AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do zapoznania się ze wskazówkami dojazdu na Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego w zakładce Miejsce konferencji.