Folia Chimica

Redakcja Naukowo-Dydaktyczna „Folia Chimica” zajmuje się wydawaniem zeszytów naukowych, monografii będących podstawą do rozprawy habilitacyjnej oraz podręczników o tematyce chemicznej dla studentów.

Zeszyty naukowe oraz podręczniki można zakupić w Wydawnictwie Uniwersyteckim ul. Lindleya 8 w dniach poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 15.00

Do druku w Wydawnictwie „Folia Chimica” mogą być również skierowane inne materiały związane z działalnością Wydziału Chemii.

Szczegółowych informacji autorom na temat trybu wydawania zeszytów naukowych, monografii oraz podręczników udziela sekretarz Redakcji Naukowo-Dydaktycznej „Folia Chimica” prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak, tel. 42 635 58 25, e-mail: malgorzata.jozwiak@chemia.uni.lodz.pl.

Do chwili obecnej w ramach działalności Wydawnictwa „Folia Chimica” wydane zostały:

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Chimica 13, Łódź 2004
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna „Folia Chimica”: Henryk Piekarski, Małgorzata Jóźwiak
Redaktor Naukowy Zeszytu: Grzegorz Mlostoń
hdl.handle.net/11089/15401

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Chimica 12, Łódź 1998
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna „Folia Chimica”: Stefania Taniewska-Osińska, Małgorzata Jóźwiak
Redaktor Naukowy Zeszytu: Jerzy Gregorowicz
hdl.handle.net/11089/15412

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Chimica 11, Łódź 1995
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna „Folia Chimica”: Stefania Taniewska-Osińska, Małgorzata Jóźwiak
Redaktor Naukowy Zeszytu: Jerzy Gregorowicz
hdl.handle.net/11089/15414

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Chimica 10, Łódź 1993
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna „Folia Chimica”: Stefania Taniewska-Osińska, Małgorzata Jóźwiak
hdl.handle.net/11089/15246

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Chimica 9, Łódź 1991
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna „Folia Chimica”: Stefania Taniewska-Osińska, Małgorzata Jóźwiak
hdl.handle.net/11089/15415

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Chimica 8, Łódź 1988
Redakcja Wydawnictw „Folia Chimica”: Stefania Taniewska-Osińska, Małgorzata Jóźwiak
hdl.handle.net/11089/15413

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Chimica 7, Łódź 1987
Redakcja Wydawnictw „Folia Chimica”: Stefania Taniewska-Osińska, Małgorzata Jóźwiak
hdl.handle.net/11089/15355

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Chimica 6, Łódź 1986
Redakcja Wydawnictw „Folia Chimica”: Stefania Taniewska-Osińska, Małgorzata Jóźwiak
Stafania Taniewska-Osińska, Henryk Piekarski
„The properties of electrolyte solutions in nonaqueous and mixed solvents”
hdl.handle.net/11089/12708

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Chimica 5, Łódź 1985
Redakcja Wydawnictw „Folia Chimica”: Stefania Taniewska-Osińska, Małgorzata Jóźwiak
hdl.handle.net/11089/15354

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Chimica 4, Łódź 1985
Redakcja Wydawnictw „Folia Chimica”: Stefania Taniewska-Osińska, Małgorzata Jóźwiak
Redaktor Zeszytu: Stefania Taniewska-Osińska
hdl.handle.net/11089/15353

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Chimica 3, Łódź 1984
Redakcja Wydawnictw „Folia Chimica”: Stefania Taniewska-Osińska, Małgorzata Jóźwiak
Redaktor Zeszytu: Stefania Taniewska-Osińska
hdl.handle.net/11089/15351

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Chimica 2, Łódź 1983
Redakcja Wydawnictw „Folia Chimica”: Leszek Wojtczak, Stefania Taniewska-Osińska, Anna Dziedziczak
Redaktor Zeszytu: Stefania Taniewska-Osińska
hdl.handle.net/11089/15245

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, Folia Chimica 1, Łódź 1982
Redakcja Naczelna Wydawnictw Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych: Leszek Wojtczak, Stefania Taniewska-Osińska, Anna Dziedziczak
Redaktor Zeszytu: Stefania Taniewska-Osińska
hdl.handle.net/11089/15299

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, Folia Chimica, seria II zeszyt 24, Uniwersytet Łódzki 1978
Redakcja Naczelna Wydawnictw Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych: Leszek Wojtczak, Stefania Taniewska-Osińska, Anna Dziedziczak
Redaktor Zeszytu: Stefania Taniewska-Osińska

Piotr Seliger
Wykłady z chemii ogólnej i nieorganicznej dla studentów biologii i biotechnologii (z elementami analizy jakościowej i ilościowej), Łódź 2010
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna „Folia Chimica”: Henryk Piekarski, Małgorzata Jóźwiak

Piotr Seliger
Zeszyt laboratoryjny dla studentów kierunku biologia i biotechnologia Uniwersytetu Łódzkiego. Chemia ogólna i nieorganiczna, Łódź 2010
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna „Folia Chimica”: Henryk Piekarski, Małgorzata Jóźwiak

Paweł Urbaniak, Marek Zieliński, Józef Dziegieć
Pracowania chemii nieorganicznej i związków kompleksowych, Łódź 2010
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna „Folia Chimica”: Henryk Piekarski, Małgorzata Jóźwiak

Radosław Dałkowski
Chemia dla leśników. Zeszyt ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów I roku leśnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna „Folia Chimica”: Henryk Piekarski, Małgorzata Jóźwiak

Bożena Chmielewska-Bojarska
Chemia analityczna. Analiza jakościowa kationów i anionów, Łódź 2009
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna „Folia Chimica”: Henryk Piekarski, Małgorzata Jóźwiak

Bożena Chmielewska-Bojarska, Danuta Kaźmierczak
Chemia analityczna. Analiza miareczkowa i wagowa, Łódź 2008
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna „Folia Chimica”: Henryk Piekarski, Małgorzata Jóźwiak

Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Mlostonia, Andrzeja Jóźwiaka
Pracownia praktycznej chemii organicznej dla studentów biologii, wydanie III, Łódź 2007
Redakcja Wydawnictw „Folia Chimica”: Henryk Piekarski, Małgorzata Jóźwiak

Praca zbiorowa pod redakcją Jadwigi Woźnickiej i Henryka Piekarskiego
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej, Wydanie II poprawione i uzupełnione, Łódź 2007
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna „Folia Chimica”: Henryk Piekarski, Małgorzata Jóźwiak

Stanisław Płaza, Leszek Margielewski, Grzegorz Celichowski
Wstęp do trybologii i tribochemia, Łódź 2005
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna „Folia Chimica”: Henryk Piekarski, Małgorzata Jóźwiak

Praca zbiorowa pod redakcją Jadwigi Woźnickiej i Henryka Piekarskiego
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej, Łódź 2005
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna „Folia Chimica”: Henryk Piekarski, Małgorzata Jóźwiak

Mirosława Deka, Maria Turowska
Laboratorium analizy ilościowej, wydanie IV, Łódź 2004
Redakcja Wydawnictw „Folia Chimica”: Henryk Piekarski, Małgorzata Jóźwiak

Jadwiga Badecka-Jędrzejewska, Witold Ciesielski
Ćwiczenia rachunkowe z analizy instrumentalnej, wydanie II, Łódź 2004
Redakcja Wydawnictw „Folia Chimica”: Henryk Piekarski, Małgorzata Jóźwiak

Witold Ciesielski, Robert Zakrzewski, Sławomira Skrzypek
Laboratorium analizy instrumentalnej, Łódź 2002
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna „Folia Chimica”: Henryk Piekarski, Małgorzata Jóźwiak

Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Mlostonia, Andrzeja Jóźwiaka
Pracownia praktycznej chemii organicznej dla studentów biologii, wydanie II, Łódź 2000
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna „Folia Chimica”: Henryk Piekarski, Małgorzata Jóźwiak

Maria Turowska, Mirosława Deka
Laboratorium analizy ilościowej, Łódź 1998
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna „Folia Chimica”: Stefania Taniewska-Osińska, Małgorzata Jóźwiak

Witold Ciesielski, Jadwiga Badecka-Jędrzejewska
Ćwiczenia rachunkowe z analizy instrumentalnej, Łódź 1998
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna „Folia Chimica”: Stefania Taniewska-Osińska, Małgorzata Jóźwiak

Henryk Scholl, Tadeusz Błaszczyk, Paweł Krzyczmonik
Elektrochemia zarys teorii i praktyki, Łódź 1998
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna „Folia Chimica”: Stefania Taniewska-Osińska, Małgorzata Jóźwiak

Witold Ciesielski, Jadwiga Badecka-Jędrzejewska
Ćwiczenia laboratoryjne z analizy instrumentalnej, Łódź 1997
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna „Folia Chimica”: Stefania Taniewska-Osińska, Małgorzata Jóźwiak

Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Mlostonia, Andrzeja Jóźwiaka
Pracownia praktycznej chemii organicznej dla studentów biologii, Łódź 1995
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna „Folia Chimica”: Stefania Taniewska-Osińska, Małgorzata Jóźwiak

Maria Turowska, Mirosława Deka
Laboratorium analizy ilościowej, wydanie II poprawione i rozszerzone, Łódź 1993
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna „Folia Chimica”: Stefania Taniewska-Osińska, Małgorzata Jóźwiak

Jadwiga Badecka-Jędrzejewska
Wybrane zagadnienia z analizy instrumentalnej, Łódź 1992
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna „Folia Chimica”: Stefania Taniewska-Osińska, Małgorzata Jóźwiak

Włodzimierz Jędrzejewski, Jadwiga Badecka-Jędrzejewska, Witold Ciesielski
Pracownia analizy instrumentalnej, Łódź 1990
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna „Folia Chimica”: Stefania Taniewska-Osińska, Małgorzata Jóźwiak

Maria Turowska
Laboratorium analizy ilościowej, Łódź 1989
Radakcja Wydawnictw Naukowo-Dydaktycznych „Folia Chimica”: Stefania Taniewska-Osińska, Małgorzata Jóźwiak

Henryk Scholl, Paweł Krzyczmonik
Podstawy elektrochemii z ćwiczeniami, Wydanie II zmienione i rozszerzone, Łódź 1988
Redakcja Wydawnictw „Folia Chimica”: Stefania Taniewska-Osińska, Małgorzata Jóźwiak

Mieczysław J. Grabowski
Krystalografia, Łódź 1985
Radakcja Wydawnictw „Folia Chimica”: Stefania Taniewska-Osińska, Małgorzata Jóźwiak

Henryk Scholl
Podstawy elektrochemii, Łódź 1983
Radakcja Wydawnictw „Folia Chimica”: Stefania Taniewska-Osińska, Małgorzata Jóźwiak

Tomasz Olszak
Rentgenostrukturalne badania nowych pochodnych chromemu o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych, Łódź 2000
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna „Folia Chimica”: Henryk Piekarski, Małgorzata Jóźwiak

Janusz Skolimowski
Synteza, badania spektroskopowe i sposoby wykorzystania rodników nitroksylowych oraz ich pochodnych, Łódź 1999
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna „Folia Chimica”: Stefania Taniewska-Osińska, Małgorzata Jóźwiak

Andrzej Jóźwiak
Badania w dziedzinie 3-hydroksyizoindolinonów, Łódź 1997
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna „Folia Chimica”: Stefania Taniewska-Osińska, Małgorzata Jóźwiak

Grzegorz Andrijewski
Trwałość i własności utleniające jonów Mn3+ w obecności wybranych ligandów organicznych, Łódź 1997
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna „Folia Chimica”: Stefania Taniewska-Osińska, Małgorzata Jóźwiak

Zbigniew Kudzin
Badania w dziedzinie kwasów 1-aminoalkanofosfonowych, Łódź 1996
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna „Folia Chimica”: Stefania Taniewska-Osińska, Małgorzata Jóźwiak

Stanisław Leśniak
Reakcje termoanalizy w fazie gazowej azetydyn i β-laktamów, Łódź 1995
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna „Folia Chimica”: Stefania Taniewska-Osińska, Małgorzata Jóźwiak

Wojciech J. Kinart
Badania reakcji prowadzących do tworzenia wiązań węgiel-węgiel oraz węgiel-heteroatom, Łódź 1995
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna „Folia Chimica”: Stefania Taniewska-Osińska, Małgorzata Jóźwiak

Bogusław Kryczka
Badania w dziedzinie diestrów kwasu węglowego i ditiowęglowego, Łódź 1994
Redakcja Naukowo-Dydaktyczna „Folia Chimica”: Stefania Taniewska-Osińska, Małgorzata Jóźwiak

Grzegorz Mlostoń
Badania w dziedzinie alifatycznych tioketonów oraz ich s-metylidów, Łódź 1991
Acta Universitatis Lodziensis, Redakcja Naukowo-Dydaktyczna „Folia Chimica”: Stefania Taniewska-Osińska, Małgorzata Jóźwiak

Stanisław Romanowski
Kwantowo-elektrochemiczny model wybranych zjawisk na granicy faz, Łódź 1983
Acta Universitatis Lodziensis, Redakcja Wydawnictw „Folia Chimica”: Stefania Taniewska-Osińska, Małgorzata Jóźwiak

Jan Epsztajn
Wpływ wielkości pierścienia cykloalkenowego w reakcjach podstawienia cykloalkeno[b]pirydyn, Łódź 1977
Acta Universitatis Lodziensis, Redakcja Wydawnictw Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych: Leszek Wojtczak, Stefania Taniewska-Osińska, Anna Dziedziczak

Romuald Bartnik
Badania w dziedzinie azirydyn drugorzędowych, Łódź 1977
Acta Universitatis Lodziensis, Redakcja Wydawnictw Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych: Leszek Wojtczak, Stefania Taniewska-Osińska, Anna Dziedziczak
 

Badania procesów elektrochemicznych ukierunkowane na wykorzystanie ich w technice, Materiały I Sesji Naukowej Centralnego Programu Badań Podstawowych 01. 15, Cedzyna, 28-30 maja 1987, Łódź 1989
Acta Universitatis Lodziensis, Redakcja Wydawnictw „Folia Chimica”: Stefania Taniewska-Osińska, Małgorzata Jóźwiak

Elektrochemia granicy faz i środowisk jonogennych, Materiały V Sesji Naukowej Międzyresortowego Problemu MR-I-11, Łódź, 26-27 stycznia 1983, Łódź 1984
Acta Universitatis Lodziensis, Redakcja Wydawnictw „Folia Chimica”: Stefania Taniewska-Osińska, Małgorzata Jóźwiak