Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego organizowane są studia w trybie niestacjonarnym. W ramach studiów niestacjonarnych oferujemy trzyletnie studia I stopnia na kierunku Chemia, specjalność Chemia w nauce i gospodarce. Kierunek studiów oferowany przez Wydział Chemii przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy w zawodzie chemika. Zajęcia w ramach studiów odbywają się w soboty i niedziele według harmonogramów i planów przygotowywanych przed każdym nowym rokiem akademickim i odbywają się w dobrze wyposażonych salach wykładowych i akredytowanych laboratoriach chemicznych, prowadzonych przez doskonale wykwalifikowaną kadrę pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Dziekan

Dziekan ds. studenckich i jakości kształcenia

dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ
tel. (042) 635-58-02
e-mail: anna.zawisza@chemia.uni.lodz.pl

aws

Koordynator studiów niestacjonarnych

dr Anna Wypych-Stasiewicz, prof. UŁ
tel. (042) 635 57 87
e-mail: anna.stasiewicz@chemia.uni.lodz.pl

mk

Obsługa administracyjna

mgr Małgorzata Kiciak
tel. (042) 635 57 43
e-mail: malgorzata.kiciak@chemia.uni.lodz.pl

Biblioteka Wydziału Chemii

mgr Renata Juszczak
e-mail: renata.juszczak@chemia.uni.lodz.pl

Osoba odpowiedzialna za plan dla studiów niestacjonarnych

dr Janusz Kupis
tel. (042) 635-57-86
e-mail: janusz.kupis@chemia.uni.lodz.pl