O NAS

Pracownia Spektroskopii Molekularnej jest jednostką Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Pracownia prowadzi zarówno własną działalność badawczą, jak i świadczy usługi analityczne dla pracowników, doktorantów i studentów Uczelni, oraz użytkowników zewnętrznych. Wyniki badań naukowych realizowanych przez zespół PSM publikowane są w międzynarodowych czasopismach.

Pracownia Spektroskopii Molekularnej (PSM) posiada dwa spektrometry NMR: Spektrometr NMR 600 MHz Avance III oraz Spektrometr AvanceNeo wyposażony w kriosondę Prodigy.

Dla użytkowników wewnętrznych rejestracja widm na aparacie Avance III możliwa jest wyłącznie w trybie samoobsługi. Poniższy plik zawiera szczegółowe zasady użytkowania aparatu.

Zasady wykonywania analiz na Spektrometrze NMR 600 MHz Avance III w trybie samoobsługi

USŁUGI

moździerz

O pracowni

Pracownia Spektroskopii Molekularnej jest jednostką Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Pracownia prowadzi zarówno własną działalność badawczą, jak i świadczy usługi analityczne dla pracowników, doktorantów i studentów Uczelni, oraz użytkowników zewnętrznych. Wyniki badań naukowych realizowanych przez zespół PSM publikowane są w międzynarodowych czasopismach.

Pracownia Spektroskopii Molekularnej (PSM) posiada dwa spektrometry NMR: Spektrometr NMR 600 MHz Avance III oraz Spektrometr AvanceNeo wyposażony w kriosondę Prodigy.

Dla użytkowników wewnętrznych rejestracja widm na aparacie Avance III możliwa jest wyłącznie w trybie samoobsługi. Poniższy plik zawiera szczegółowe zasady użytkowania aparatu.

Zasady wykonywania analiz na Spektrometrze NMR 600 MHz Avance III w trybie samoobsługi

USŁUGISPRZĘTDYDAKTYKAKONTAKT

przewody sygnałowe

Usługi

Świadczymy usługi dla personelu Wydziału Chemii oraz użytkowników zewnętrznych w zakresie:

  • Spektroskopii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (NMR)
  • Spektroskopii w podczerwieni (IR)
  • Spektrometrii Mas (MS)
  • Spektroskopii UV-Vis
  • Spektrofluorymetrii
  • Polarymetrii

Część aparatury jest dostępna wyłącznie w trybie samoobsługi dla przeszkolonego personelu Wydziału. Dla użytkowników zewnętrznych wszystkie pomiary wykonywane są przez pracowników Pracowni.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH USŁUGACH FORMULARZE ZLECEŃ

moździerz

Sprzęt

Dysponujemy światowej klasy sprzętem analitycznym, pozwalającym na wykonywanie precyzyjnych i wiarygodnych analiz. Flagowym urządzeniem w Pracowni jest spektrometr NMR 600 MHz firmy Bruker, pozwalający na wszechstronną analizę jakościową, ilościową i strukturalną.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYM SPRZĘCIE

spektrometr NMR

Dydaktyka

Pracownia Spektroskopii Molekularnej uczestniczy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów Wydziału Chemii. Ponadto przygotowujemy własne materiały dydaktyczne, pozwalające zapoznać się z podstawami metod spektroskopowych.

ZOBACZ NASZE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

przewody sygnałowe

Kontakt

Pracownia Spektroskopii Molekularnej
Katedra Chemii Organicznej
Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
Ul. Tamka 12
91-403 Łódź

Kierownik Pracowni Spektroskopii Molekularnej
Dr hab. Damian Plażuk, prof. UŁ
damian.plazuk@chemia.uni.lodz.pl
Tel. 42 635 57 60

ZOBACZ PEŁNE DANE KONTAKTOWE

diody