Zakład Chemii Nieorganicznej i Magnetochemii Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego powstał na podstawie Zarządzenia Rektora nr 5/2017 z dnia 06.10.2017 r., w sprawie zmiany struktury organizacyjnej na Wydziale Chemii UŁ. Kierownikiem Zakładu od dnia 1 października 2017 r. jest dr hab. inż. Marek Zieliński, prof. uczelni, na podstawie powołania Rektora UŁ (L.Dz.DO-120/3436/N/2017).

W skład Zakładu Chemii Nieorganicznej i Magnetochemii wchodzą trzy pracownie:

Zakład Chemii Nieorganicznej i Magnetochemii
ul. Tamka 12, 91-403 Łódź
e-mail: marek.zielinski@chemia.uni.lodz.pl (dr hab. inż. Marek Zieliński, prof. uczelni, Kierownik ZChNiM)
nr tel.: 42 635-57-88 (dr hab. inż. Marek Zieliński, prof. uczelni, Kierownik ZChNiM)
42 635-58-04 mgr Katarzyna Gryciuk (sekretariat Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej)