VIII ŁÓDZKIE SYMPOZJUM DOKTORANTÓW CHEMII

23-24 kwietnia 2020, Łódź

Witamy na stronie VIII Łódzkiego Sympozjum Doktorantów Chemii!

Przed nami już ósma edycja tej wyjątkowej, cieszącej się dużym zainteresowaniem młodych naukowców konferencji, która jest wspólną inicjatywą doktorantów środowiska łódzkiego: Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Politechniki Łódzkiej oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi.

Głównym celem sympozjum jest stworzenie możliwości do zaprezentowania przed szerszą publicznością wyników badań młodych i ambitnych naukowców, uczestnictwa w wykładach prowadzonych przez znanych i szanowanych profesorów oraz doktorów, a także nawiązywania współpracy.

ŁSDCh będzie doskonałą okazją do zawarcia nowych znajomości, a także bez wątpienia pozostawi wiele wspaniałych wspomnień z czasu spędzonego razem. Mamy nadzieję, że nadchodząca ósma edycja zachowa tę tradycję i będzie tak samo udana jak poprzednie ŁSDCh.

Organizację tegorocznej konferencji chcielibyśmy dedykować ś.p. prof. dr. hab. Jarosławowi Lewkowskiemu, który związany był z Łódzkim Sympozjum Doktorantów Chemii od pierwszej edycji. Dodatkowo przypominamy, że językami konferencji wzorem ubiegłych lat jest zarówno polski, jak i angielski. Zachęcamy, do zgłaszania wystąpień po angielsku.

Jako organizatorzy chcemy Was zapewnić, że będzie to wspaniałe doświadczenie naukowe, jak i społeczne. Dołożymy wszelkich starań, aby stworzyć dla Was miłą atmosferę podczas konferencji, zachowując jednocześnie wysoki poziom naukowy i kulturalny.

Do zobaczenia w Łodzi!

Rejestracja

W związku z zaleceniami dotyczącymi przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 organizacacja VIII Łódzkiego Sympozjum Doktorantów Chemii została zawieszona.

 • name

  prof. dr hab. Andrzej Lewenstam

  Åbo Akademi University, Finlandia i AGH, Kraków

  Prof. dr hab. Andrzej Lewenstam uzyskał stopień naukowy doktora nauk chemicznych z wyróżnieniem (1977) i doktora habilitowanego (1987) na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 roku jest profesorem tytularnym w Abo Akademi University w Turku, w Finlandii oraz dyrektorem Center for Process Analytical Chemistry and Sensor Technology “ProSens” na tym Uniwersytecie. Od 1993 jest profesorem zw. na AGH w Krakowie. Od 1985 roku do niedawna związany był z największym na świecie producentem aparatury analitycznej Thermo Fisher Scientific (USA) pełniąc kolejne funkcje na ścieżce przemysłowego awansu, od menadżera do głównego doradcy w dziedzinie badań i rozwoju.

  W obszarze jego zainteresowań naukowych są czujniki chemiczne i biochemiczne, chemia analityczna i kliniczna, elektrochemia i modelowanie matematyczne, metodologia chemii i filozofia nauki. Prof. Lewenstam jest autorem około 320 publikacji naukowych (cytowanych ponad 10 tys. razy, indeks Hirscha = 51), kilku książek oraz licznych patentów dotyczących nowatorskich czujników elektrochemicznych.

 • name

  dr hab. Izabela Madura, prof. PW

  Politechnika Warszawska

  Pani dr hab. inż. jest zatrudniona na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej na stanowisku profesora naukowo-dydaktycznego. Związana jest z wydziałem od początku swojej kariery naukowej, którą rozpoczęła jako studentka V roku. Jest współautorką ponad 60 publikacji, wielu wystąpień na konferencjach, a dodatkowo, jest stypendystką Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Senior Research Award w latach 2014-2015. Zainteresowania naukowe prof. Madury są związane z analizą budowy związków chemicznych w fazie krystalicznej. Badania te dotyczą powiązania budowy związków z ich właściwościami fizyko-chemicznymi. Informację te później są wykorzystywane w projektowaniu związków o wybranych właściwościach. Do szczególnych zainteresowań Pani prof. należą cząsteczki o znaczeniu biologicznym w szczególności leki. Pani prof. aktywnie działa w ramach Polskiego Towarzystwa Chemicznego a także organizuje wiele konferencji oraz zajęć dla dzieci i młodzieży.

 • name

  dr hab. Jacek Nowaczyk, prof. UMK

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Dr hab. Jacek Nowaczyk, prof. UMK jest kierownikiem Zespołu Fizykochemii Polimerów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest autorem ponad 130 publikacji. Aktualnie wraz ze swoim zespołem zajmuje się badaniami właściwości fizykochemicznych nowych materiałów i kompozytów polimerowych oraz wpływem różnego rodzaju dodatków na proces ich rozkładu oraz potencjał aplikacyjny. Dr hab. Jacek Nowaczyk ukończył studia chemiczne na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień doktora nauk chemicznych w zakresie chemii uzyskał za pracę zatytułowaną „Transport i separacja kwasu propionowego i octowego w złożonych układach membranowych” na Wydziale Chemii UMK w 2000 roku. Po doktoracie podjął pracę na stanowisku asystenta i zainteresował się tematyką związaną z polimerami elektroaktywnymi. W 2015 roku, po zatwierdzeniu pracy habilitacyjnej, pt. „Wpływ ozonu na właściwości fizykochemiczne polimerów przewodzących z grupy pochodnych politiofenu” otrzymał tytuł doktora habilitowanego

 • name

  dr Iwona Misztalewska-Turkowicz

  Uniwersytet w Białymstoku

  Dr Iwona Misztalewska-Turkowicz w roku 2012 uzyskała tytuł magistra chemii zaś w roku 2019 stopień doktora nauk chemicznych. Oba przyznane przez Uniwersytet w Białymstoku. W 2015 roku została laureatką programu Transformation.doc (projekt MNiSW) , w wyniku którego wyjechała na dwutygodniowy staż do University of Alberta w Edmonton w Kanadzie. W 2019 roku odbyła półroczny staż podoktorski w ramach stypendium ETIUDA (finanoswany z NCN). Staż realizowała w laboratorium IMRCP w grupie profesora Mathiasa Destarac na Uniwersytecie im. Paula Sabatier w Tuluzie. W 2017 roku rozpoczęła pracę jako asystent w Zakładzie Chemii Produktów Naturalnych. Obecnie pracuje w Pracowni Chemii Polimerów na Wydziale Chemii UwB.

  Lista osiągnięć naukowych obejmuje 13 oryginalnych publikacji zamieszczonych w międzynarodowych czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej, 20 posterów oraz 7 komunikatów ustnych prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Dr Misztalewska-Turkowicz jest obecnie kierownikiem grantu finansowanego z NCN (PRELUDIUM), była również głównym wykonawcą w dwóch grantach krajowych (OPUS) oraz jednym międzynarodowym (POLONIUM) zarządzanych przez dr hab. Agnieszkę Z. Wilczewską, prof. UwB.

  Jej zainteresowania badawcze obejmują wykorzystanie nanocząstek magnetycznych, powlekanych powłokami polimerowymi, jako nośników katalizatorów heterogenicznych. Dodatkowo uczestniczy w projektowaniu polimerowych nośników leków wykorzystujących m.in. cholesterol czy kwas foliowy jako czynniki naprowadzające. Głównymi narzędziami, które wykorzystuje w swojej codziennej pracy są Transmisyjny Mikroskop Elektronowy, Skaningowy Mikroskop Elektronowy, Chromatograf Żelowy (SEC) czy Spektrofotometry UV-Vis oraz IR.

 • name

  dr Dawid Frąckowiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 2009 roku obronił pracę dyplomową, a w 2015 roku — pracę doktorską. Obecnie pracuje jako adiunkt w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM w Poznaniu.

  Najważniejszym obszarem zainteresowań badawczych dr Frąckowiaka jest mechanochemia i jej wykorzystanie w syntezie klatkowych związków metaloroganicznych bloku p (silseskwioksany, heterosilseskwioksany, borofosfoniany) oraz w syntezie organicznej. W tej tematyce osadzony jest grant NCN Sonata 13 Mechanochemiczna synteza i funkcjonalizacja makromolekularnych struktur klatkowych pierwiastków bloku p (UMO-2017/26/D/ST5/00192), którego kierownikiem jest dr Frąckowiak. Pozostałe zagadnienia badawcze, to katalityczna i niekatalityczna synteza oraz funkcjonalizacja heterosilseskwioksanów (wykonawca w grancie NCN Opus 14 Nowe funkcjonalizowane heterosilseskwioksany jako prekursory materiałów hybrydowych - synteza i charakterystyka UMO-2017/27/B/ST5/00149) oraz metalatranów.

  Obecnie, jest promotorem czterech prac licencjackich i jednej magisterskiej; uprzednio był promotorem/opiekunem prac licencjackich oraz promotorem pomocniczym pracy doktorskiej.

  Dr Dawid Frąckowiak jest członkiem PTChem, a od bieżącego roku jest również zaangażowany w działalność w ramach COST Action 18112 - Mechanochemistry for Sustainable Industry. Współpracuje regularnie z Naukowym Kołem Chemików Wydziału Chemii UAM oraz Akademickim Stowarzyszeniem Studentów Chemii. Ponadto, zajmuje się promocją i popularyzacją chemii (wykłady, pokazy chemiczne, warsztaty, itd.).

Szczegóły wkrótce!

Miejsce konferencji

Adres i szczegóły dojazdu przedstawia poniższa mapa Google:

Kliknij, aby aktywować mapę.

Komitet organizacyjny

Uniwersytet Łódzki:

 • Opiekun naukowy: prof. dr hab. Sławomira Skrzypekosoba
 • Przewodnicząca: Paulina Borgulosoba
 • Marta Biernackaosoba
 • Karolina Kowalewskaosoba
 • Kamila Morawskaosoba
 • Karolina Kowalczykosoba
 • Natalia Festingerosoba
 • Anna Łukawskaosoba
 • Justyna Adamczykosoba
 • Małgorzata Malinowska-Michalakosoba
 • Marta Adamiakosoba
 • Wiktoria Zgagaczosoba
 • Katarzyna Kaczmarekosoba
 • Karolina Koselakosoba
 • Martyna Malinowskaosoba
 • Lena Marciniakosoba
 • Konrad Rudnickiosoba
 • Karolina Sipaosoba
 • Mariola Brychtosoba
 • Łukasz Półtorakosoba
 • Agnieszka Łaska-Jesionowskaosoba
 • Anna Fenykosoba

Uniwersytet Medyczny w Łodzi:

 • Iwona Rozparaosoba
 • Aleksandra Trochaosoba

Politechnika Łódzka:

 • Katarzyna Dębiecosoba
 • Angelika Bechtosoba
 • Marta Romaniszynosoba
 • Martyna Przydaczosoba

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN:

 • Patrycja Szczupakosoba
 • Anna Graczykosoba

Komitet honorowy

Uniwersytet Łódzki:

 • śp. prof. dr hab. Jarosław Lewkowskiosoba
 • prof. dr hab. Sławomira Skrzypekosoba
 • prof. dr hab. Grzegorz Mlostońosoba
 • dr hab. Andrzej Jóźwiak, prof. UŁosoba
 • dr Paweł Tokarzosoba
 • dr Emilia Obijalskaosoba
 • dr Greta Utecht-Jarzyńskaosoba
 • dr Anna Wieczorek-Błaużosoba
 • dr Mariola Brychtosoba
 • dr Karolina Sipaosoba
 • dr Konrad Rudnickiosoba

mgr Paulina Borgul
Komitet Organizacyjny VIII ŁSDCh
lodz.symp.dok.chem@gmail.com
Wydział Chemii
Uniwersytet Łódzki
Ul. Tamka 12, 91-403 Łódź
Tel. (42) 635 50 31

Sprawy techniczne, związane
ze stroną internetową
i formularzem zgłoszeniowym:
mgr Karolina Kowalewska
karolina.kowalewska@chemia.uni.lodz.pl