KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020)

  1. Kierunek - Analityka chemiczna
  2. Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu
  3. Chemia materiałów i nanotechnologia
  4. Kierunek - Chemia
  5. Kierunek - Nauczanie chemii