KATEDRA CHEMII NIEORGANICZNEJ I ANALITYCZNEJ

Godło narodowe
KATEDRA CHEMII NIEORGANICZNEJ I ANALITYCZNEJ

KIERUNKI BADAŃ NAUKOWYCH I SPECJALIZACJI DYPLOMOWYCH

  • Elektroanaliza i elektrosynteza związków nieorganicznych i organicznych
  • Analiza spektrofotometryczna związków nieorganicznych i organicznych
  • Analiza chromatograficzna (chromatografia gazowa (GC), wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) i chromatografia cienkowarstwowa (TLC))
  • Fizykochemia powierzchni metali, stopów i elektrod modyfikowanych
  • Kompleksometria i elektrochemia kompleksów metali z ligandami makrocyklicznymi

PROPONOWANE USŁUGI

  • Analiza chromatograficzna związków organicznych metodami chromatografii gazowej (GC), wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC) i chromatografii cienkowarstwowej (TLC) z zastosowaniem nowoczesnych technik zatężania próbek
  • Analiza spektrofotometryczna (UV/VIS) związków organicznych
  • Charakterystyka powierzchni ciał stałych metodą Skaningowej Mikroskopii Tunelowej (STM), w roztworach elektrolitów (ESTM)
  • Elektroanaliza zawartości jonów metali ciężkich i związków organicznych metodami woltamperometrycznymi