PROFIL PRACOWNIKA: Marcin Paweł Jasiński

zdjęcie pracownika

dr hab. Marcin Paweł Jasiński

e-mail: marcin.jasinski@chemia.uni.lodz.pl

FUNKCJE:

Kontakt

kierownik Katedry Chemii Organicznej i Stosowanej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej, Wydział Chemii

Kontakt

kierownik Zakładu Związków Heterorganicznych Katedry Chemii Organicznej i Stosowanej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, Zakład Związków Heteroorganicznych, Wydział Chemii
STANOWISKO:

Kontakt

profesor uczelni, Zakład Związków Heteroorganicznych, Wydział Chemii

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Badania naukowe w obszarze syntezy organicznej obejmujące m.in. nowoczesne metody syntezy chiralnych i achiralnych związków N-, O-, i/lub S-heterocyklicznych, chemię połączeń fluoroorganicznych, syntezę związków naturalnych oraz strukturalnie pokrewnych układów biologicznie aktywnych.

Dydaktyka w obszarze podstawowej oraz zaawansowanej chemii organicznej, spektroskopii oraz syntezy totalnej związków naturalnych.

KONTAKT I DYŻURY

Tamka 12 91-403 Łódź

Tamka 12 91-403 Łódź

tel: 42-635-57-66

Tamka 12 91-403 Łódź