KATEDRA TECHNOLOGII I CHEMII MATERIAŁÓW

Godło narodowe
KATEDRA TECHNOLOGII I CHEMII MATERIAŁÓW

Kierownik Katedry:

prof. dr hab. Jarosław Grobelny

Kontakt:

Katedra Technologii i Chemii Materiałów
Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

ul. Pomorska 163, 90-236 Łódź
e-mail: marta.sieradzka(at)chemia.uni.lodz.pl
tel. (+48 42) 635 58 32
fax  (+48 42) 635 58 32
NIP: 724-000-32-43

O NAS

Kolaż zdjęć z SEMBadania prowadzone w Katedrze obejmują szerokie spektrum tematyki wytwarzania, charakteryzowania i zastosowania innowacyjnych materiałów i nanomateriałów. Poniżej przedstawione zostały najważniejsze kierunki badawcze realizowane obecnie w Katedrze:

  • wytwarzanie i charakterystyka właściwości fizykochemicznych nanocząstek metalicznych do szerokiego spektrum zastosowań od biologii i medycyny do elektroniki i inżynierii materiałowej
  • funkcjonalizacja nanocząstek srebra i złota w celu opracowania preparatu  przeciwwirusowego i immunostymulującego
  • bezpieczeństwo stosowania nanomateriałów w produktach kosmetycznych oraz narażenie organizmów żywych na działanie nanomateriałów
  • wytwarzanie nowych typów materiałów i kompozytów o właściwościach fotokatalitycznych, zbudowanych z ditlenku tytanu, nanostruktur metali oraz grafenu lub innych materiałów, pełniących funkcję powłok samoczyszczących i antybakteryjnych
  • badania zjawisk zachodzących pod wpływam światła na powierzchni fotokatalizatorów ze szczególnym uwzględnieniem kryształów fotonicznych - periodycznych struktur porowatych o wysokim stopniu uporządkowania
  • wytwarzanie i charakterystyka warstw samoorganizujących i układów cienkowarstwowych do zastosowań tribologicznych w pełnym zakresie obciążeń od poziomu nano do makro

 

Baner HYMEC

Dyplom ASTM

Montaż zdjęć z SEM