nn

Prezydent RP postanowieniem z dnia 11 maja 2020 roku nadał tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych
dr. hab. Konradowi Maciejowi Kowalskiemu (UŁ).

ss

Prezydent RP postanowieniem z dnia 25 października 2019 roku nadał tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych
dr hab. Sławomirze Skrzypek (UŁ)

jg

Prezydent RP postanowieniem z dnia 1 października 2019 roku nadał tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych
dr hab. Jarosławowi Grobelnemu (UŁ)

jl

Prezydent RP postanowieniem z dnia 8 stycznia 2019 roku nadał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych
dr hab. Jarosławowi Lewkowskiemu (UŁ)

rg

Prezydent RP postanowieniem z dnia 30 lipca 2018 roku nadał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych
dr hab. Rafałowi Głowackiemu (UŁ)

mp

Prezydent RP postanowieniem z dnia 9 maja 2018 roku nadał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych
dr hab. Marcinowi Palusiakowi (UŁ)

nn1

Prezydent RP postanowieniem z dnia 9 maja 2018 roku nadał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych
dr hab. Wojciechowi Marczakowi (Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu)

mj

Prezydent RP postanowieniem z dnia 19 grudnia 2014 roku nadał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych
dr hab. Małgorzacie Barbarze Jóźwiak (UŁ)

ab

Prezydent RP postanowieniem z dnia 27 marca 2014 roku nadał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych
dr hab. Adamowi Baldowi (UŁ)

nn2

Prezydent RP postanowieniem z dnia 3 czerwca 2013 roku nadał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych
dr hab. Bartłomiejowi Pałeczowi (UŁ)

nn3

Prezydent RP postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2012 roku nadał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych
dr hab. Janowi Kalembkiewiczowi (Politechnika Rzeszowska)

pk

Prezydent RP postanowieniem z dnia 12 stycznia 2012 roku nadał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych
dr hab. Piotrowi Kaszyńskiemu (UŁ)

sl

Prezydent RP postanowieniem z dnia 19 stycznia 2011 roku nadał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych
dr hab. Stanisławowi Leśniakowi (UŁ)

nn4

Prezydent RP postanowieniem z dnia 21 grudnia 2007 roku nadał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych
dr hab. Zbigniewowi Kudzinowi (UŁ)