Zdjęcie budynku

ul. Pomorska 163/165, 90-236 Łódź

tel: +48 (42) 635 57 33

Zakład Chemii Biofizycznej

Zakład Chemii Fizycznej Makromolekuł

Zakład Chemii Teoretycznej i Strukturalnej

LOKALIZACJA