AktualnościWyszukaj pracownikaWyszukiwarka naukowa
Szanowni Studenci,
Inauguracja Roku Akademickiego 2021/22 dla studentów I roku I i II stopnia studiów stacjonarnych odbędzie się w dniu 01.10.2021r o godzinie 10.00 (w formie stacjonarnie) w budynku Wydziału Chemii, przy ul. Tamka 12 w Łodzi w auli im. Anny Chrząszczewskiej tj. sala 2-02.
Po inauguracji, prosimy studentów o udanie się do dziekanatu (pokój 1-011) celem podpisania umowy i odebrania legitymacji.
Osoby, które nie dopełnią formalności, mają czas na podpisanie umowy miedzy 04.10.- 08.10.2021r.
Szanowni Studenci, I roku I stopnia
prosimy o dokonywanie wpłat za legitymację studencką w kwocie 22 zł na poniższe konto:
Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68, Wydział Chemii
PKO S. A. II/O Łódź
62 1240 3028 1111 0010 2943 0148
Dowód wpłaty przesyłacie Państwo mailem na adres:
dziekanat@chemia.uni.lodz.pl
Osoby, które nie prześlą dowodu wpłaty nie będą miały wydrukowanej legitymacji.
Dr Karolina Sipa wśród pięciu laureatów Konkursu NCN Miniatura.
Dr Karolina Sipa znalazła się wśród pięciu laureatów z Uniwersytetu Łódzkiego Konkursu NCN Miniatura. Dr Karolina Sipa jest adiunktem na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej od 2019 roku. Ukończyła studia licencjackie (kierunek: chemia, specjalność: analityka chemiczna, 2010), magisterskie (kierunek: analityka chemiczna, 2015) oraz studia doktoranckie (2019) na Wydziale Chemii UŁ. Jej badania naukowe są głównie skoncentrowane na opracowaniu nowych czujników elektrochemicznych i wykorzystaniu ich w analizie różnych substancji biologicznie czynnych, a także wytwarzaniu materiałów w procesach wspomaganych elektrochemicznie.
Dr Karolina Sipa została laureatką tegorocznego konkursu Miniatura 5 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki. Temat projektu, który uzyskał finansowanie na kwotę 49 500 zł to Elektrochemicznie wspomagane wytwarzanie wzorów w układach trójfazowych. Badania przeprowadzone w ramach tego projektu pozwolą opracować tanią i prostą metodę elektrochemicznego wytwarzania wzorów poliamidowych na powierzchniach stałych. Zdolność tworzenia wzorów polimerowych w różnych konfiguracjach i skalach wzbudza duże zainteresowanie środowiska naukowego związanego z nanotechnologią. Wynika to z funkcjonalności polimerów definiowanych przez szerokie spektrum dostępnych grup chemicznych, a także z bezpośredniego wpływu mikro/nano struktur na właściwości fizykochemiczne powierzchni. W badaniach zostanie zastosowana metoda opierająca na układach trójfazowych, które zostaną wykorzystane do tworzenia wzorów powierzchniowych bazujących na nano i mikrostrukturach polimerowych. Proces osadzania oraz charakterystyka wytwarzanych wzorów poliamidowych będą przeprowadzone za pomocą kilku metod pomiarowych. Modele komponentów zestawu do wytwarzania wzorów polimerowych zostaną zaprojektowane, a następnie wytworzone w technologii druku 3D.
Ponadto, dr Karolina Sipa prowadzi równocześnie badania skupione wokół analizy suplementów diety pod kątem metali ciężkich w ramach Grantu dla młodych badaczy 2021-2023 (Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza UŁ).
Serdecznie gratulujemy!
19 sierpnia 2021 r.
VIII Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii
W dniu 24 września 2021 roku na Wydziale Chemii UŁ odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa "VIII Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii", która jest wspólną inicjatywą doktorantów środowiska łódzkiego: Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi.
Głównym celem sympozjum jest stworzenie możliwości do zaprezentowania przed szerszą publicznością wyników badań młodych i ambitnych naukowców, uczestnictwa w wykładach prowadzonych przez znanych i szanowanych profesorów oraz doktorów, a także nawiązywania współpracy. W tym roku zaproszonymi do wygłoszenia wykładu są: prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht z Politechniki Łódzkiej, dr hab. Martin Jönsson-Niedziółka, prof. IChF (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) oraz dr Iwona Misztalewska-Turkowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
ŁSDCh będzie doskonałą okazją do zawarcia nowych znajomości, a także bez wątpienia pozostawi wiele wspaniałych wspomnień z czasu spędzonego razem. Mamy nadzieję, że nadchodząca ósma edycja zachowa tę tradycję i będzie tak samo udana jak poprzednie ŁSDCh.
Organizację tegorocznej konferencji chcielibyśmy dedykować ś.p. prof. dr. hab. Jarosławowi Lewkowskiemu, który związany był z Łódzkim Sympozjum Doktorantów Chemii od pierwszej edycji. Dodatkowo przypominamy, że językami konferencji wzorem ubiegłych lat jest zarówno polski, jak i angielski. Zachęcamy, do zgłaszania wystąpień po angielsku.

Otwórz treść oficjalnego zaproszenia.
Rejestracja zgłoszeń została przedłużona do dnia 31 sierpnia 2021 r.
Udział w sympozjum jest całkowicie BEZPŁATNY.
Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej: http://www.chemia.uni.lodz.pl/lsdch/
Zapraszamy również do odwiedzenia funpagea na Facebooku: "Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii"
Serdecznie zapraszamy!
Komitet Organizacyjny VIII Łódzkiego Sympozjum Doktorantów Chemii.
16 sierpnia 2021 r.
ZAKOŃCZENIE XII EDYCJI AKADEMII CIEKAWEJ CHEMII
W dniu 19 maja 2021 r. odbył się Konkurs Chemiczny kończący XII edycję Akademię Ciekawej Chemii realizowanej w ramach projektu Kształcenie kompetencji kluczowych poprzez zajęcia eksperymentalne z chemii dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Jego laureatami zostali:
I miejsce
Aleksandra Paciorek, XII LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi
II miejsce
Kacper Konopiński, III LO im. Stanisława Staszica w Kutnie
III miejsce
Bartłomiej Szymczyk, I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim
Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody (bony podarunkowe, książki, notesy, kosmetyki, preparaty do samodzielnego przygotowania kosmetyków, długopisy, nośniki pamięci, plecaki oraz artykuły reklamowe) ufundowane przez Dziekana Wydziału Chemii, Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego, firmy DELIA Cosmetics i WITKO, a także Polskie Towarzystwo Chemiczne - oddział w Łodzi.
Wszystkim Laureatom gratulujemy.

Grill z okazji rocznicy powstania SKNCh "Orbital" UŁ
25 czerwca 2021 odbyło się pierwsze stacjonarne spotkanie Koła od 27 lutego 2020 roku, kiedy to pandemia na długi czas skazała nas na zdalny tryb funkcjonowania. Tradycyjnie czerwcowe spotkanie połączone z grillem jest okazją do uczczenia powstania Koła, w tym roku była to już 76 rocznica! Dzięki ładnej pogodzie mogliśmy spokojnie porozmawiać i podsumować miniony Rok Akademicki. Dziękujemy zaproszonym Gościom za liczne przybycie z Panem Prorektorem Zakrzewskim na czele, jak również ogromne podziękowania należą się Pani Dziekan za zgodę na taką formę spotkania. Obyśmy od teraz już zawsze mogli spotykać się "w realu", nie na Teamsie!
Podsumowanie Działalności Studenckiego Koła Naukowego Chemików Orbital Uniwersytetu Łódzkiego w Roku Akademickim 2020/2021 - Prezentacja
28 czerwca 2021 r.
Szkolenie SKNCh "Orbital" UŁ
24 maja Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Chemików "Orbital" Uniwersytetu Łódzkiego wzięli udział w szkoleniu dla audytorów wewnętrznych w laboratoriach wg PN-EN ISO/IEC 17025, które poprowadził Pan Magister Radosław Keller z LabISO. To szkolenie dało nam możliwość podwyższenia naszych kompetencji oraz rozszerzenia CV każdego z nas. To kolejna przygoda Koła wspomagana finansowo przez Władze Naszego Wydziału. Nie dość, że nauczyliśmy się wielu ciekawych rzeczy to dodatkowo miło spędziliśmy czas. Serdecznie polecamy wszystkim to szkolenie i Pana Radka!
25 maja 2021 r.
ZAKOŃCZENIE XI EDYCJI AKADEMII CIEKAWEJ CHEMII
W dniu 9 grudnia 2020 r odbył się Konkurs Chemiczny kończący XI edycję Akademię Ciekawej Chemii realizowanej w ramach projektu "Kształcenie kompetencji kluczowych poprzez zajęcia eksperymentalne z chemii dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Jego laureatami zostali:
I miejsce
Adrian Górski, Samorządowe LO w Opocznie
II miejsce
Michalina Rosiak, Publiczne LO Uniwersytetu Łódzkiego
im. Sprawiedliwych wśród narodów świata w Łodzi
III miejsce
Tobiasz Konopski, IV LO im. E. Szczanieckiej w Łodzi
Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Dziekana Wydziału Chemii, Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego, firmę WITKO, Polskie Towarzystwo Chemiczne - oddział w Łodzi.
Wszystkim Laureatom gratulujemy.
Gala Absolwenta na Wydziale Chemii UŁ
W dniu 23 stycznia 2021 r. odbyła się Gala Absolwenta na Wydziale Chemii UŁ, dla absolwentów kończących studia w roku akademickim 2019/2020. Gala różniła się jednak swoją formą od dotychczasowych. Z powodu zagrożenia wirusem SARS-COV-2 w uroczystości wzięli udział tylko zaproszeni studenci i wykładowcy, którzy wcześniej potwierdzili swoją obecność. Gala była transmitowana on-line na platformie MS-TEAMS. Galę otworzyła Pani Dziekan Prof. dr hab. Sławomira Skrzypek rozpoczynając od przemówienia. Następnie Pani Dziekan odczytała listę studentów, którzy otrzymali listy gratulacyjne Rektora UŁ oraz wręczyła Medal za "Chlubne Studia" Panu mgr Andrzejowi Krempińskiemu oraz Nagrodę prof. Romualda Skowrońskiego za najlepszą pracę magisterską mgr Justynie Banaś. Następnie Pani Dziekan Prof. dr hab. Sławomira Skrzypek wraz z dr hab. Anną Zawiszą, prof. UŁ (prodziekan ds. Studenckich i Jakości Kształcenia) wręczyły "wirtualne" dyplomy magisterskie i licencjackie absolwentom. W imieniu tegorocznych absolwentów podziękowanie złożył mgr Andrzej Krempiński. Następnie zgromadzeni wysłuchali wykładu dr Kamili Borowczyk pt. "Tajemnica we włosie zamknięta". Ważnym punktem Gali Absolwenta było wręczenie nagród dla najlepszych wykładowców. "Złote Kolby" przyznawane były w pięciu kategoriach:
 • Najciekawiej prowadzone zajęcia (I miejsce dr Emilia Obijalska),
 • Najlepszy kontakt ze studentami (I miejsce dr Lech Leszczyński),
 • Najtrudniejszy egzamin/zaliczenie (I miejsce dr Mariola Tkaczyk),
 • Najlepsze poczucie humoru (I miejsce dr Lech Leszczyński),
 • Najlepszy duet (dr Bożena Chmielewska-Bojarska i dr Lech Leszczyński),
 • Najlepszy z najlepszych (I miejsce dr Mariola Tkaczyk i dr Lech Leszczyński).
Są to nagrody stanowiące wyraz uznania od samych studentów.
Więcej o nominacjach

"Złote Kolby" Lista osób nominowanych:

Najlepszy z najlepszych
 • dr Mariola Tkaczyk i dr Lech Leszczyński
Najciekawiej prowadzone zajęcia
 • Emilia Obijalska I miejsce
 • Dominik Szczukocki II miejsce
 • Grzegorz Celichowski III miejsce
 • Marcin Jasiński III miejsce
 • Sylwia Smarzewska nominacja
 • Kamila Borowczyk nominacja
 • Sławomir Domagała nominacja
Najtrudniejszy egzamin/zaliczenie
 • Mariola Tkaczyk I miejsce
 • Ireneusz Piwoński II miejsce
 • Anna Ignaczak III miejsce
 • Piotr Matczak nominacja
 • Małgorzata Jóźwiak nominacja
Najlepszy kontakt ze studentami
 • Lech Leszczyński I miejsce
 • Michał Rachwalski II miejsce
 • Magda Ciechańska III miejsce
 • Adam Pieczonka nominacja
 • Emilia Obijalska nominacja
Najlepsze poczucie humoru
 • Lech Leszczyński I miejsce
 • Adam Pieczonka II miejsce
 • Mariola Tkaczyk III miejsce
 • Emilia Obijalska nominacja
 • Michał Rachwalski nominacja
 • Piotr Seliger nominacja
Najlepszy duet
 • Bożena Chmielewska-Bojarska i Lech Leszczyński I miejsce
 • Sylwia Smarzewska i Dariusz Guziejewski II miejsce
 • Magdalena Ciechańska i Anna Wrona-Piotrowicz II miejsce
 • Bożena Chmielewska-Bojarska i Paweł Krzyczmonik II miejsce
 • Krzysztof Prawicki i Lech Leszczyński III miejsce
 • Mariola Tkaczyk i Tomasz Majak III miejsce

Zobacz zdjęcia z Gali.
WSZYSTKIM TEGOROCZNYM ABSOLWENTOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!
29 stycznia 2021 r.
Przyznano Nagrody Prezydium Łódzkiego Oddziału PAN i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych
W styczniu br. ogłoszono laureatów Nagrody za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego (edycja 2019). Wyróżnienie jest przyznawane w pięciu dziedzinach przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk na wniosek Prezydium Oddziału PAN i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych.
Miło nam poinformować, że laureatką w dziedzinie nauk ścisłych została Pani dr Kamila Borowczyk z Katedry Chemii Środowiska. Zgodnie z informacją podaną na stronie łódzkiego oddziału PAN uroczystość wręczenia Nagród odbędzie się (najprawdopodobniej) jesienią 2021 roku. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
21 stycznia 2021 r.
Wyniki wewnętrznych konkursów badawczych IDUB
Pod koniec grudnia 2020 roku ogłoszono wyniki wewnętrznych konkursów badawczych, finansowanych w ramach zwiększonej o 2% subwencji dla Uczelni, które przystąpiły do konkursu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB). W obrębie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz rolniczych złożono łącznie 115 wniosków, z czego 19 z naszego wydziału w grupie doświadczonych naukowców oraz 9 w grupie tzw. młodych badaczy. Na ostatecznej liście rankingowej 33 wnioski wskazano jako zakwalifikowane do finansowania. Miło nam poinformować, że w grupie tej znalazło się 9 projektów złożonych przez naszych pracowników. Beneficjentami w grupie doświadczonych naukowców zostali: prof. Marcin Jasiński, dr Barbara Burnat, dr Anna Wrona-Piotrowicz oraz dr Kamila Borowczyk, natomiast w grupie młodych naukowców finansowanie zdobyli: dr Justyna Piechocka, dr Greta Utecht-Jarzyńska, dr Karolina Sipa, dr Kinga Wzgarda-Raj oraz dr Szymon Jarzyński. Łączna przyznana kwota to prawie 450 000 zł. Serdecznie Gratulujemy!
12 stycznia 2021 r.
W imieniu Kolegium Dziekańskiego informujemy o formie prowadzenia zajęć na naszym Wydziale po 6 stycznia 2021 roku:
 • zdecydowana większość zajęć (wykłady, konwersatoria, seminaria, lektoraty) na studiach stacjonarnych odbywać się będzie nadal w formie zdalnej, głównie na platformie MS Teams;
 • zajęcia laboratoryjne, podobnie jak w grudniu 2020 r., będą prowadzone w formie stacjonarnej, zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarno-epidemicznym;
 • zjazd 9-10 stycznia 2021 r. dla studentów studiów niestacjonarnych zaplanowany początkowo w formule stacjonarnej odbędzie się zdalnie na platformie MS Teams, ze względu na brak możliwości zakwaterowania w hotelach w okresie kwarantanny narodowej.
Spotkanie Wigilijne Kołowo-Samorządowe 2020
Wieczorem 22.12.2020 r. w ferworze przygotowań wigilijnych społeczność Studenckiego Koła Naukowego Chemików Orbital Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego wraz z zaproszonymi gośćmi: Panem Prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia prof. Robertem Zakrzewskim, Panią Dziekan prof. Sławomirą Skrzypek, Kolegium Dziekańskim i pracownikami wydziału za pomocą MS Teams spotkała się na tradycyjnej Wigilii, chociaż w wersji online. Pomimo takiej formy, udało się choć na chwilę poczuć atmosferę Świąt oraz złożyć szczere życzenia na Święta i Nowy Rok. Budujące jest to, że wszyscy chcemy zobaczyć się na żywo i to było nasze najczęstsze życzenie. Wszyscy chemicy są grzeczni, więc Koło odwiedził Święty Mikołaj z Dziekanatu i Rektoratu. Pragniemy jeszcze raz podziękować Mikołajom! Po składaniu życzeń mogliśmy zaś wymienić się tradycjami podczas wigilijnej wieczerzy. Korzystając z okazji, chcielibyśmy ponownie złożyć serdeczne życzenia- zdrowych, spokojnych, pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia, worka prezentów i Szczęśliwego Nowego Roku 2021! Do siego roku!
23 grudnia 2020 r.
15 listopada br. przypada 110. rocznica śmierci prof. Stanisława Kostaneckiego.
W dniu 15 listopada br. przypada 110. rocznica śmierci patrona Pracowni Preparatyki Organicznej, wielkiego patrioty i naukowca, prof. Stanisława Kostaneckiego. Pomimo powołania do objęcia katedry na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w roku 1910 pracował jeszcze na Uniwersytecie w Bernie (Szwajcaria). W październiku i listopadzie tego roku był dwukrotnie operowany w Monachium i Würzburgu, gdzie zmarł w dniu 15 listopada 1910 roku. Zwłoki zostały sprowadzone przez brata, Jana Kostaneckiego do Polski i pochowane na cmentarzu parafialnym w Kazimierzu k/Lutomierska.
W roku 2009, przy okazji 52. Zjazdu PTChem zorganizowanego w Łodzi, na ścianie kaplicy znajdującej sią na tym cmentarzu, została umieszczona pamiątkowa tablica. Od tamtego czasu, w rocznicę śmierci prof. Stanisława Kostaneckiego, Oddział Łódzki PTChem składa kwiaty i zapala znicze przed tą tablicą. W tym roku, w skromnej uroczystości uczestniczyła przewodnicząca Oddziału Łódzkiego, prof. Agnieszka Olejniczak (CBM PAN), prof. Piotr Kiełbasiński (CBMiM PAN) oraz prof. Grzegorz Mlostoń (UŁ). .
20 listopada 2020 r.
Inauguracja Roku Akademickiego na Wydziale Chemii
W dniu 16 października 2020 r. na Wydziale Chemii UŁ odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021. Inauguracja ta różniła się jednak znacznie od uroczystości, do których przywykliśmy w latach ubiegłych. Ze względu na zagrożenie infekcją wirusa SARS-Cov-2, w uroczystości, która miała miejsce w auli im Prof. Chrząszczewskiej, w budynku przy ulicy Tamka 12 wzięli udział tylko zaproszeni studenci I roku, którzy potwierdzili wcześniej swoją obecność. Inauguracja była transmitowana online, na platformie TEAMS, co pozwoliło uczestniczyć w niej dużej grupie pracowników i studentów Wydziału Chemii UŁ.
W uroczystości wzięli udział Pani Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Sławomira Skrzypek, prodziekani: prof. dr hab. Rafał Głowacki, dr hab. Bogna Rudolf, prof. UŁ oraz dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ. Jedynym zaproszonym gościem był Pan Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ., który w ubiegłej kadencji pełnił funkcję Prodziekana na Wydziale Chemii.
Rok Akademicki otworzyła swoim przemówieniem Pani Dziekan Sławomira Skrzypek. W swoim wystąpieniu podkreśliła między innymi, że w roku akademickim 2019/20 pozyskano aparaturę badawczą dla Wydziału Chemii o wartości 6 mln złotych oraz podjęto działania mające na celu przebudowę auli na laboratoria chemiczne. Wyraziła także nadzieję, że mimo trudnej sytuacji epidemicznej nowy rok akademicki przyniesie sukcesy zarówno naukowe jak i dydaktyczne, mimo że większość zajęć dla studentów będzie odbywać się w trybie online. Następnie przemówienie wygłosił Pan Prorektor, dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ.
Kolejnym bardzo ważnym punktem uroczystości była immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych, I oraz II stopnia. Uroczyste ślubowanie od studentów odebrała Pani Prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ, która pełni swoją funkcję od 01.09.2020. Po ślubowaniu głos zabrał przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studentów, Pan Cyprian Doroszko. Także zaplanowany wykład inauguracyjny, pt. Tlen pierwiastek życia czy zawsze? nie został wygłoszony w sposób tradycyjny, czyli bezpośrednio w auli Wydziału Chemii. Powodem była nagła kwarantanna wykładowcy, dr. Pawła Krzyczmonika z Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej. Wykład został dzień wcześniej nagrany, a następnie odtworzony w trakcie uroczystości.
Zapraszamy do galerii zdjęć.
20 października 2020 r.
W imieniu Kolegium Dziekańskiego informujemy o formie prowadzenia zajęć na naszym Wydziale po wprowadzeniu w Łodzi tzw. czerwonej strefy:
 • zdecydowana większość zajęć (wykłady, konwersatoria, seminaria, lektoraty) odbywać się będzie zdalnie na platformie MS Teams; dotyczy to również zajęć, które pierwotnie były zaplanowane jako stacjonarne;
 • stacjonarnie będą odbywały się jedynie zajęcia laboratoryjne zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarno-epidemicznym;
 • ze względu na transfer danych przeprowadzany na naszym Wydziale w nocy z 18/19 października, studenci otrzymają kody lub linki do zajęć w aplikacji MS Teams w poniedziałek 19 października wyłącznie na uniwersyteckie adresy mailowe;
 • październikowy zjazd dla studentów studiów niestacjonarnych zaplanowany początkowo w formule stacjonarnej odbędzie się zdalnie na platformie MS Teams;
 • informacje na temat dopełnienia wszelkich formalności związanych z podjęciem studiów niestacjonarnych m. in. podpisania umowy, ślubowania oraz odbioru legitymacji zostaną przesłane drogą mailową;
 • w sytuacji odwołania w Łodzi strefy czerwonej istnieje szansa powrotu do realizowania zaplanowanych wcześniej zajęć w salach Wydziału;
 • pracownicy mogą na Wydział przychodzić, zarówno w celu pracy naukowej jak i realizowania zajęć zdalnie przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności;
 • powyższe ustalenia obowiązywać będą do odwołania.
Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów licencjackich lub I rok studiów magisterskich (z innej uczelni) proszeni są o dokonywanie wpłat za legitymację studencką w kwocie 22 zł. na poniższy numer konta:
PKO S.A. II/O Łódź
62 1240 3028 1111 0010 2943 0148
Uniwersytet Łódzki ul. Narutowicza 68, Wydział Chemii
Skan potwierdzenia wpłaty przesyłacie Państwo na adres e-mail:
dziekanat@chemia.uni.lodz.pl - jest to podstawą do wydrukowania legitymacji.
Szanowni Państwo,
od poniedziałku (21.09.2020 r.) Uniwersytet Łódzki będzie działać na zmienionych zasadach. Preferowana będzie praca w formie stacjonarnej, z zachowaniem szeregu regulacji zapewniających bezpieczeństwo studentów i pracowników. Wszystkie informacje znajdą Państwo w Zarządzeniu nr 174 Rektora UŁ z dnia 18.09.20202 r. W linku poniżej również krótki tekst wprowadzający do treści Zarządzenia. TEKST I ZARZĄDZENIE - KLIKNIJ
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że ukazało się
Zarządzenie Rektora UŁ nr 167 z dnia 8 września 2020r.
wprowadzające możliwość realizacji służbowych wyjazdów zagranicznych, istnieje zatem możliwość zrealizowania planowanych wyjazdów zagranicznych (np. mobilności Erasmus+) zawieszonych z uwagi na pandemię.
52. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna, Istambuł 2020
Koronawirus zmienił wiele naszych dotychczasowych, rutynowych działań. 52 Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna, która w tym roku miała się odbyć w Istambule, w Turcji, musiała przyjąć formę zdalną rozproszoną. W ten sposób Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, podobnie jak analogiczne wydziały Uniwersytetów Warszawskiego i Jagiellońskiego stał się jednym z kilkuset współorganizatorów tegorocznej międzynarodowej olimpiady. Ostatecznie wzięło w niej udział 231 zawodników z 60 państw. Dodatkowo 8 krajów otrzymało status obserwatora. Niestety, tym razem ponad 20 państw nie zdecydowało się na wzięcie udziału w zawodach. 25 lipca b.r. zawodnicy mieli do rozwiązania 9 zadań teoretycznych w ciągu 5 godzin. Wyjątkowo, w tym roku, ze zrozumiałych względów na olimpiadzie nie było zadań laboratoryjnych. Treść zadań można znaleźć na stronie IChO 2020 (https://icho2020.tubitak.gov.tr/icho-2020-sorulari)
Miło nam poinformować, że wszyscy czterej reprezentanci Polski zdobyli na tegorocznej olimpiadzie medale: 1 srebrny i 3 brązowe. Dwóch startujących w naszym okręgu zawodników otrzymało medale brązowe. Są to Adam Sukiennik uczeń Publicznego LO Politechniki Łódzkiej oraz Michał Lipiec uczeń Społecznej Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Łodzi. Medale te są dla nas dodatkowo cenne. Obaj startujący należeli do najmłodszych uczestników olimpiady. Adam w tym roku ukończył klasę pierwszą liceum, natomiast Michał szkołę podstawową. Obu zawodnikom życzymy dalszych sukcesów i powodzenia w realizacji planów!
4 sierpnia 2020 r.
Spotkanie Koła SKNCh "Orbital"
Kochani Kołowicze, przyjaciele Koła, chcemy Wam podziękować z całego serca za waszą obecność (i tą fizyczną jak również tą mentalną, wiemy, że nie wszyscy mogli z nami świętować). 26.06.2020, pierwszy raz online, odbyły się obchody rocznicy naszego Koła, które zawsze honorowaliśmy jako grill kołowy. Była to szczególna rocznica, gdyż Nasze Koło istnieje i działa już od 75 lat. Jest nam niezmiernie miło, że na nasze zaproszenie odpowiedzieli nie tylko obecni członkowie Koła, ale również nasi poprzednicy, którym dziękujemy za przybycie, mimo niesprzyjających warunków. Mamy nadzieję, że "wspominki" przyniosły każdemu dużo radości oraz obudziły piękne wspomnienia.
Aby uwiecznić tą nietypową chwilę, zrobiliśmy zdjęcie w formie PrintScreena.
Z niecierpliwością czekamy na spotkanie na Naszym Wydziale!
29 czerwca 2020 r.
Sukces dr. hab. inż. Zielińskiego, prof. UŁ w konkursie "Eureka! DGP odkrywamy polskie wynalazki"
Dnia 24 czerwca 2020 r. odbyła się Gala finałowa VII edycji konkursu pod nazwą "Eureka! DGP odkrywamy polskie wynalazki". Organizatorem konkursu był "Dziennik Gazeta Prawna". Partnerami konkursu byli: Polpharma S.A., MNiSzW, NCBiR, Urząd Patentowy RP oraz PAN. Ideą konkursu było przedstawienie najlepszych polskich wynalazków, które mają zastosowanie w praktyce, mogą być wykorzystane w gospodarce i w produkcji. Wynalazki te musiały zostać stworzone na Uczelni, nad którymi prace zostały ukończone w latach 2017 2018, i które w tym okresie zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego RP. Uczestnikami konkursu były polskie uczelnie, instytuty badawcze i jednostki naukowe PAN. W Gali Konkursu wzięli udział m.in. : Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej, Wojciech Murdzek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Wojciech Kuźmierkiewicz Prezes Naukowej Fundacji Polpharmy oraz dr Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.
III miejsce wśród wszystkich wynalazków polskich, zgłoszonych do konkursu zdobył wynalazek p.t. "Sposób separacji komponentów odpadowych blisterów farmaceutycznych oraz Zbiornik do separacji komponentów blisterów farmaceutycznych". Autorami wynalazku są pracownicy Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydziału Chemii UŁ: dr hab. inż. Marek Zieliński, prof. UŁ, dr Ewa Miękoś, prof. dr hab. Sławomira Skrzypek oraz dr Dominik Szczukocki.
Zobacz film z Gali finałowej VII edycji konkursu Eureka, DGP, który znajduje sie na Facebooku.
25 czerwca 2020 r.
Certyfikat Akredytacyjny dla kierunku CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU
Z satysfakcją informujemy, że prowadzony na naszym Wydziale kierunek CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU (studia I stopnia) uzyskał certyfikat akredytacyjny Studia z przyszłością 2020. Certyfikat przyznano w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów "Studia z przyszłością". Organizatorem merytorycznym Programu była Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
Certyfikat przyznano na podstawie rekomendacji Komisji Eksperckiej, reprezentującej środowiska akademickie , gospodarcze i pozarządowe. Celem Programu jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku nowoczesnością koncepcji kształcenia, jakością realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu na rynku pracy. Konkurs służy również promowaniu najbardziej innowacyjnych, oryginalnych i wartościowych merytorycznie pomysłów na kształcenie studentów kształcenie z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni. Dodatkowo, nasz kierunek uzyskał jeden z 5-ciu certyfikatów nadzwyczajnych, którymi wyróżniono kierunki, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych, przyznanych przez Komisję Ekspercką.
Nasz Wydział reprezentowali kierownik kierunku, Pani prof. Anna Zawisza oraz Prodziekan ds. Naukowych i Ogólnych prof. Rafał Głowacki.
Zobacz fotoreportaż z uroczystości.
10 marca 2020 r.
Przyznano Nagrody Komitetu Chemii Analitycznej PAN w konkursie na najlepsze prace doktorskie '2020
Prezydium Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk rozstrzygnęło tegoroczną edycję konkursu Najlepsze prace doktorskie 2020. Przyznano sześć równorzędnych nagród ufundowanych przez firmy związane z analityką chemiczną: Anchem, LGC Standards, MS Spektrum, Perlan Technologies, Polygen oraz Witko.
Z satysfakcją informujemy, że w tym roku Laureatką konkursu została Pani dr Karolina Czarny, która za rozprawę zatytułowaną "Wpływ hormonów na fitoplankton oraz metody ich oznaczania w środowisku wodnym" otrzymała nagrodę za osiągnięcia w zakresie rozwoju i stosowania technik przygotowania próbek do analiz ufundowaną przez firmę Witko. Nagrodzona rozprawa doktorska została przygotowana w Pracowni Zagrożeń Środowiska Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. dr hab. Sławomiry Skrzypek. Kopromotorem pracy doktorskiej była dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, prof. UMK z Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
30 marca 2020 r.
VIII Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii
W dniach 23-24 kwietnia 2020 roku na Wydziale Chemii UŁ odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa "VIII Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii", która jest wspólną inicjatywą doktorantów środowiska łódzkiego: Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi.
Głównym celem sympozjum jest stworzenie możliwości do zaprezentowania przed szerszą publicznością wyników badań młodych i ambitnych naukowców, uczestnictwa w wykładach prowadzonych przez znanych i szanowanych profesorów oraz doktorów, a także nawiązywania współpracy. W tym roku zaproszonymi do wygłoszenia wykładu są: dr hab. Izabela Madura prof. PW (Politechnika Warszawska), dr Iwona Misztalewska-Turkowicz (Uniwersytet Białostocki), dr Dawid Frąckowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Andrzej Lewenstam (bo Akademi University, Finlandia &AGH Kraków) oraz dr hab. Jacek Nowaczyk prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).
ŁSDCh będzie doskonałą okazją do zawarcia nowych znajomości, a także bez wątpienia pozostawi wiele wspaniałych wspomnień z czasu spędzonego razem. Mamy nadzieję, że nadchodząca ósma edycja zachowa tę tradycję i będzie tak samo udana jak poprzednie ŁSDCh.
Organizację tegorocznej konferencji chcielibyśmy dedykować ś.p. prof. dr. hab. Jarosławowi Lewkowskiemu, który związany był z Łódzkim Sympozjum Doktorantów Chemii od pierwszej edycji. Dodatkowo przypominamy, że językami konferencji wzorem ubiegłych lat jest zarówno polski, jak i angielski. Zachęcamy, do zgłaszania wystąpień po angielsku.
Rejestracja zgłoszeń została przedłużona do dnia 14 marca 2020 r.
Udział w sympozjum jest całkowicie BEZPŁATNY.
Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej www.chemia.uni.lodz.pl/lsdch/ Zapraszamy również do odwiedzenia funpagea na Facebooku: "Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii"
Treść oficjalnego zaproszenia na sympozjum.
Serdecznie zapraszamy!
Komitet Organizacyjny VIII Łódzkiego Sympozjum Doktorantów Chemii
2 marca 2020 r.
II Studencka Konferencja Naukowa z cyklu "MŁodzi Zdolni"


W dniu 21 lutego 2020 roku na Wydziale Chemii odbyła się druga studencka konferencja naukowa z cyklu "MŁodzi Zdolni" pod patronatem rektora ds. studenckich dr hab. Tomasza Cieślaka, prof. UŁ. W konferencji wzięli udział studenci różnych kierunków, studiujący m.in. w Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu czy Gdańsku. Szczególne zainteresowanie audytorium wzbudziły zaprezentowane wykłady pochodzące z różnych obszarów nauki: "Kultura języka, co to jest i dlaczego takie trudne?" dr Izabeli Różyckiej, "O stresie pozytywnie. Strategie odzyskiwania równowagi" dr Joanny Witkowskiej oraz "Co się dzieje z klimatem?" prof. dr hab. Joanny Wibig. W wydarzeniu uczestniczyli również: dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Sławomira Skrzypek oraz prodziekani dr hab. Bogna Rudolf, prof. UŁ i dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ. Organizatorzy pragną podziękować uczestnikom za liczne przybycie i niezwykle aktywne uczestnictwo podczas sesji. Komitet Naukowo-Organizacyjny wyróżnił najlepsze wystąpienia konferencyjne. Nagrody otrzymały następujące osoby: pani Anna Czaja (nagroda główna) oraz pani Dorota Skowrońska (wyróżnienie I stopnia) i pani Magdalena Ignatowska (wyróżnienie II stopnia). Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałe, wyjątkowe, mądre i bardzo kolorowe prezentacje. Szczególne podziękowania, zarówno za wsparcie organizacyjne, merytoryczne jak i finansowe, kierujemy do władz Wydziału Chemii.
27 lutego 2020 r.
Dr Karolina Czarny laureatką konkursu "Ekologiczny magister i doktor"
Dr Karolina Czarny została laureatką VI edycji Konkursu "Ekologiczny magister i doktor" organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Celem Konkursu było wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów.
Nagrodzona rozprawa doktorska pt. Wpływ hormonów na fitoplankton oraz metody ich oznaczania w środowisku wodnym została przygotowana w Pracowni Zagrożeń Środowiska Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem dr hab. Sławomiry Skrzypek, prof. UŁ, dr hab. Renaty Gadzały-Kopciuch, prof. UMK jako kopromotora i dra Dominika Szczukockiego jako promotora pomocniczego.
Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 18 grudnia 2019 r. podczas spotkania Wigilijnego pracowników i Zarządu WFOŚiGW w Łodzi.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
22 grudnia 2019 r.
Nagroda Naukowa Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla mgr Kamili Morawskiej
Mgr Kamila Morawska, doktorantka w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii UŁ, otrzymała Nagrodę I stopnia w konkursie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla doktorantów w dziedzinie nauk ścisłych.
Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 11 grudnia, podczas Wigilii Doktorantów UŁ w Pałacu Biedermanna.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
18 grudnia 2019 r.
Gala Absolwenta na Wydziale Chemii 2019
W dniu 7 grudnia 2019 r. odbyła się Gala Absolwenta na Wydziale Chemii UŁ, którą uroczyście otworzyła Pani Dziekan prof. dr hab. Sławomira Skrzypek witając gości honorowych: Prorektora prof. dr hab. Pawła Starostę, Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prof. dr hab. Andrzeja Kruka, Prodziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego dr hab. Michała Przybylińskiego, i Pełnomocnika Dziekana Wydziału Zarządzania dr Tomasza Kalinowskiego, pracowników Wydziału, a także absolwentów i ich najbliższych.
Po przemówieniach Pani Dziekan Sławomiry Skrzypek i gości, Pani Dziekan odczytała listę studentów, którzy otrzymali listy gratulacyjne Rektora UŁ oraz wręczyła Medale za "Chlubne Studia" Pani mgr Annie Wiktorii Chojnackiej oraz Pani mgr Patrycji Popławskiej. Następnie Dziekani wręczyli dyplomy magisterskie i licencjackie absolwentom. W imieniu tegorocznych absolwentów podziękowanie złożył mgr Henadzi Zhylinski. Następnie zgromadzeni wysłuchali wykładu prof. Piotra Kaszyńskiego pt. "Chemia jest kolorowa".
Ważnym punktem Gali Absolwenta było wręczenie nagród dla najlepszych wykładowców. "Złote Kolby" przyznawane były w pięciu kategoriach: Najciekawiej prowadzone zajęcia (I miejsce dr Sylwia Smarzewska), Najlepszy kontakt ze studentami (I miejsce dr Lech Leszczyński), Najtrudniejszy egzamin/zaliczenie (I miejsce dr Mariola Tkaczyk), Najlepsze poczucie humoru (I miejsce dr Mariola Tkaczyk), Najlepszy z najlepszych (I miejsce dr Mariola Tkaczyk). Są to nagrody stanowiące wyraz uznania i sympatii studentów dla wykładowców z naszego Wydziału.
Lista osób nominowanych:
 • Najlepszy z najlepszych - dr Mariola Tkaczyk
 • Najciekawiej prowadzone zajęcia
  • dr Sylwia Smarzewska
  • dr Emilia Obijalska
  • dr hab. Liliana Chęcińska, prof. UŁ
  • prof. dr hab. Rafał Głowacki
  • dr hab. Grzegorz Celichowski, prof. UŁ
 • Najtrudniejszy egzamin/zaliczenie
  • dr Mariola Tkaczyk
  • dr Emilia Obijalska
  • prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak
  • dr hab. Anna Ignaczak, prof. UŁ
  • dr hab. Ireneusz Piwoński, prof. UŁ
  • dr hab. Damian Plażuk, prof. UŁ
 • Najlepszy kontakt ze studentami
  • dr Lech Leszczyński
  • dr Rafał Karpowicz
  • dr Ewa Miękoś
  • dr Sławomir Domagała
  • dr hab. Magdalena Małecka, prof. UŁ
 • Najlepsze poczucie humoru
  • dr Mariola Tkaczyk
  • dr Lech Leszczyński
  • dr Dominik Szczukocki
  • prof. dr hab. Marcin Palusiak

Po uroczystości wszyscy udali się na poczęstunek.
WSZYSTKIM TEGOROCZNYM ABSOLWENTOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Zobacz zdjęcia z uroczystości!
16 grudnia 2019 r.
Ambasada Francji wyłoniła beneficjentów stypendiów BGF na pobyty badawcze dla wybitnych młodych naukowców
Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) od ponad 50 lat finansują i umożliwiają pobyty badawcze we Francji wybitnym młodym naukowcom, pracującym w polskich instytucjach naukowych. Oferowane programy stypendialne pozwalają zwiększyć dynamikę wymian akademickich pomiędzy Polską i Francją. Jak co roku Ambasada Francji w Polsce wyłoniła beneficjentów stypendiów wśród, których znalazła się dwójka pracowników Naszego Wydziału z Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej dr Karolina Sipa oraz dr Konrad Rudnicki, pracujących w zespole prof. dr. hab. Sławomiry Skrzypek. Młodzi naukowcy jesienią 2020 roku odbędą dwumiesięczne staże na University of Lorraine w Nancy, w zespole światowej sławy elektrochemika prof. Alaina Walcariusa pod opieką dr. Grégoira Herzoga. W trakcie pobytu zrealizowane zostaną dwa projekty badawcze o tematyce elektrochemicznej: "Electrochemical study of a silica thin films modified electrodes decorated with polyelectrolyte multilayers; toward molecular sieving" (dr Karolina Sipa) oraz Electrochemical detection of -lactam antibiotics at the polarized liquid junctions (dr Konrad Rudnicki).
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !
10 grudnia 2019 r.
Nagroda za najlepszy plakat naukowy na 20th European Meeting on Environmental Chemistry dla dr Karoliny Czarny
Dr Karolina Czarny otrzymała nagrodę za najlepszy plakat naukowy pt. Toxic effects of single bisphenols and their mixtures on the growth of Chlorella vulgaris and Scenedesmus armatus na konferencji 20th European Meeting on Environmental Chemistry, która odbyła się w Łodzi w dniach 2-5 grudnia 2019 r. Współautorami posteru są prof. Sławomira Skrzypek i dr Dominik Szczukocki.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
10 grudnia 2019 r.
Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Zbigniewowi Galusowi
W dniu 29 listopada 2019 roku o godzinie 11:00 w Pałacu Biedermanna w Łodzi (Franciszkańska 1/5) odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Zbigniewowi Galusowi. Profesor Zbigniew Galus, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego należy do grona najwybitniejszych polskich elektrochemików, a jego publikacje przyczyniły się zarówno do rozwoju dziedziny, którą się zajmował jak również do kształcenia kadry naukowej.
Swoją karierę zawodową Profesor Galus związał z Uniwersytetem Warszawskim gdzie uważany jest za twórcę warszawskiej szkoły elektrochemii. W trakcie uroczystości stosowną laudację wygłosi Pani Dziekan Wydziału Chemii UŁ Prof. Sławomira Skrzypek. Wszystkich pracowników oraz studentów Wydziału Chemii serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości!
Biogram Profesora Zbigniewa Galusa
Zobacz zdjęcia z uroczystego posiedzenie Senatu.
Informacja o nadaniu tytułu doktora honoris causa prof. Z. Galusowi na stronie UŁ.
25 listopada 2019 r.
Filmy promujące studia na Wydziale Chemii UŁ
Umowa o współpracy naukowo-badawczej między Wydziałem Chemii Uniwersytetu Łódzkiego a Siecią Badawczą Łukasiewicz Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi.
W dniu 22 października 2019 r. Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego podpisał umowę o współpracy naukowo-badawczej z Siecią Badawczą Łukasiewicz Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych. Dokument sygnował Dyrektor, dr Radosław Dziuba z ramienia Instytutu oraz dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ - Dziekan Wydziału Chemii UŁ. Przedmiotem porozumienia jest współpraca naukowo-badawcza pomiędzy jednostkami w zakresie badań materiałów opartych na bazie polimerów oraz biopolimerów z wykorzystaniem materiałów odpadowych. Podpisanie porozumienia umożliwi stronom rozwój, zarówno pod kątem realizacji badań podstawowych jaki i prac wdrożeniowych.
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (obecnie Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych), to jednostka naukowa o ponad 65-letniej tradycji, prowadząca działalność badawczo-rozwojową o charakterze interdyscyplinarnym. Jednym z podstawowych zadań instytutu jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających znaczący wkład zarówno w naukę jak i gospodarkę. Instytut posiada bardzo bogate doświadczenie przy realizacji grantów finansowanych lub współfinansowanych przez różnorodne instytucje np.: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz w ramach projektów finansowanych z funduszy unijnych. Większość projektów realizowanych jest we współpracy z przedsiębiorstwami. Instytut może pochwalić się realizacją ponad 130 innowacyjnych projektów: indywidualnych, celowych, rozwojowych, strategicznych, wdrożeniowych, a także międzynarodowych (w tym w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej). Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ to unikatowy projekt o ogromnym potencjale komercyjnym działającym w formule Science to Business. Z ośmioma tysiącami pracowników, 38 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w całej Polsce, jest trzecią największą siecią badawczą w Europie.
30 października 2019 r.
Granty dla młodych i doświadczonych badaczy
Konkurs na projekty badawcze prowadzone przez młodych a także doświadczonych naukowców, którzy chcą realizować swoje pomysły badawcze w dowolnej dyscyplinie nauki.
W obu przypadkach rekrutacja kończy się 06.07.2021 o 24:00.
Więcej informacji na stronach dla młodych badaczy oraz doświadczonych badaczy.
OFERTY PRACY
Wewnętrzne konkursy badawcze Uniwersytetu Łódzkiego - aplikuj!
Szanowni Państwo,
Uniwersytet Łódzki uruchamia wewnętrzne konkursy badawcze finansowane ze środków przyznanych za udział w konkursie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. To dofinansowania dla doświadczonych i młodych naukowców, doktorantów oraz studentów.
To również oferta dla badaczy spoza UŁ, w tym osób z zagranicy, na kilkumiesięczny lub kilkuletni kontrakt z dobrą pensją na Uniwersytecie Łódzkim. Rekrutacja do większości programów grantowych rozpoczyna się 26 października i potrwa do 9 listopada. Gorąco zachęcam Państwa do ubiegania się o dofinansowania i rozwijania swojej działalności badawczej. Nie ma lepszej drogi do wzmacniania pozycji Uniwersytetu Łódzkiego w Polsce i na świecie. Wszystkie szczegóły dotyczące dofinansowań i warunków, które trzeba spełnić by je uzyskać, znajdą Państwo na stronie: www.konkursyIDUB.uni.lodz.pl.
WYBORY 2020
Kronika UŁ (1/2019-2020) W tym wydaniu znajduje się miedzy innymi artykuł poświęcony pamięci Prof. Jarosława Lewkowskiego, a także wspomnienie
o Prof. Edwardzie Baldzie
oraz relacja z uroczystości poświęconej doktoratowi honoris causa
Prof. Zbigniewa Galusa.
Kompendium zmian przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, informacje bieżące.
Biuro Karier UŁ rozpoczęło rekrutację do nowego projektu stażowego, Students Power.
W ramach Students Power studenci mają możliwość wziąć udział w warsztatach, skorzystać z doradztwa zawodowego oraz dostać się na dobry jakościowo, płatny staż. W ramach stażu studenci muszą przepracować 240h, a za cały ten czas otrzymają wynagrodzenie w wysokości 4 440 zł. Z funduszy projektu opłacamy również opiekuna stażu po stronie firmy.
Tury rekrutacji:
 • do 7. lutego - staż od 2. marca
 • 6. marca - 1. kwietnia
 • 10. kwietnia - 4. maja
 • 8. maja - 1. czerwca 2020 roku.
Więcej informacji oraz formularz rekrutacji:
XIIth International
Mini-Symposium
Wypadek w pracy?

Wykłady
członków Rady Biznesu

Studenci naszego Wydziału mogą korzystać z KREATORA KARIERY!
Kompleksowego Systemu Wsparcia Studentów UŁ na Rynku Pracy
http://biurokarier.uni.lodz.pl/kreatorkariery/

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)
Tym osobom, które jeszcze tego nie uczyniły uprzejmie przypominam o możliwości ubezpieczenia się w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW), na warunkach specjalnie wynegocjowanych dla studentów, doktorantów i pracowników naszej uczelni. Obecnie ubezpieczyć się można wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.nnw-studentow.pl , na której znajdziecie Państwo wszystkie informacje na temat tego ubezpieczenia. Opłacenie składki do dnia 15 grudnia 2016r. zapewnia ochronę za cały rok akademicki 2016/2017; jeżeli natomiast wpłata zostanie dokonana po tym terminie, ubezpieczenie obowiązuje od daty wpływu składki na konto NAU Broker do dnia 30.09.2017r.

Zostań
wolontariuszem

w projekcie "Razem z Rodziną"!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Razem z Rodziną". W ramach projektu będą kierowani do rodzin zastępczych wolontariusze, którzy będą pomagali dzieciom w nauce, a rodzicom w organizacji czasu wolnego wspierając tym samym prawidłowe wypełnianie opiekuńczo-wychowawczych funkcji rodziny. Studenci, którzy chcieliby zostać wolontariuszami proszeni są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi. http://www.mops.lodz.pl/index.php/razem-z-rodzina

Nr projektu: POIS.13.01-00-005/08
"Budowa i modernizacja Wydziałów Biologii Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego"


Wartość projektu: 102.077.264,91 zł
Realizacja : 2009-2012
www.pois.gov.pl

WYBORY 2016