ROZPOCZĘCIE STUDIÓW NA I ROKU W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Studia stacjonarne

Studia I-go stopnia

Studia II-go stopnia

Od roku akademickiego 2019/2020 kierunek Nauczanie Chemii realizowany jest w ramach projektu wdrożeniowego Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Uniwersytecie Łódzkim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.01.00-00-KN53/18-00)
Link do strony projektu

 

Studia niestacjonarne

Studia I-go stopnia

ROZPOCZĘCIE STUDIÓW NA I ROKU W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Studia stacjonarne

Studia I-go stopnia

Studia II-go stopnia

Od roku akademickiego 2019/2020 kierunek Nauczanie Chemii realizowany jest w ramach projektu wdrożeniowego Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Uniwersytecie Łódzkim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.01.00-00-KN53/18-00)
Link do strony projektu

 

Studia niestacjonarne

Studia I-go stopnia

ROZPOCZĘCIE STUDIÓW NA I ROKU W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Studia stacjonarne

Studia I-go stopnia

Od roku akademickiego 2019/2020 kierunek Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu realizowany jest w ramach projektu "DualKosStud Studia z zakresu chemii kosmetycznej zintegrowane z przemysłem, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.01.00-00-DU58/18)"
Link do strony projektu

 

Studia II-go stopnia

Od roku akademickiego 2019/2020 kierunek Nauczanie Chemii realizowany jest w ramach projektu wdrożeniowego Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Uniwersytecie Łódzkim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.01.00-00-KN53/18-00)
Link do strony projektu

 

Studia niestacjonarne

Studia I-go stopnia

Studia II-go stopnia