1. E. Miękoś, M. Zieliński, D. Sroczyński, A. Fenyk, Influence of various forms of cellulose on the mechanical properties of polymer composites modified in a constant magnetic field, Polimery67 (2022), (IF2021 = 1.528, 70 pkt. MNiSW). 
 2. E. Miękoś, M. Cichomski, M. Zieliński, T. Klepka, D. Sroczyński, A. Fenyk, Tests of Physicochemical and Mechanical Strength Properties of Polymer Composites on an Epoxy Resin Matrix, Modified by a Constant Magnetic Field, Materials, 15, 6730 (2022), (IF2021 = 3.748, 140 pkt. MNiSW). 
 3. E. Miękoś, T. Klepka, M. Zieliński, D. Sroczyński, Ł. Garbacz, A. Fenyk, A. Łukawska, Effect of batched water exposed to a constant magnetic field on the properties of concrete filled with waste fly ash, phosphogypsum and starch, Polimery67, 53-60 (2022), (IF2021 = 1.528, 70 pkt. MNiSW). 
 4. E. Miękoś, T. Klepka, M. Zieliński, D. Sroczyński, Electrochemical deposition of cobalt-nickel coatings in a constant magnetic field, Physicochemical Problems of Mineral Processing58, 146066 (2022), (IF2021 = 1.047, 70 pkt. MNiSW). 
 5. A. Fenyk, W. Horak, M. Zieliński, E. Miękoś, E. Chrześcijańska, D. Sroczyński, Investigation of the properties of selected magnetorheological fluids, Journal of Intelligent Materials Systems and Structures33, 2294-2304 (2022), (IF2021 = 2.774, 100 pkt. MNiSW).

 1. Mariola Brycht, Anna Łukawska, Michaela Frühbauerová, Kateřina Pravcová, Radovan Metelka, Sławomira Skrzypek, Milan Sýs; „Szybki monitoring pozostałości fungicydu fenheksamidu w wybranych jagodach i winogronach winnych za pomocą woltamperometrii fal kwadratowych na elektrodach węglowych”; Food Chemistry, (2021), 338, 127975-128142, IF: 7.514, Punkty Ministerialne: 200.

 1. Mariola Brycht, Simona Baluchová, Andrew Taylor, Vincent Mortet, Silvia Sedláková, Ladislav Klimša, Jaromír Kopeček, Karolina Schwarzová-Pecková;
  „Comparison of electrochemical performance of various boron-doped diamond electrodes: Dopamine sensing in biomimicking media used for cell cultivation”;
  Bioelectrochemistry, (2021), 137, 107646, DOI: 10.1016/j.bioelechem.2020.107646, IF: 5.373, Punkty Ministerialne: 100. 

 1. Zbigniew Malinowski, Emilia Fornal, Agata Sumara, Renata Kontek, Karol Bukowski, Beata Pasternak, Dariusz Sroczyński, Joachim Kusz, Magdalena Małecka, Monika Nowak; „Amino- and polyaminophthalazin-1(2H)-ones: synthesis, coordination properties, and biological activity”; Beilstein Journal Organic Chemistry, (2021), 17, 558-568, IF: 2.883, Punkty Ministerialne: 70.

 1. Kamila Morawska, Witold Ciesielski, Sylwia Smarzewska; „Pierwsze badania elektroanalityczne metoksyfenozydu i jego interakcji z dsDNA”;Journal of Electroanalytical Chemistry, (2021), 882, 115030, IF: 4.464, Punkty Ministerialne: 70. 

 1. Leon Stojanov, Dariusz Guziejewski, Mihaela Puiu, Camelia Bala, Valentin Mirceski; „Analiza wieloczęstotliwościowa w eksperymencie chronoamperometrycznym z pojedynczą falą kwadratową”; Electrochemistry Communications, (2021), 124, 106943, IF: 4.724, Punkty Ministerialne: 100

 1. Simona Baluchová, Mariola Brycht, Andrew Taylor, Vincent Mortet, Jan Krůšek, Ivan Dittert, Silvia Sedláková, Ladislav Klimša, Jaromír Kopeček, Karolina Schwarzová-Pecková; „Enhancing electroanalytical performance of porous boron-doped diamond electrodes by increasing thickness for dopamine detection”;
  Analytica Chimica Acta, (2021), 1182, 338949, DOI: 10.1016/j.aca.2021.338949, IF: 6.558, Punkty Ministerialne: 100. 

 1. Ewa Miękoś, Michał Cichomski, Marek Zieliński, Tomasz Klepka, Dariusz Sroczyński, Anna Fenyk; „Modification of the Properties of Polymer Composites in a Constant Magnetic Field Environment”; Materials, (2021), 14, 3806, IF: 3.623, Punkty Ministerialne: 140. 

 1. Karolina Czarny, Barbara Krawczyk, Dominik Szczukocki;
  „Toxic effects of bisphenol A and its analogues on cyanobacteria Anabaena variabilis and Microcystis aeruginosa”; Chemosphere, (2021), 263, 2021, 128299, doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.12829, IF: 7.086, Punkty Ministerialne: 140. 

 1. Ewa Miękoś, Bronisław Samujło, Marek Zieliński, Dariusz Sroczyński;
  „Polymerization of aniline in an environment of a constant magnetic field”;
  Polimery, (2021), 66, 383-388, IF: 1.741, Punkty Ministerialne: 70. 

 1. Konrad Rudnicki, Karolina Sobczak, M. Kaliszczak, Karolina Sipa, E. Powalka, Sławomira Skrzypek, Łukasz Półtorak, G. Herzog; “Voltammetric study of cefotaxime at the macroscopic and miniaturized interface between two immimeible electrolyte solutions”; Microchimica Acta 188, (2021), 413, IF: 6.232, Punkty Ministerialne: 140. 

 1. Karolina Sipa, Konrad Rudnicki, N. Vila, G. Herzog, Sławomira Skrzypek, Łukasz Półtorak, A. Walcarius; „Przełączalna odpowiedź woltamperometryczna elektrod zmodyfikowanych cienką warstwą mezoporowatej krzemionki i wielowarstwowym polielektrolitem”; Electrochemistry Communications, 132, (2021), 107142 (Podziękowania – Narodowe Centrum Nauki (NCN) w Krakowie, nr grantowy UMO-2018/31/D/ST4/03259), IF: 4.724, Punkty Ministerialne: 100. 

 1. Konrad Rudnicki, Karolina Sobczak, Paulina Borgul, Sławomia Skrzypek, Łukasz Półtorak; „Oznaczanie chininy w wodzie tonizującej na zminiaturyzowanym i spolaryzowanym pograniczu ciecz-ciecz”; Chemia żywności, 364, (2021), 130417, IF: 7.514, Punkty Ministerialne: 200. 

 1. Paulina Borgul, P. Pawlak, Konrad Rudnicki, Karolina Sipa, Paweł Krzyczmonik, Anna Trynda, Sławomira Skrzypek, G. Herzog, Łukasz Półtorak; „Wykrywanie efedryny na zelektryfikowanym interfejsie ciecz-ciecz wsparte mikroperkującą samoprzylepną folią poliimidową”; Czujniki i siłowniki B: Chemiczne, 344, (2021), 130286, (Podziękowania – Narodowe Centrum Nauki (NCN) w Krakowie, nr grantowy UMO-2018/31/D/ST4/03259), IF: 7.335, Punkty Ministerialne: 140. 

 1. Karolina Sipa, Karolina Kowalewska, Andrzej Leniart, A. Walcarius, G. Herzog, Sławomira Skrzypek, Łukasz Półtorak; „Elektrochemicznie wspomagane osadzanie poliamidów na trójfazowym złączu”; Electrochemistry Communications, 123, (2021), 106910 (Podziękowania – Narodowe Centrum Nauki (NCN) w Krakowie, nr grantowy UMO-2018/31/D/ST4/03259), IF: 4.724, Punkty Ministerialne: 100. 

 1. Z. Liu, H. Onay, F. Guo, J. Chen, Łukasz Półtorak, P. Hedayati, E. J. R Sudholter; “Calcium carbonate modified surfaces by electrocrystallization to study anion surfactant adsorption”; Energy and Fuels, 35, (2021), 1358-1370, IF: 3.605, Punkty Ministerialne: 100. 

 1. Karolina Kowalewska, T. Prieto, Sławomira Skrzypek, J. Cano, R. G. Ramírez, Łukasz Półtorak; “Electroanalytical study of five carbosilane dendrimers at the interface between two immimeible electrolyte solutions, just accepted manuscript”; Analyst, 146, (2021), 1376-1385, (Podziękowania – Narodowe Centrum Nauki (NCN) w Krakowie, nr grantu UMO-2018/31/D/ST4/03259), IF: 4.616, Punkty Ministerialne: 100. 

 1. Łukasz Półtorak, Konrad Rudnicki, Viliam Kolivošk, Tana Sebechlebská, Paweł Krzyczmonik, Sławomira Skrzypek; „Badania elektrochemiczne efedryny na spolaryzowanym interfejsie ciecz-ciecz wsparte komórką drukowaną w 3D”; Journal of Hazardous Materials, 402, (2021), 123411, (Podziękowania – Narodowe Centrum Nauki (NCN) w Krakowie, nr grantu UMO-2018/31/D/ST4/03259), IF: 10.558, Punkty Ministerialne: 200. 

 1. Natalia Festinger, Sylwia Smarzewska, Witold Ciesielski;
  „Badania porównawcze diamentowych domieszkowanych borem, grafitu pirolitycznego w płaszczyźnie podstawowej i pasty z płatków grafitowych do woltamperometrycznego oznaczania eteksylanu rywaroksabanu i eteksylanu dabigatranu w próbkach farmaceutyków i moczu”;Diament i materiały pokrewne, (2021), 118, 108539, IF: 3.315, Punkty Ministerialne: 100. 

 1. Monika Skowron, Robert Zakrzewski, Witold Ciesielski;
  „Zastosowanie techniki analizy obrazu TLC do jednoczesnego oznaczania L-proliny i L-lizyny w suplemencie diety”;JPC – Nowoczesne TLC, 2021, 34, 197-202, IF: 0.856, Punkty Ministerialne: 20. 

 1. Natalia Festinger, Sylwia Smarzewska, Valentin Mirceski, Witold Ciesielski;
  „Woltammetaliczne oznaczanie leku przeciwreumatoidalnego akemetacyny na elektrodzie pasty z płatków grafitowych i elektrodzie węglowej szklistej”;
  Elektroanaliza, (2021), 33, (2), 314-322, IF: 3.223, Punkty Ministerialne: 70. 

 1. Natalia Festinger, A. Lemiesz, E. Skowron, Sylwia Smarzewska, Witold Ciesielski; „Porównanie elektrod pirolitycznych grafitowych w płaszczyźnie krawędziowej i w płaszczyźnie podstawnej w celu czułego oznaczania mandipropamidu fungicydowego”;Elektroanaliza, (2021), 33, (4), 854-863, IF: 3.223, Punkty Ministerialne: 70. 

 1. R. Gulaboski, Valentin Mirceski; “Square-wave voltammetry of two-step diffusional electrode mechanism coupled with a reversible follow-up chemical reaction”; (2021), Journal of Solid State Electrochemistry, 25 (12), s. 2893-2901, IF:2.647, Punkty Ministerialne: 70. 

 1. Mihaela Puiu, L.-G. Zamfir, G.M. Danila, F. Papi, C. Nativi, Valentin Mirceski, Camelia Bala; „Beznakładowe wykrywanie białek docelowych za pomocą przewodów molekularnych peptydów jako przewodzących podpór”; (2021), Czujniki i siłowniki, B: Chemical, 345, art. nr 130416, IF: 7.460, Punkty Ministerialne: 140. 

 1. M. Chochevska, E. Jančovska Seniceva, S. Kostadinović Veličkovska, G. Naumova-leţia, Valentin Mirčeski, J.M.F. Rocha, T. Esatbeyoglu; „Elektrochemiczne oznaczanie zdolności antyoksydacyjnych tradycyjnych domowych octów owocowych wytwarzanych z podwójną spontaniczną fermentacją”; (2021), Mikroorganizmy, 9 (9), art. nr 1946, IF: 4.128, Punkty Ministerialne: 20. 

 1. Agnieszka Nosal-Wiercińska, M. Martyna, Valentin Mirčeski, Sławomira Skrzypek; „Elektroredukcja jonów bi(Iii) na cyklicznie odnawialnej elektrodzie z ciekłego amalgamatu srebra w obecności cząsteczek metioniny”; (2021), 26 (13), art. nr 3972, IF: 4.411, Punkty Ministerialne: 100. 

 1. Mihaela Puiu, Valentin Mirceski, Camelia Bala; „Papierowe platformy i urządzenia diagnostyczne”; (2021), Aktualna opinia w elektrochemii, 27, art. nr 100726, IF: 7.271, Punkty Ministerialne: 20. 

 1. Leon Stojanov, V. Jovanovski, Valentin Mirceski; “Square-wave Voltammetry and Electrochemical Faradaic Spectroscopy of a Reversible Electrode Reaction: Determination of the Concentration Fraction of the Redox Couple”; (2021), Electroanalysis, 33 (5), pp. 1271-1276, IF: 3.223, Punkty Ministerialne: 70. 

 1. R. Gulaboski, Valentin Mirčeski, M. Lovrić; “Krytyczne aspekty w badaniu analizy czasowej dla woltammetrycznego oszacowania parametrów kinetycznych mechanizmów elektrod powierzchniowych sprzężonych z reakcjami chemicznymi”; [КРитичкиАспектиВОПРИМЕНАТАНАВРЕМЕНСКИЗАВИСНИТЕАНАЛИЗИНАВОЛТАМЕТРИСКИТЕМЕТОДИЗАОПРЕДЕЛУВАЊЕКИНЕТИЧКИПАРАМЕТРИКАЈПОВРШИНСКИТЕЕЛЕКТРОДНИМЕХАНИЗМИШТОСЕПОВРЗАНИСОХЕМИСКИРЕАКЦИИ], (2021), Macedoński Dziennik Chemii Inżynieria, 40 (1), s. 1-9, JEŻELI: 0,689, pkt 20. 

 1. Adam Buczkowski, Justyna Dominikowska, Paweł Urbaniak, Paweł Tokarz, Maria Guć, Grzegorz Schroedere; Doubly or triply protonated? Complexes of cucurbit[n]urils (n = 6-8) with a tripodal ligand tris(2-aminoethyl)amine (TREN)”; Journal of Molecular Liquids, 366:116347, (2021), IF: 6,165, Punkty Ministerialne: 100. 

 1. Marcin Kudzin, Zdziaława Mrozińska, Paweł Urbaniak; Vapor Phosphorylation of Cellulose by Phosphorus Trichlo-Ride: Selective Phosphorylation of 6-Hydroxyl Function—The Synthesis of New Antimicrobial Cellulose Phosphate(III)-Copper Complexes”; Antibiotics, 10(2) 203, (2021), IF: 4,639, Punkty Ministerialne: 70. 

 1. Marcin H. Kudzin, Małgorzata Giełdowska, Agnieszka A. Krata, Edyta Sulak, Paweł Urbaniak & Józef Drabowicz; „Phosphorylation of chitosan (chitin) surface with PCl3,Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements”; Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, (2021), DOI: 10.1080/10426507.2021.2014489, IF: 1,082, Punkty Ministerialne: 40. 

 1. Marcin H. Kudzin, Zdzisława Mrozińska, Małgorzata Giełdowska, Agnieszka A. Krata, Paweł Urbaniak & Józef Drabowicz; „Phosphorylation of the cellulose Surface with PCl3 and P(O)Cl3”; Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, (2021), DOI: 10.1080/10426507.2021.2014490, IF: 1,082, Punkty Ministerialne: 40.

 1. D. Guziejewski;
  „Electrode mechanisms with coupled chemical reaction — amplitude effect in square-wave voltammetry;
  Journal of Electroanalytical Chemistry, (2020), 114186.

 1. Natalia Festinger, Sylwia Smarzewska, Valentin Mirceski, Witold Ciesielski;
  „Voltammetric determination of an anti-rheumatoid dru acemetaci on graphite flake paste electrode and glassy carbon electrode”;
  Electroanalysis, (2020).

 1. Kamila Morawska, Natalia Festinger, Grażyna Chwatko, Rafał Głowacki, Witold Ciesielski, Sylwia Smarzewska;
  „Rapid electroanalytical procedure for sesamol determination in real samples”;
  Food Chemistry, (2020), 309, 125789.

 1. Natalia Gutowska, Piotr Seliger, Jarosław Romański, Magdalena Zięba, Grazyna Adamus, Marek Kowalczuk;
  „Mass Spectrometry Reveals Complexing Properties of Modified PNP-Lariat Ether Containing Benzyl Derivative of (S)–Prolinamine”;
  Molecules, (2020).

 1. Paulina Borgul, Konrad Rudnicki, Liangyong Chu, Andrzej Leniart, Sławomira Skrzypek, Ernst .J.R. Sudhölter, Lukasz Poltorak*;
  „Layer-by-layer (LbL) assembly of polyelectrolytes at the surface of a fiberglass membrane used as a support of the polarized liquid-liquid interface”;
  Electrochimica Acta, (2020).

 1. Konrad Rudnicki,* Karolina Sipa, Mariola Brycht, Paulina Borgul, Sławomira Skrzypek, Lukasz Poltorak*;
  „Electrochemical sensing of fluoroquinolone antibiotics”;
  TrAC Trends in Analytical Chemistry, (2020).

 1. Vasudevan Lakshminarayanan, Łukasz Półtorak, Ernst JR Sudhölter, Eduardo Mendes, Jan van Esch*;
  „Electrochemically assisted hydrogel deposition, shaping and detachment”;
  Electrochimica Acta, (2020).

 1. Karolina Kowalewska, Karolina Sipa, Andrzej Leniart, Sławomira Skrzypek, Łukasz Półtorak;
  „Electrochemistry at the liquid–liquid interface rediscovers interfacial polycondensation of nylon-6, 6”;
  Electrochemistry Communications, (2020).

 1. Łukasz Półtorak, Nienke van der Meijden, Sławomira Skyrzpek, Ernst JR Sudhölter, Marcel de Puit;
  „Co-deposition of silica and proteins at the interface between two immiscible electrolyte solutions”;
  Bioelectrochemistry, (2020).

 1. Kostadin V Petrov, Laura Paltrinieri, Łukasz Półtorak, Louis CPM de Smet, Ernst JR Sudhölter;
  „Modified cation-exchange membrane for phosphate recovery in an electrochemically assisted adsorption–desorption proces”;
  Chemical Communications, (2020).

 1. Ewa Miękoś Marek Zieliński,BarbaraBurnat;
  „Effectsof a ConstantMagneticFieldon the ElectrochemicalReactionsof Quercetin”;
  ChemistryOpen, (2020).

 1. Barbara Burnat, Patrycja Olejarz, Damian Batory, Michał Cichomski, Marta Kaminska, Dorota Bociaga;
  „Titanium dioxide coatings doubly-doped with Ca and Ag ions as corrosion resistant, biocompatible, and bioactive materials for medical applications”;
  Coatings, (2020).

 1. Justyna Węgiel, Barbara Burnat, Sławomira Skrzypek;
  „Modyfikowane materiałami węglowymi oraz niewęglowymi ceramiczne elektrody węglowe – ich zastosowanie do oznaczeń wybranych związków biologicznych”;
  Analityka, (2020).

 1. Magdalena Rzepkowska, Barbara Burnat, Krzysztof Pietnicki, Sławomira Skrzypek, Leszek Klimek;
  „The effect of repeated heating on corrosion resistance, hardness and microstructure of a Co-Cr-W prosthetic alloy”;
  Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, (2020).

 1. S. Belica-Pacha, K.Miłowska ,M.Ionov , M. Bryszewska, A. Buczkowski, G. Budryn, J.Oracz, D. Zaczyńska, A.Wróblewska, P.Urbaniak, B.Pałecz;
  „The impact of β-cyclodextrin on biological and chemical properties of mianserin hydrochloride in aqueous solution”;
  Journal of Molecular Liquids, (2020).

 1. Adam Buczkowski, Michał Gorzkiewicz, Artur Stępniak, Małgorzata Malinowska-Michalak, Paweł Tokarz, Paweł Urbaniak, Maksim Ionov, Barbara Klajnert-Maculewicz, Bartlomiej Pałecz;
  „Physicochemical and in vitro cytotoxicity studies of inclusion complex between gemcitabine and cucurbit[7]uril host”;
  Bioorganic chemistry, (2020).

 1. Kamila Morawska, T. Popławski, Witold Ciesielski, Sylwia Smarzewska;
  „Interactions of lamotrigine with single- and double-stranded DNA under physiological conditions”;
  Bioelectrochemistry, (2020).

 1. Natalia Festinger, Kamila Morawska, V. Ivanovski, M. Ziąbka, K. Jedlińska, Witold Ciesielski, Sylwia Smarzewska;
  „Comparative Electroanalytical Studies of Graphite Flake and Multilayer Graphene Paste Electrodes”;
  Sensors, (2020).

 1. Konrad Rudnicki, Mariola Brycht, Andrzej Leniart, Sławomir Domagała, Katarzyna Kaczmarek, Kurt Kalcher, Sławomira Skrzypek;
  „A Sensitive Sensor Based on Single‐walled Carbon Nanotubes: Its Preparation, Characterization and Application in the Electrochemical Determination of Drug Clorsulon in Milk Samples”;
  Electroanalysis, (2020).

 1. Natalia Festinger, Adrianna Lemiesz, Ewelina Skowron, Sylwia Smarzewska, Witold Ciesielski;
  „A comparison of edge-plane and basal-plane pyrolytic graphite electrodes towards sensitive determination of the fungicide mandipropamid”;
  Electroanalysis, (2020).

MONOGRAFIE 2020

 1. Anna Fenyk, Marek Zieliński, Ewa Miękoś;
  Badanie właściwości cieczy i elastomerów magnetoreologicznych w stałym polu magnetycznym„;
  Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2020, Część 1.

 1. Paweł Krzyczmonik, Sławomira Skrzypek;
  Enzymatyczne biosensory na bazie przewodzących kompozytów i ich zastosowania w bioanalityce„;
  Bioanalityka w Nauce i Życiu, (2020).

 1. Mariola Brycht, Andrzej Leniart, Sławomira Skrzypek;
  Analiza woltamperometryczna lekow przeciwnowotworowych„;
  Bioanalityka w Nauce i Życiu, (2020).

 1. Anna Fenyk, Marek Zieliński, Ewa Miękoś, Ewa Chrześcijańska, Anna Masek;
  Ciecze oraz elastomery magnetoreologiczne jako przykłady materiałów inteligentnych„;
  Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach, cz.5, (2020).

 1. Paulina Borgul, Konrad Rudnicki, Karolina Sipa, Mariola Brycht, Sławomira Skrzypek, Łukasz Półtorak;
  Od elektrod węglowych do spolaryzowanych granic cieczowych, praca przeglądowa dotycząca elektrochemicznego oznaczania antybiotyków fluorochinolonowych„;
  Biomedycyna, środowisko i zdrowie. Teoria i praktyka, (2020).

 

 

 1. Mariola Brycht, Kinga Konecka, Karolina Sipa, Slawomira Skrzypek, Valentin Mirčeski;
  „Toxicity of single steroid hormones and their mixtures toward the cyanobacterium Microcystis aeruginosa”;
  Electroanalysis, (2019). Vol 31 pp.2246-2253

 1. Sebastian Gröber, Piotr Matczak, Sławomir Domagała, Thomas Weisheit, Helmar Görls, Annika Düver, Grzegorz Mlostoń, Wolfgang Weigand;
  „Diferrocenyl Thioketone: Reactions with (Bisphosphane)Pt(0) Complexes – Electrochemical and Computational Studies”;
  Materials, (2019). Vol. 12 No. 17 Art. No. 2832 (18 pp).

 1. Paulina Mucha, Paweł Hikisz, Krzysztof Gwoździński, Urszula Krajewska, Andrzej Leniart, Elzbieta Budzisz;
  „Cytotoxic effect, generation of reactive oxygen/nitrogen species and electrochemical properties of Cu(II) complexes in comparison to half-sandwich complexes of Ru(II) with aminochromone derivatives”;
  RSC Advances, (2019). vol. 9 Iss. 55 pp. 31943-31952.

 1. Katarzyna Jedlińska, Justyna Lipińska, Sylwia Smarzewska, Bogusław Baś;
  „The bi-disc glassy carbon electrode for determination of vitamin K2 (menaquinone) using stripping voltammetry”;
  Journal of The Electrochemical Society, (2019). 166 (6), B360-B366.

 1. P. Bałczewski, E. Kowalska, J. Skalik, E. Różycka-Sokołowska, K. Owsianik, M. Koprowski, B. Marciniak, D. Guziejewski, W. Ciesielski;
  „Mono-aryl/alkythio-substituted (hetero)acenes of exceptional thermal and photochemical stability via thio-Friedel Crafts/Bradsher cyclization reaction”;
  Chem. Eur. J., (2019). 25(62), 14148-14161.

 1. V. Mirceski, D. Guziejewski, L. Stojanov, R. Gulaboski;
  „Differential square-wave voltammetry”;
  Anal. Chem., (2019). 91(23), 14904-14910.

 1. Waldemar Kaliszczak, Mariusz Grochowski, Agnieszka Nosal-Wiercińska, Mariola Brycht, Dorota Checinska-Majak, Beata Gołębiowska;
  „Effect of azathioprine on the parameters of double Hg/chlorate(VII) interface layer in the presence of nonionic surfactants”;
  Physicochemical Problems of Mineral Processing, (2019).

 1. Karolina Sipa, Mariola Brycht, Andrzej Leniart, Sławomira Skrzypek;
  „The application of carbon nanomaterials as electrode surface modifiers for the voltammetric sensing of nitroxinil – A comparative study”;
  Journal of Electroanalytical Chemistry, (2019).

 1. Konrad Rudnicki, Łukasz Półtorak, Sławomira Skrzypek, Ernst JR Sudhölter;
  „Ion transfer voltammetry for analytical screening of fluoroquinolone antibiotics at the water–1.2-dichloroethane interface”;
  Analytica Chimica Acta, (2019).

 1. Vasudevan Lakshminarayanan, Łukasz Półtorak, Duco Bosma, Ernst JR Sudhölter, Jan H van Esch, Eduardo Mendes;
  „Locally pH controlled and directed growth of supramolecular gel microshapes using electrocatalytic nanoparticles”;
  Chemical Communications, (2019).

 1. Kamila Morawska, Katarzyna Jedlińska, Sylwia Smarzewska, Radovan Metelka, Witold Ciesielski, Dariusz Guziejewski;
  „Analysis and DNA interaction of the profluralin herbicide”;
  Environmental Chemistry Letters, (2019).

 1. Ewa Miękoś, Marek Zieliński, Karina Kołodziejczyk, Marta Jaksender;
  „Application of industrial and biopolymers waste to stabilise the subsoil of road surfaces”;
  Road Materials and Pavement Design, (2019).

 1. Michał Cichomski, Barbara Burnat, Milena Prowizor, A. Jedrzejczak, D. Batory, Ireneusz Piwoński, Witold Kozłowski, W. Szymanski, M. Dudek;
  „Tribological and corrosive investigations of perfluoro and alkylphosphonic self-assembled monolayers on Ti incorporated carbon coatings”;
  Tribology International, (2019).

 1. Paweł Krzyczmonik, Sławomira Skrzypek;
  „Composites of Poly (3,4-Ethylenedioxythiophene) with Nanostructures as Electrochemical Sensors for Application in Bioelectroanalysis”;
  Current Analytical Chemistry, (2019).

 1. Karolina Czarny, Dominik Szczukocki, Barbara Krawczyk,Renata Gadzała-Kopciuch,Sławomira Skrzypek;
  „Toxicity of single steroid hormones and their mixtures toward the cyanobacterium Microcystis aeruginosa”;
  Journal of Applied Phycology, (2019).

 1. Karolina Czarny, Dominik Szczukocki, Barbara Krawczyk, Renta Juszczak, Sławomira Skrzypek, Renata Gadzała-Kopciuch;
  „Molecularly imprinted polymer film grafted from porous silica for efficient enrichment of steroid hormones in water samples”;
  Journal of Separation Science, (2019).

 1. Karolina Czarny, Dominik Szczukocki, Barbara Krawczyk, Ewa Miękoś, Sławomira Skrzypek;
  „Inhibition of growth of Anabaena variabilis population by single and mixed steroid hormones”;
  Journal of Applied Phycology, (2019).

 1. Karolina Czarny, Dominik Szczukocki, Barbara Krawczyk, Sławomira Skrzypek, Marek Zieliński, Renata Gadzała-Kopciuch;
  „Toxic effects of single animal hormones and their mixtures on the growth of Chlorella vulgaris and Scenedesmus armatus”;
  Chemosphere, (2019).

 1. Dariusz Guziejewski;
  „Square-wave amplitude effect in cathodic and anodic stripping square-wave voltammetry”;
  Electroanalysis, (2019).

 1. Danuta Tomczyk, Wiktor Bukowski, Karol Bester;
  „Kinetics of Redox Processes in the Polymer Films of Ni(II) Salen Type Complexes”;
  J. Electrochem. Soc., (2019).

 1. Łukasz Półtorak, Ernst Sudholter, Marcel de Puit;
  „Electrochemical cocaine (bio)sensing. From solid electrodes to soft junctions”;
  Trends in Analytical Chemistry, (2019).

 1. M. Nowak, E. Fornal, R. Kontek, D. Sroczyński, A. Jóźwiak, E. Augustowska, A. Warpas, M. Adamczyk, Z. Malinowski,* Synthesis of acylnaphthylamines and their applications in the formation of benzoquinazolines, Arkivoc, part vii, 248–265 (2018), (IF2018 = 1.253, 20 pkt. MNiSW (Lista A)).
 2. M. Jaksender, E. Miękoś, M. Zieliński, K. Kołodziejczyk, D. Sroczyński, A. Łukawska, D. Szczukocki, B. Krawczyk, K. Czarny, R. Juszczak, Influence of Constant Magnetic Field on Electrodeposition of CoW/Cu/CoW Composite, International Journal of Electrochemical Science13, 6897–6912 (2018), (IF2018 =1.284, 25 pkt. MNiSW (Lista A)).
 3. S. Smarzewska, E. Miękoś, D. Guziejewski, M. Zieliński, B. Burnat, Graphene oxide activation with a constant magnetic field, Analytica Chimica Acta1011, 35–39 (2018), (IF2018 = 5.256, 45 pkt. MNiSW (Lista A)).
 4. K. Kołodziejczyk, E. Miękoś, M. Zieliński, M. Jaksender, D. Szczukocki, K. Czarny, B. Krawczyk, Influence of constant magnetic field on electrodeposition of metals, alloys, conductive polymers, and organic reactions, Journal of Solid State Electrochemistry22, 1629–1647 (2018), (IF2018 = 2.531, 30 pkt. MNiSW (Lista A)).