POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO (NOWA PROCEDURA) - ROK 2023

Wniosek

Komisja powołana 13 lipca 2022 roku
Członkowie wyznaczeni przez Radę Doskonałości Naukowej:
Przewodniczący:
prof. dr hab. Zbigniew Florjańczyk – Politechnika Warszawska
Recenzenci:
prof. dr hab. Michał Markuszewski – Gdański Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch – Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
dr hab. Joanna Makowska – Uniwersytet Gdański 
Członkowie wyznaczeni przez podmiot habilitujący:
Członkowie zatrudnieni w podmiocie habilitującym:
prof. dr hab. Witold Ciesielski, Wydział Chemii UŁ (członek)
dr hab. Lilianna Chęcińska, prof. UŁ Wydział Chemii UŁ (sekretarz)
Recenzent:
prof. dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka, UWr

DECYZJA Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki chemiczne z dnia 26 października 2022 r. nr 3/DNCh/2022 w sprawie nadania Panu dr. Adamowi Buczkowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki chemiczne

Wydział Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Wniosek
Komisja powołana 14 grudnia 2022 roku

Członkowie wyznaczeni przez Radę Doskonałości Naukowej:

Przewodniczący:

prof. dr hab. Janusz Jurczak, Instytut Chemii Organicznej, PAN

Recenzenci:

prof. dr hab. Ewa Białecka-Florjańczyk, SGGW

prof. dr hab. Stanisław Bartkiewicz, PWr.

dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska, UŚ

Członkowie wyznaczeni przez podmiot habilitujący:

Członkowie zatrudnieni w podmiocie habilitującym:

dr hab. Marcin Jasiński, prof. UŁ (członek)

dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ  (sekretarz)

Recenzent:

dr hab. Zbigniew Galewski, prof. UWr Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski

DECYZJA Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki chemiczne z dnia 29 marca 2023 r. nr 2/DNCh/2023 w sprawie nadania Panu dr. Jakubowi Hermanowi stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki chemiczne

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO (NOWA PROCEDURA) - ROK 2021

30 marca 2021 roku,

Wniosek

Komisja powołana 23 czerwca 2021 roku
Członkowie wyznaczeni przez Radę Doskonałości Naukowej:
Przewodniczący:
prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Uniwersytet M. Kopernika Toruń
Recenzenci:
prof. dr hab. Adam Proń, Politechnika Warszawska,
prof. dr hab. Robert Pietrzak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań,
prof. dr hab. Marta Radecka, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Członkowie wyznaczeni przez podmiot habilitujący:
Członkowie zatrudnieni w podmiocie habilitującym:
prof. dr hab. Rafał Głowacki, Wydział Chemii UŁ (członek)
dr hab. Małgorzata Domagała, Wydział Chemii UŁ (sekretarz)
Recenzent:
dr hab. Arkadiusz Chworoś prof. CBMM, PAN w Łodzi

Decyzja Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki chemiczne w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

23 marca 2021,

Wniosek

Komisja powołana 23 czerwca 2021 roku
Członkowie wyznaczeni przez Radę Doskonałości Naukowej:
Przewodnicząca:
prof. dr hab. Elżbieta Malinowska, Politechnika Warszawska
Recenzenci:
dr hab. Paweł Wydro, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu,
prof. dr hab. Zbigniew Brzózka, Politechnika Warszawska
Członkowie wyznaczeni przez podmiot habilitujący:
Członkowie zatrudnieni w podmiocie habilitującym:
prof. dr hab. Witold Ciesielski, Wydział Chemii UŁ (członek)
dr hab. Marek Zieliński, prof. UŁ Wydział Chemii UŁ (sekretarz)
Recenzent:
prof. dr hab. Paweł Kulesza, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Decyzja Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki chemiczne w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO (NOWA PROCEDURA) - ROK 2019

Autoreferat: wersja PL, ENG. version

16 kwietnia 2019 roku,

Wniosek

Komisja powołana 5 września 2019 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
Sekretarz komisji:
dr hab. Michał Cichomski, prof. UŁ Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. W. Andrzej Sokalski, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska,
dr hab. inż. Halina Szatyłowicz, prof. PW, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska,
prof. dr hab. Piotr Paneth, Wydział Chemiczny , Politechnika Łódzka
Członkowie komisji:
dr hab. Jarosław Panek, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski,
prof. dr hab. Rafał Głowacki, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

Uchwała

Autoreferat: wersja PL, ENG. version

15 kwietnia 2019 roku,

Wniosek

Komisja powołana 4 października 2018 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
Sekretarz komisji:
dr hab. Maciej Psarski, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Karol Jackowski, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski,
prof. dr hab. Michał Jaszuński, Instytut Chemii Organicznej, PAN,
dr hab. Teobald Kupka, Uniwersytet Opolski
Członkowie komisji:
dr hab. Sławomir Berski, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski,
prof. dr hab. Janusz Zakrzewski, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

Uchwała

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO (NOWA PROCEDURA) - ROK 2018

Autoreferat: wersja PL, ENG. version

9 sierpnia 2018 roku,

Wniosek

Komisja powołana 4 października 2018 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Grażyna Stochel, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Sekretarz komisji:
dr hab. Paweł Kubalczk, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
dr hab. Tomasz Ligor, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Witold Danikiewicz , Instytut Chemii Organicznej, PAN, Warszawa
prof. dr hab. Waldemar Wardencki, Politechnika Gdańska
Członkowie komisji:
dr hab. Joanna Makowska, Uniwersytet Gdański
dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

uchwała RW /19.12.2018/

Autoreferat: wersja PL, ENG. version

15 czerwca 2018 roku,

Wniosek

Komisja powołana 4 października 2018 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. inż. Kazimiera Wilk, Politechnika Wrocławska
Sekretarz komisji:
dr hab. Agnieszka Rybarczyk-Pirek, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
dr hab. Mariusz Makowski, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Zbigniew Adamczyk, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie
prof. dr hab. Dariusz Bieliński, Politechnika Łódzka
Członkowie komisji:
dr hab. Szymon Bocian, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Ireneusz Piwoński, prof. UŁ, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

uchwała RW /20.02.2019/

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Autoreferat: wersja PL, ENG. version

30 marca 2018 roku,

Wniosek

Komisja powołana 7 czerwca 2018 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. inż. Kazimiera Wilk, Politechnika Wrocławska
Sekretarz komisji:
dr hab. inż. Marek Zieliński, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
dr hab. Ewa Siedlecka, prof. UG, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Patrycja Dynarowicz-Łątka, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Witold Ciesielski, Uniwersytet Łódzki
Członkowie komisji:
dr hab. Jacek Lipok, Uniwersytet Opolski
dr hab. Rafał Głowacki, prof. UŁ, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

uchwała RW /24.10.2018/

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO (NOWA PROCEDURA) - ROK 2017

Wydział Chemii UŁ,

Autoreferat: wersja PL, ENG. version

26 września 2017 roku,

Wniosek

Komisja powołana 7 grudnia 2017 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Jerzy Błażejowski, Uniwersytet Gdański
Sekretarz komisji:
dr hab. Magdalena Małecka, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
dr hab. Urszula Domańska-Żelazna, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Andrzej Lewandowski, Politechnika Poznańska
prof. dr hab. Marzena Dzida, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Członkowie komisji:
dr hab. Krzysztof Mazurek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

uchwała RW 21.III.2018

Wydział Chemii UŁ,

Autoreferat: wersja PL, ENG. version

23 czerwca 2017 roku,

Wniosek

Komisja powołana 9 listopada 2017 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Elżbieta Malinowska, Politechnika Warszawska
Sekretarz komisji:
dr hab. Lilianna Chęcińska, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Adam Prahl, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Piotr Wieczorek, Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. Monika Waksmundzka-Hajnos, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Członkowie komisji:
dr hab. Ewa Poboży, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Witold Ciesielski, Uniwersytet Łódzki

uchwała RW 21.II.2018

Wydział Chemii UŁ,

Autoreferat: wersja PL, ENG. version

2 sierpnia 2017 roku,

Wniosek

Komisja powołana 9 listopada 2017 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Grzegorz Bujacz, Politechnika Łódzka
Sekretarz komisji:
dr hab. Grażyna Chwatko, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
dr hab. Izabela Madura, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Ilona Turowska-Tyrk, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Urszula Rychlewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Członkowie komisji:
dr hab. Cezary Czaplewski, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Bartłomiej Pałecz, Uniwersytet Łódzki

uchwała RW 20.12.2017

Wydział Chemii UŁ,

Autoreferat: wersja PL, ENG. version

10 stycznia 2017 roku,

Wniosek

Komisja powołana 9 marca 2017 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Cyryl Lechosław Latos-Grażyński, Uniwersytet Wrocławski
Sekretarz komisji:
dr hab. Stanisław Porwański, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Jacek Młynarski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Dorota Gryko, Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa
prof. dr hab. Józef Drabowicz, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Członkowie komisji:
dr hab. Marcin Kwit, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Stanisław Leśniak, Uniwersytet Łódzki.

uchwała RW 14.VI.2017

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO (NOWA PROCEDURA) - ROK 2016

Wydział Chemii UŁ,

Autoreferat: wersja PL, ENG. version

6 maja 2016 roku,

Wniosek

Komisja powołana 8 września 2016 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Jacek Gawroński, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu
Sekretarz komisji:
dr hab. Damian Plażuk, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Marek Zajdlewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
prof. dr hab. Tadeusz Jagodziński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
prof. dr hab. Marek Chmielewski, IChO PAN w Warszawie
Członkowie komisji:
dr hab. Miłosz Pawlicki, Uniwersytet Wrocławski,
prof. dr hab. Janusz Zakrzewski, Uniwersytet Łódzki

uchwała RW 23.11.2016

Wydział Chemii UŁ,

Autoreferat: wersja PL, ENG. version

1 czerwca 2016 roku,

Wniosek

Komisja powołana 8 września 2016 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Grzegorz Bujacz, Politechnika Łódzka
Sekretarz komisji:
dr hab. Grażyna Chwatko, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Leszek Ciunik, Uniwersytet Wrocławski,
prof. dr hab. Krzysztof Woźniak, Uniwersytet Warszawski,
prof. dr hab. Maciej Kubicki, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu
Członkowie komisji:
prof. dr hab. Krzysztof Lewiński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
prof. dr hab. Henryk Piekarski, Uniwersytet Łódzki

uchwała RW 23.11.2016

Wydział Chemii UAM

Autoreferat: wersja PL, ENG. version

14 kwietnia 2016 roku,

Wniosek

Komisja powołana 9 czerwca 2016 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Cyryl Latos-Grażyński, Uniwersytet Wrocławski
Sekretarz komisji:
dr hab. Anna Zawisza, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
dr hab. Piotr Stefanowicz, Uniwersytet Wrocławski,
prof. dr hab. Sławomir Jarosz, IChO, PAN, Warszawa,
prof. dr hab. Barbara Nawrot, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych, PAN , Łódź
Członkowie komisji:
dr hab. Elżbieta Jankowska, Uniwersytet Gdański,
prof. dr hab. Stanisław Leśniak, Uniwersytet Łódzki

uchwała

Uniwersytet Pedagogiczno - Humanistyczny w Krakowie

Autoreferat: wersja PL, ENG. version

12 lutego 2016 roku,

Wniosek

Komisja powołana 7 kwietnia 2016 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
Sekretarz komisji:
dr hab. Michał Rachwalski, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
dr hab. Jacek Ścianowski, prof UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Daniel Gryko, Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
prof. dr hab. Andrzej Rykowski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Członkowie komisji:
dr hab. Miłosz Pawlicki, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Zbigniew Kudzin, Uniwersytet Łódzki

uchwała

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO (NOWA PROCEDURA) - ROK 2015

Autoreferat: wersja PL, ENG. version

16 grudnia 2015 roku,

Wniosek

Komisja powołana 4 lutego 2016 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. inż. Henryk Górecki - Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
Sekretarz komisji:
dr hab. Ireneusz Piwoński, Wydział Chemii - Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Zbigniew Stojek, Uniwersytet Warszawski,
prof. dr hab. Zbigniew Żurek, Wydział Chemiczny, Politechnika Krakowska,
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik, Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
Członkowie komisji:
dr hab. Cezary Orlikowski - Politechnika Gdańska,
prof. dr hab. Witold Ciesielski - Uniwersytet Łódzki

uchwała

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO (NOWA PROCEDURA) - ROK 2014

Autoreferat: wersja PL, ENG. version

11 grudnia 2014 roku,

Wniosek

Komisja powołana 5 lutego 2015 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Grzegorz Bujacz,
Politechnika Łódzka
Sekretarz komisji:
dr hab. Sławomira Skrzypek,
Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Wojtczak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Leszek Ciunik, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Maria Gdaniec, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Członkowie komisji:
dr hab. Halina Kwiecień, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie
prof. dr hab. Henryk Piekarski, Uniwersytet Łódzki

uchwała

Autoreferat: wersja PL, ENG. version

21 maja 2014 roku,

Wniosek

Komisja powołana 4 września 2014 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Jacek Namieśnik, Politechnika Gdańska
Sekretarz komisji:
dr hab. Michał Cichomski, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska, Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. Michał Jan Markuszewski, Gdański Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. Wiesław Wasiak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Członkowie komisji:
prof. dr hab. dr hab. Magdalena Biesaga - Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Witold Ciesielski, Uniwersytet Łódzki

uchwała

Autoreferat: wersja PL, ENG. version

19 maja 2014 roku,

Wniosek

Komisja powołana 4 września 2014 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Paweł Kafarski, Politechnika Wrocławska
Sekretarz komisji:
dr hab. Bogna Rudolf, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Jacek Młynarski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Aleksander Kołodziejczyk, Politechnika Gdańska
prof. dr hab. Sławomir Jarosz, Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa
Członkowie komisji:
dr hab. Wojciech Sas, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Janusz Zakrzewski, Uniwersytet Łódzki

uchwała

Autoreferat: wersja PL, ENG. version

19 lutego 2014 roku,

Wniosek

Komisja powołana 3 kwietnia 2014 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Cyryl Lechosław Latos-Grażyński, Uniwersytet Wrocławski
Sekretarz komisji:
dr hab. Jarosław Romański, prof. UŁ, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Bogdan Marciniec, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Zbigniew Kamiński, Politechnika Łódzka
prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń, Uniwersytet Łódzki
Członkowie komisji:
Członek komisji - prof. dr hab. Włodzimierz Buchowicz, Politechnika Warszawska
Członek komisji - prof. dr hab. Stanisław Leśniak, Uniwersytet Łódzki

uchwała

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Autoreferat: wersja PL, ENG. version

12 lutego 2014 roku

Wniosek

Komisja powołana 6 marca 2014 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Jacek Gawroński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Sekretarz komisji:
dr hab. Ireneusz Piwoński, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Sławomir Jarosz, Instytut Chemii Organicznej PAN, W-wa
prof. dr hab. Wiesław Szeja, Politechnika Śląska w Gliwicach
prof. dr hab. Adam Bald, Uniwersytet Łódzki
Członkowie komisji:
dr hab. Artur Mucha, Politechnika Wrocławska
prof. UŁ dr hab. Jarosław Grobelny, Uniwersytet Łódzki

uchwała

Autoreferat: wersja PL, ENG. version

5 lutego 2014 r

Wniosek

Komisja powołana 6 marca 2014 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Cyryl Lechosław Latos-Grażyński, Uniwersytet Wrocławski
Sekretarz komisji:
dr hab. Anna Zawisza, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Marek Chmielewski, Instytut Chemii Organicznej PAN, W-wa
prof. dr hab. Jacek Skarżewski, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Jacek Gawroński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Członkowie komisji:
dr hab. Jacek Ścianowski, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Janusz Zakrzewski, Uniwersytet Łódzki

uchwała

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO (NOWA PROCEDURA) - ROK 2013

Autoreferat

11 lutego 2013 roku,

Wniosek

Komisja powołana 4 kwietnia 2013 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr. hab. Cyryl Lechosław Latos-Grażyński, Uniwersytet Wrocławski
Sekretarz komisji:
dr hab. Andrzej Jóźwiak, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Anna Trzeciak, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Karol Grela, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Janusz Zakrzewski, Uniwersytet Łódzki
Członkowie komisji:
prof. dr hab. Jacek Morzycki, Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Stanisław Leśniak, Uniwersytet Łódzki

uchwała

Narodowy Instytut Leków

Autoreferat

17 kwietnia 2013 roku

Wniosek

Komisja powołana 9 maja 2013 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Cyryl Lechosław Latos-Grażyński, Uniwersytet Wrocławski
Sekretarz komisji:
dr hab. Anna Ignaczak, prof. UŁ
Recenzenci:
prof. dr hab. Roman Kaliszan, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Jacek Gawroński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Marek Cypryk, CBMiM PAN
Członkowie komisji:
prof. dr hab. Wacław Sokalski,
Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Bartłomiej Pałecz,
Uniwersytet Łódzki

uchwała

Autoreferat: wersja PL, ENG. version,

26 kwietnia 2013 roku,

Wniosek

Komisja powołana 06 czerwca 2013 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Jerzy Błażejowski, Uniwersytet Gdański
Sekretarz komisji:
dr hab. Rafał Głowacki, prof. UŁ
Recenzenci:
prof. dr hab.inż. Krzysztof Pielichowski, Politechnika Krakowska im. T.Kościuszki
prof. dr hab.inż. Barbara Becker,
Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Członkowie komisji:
dr hab. Andrzej Kulczycki,
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych prof. dr hab. Henryk Piekarski,
Uniwersytet Łódzki

uchwała

Autoreferat

25 paździenikia 2013 roku

Wniosek

Komisja powołana 5 grudnia 2013 roku
Przewodniczący komisji:
prof. dr hab. Henryk Koroniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Sekretarz komisji:
dr hab. Jarosław Lewkowski, prof. UŁ, tel. (042) 635-57-51; e-mail: jlewkow@uni.lodz.pl, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Józef Drabowicz, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
prof. dr hab. Adam Kraszewski, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
prof. dr hab. Janusz Rachoń, Politechnika Gdańska
Członkowie komisji:
dr hab. Łukasz Berlicki, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Janusz Zakrzewski, Uniwersytet Łódzki

uchwała

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO (NOWA PROCEDURA) - ROK 2012

Autoreferat

24 października 2011 roku,.

Wniosek

Powołanie dnia 19 grudnia 2011 roku
Przewodniczący komisji:
Prof. Piotr Paneth, Politechnika Łódzka

Sekretarz komisji:
Dr hab. Marcin Palusiaki,Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
Prof. Paweł Kulesza, Uniwersytet Warszawski
Prof. Zdzisław Latajka, Uniwersytet Wrocławski
Prof. Marek Kręglewski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
Członkowie komisji:
Prof. Henryk Piekarski,Uniwersytet Łódzki
Prof. Roman Nalewajski, Politechnika Gdańska

uchwała 25.04.2012

Autoreferat

03 kwietnia 2012 roku,.

Wniosek

Powołanie dnia 25 czerwca 2012 roku
Przewodniczący komisji:
Prof. Tadeusz Lis, Uniwersytet Wrocławski
Sekretarz komisji:
Prof. Henryk Piekarski, Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
Prof. Janusz Lipkowski, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
Prof. Wojciech Wolf, Politechnika Łódzka
Dr hab. Marcin Palusiak, Uniwersytet Łódzki
Członkowie komisji:
Prof. Tadeusz Krygowski, Uniwersytet Warszawski
Prof. Stanisław Romanowski, Uniwersytet Łódzki

uchwała 31.10.2012

Autoreferat

09 maja 2012 roku.

Wniosek

Powołanie dnia 06 września 2012 roku.
Przewodniczący komisji:
Prof. Jacek Skarżewski, Politechnika Wrocławska
Sekretarz komisji:
Dr hab. Jarosław Lewkowski , Uniwersytet Łódzki
Recenzenci:
Prof. Aleksander Koll, Uniwersytet Wrocławski
Prof. Mirosław Szafran, Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań
Prof. Janusz Zakrzewski, Uniwersytet Łódzki
Członkowie komisji:
Prof. Tadeusz Marek Krygowski, Uniwersytet Warszawski
Prof. Henryk Piekarski, Uniwersytet Łódzki

uchwała 21.11.2012

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO (STARA PROCEDURA) - ROK 2012

Temat rozprawy habilitacyjnej

Wewnątrzcząsteczkowe wiązanie wodorowe w cząsteczkach wybranych pochodnych oksafosfinianu i chromonu

Data wszczęcia postępowania

25.04.2012

Recenzenci

1. prof. Marek Główka - Politechnika Łódzka
2. prof. Maciej Kubicki - Uniwersytet im. A.Mickiewicza
3. prof. Krzysztof Woźniak - Uniwersytet Warszawski
4. prof. Janusz Lipkowski - Instytut Chemii Fizycznej PAN

umorzenie przewodu habilitacyjnego w dniu 23.01.2013

 

 

Temat rozprawy habilitacyjnej

Związki z grupą guanidynową jako elektrokatalizatory redukcji wodoru: mechanizm elektrodowy i woltamperometryczne oznaczanie

Data wszczęcia postępowania

25.04.2012

Recenzenci

1. prof. Andrzej Bobrowski - AGH Kraków
2. prof. Mieczysław Korolczuk - UMSC Lublin
3. prof. Zbigniew Stojek - Uniwersytet Warszawski
4. prof. Zenon Łukaszewski - Politechnika Poznańska

Data kolokwium habilitacyjnego / data nadania stopnia doktora habilitowanego

31.10.2012

Uniwersytet Opolski

Temat rozprawy habilitacyjnej

Strukturalne i elektronowe efekty delokalizacji*/ ?/*-elektronowej w układach aromatycznych oraz zawierających wiązania mostkowe

Data wszczęcia postępowania

6.07.2012

Recenzenci

1. prof. dr hab. Jerzy Błażejowski - Uniwersytet Gdański
2. prof. dr hab. Maria Gdaniec - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
3. prof. dr hab. Barbara Oleksyn - Uniwersytet Jagielloński Kraków
4. dr hab. Marcin Palusiak, prof. UŁ - Uniwersytet Łódzki

Data kolokwium habilitacyjnego / data nadania stopnia doktora habilitowanego

27.03.2013

HABILITACJE - ROK 2011

Temat rozprawy habilitacyjnej

Kompleksy metalokarbonylowe - synteza, reaktywność oraz próby wykorzystania wybranych kompleksów w biochemii

Recenzenci rozprawy

1. prof. dr hab. H. Kozłowski - Uniwersytet Wrocławski
2. prof. dr hab. Z. Leśnikowski - IBM PAN Łódź
3. prof. dr hab. B. Marciniec - Uniwersytet A.Mickiewicza
4. prof. dr hab. G. Mlostoń - UŁ

Data nadania stopnia

02.03.2011

Temat rozprawy habilitacyjnej

Azaferroceny - funkcjonalizacja, struktura, elektrochemia i właściwości biologiczne

Recenzenci rozprawy

1. prof. dr hab. L. Latos-Grażyński - Uniwersytet Wrocławski
2. prof. dr hab. G. Mlostoń - UŁ
3. prof. dr hab. A. Pietrzykowski - Politechnika Warszawska
4. prof. dr hab. S. Wołowiec - Politechnika Rzeszowska

Data nadania stopnia

09.03.2011

Temat rozprawy habilitacyjnej

Badanie mechanizmu homocysteinylacji białek z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Recenzenci rozprawy

1. prof. dr hab. B. Buszewski - Uniwersytet M.Kopernika w Toruniu
2. prof. dr hab. I. Staneczko-Baranowska - Politechnika Śląska
3. prof. dr hab. P. Wieczorek - Uniwersytet w Opolu
4. prof. dr hab. J. Zakrzewski - Uniwersytet Łódzki

Data nadania stopnia

13.04.2011

Temat rozprawy habilitacyjnej

Badanie relacji pomiędzy obrazem fizycznym a strukturą cząsteczki - Struktura molekularna wybranych układów organicznych, głównie heterocyklicznych, w oparciu o dane NMR zmierzone oraz obliczone

Recenzenci rozprawy

1. prof. dr hab. Renata Bilewicz - Uniwersytet Warszawski
2. prof. dr hab. Krystyna Kamieńska-Trela - IChO PAN
3. prof. dr hab. Tadeusz Połoński - Politechnika Gdańska
4. dr hab. prof. nadzw. Marek Cypryk - CBMiM PAN

Data nadania stopnia

13.07.2011

Temat rozprawy habilitacyjnej

Badania nad klasterami boru jako znacznikami redoks w detekcji elektrochemicznej DNA

Recenzenci rozprawy

1. prof.dr hab. F. Buhl - Uniwersytet Śląski
2. prof. dr hab. J. Golimowski - Uniwersytet Warszawski
3. prof. dr hab. J. Staneczko-Baranowska - Politechnika Śląska
4. prof. dr hab. M. Waksmundzka-Hajnos - Akademia Medyczna w Lublinie

Data nadania stopnia

26.09.2011

HABILITACJE - ROK 2010

Temat rozprawy habilitacyjnej

Reakcja jodo-azydkowa w chromatografii cieczowej

Recenzenci rozprawy

1. prof.dr hab. F. Buhl - Uniwersytet Śląski
2. prof. dr hab. J. Golimowski - Uniwersytet Warszawski
3. prof. dr hab. J. Staneczko-Baranowska - Politechnika Śląska
4. prof. dr hab. M. Waksmundzka-Hajnos - Akademia Medyczna w Lublinie

Data nadania stopnia

10.03.2010

Temat rozprawy habilitacyjnej

Efekty π-elektronowe i ich rola w oddziaływaniach wewnatrzcząste - czkowych w cząsteczkach związków organicznych i metaloorganicznych

Recenzenci rozprawy

1. prof. dr hab. J. Błażejowski - Uniwersytet Gdański
2. prof. dr hab. M. Cyrański - Uniwersytet Warszawski
3. prof. dr hab. J. Dobrowolski - Instytut Chemii Przemysłowej
4. prof. dr hab. H. Piekarski - UŁ

Data nadania stopnia

14.04.2010

HABILITACJE - ROK 2009

Temat rozprawy habilitacyjnej

Nowe zastosowania pentacyklo [5.4.0.02,603,10.05,9]undekan -8,11-dionu

Recenzenci rozprawy

1. prof. dr hab. M. Chmielewski - IChO PAN
2. prof. dr hab. H. Koroniak - Uniwersytet A.Mickiewicza
3. prof. dr hab. J. Skarżewski - Politechnika Wrocławska
4. prof. dr hab. J. Zakrzewski - UŁ

Data nadania stopnia

11.03.2009