenie narzędzi analitycznych bazujących na nowoczesnych technikach separacyjnych do oznaczania związków ważnych biologicznie".

Indywidualna Nagroda Rektora I-go stopnia za osiągnięcia dydaktyczne:

 • dr hab. Annę Ignaczak, prof. UŁ
 • dr Annę Wypych - Stasiewicz

Indywidualna Nagroda Rektora II-go stopnia za osiągnięcia dydaktyczne:

 • dr hab. Magdalenę Małecką, prof. UŁ
 • dr hab. Liliannę Chęcińską, prof. UŁ

Indywidualna Nagroda Rektora II-go stopnia za osiągnięcia organizacyjne:

 • dr Annę Wronę-Piotrowicz
 • dr Aleksandrę Szcześniak
 • dr Monikę Skowron-Jaskólską
 • dr Roberta Kołodziuka

Indywidualna Nagroda Rektora III-go stopnia za osiągnięcia organizacyjne:

 • dr Zbigniewa Malinowskiego

Zespołowa Nagroda Rektora UŁ I-go stopnia za osiągnięcia naukowo-badawcze:
Zespół Profesora Michała Rachwalskiego

 • w składzie:
 • dr ha. Michał Rachwalski,
 • prof. dr hab. Stanisław Leśniak,
 • dr Adam Pieczonka,
 • dr Szymon Jarzyński,
 • dr Justyna Katarzyna,
 • prof. dr hab. Piotr Kiełbasiński,
 • inni współautorzy

za cykl publikacji pt. "Badania w dziedzinie syntezy, termicznych przemian i wykorzystania w syntezie asymetrycznej funkcjonalizowanych układów azaheterocyklicznych".


Zespół Profesora Witolda Ciesielskiego
w składzie:

 • prof. dr hab. Witold Ciesielski,
 • dr Dariusz Guziejewski,
 • dr Sylwia Smarzewska,
 • prof. Valentin Mirceski,
 • dr Radovan Metelka,
 • dr Monika Skowron-Jaskólska,
 • dr hab. Marek Zieliński,
 • dr Ewa Miękoś,
 • mgr Natalia Festinger,
 • inni współautorzy

za cykl publikacji pt. "Elektrochemiczne i chromatograficzne metody badania związków chemicznych".


Zespół Profesora Jarosława Grobelnego
w składzie:

 • dr hab. Jarosław Grobelny,
 • dr hab. Ireneusz Piwoński,
 • dr hab. Grzegorz Celichowski,
 • dr hab. Michał Cichomski,
 • dr Aneta Kisielewska,
 • dr Katarzyna Ranoszek-Soliwoda,
 • dr Emilia Tomaszewska,
 • dr Maciej Psarski,
 • dr Renata Stanecka-Badura,
 • inni współautorzy

za cykl publikacji pt. "Wytwarzanie i charakterystyka fizykochemiczna materiałów nanostrukturalnych".


Zespół Profesor Małgorzaty Jóźwiak
w składzie:

 • prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak,
 • dr Magdalena Tyczyńska,
 • dr Mariola Tkaczyk,
 • dr Katarzyna Łudzik-Dychto,
 • dr Paweł Góralski,
 • dr Kinga Kustrzepa,
 • dr Michał Wasiak,
 • inni współautorzy

za cykl publikacji "Termodynamiczne i termochemiczne badania oddziaływań w roztworach".


Indywidualna Nagroda Rektora I-go stopnia za osiągnięcia organizacyjne:

 • dr Mariola Tkaczyk

Indywidualna Nagroda Rektora I-go stopnia za osiągnięcia dydaktyczne:

 • dr Dariusz Waliszewski

Indywidualna Nagroda Rektora II-go stopnia za osiągnięcia dydaktyczne:

 • dr Anna Wrona-Piotrowicz

Indywidualna Nagroda Rektora II-go stopnia za osiągnięcia organizacyjne:

 • dr Mariola Brycht

Zespołowa Nagroda Rektora I-go stopnia za osiągnięcia dydaktyczne:
Zespół Doktora Andrzeja Leniarta

w składzie:

 • dr Andrzej Leniart,
 • dr Barbara Burnat,
 • dr Sławomir Domagała

Zespołowa Nagroda Rektora UŁ I-go stopnia za osiągnięcia naukowo-badawcze:
Zespół Profesora Grzegorza Mlostonia

w składzie:

 • prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń,
 • dr hab. Marcin Jasiński,
 • dr hab. Katarzyna Urbaniak,
 • dr hab. Jarosław Romański, prof. UŁ,
 • mgr Róża Hamera-Fałdyga
 • mgr Paulina Grzelak
 • mgr Paulina Pipiak,
 • dr Aneta Wróblewska
 • inni współautorzy

za cykl pt.: "Nowe związki heterocykliczne/heteroatomowe oraz reaktywne związki przejściowe do wykorzystania w syntezie organicznej, chemii atmosferycznej oraz analizie hemogenicznej".


Zespół Profesor Sławomiry Skrzypek
w składzie:

 • dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ,
 • dr Mariola Brycht,
 • dr Barbara Burnat,
 • dr Andrzej Leniart,
 • dr Sławomir Domagała,
 • dr Paweł Krzyczmonik,
 • mgr Justyna Robak,
 • mgr Kinga Kaczmarska,
 • dr Ewelina Socha,
 • prof. Agnieszka Nosal-Wiercińska

za cykl publikacji pt. "Zastosowanie technik elektrochemicznych w badaniu związków biologicznie czynnych oraz w charakterystyce materiałów biomedycznych"


Zespołowa Nagroda Rektora UŁ II-go stopnia za osiągnięcia naukowo-badawcze:
Zespół Profesora Bartłomieja Pałecza

w składzie:

 • prof. Bartłomiej Pałecz,
 • dr Paweł Urbaniak,
 • dr Adam Buczkowski,
 • dr Sylwia Belica-Pacha,
 • dr Artur Stępniak,
 • współautorzy

za cykl publikacji pt. "Oddziaływania nano-nośników z substancjami biologicznie aktywnymi stosowanymi w medycynie oraz ochronie środowiska", który obejmuje prace naukowe opublikowane w latach 2012 2016.


Indywidualna Nagroda Rektora I-go stopnia za osiągnięcia organizacyjne:

 • dr hab. Damian Plażuk, prof. UŁ

Indywidualna Nagroda Rektora II-go stopnia za osiągnięcia organizacyjne:

 • dr hab. Anna Ignaczak,prof. UŁ,
 • dr hab. Andrzej Jóźwiak, prof. UŁ

Indywidualna Nagroda Rektora III-go stopnia za osiągnięcia organizacyjne:

 • dr Kinga Kustrzepa

Indywidualna Nagroda Rektora III-go stopnia za osiągnięcia organizacyjne:

 • dr Anna Wrona-Piotrowicz, dr Magdalenę Ciechańską

Indywidualna Nagroda Rektora I-go stopnia za osiągnięcia dydaktyczne:

 • dr Piotr Seliger

Indywidualna Nagroda Rektora II-go stopnia za osiągnięcia dydaktyczne:

 • dr Sylwia Smarzewska

Zespołowa Nagroda Rektora I-go stopnia za osiągnięcia dydaktyczne:
Zespół Profesora Roberta Zakrzewskiego

w składzie:

 • dr hab. Robert Zakrzewski,
 • dr Anna Wypych-Stasiewicz

Zespół Profesor Bogny Rudolf
w składzie:

 • dr hab. Bogna Rudolf,
 • dr Rafał Karpowicz,
 • dr Zbigniew Malinowski