Wydział Chemii

AktualnościWyszukiwarka naukowa

Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
oraz
Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Chemicznego
uprzejmie zapraszają na
VIIIth International Mini-Symposium
'The Huisgen Cycloaddition Reaction as a Universal
Tool in Chemistry; Biology, and Medicine'
które odbędzie się
25 maja 2015 r.
w gmachu Wydziału Chemii przy ul. Tamka 12 w Łodzi, początek o godz.1130
Wykładowcy:
Wolfgang Weigand (University of Jena, Germany) Hans Ulrich Reissig (Free University of Berlin, Germany) Karol Kacprzak (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland) Wafaa Abdou (National Resarch Center in Cairo, Egypt) Zbigniew Leśnikowski (PAS Łódź, Poland) Peter R. Schriener (Justus Liebig University in Giessen, Germany) Keith ó Proinsiasa (PAS Warsaw, Poland) Florence Dumarcay-Charbonnier (University of Lorraine, Nancy, France) Marcin Jasiński (University of Lodz, Poland), Bogna Rudolf (University of Lodz, Poland).
Zobacz program Mini-Sympozjum, więcej informacji na stronie:
http://70lat.uni.lodz.pl/pl/kalendarium/viiith-international-mini-symposium-huisgen-reaction-universal-tool-chemistry-biology-1
Sponsorzy:
"22-nd Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry" (YISAC)
W dniach 30 czerwca - 4 lipca 2015 roku na Wydziale Chemii UŁ odbędzie się "22-nd Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry" (YISAC). Konferencja YISAC jest międzynarodową konferencją cykliczną, organizowaną już od ponad 20 lat i skierowana jest do młodych naukoców - doktorantów, którzy reprezentują chemię analityczną. Podczas konferencji doktoranci będą mieli okazję zaprezentować wyniki swoich badań w formie komunikatów ustnych w języku angielskim w kilku sekcjach tematycznych, m.in.: elektrochemicznej, chromatograficznej, chemometrycznej, spektrometrycznej, analizy żywności oraz materiałów stosowanych w chemii analitycznej.
Więcej informacji na stronie:
http://www.chemia.uni.lodz.pl/imprezy/yisac2015/     Zobacz plakat konferencji!

Laureatka Nagrody Nobla Profesor Ada Yonath gościem honorowym
III Łódzkiego Sympozjum Doktorantów Chemii !!!
W dniach 27-28 kwietnia 2015 r. na Wydziale Chemii UŁ odbyło się "III Łodzkie Sympozjum Doktorantów Chemii", którego organizatorami byli Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego wraz ze współpracy z Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi. W Sympozjum uczestniczyło ponad 150-ciu doktorantów z wielu ośrodków akademickich w Polsce. W ramach obrad wygłoszono 35 komunikatów ustnych, a w trakcie sesji posterowej zaprezentowano 122 postery. Podczas sympozjum gościlismy na Wydziale Chemii UŁ 4-ech znamienitych gości, od dawna uznanych za autorytety w swoich dziedzinach.
Gościem honorowym III Łódzkiego Sympozjum Doktornatów Chemii była laureatka Nagrody Nobla z 2009 roku w dziedzinie chemii za badania nad strukturą i funkcją rybosomów, Profesor Ada Yonath, która zgodziła się na wykonanie kilku wspólnych zdjęć z doktorantami naszego Wydziału.
Zobacz wspólne zdjęcie z oganizatorami Sympozjum oraz karykaturę Noblistki.
Zobacz więcej zdjęć z Sympozjum.
29 kwietnia 2015 r.
XV Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi
W dniach od 20 do 27 kwietnia b.r. odbył się w Łodzi kolejny, XV Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki. Jak co roku Wydział Chemii UŁ aktywnie uczestniczył w imprezach festiwalowych. W tym roku pracownicy i studenci naszego przedstawili dwa wykłady. Jeden z nich, prowadzony przez panią dr Sylwię Smarzewską odbył się w ramach Akademii Ciekawej Chemii, drugi dr hab. Damiana Plażuka przybliżył zagadnienia związane ze zjawiskiem fluorescencji.
Tradycyjnie, w czwartek zorganizowany został panel dyskusyjny, W tym roku jego tytuł brzmiał "Siarka i selen - pierwiastki życia czy śmierci?" Wśród wielu znamienitych uczestników panelu byli m.in. profesorowie Antoni Różalski, prorektor Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wojciech Wolf, były prorektor Politechniki Łódzkiej, a moderatorem dyskusji był dziekan naszego wydziału prof. Grzegorz Mlostoń. W obu wykładach oraz dyskusji panelowej uczestniczyło ok. 200 osób.
W czwartek, a także w piątek młodzież szkolna mogła uczestniczyć w zorganizowanych dla niej warsztatach chemicznych. Zajęcia warsztatowe prowadziły panie dr Anna Wypych-Stasiewicz oraz dr Agnieszka Boruń wraz z doktorantkami Zakładu Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki. W zajęciach tych uczestniczyło ponad 120 uczniów z dwóch szkół łódzkich oraz trzech leżących poza Łodzią.
W sobotę 25 oraz w niedzielę 26 kwietnia, Studenckie Koło Naukowe Chemików tradycyjnie wzięło udział w Pikniku Naukowym na Rynku Manufaktury. Pokazy "wystrzałowych" doświadczeń, jak zwykle przyciągały spore grupy zwiedzających.
27 kwietnia 2015 r.
X Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej
W dniach 16-18 kwietnia 2015 r. na Wydziale Chemii UŁ odbyło się "X Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej", którego organizatorami byli - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.
W Sympozjum uczestniczyli przedstawiciele wszystkich ośrodków akademickich w Polsce oraz zaproszeni wykładowcy z Francji, Indii oraz Egiptu. W ramach trzydniowych obrad wygłoszono 10 wykładów plenerowych oraz 40 komunikatów sekcyjnych. W trakcie sesji posterowej zaprezentowano 129 komunikatów. Nagrodę za najlepszą prezentację posterową otrzymała Małgorzata Petryk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zostały również przyznane dwa wyróżnienia: dla Michała Biedrzyckiego z Uniwersytetu Warszawskiego i dla Szymona Jarzyńskiego z naszego Wydziału.
Obrady OSCO zakończył wykład prof. B. Chaudhuri'ego z Uniwersytetu w Kalkucie.
Prof. B. Chaudhuri zakończył swoją prezentację wierszem dedykowanym uczestnikom X OSCO.
Przeczytaj tekst wiersza.       Zobacz zdjęcia z Sympozjum.
18 kwietnia 2015 r.
UZO w II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu
31 marca 2015 roku w ramach UZO (Uniwersytet Zawsze Otwarty) odbyła się kolejna akcja promująca nasz Wydział. Tego dnia troje studentów - członków Studenckiego Koła Naukowego Chemików oraz dwaj pracownicy Wydziału wzięli czynny udział w Festiwalu Nauki pt.: "Z ekologią w dorosłość" zorganizowanym przez II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu.
W trakcie prawie 4-godzinnego spotkania z kilkudziesięcioosobowym audytorium, złożonym głównie z uczniów klas II i III, dr Radosław Dałkowski z Pracowni Zagrożeń Środowiska przedstawił szczegółowo ofertę edukacyjną naszego Wydziału i zachęcał licealistów do studiowania chemii na UŁ. Następnie prodziekan ds. studenckich dr hab. Grzegorz Andrijewski wygłosił wykład popularno-naukowy pt. " Czy złoto może leczyć", a członkowie Koła Naukowego: Karolina Czarny, Martyna Perdek i Marcin Podrażka przedstawili szereg ciekawych, widowiskowych doświadczeń chemicznych, za co zostali nagrodzeni długimi owacjami.
W trakcie festiwalu miało miejsce uroczyste otwarcie Pracowni Ekologicznej powstałej w ramach konkursu "Moja wymarzona ekopracownia", organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, z którego środków korzysta również nasz wydział. Podczas otwarcia ekopracowni nasi studenci zaprezentowali nowoczesne techniki pomiaru "In situ" dla wód powierzchniowych oraz przenośne zestawy do szybkiej analizy wody Aquanal.
Wszystkim uczestnikom wydarzenia serdecznie dziękujemy.
Zobacz zdjęcia z Festiwalu Nauki zorganizowanego przez II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu.
Informacje o festiwalu znajdziesz również na stronie:
http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=16300
10 kwietnia 2015 r.
VI Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików
Tegoroczna Sesja Magistrantów i Doktorantów odbędzie się na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej w czwartek 11 czerwca w godzinach 8.30 - 15.00.
Zachęcamy magistrów oraz ich opiekunów do rejestracji i przesyłania abstraktów do dnia 30. 04. 2015. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem: http://sesjachemikow.p.lodz.pl/
oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1737326276493899/

STATISTICA za "free"
Wydział Chemii posiada roczną licencję na najnowszą wersję programu STATISTICA 12.5 Pakiet Zaawansowany + Automatyczne Sieci Neuronowe w wersji polskiej i angielskojęzycznej. Licencja jest dostępna dla wszystkich pracowników wydziału oraz studentów chemii. Licencjami na wydziale zajmuje się dr Janusz Kupis.
Wymogiem jaki należy spełnić aby skorzystać z oprogramowania jest wypełnienie karty rejestracyjnej zamieszczonej na stronie www.statsoft.pl/Site_License/loE6517ul.php . Informacje w niej zawarte będą przesyłane do producenta (firmy StatSoft) w celu rejestracji użytkowników, oraz do uczelnianego administratora licencjami - J. Kupis. Na podstawie tych informacji będzie można zainstalować pełną wersję oprogramowania, tj. uzyskać wersje instalacyjne samego programu oraz wymagane kody (klucze) zabezpieczające. Aby otrzymać instalator oprogramowania i kody należy zgłosić się z nośnikiem danych (PenDrive) do administratora licencjami.

UMOWA PATRONACKA Z VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ŁODZI
W środę 4 marca 2015 roku została podpisana umowa pomiędzy Wydziałem Chemii UŁ a VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Łodzi. Umowa dotyczy patronatu Wydziału nad tą szkołą. Umowę, ważną do września 2016 roku podpisali ze strony Wydziału, dziekan prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń, natomiast ze strony Liceum jego dyrektor pani mgr Anna Panek. Podpisana umowa przedłuża dotychczasową współpracę , trwającą od 2010 roku.
Podobnie jak w przypadku dwóch innych wcześniej podpisanych umów, patronat dotyczy szeroko pojętej pomocy dla liceum ze strony Wydziału Chemii. Pomoc ta obejmuje m.in. udział uczniów Liceum w odbywających się na Wydziale wykładach, sesjach naukowych, w pracy kół studenckich czy wycieczkach przedmiotowych. Uczniowie będą mogli również uczestniczyć w organizowanych przez pracowników Wydziału warsztatach laboratoryjnych. W trakcie organizowanych na terenie Liceum działań popularyzujących naukę, a zwłaszcza chemię, pracownicy i studenci Wydziału będą prowadzić wykłady oraz pokazy eksperymentów chemicznych. Liceum będzie też kontynuowało współpracę przy organizacji na swoim terenie praktyk studenckich.
Współpracę będą koordynować ze strony Liceum - jego dyrektor, natomiast ze strony naszego Wydziału dr Paweł Urbaniak.

6 marca 2015 r.
Kolejna akcja w ramach UZO
W dniach 4 i 5 lutego 2015r. w ramach akcji Uniwersytet Zawsze Otwarty, nasz Wydział miał przyjemność gościć słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ. Słuchacze studium zostali oprowadzeni po obiektach przy ul. Tamka 12. W trakcie wizyty pracownicy Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej zapoznali przyszłych studentów z bazą dydaktyczną i naukową naszego Wydziału.
Podczas spotkania zaprezentowano tematy badań naukowych jakie prowadzone są w Pracowni Zagrożeń Środowiska, Zakładzie Elektroanalizy i Elektrochemii. Pracownicy oprowadzili młodzież po studenckich salach laboratoryjnych, a na koniec wycieczki przyszli studenci wykonali jedno z ciekawych ćwiczeń z zakresu chemii ogólnej. W marcu i kwietniu akcja promująca Wydział Chemii UŁ wśród młodzieży z zagranicy będzie kontynuowana.
Zobacz zdjęcia z UZO.
19 lutego 2015 r.
II Etap 61 Olimpiady Chemicznej
W dniach 30 oraz 31 stycznia br. odbyły się na naszym Wydziale zawody drugiego etapu 61 Olimpiady Chemicznej. W zawodach wystartowało 33 uczniów reprezentujących szkoły okręgu łódzkiego. Okręg ten obejmuje prawie całe terytorium województwa łódzkiego (bez powiatów skierniewickiego i łowickiego) oraz 5 powiatów województwa mazowieckiego, w tym powiat radomski. Najliczniejsze ekipy reprezentowały I LO im Kopernika w Łodzi, VI LO im. Kochanowskiego z Radomia i Publiczne LO Politechniki Łódzkiej. Pozostali uczniowie reprezentowali licea z Łodzi: XXXIII oraz Publiczne LO Uniwersytetu Łódzkiego, II Liceum im. K.K. Baczyńskiego z Radomska, I Liceum im. T. Kościuszki z Wielunia, a także LO im. Żeromskiego z Opoczna. Tradycyjnie zawody były dwuczęściowe. Pierwszego dnia należało rozwiązać pięć zadań teoretycznych, natomiast drugiego trzeba było w laboratorium przeprowadzić analizy 8 roztworów, z których 4 były mieszaninami dwuskładnikowymi oraz 4 substancji stałych. Treść zadań wraz z rozwiązaniami można znaleźć na oficjalnych stronach Olimpiady Chemicznej (http://www.olchem.edu.pl/). Najlepsi uczestnicy drugiego etapu olimpiady, uzyskają kwalifikacje do zawodów centralnych, III etapu. Wyniki zostaną ogłoszone 27 lutego. Po zawodach III etapu, cztery najlepsze osoby uzyskają kwalifikację do reprezentowania Polski na zawodach międzynarodowych. W bieżącym roku XLVII Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna (IChO) odbędzie się w dniach od 20 do 29 lipca, w Baku, stolicy Azerbejdżanu.
Zobacz zdjęcia z II etapu 61 Olimpiady.
3 lutego 2015 r.
Seminarium naukowe "Dzień z Agilent Technologies"
W dniu 22 stycznia na Wydziale Chemii odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez firmę Perlan Technologies Polska Sp. z o.o., autoryzowanego dystrybutora działu Life Science and Chemical Analysis firmy Agilent Technologies Inc., członka Rady Biznesu Wydziału Chemii.
Pierwsze dwa wykłady pt. "Wyzwania w analizie zanieczyszczeń wód powierzchniowych: zastosowanie chromatografii gazowej oraz spektrometrii mas do oznaczania substancji priorytetowych" i "Zastosowanie technik wysokosprawnej chromatografii cieczowej do oznaczania składu enancjomerów związków optycznie czynnych" przedstawił dr Łukasz Nowicki.
W sesji popołudniowej Pan Tomasz Gromulski przybliżył uczestnikom seminarium zasadę działania i aplikacyjne zastosowania chromatografii cieczowej z detekcją MS/MS (Triple Quad) oraz Q-TOF.
W części warsztatowej seminarium, która odbyła się w Pracowni Zagrożeń Środowiska, dr Łukasz Nowicki zaprezentował zastosowanie nowoczesnej techniki ekstrakcji z wykorzystaniem ruchomego elementu sorpcyjnego (SBSE) i możliwości analityczne chromatografu gazowego z detektorem MS-QQQ do oznaczania pestycydów i substancji priorytetowych w wodach zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną.
Podczas całego seminarium można było również zapoznać się z szeroką ofertą Perlan Tech. i zasięgnąć porad przedstawicieli firmy: Pana Huberta Kowalczyka i Pani dr Izabeli Wałcerz. Seminarium spotkało się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony pracowników, doktorantów, jak i studentów naszego wydziału.
Zobacz zdjęcia z Seminarium.
27 stycznia 2015 r.
VI edycja Mikołajkowego Konkursu Chemicznego
W środę 10 grudnia odbyła się VI edycja Mikołajkowego Konkursu Chemicznego organizowanego przez Koło Naukowe Studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej "Trotyl". W rywalizacji nie zabrakło studentów z naszego Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Łódzkiego. W tym roku w konkursie brały udział dwie 3-osobowe drużyny z SKNCh UŁ, I: Kinga Kaczmarska, Paweł Tokarz, Marcin Podrażka oraz II: Małgorzata Jeske, Adam Składowski, Konrad Rudnicki. Pierwsza z nich zajęła II miejsce przegrywając nieznacznie w rundzie finałowej z Młodymi Doktorami z Politechniki Łódzkiej. Trzy najlepsze drużyny otrzymały zasłużone nagrody, a reszta uczestników drobne upominki za udział w konkursie.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
12 grudnia 2014 r.
Dzień Patronów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie.
W piątek 28 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie odbyły się uroczyste obchody Dnia Patronów Szkoły. Wydział Chemii od kilku lat uczestniczy w tych uroczystościach, które służą popularyzacji wiedzy na temat życia i pracy prof. St. Kostaneckiego, patrona Pracowni Preparatyki Organicznej.
W tym roku w uroczystościach w Zagórowie uczestniczyła grupa członków Koła Chemików oraz Dziekan Wydziału. Studenci zaprezentowali pokaz eksperymentów chemicznych zatytułowany "Barwy Chemii".
W trakcie uroczystości wręczono pamiątkowe medale Szkoły, które otrzymali m. in. Kinga Kaczmarska, przewodnicząca Koła Chemików oraz mgr Paweł Tokarz.
Zobacz galerię zdjęć ilustrującą przebieg uroczystości Dnia Patronów.
9 grudnia 2014 r.
UMOWA PATRONACKA Z II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W RADOMSKU
W środę 19 listopada 2014 roku została podpisana umowa pomiędzy Wydziałem Chemii UŁ a II Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku o objęciu przez Wydział patronatu nad tą szkołą. Umowę na lata 2014-2016 podpisali ze strony wydziału, Dziekan prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń, natomiast ze strony liceum, jego dyrektor mgr Sławomir Kowalczyk. Patronat dotyczy szeroko pojętej pomocy dla liceum ze strony Wydziału Chemii, obejmującej m.in. udział uczniów liceum w odbywających się na Wydziale wykładach, sesjach naukowych, w pracy kół studenckich czy wycieczkach przedmiotowych. Uczniowie będą mogli również uczestniczyć w wybranych zajęciach laboratoryjnych. W trakcie organizowanych na terenie liceum, w Radomsku, działań popularyzujących naukę, a zwłaszcza chemię, pracownicy i studenci Wydziału będą prowadzić wykłady, prelekcje oraz pokazy eksperymentów chemicznych. Liceum umożliwi także na swoim terenie organizację praktyk studenckich. Współpracę będą koordynować ze strony liceum mgr Renata Langier, natomiast ze strony naszego Wydziału dr Paweł Urbaniak.

25 listopada 2014 r.
Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom naszego Wydziału
W piątek 7 listopada 2014 roku w Auli im. prof. Anny Chrząszczewskiej (dużej Auli) Wydziału Chemii UŁ przy ul. Tamka 12 odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów dla absolwentów naszego Wydziału (studia I stopnia i studia II stopnia).
Uroczystość prowadził Dziekan Wydziału - prof. zw. dr hab. Grzegorz Mlostoń, któremu towarzyszyli Prodziekani: prof. dr hab. Grzegorz Andrijewski i prof. dr hab. Jarosław Grobelny. Na uroczystości obecny był Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Wydziału Zarządzania UŁ prof. dr hab. Jerzy Różański, rodziny i przyjaciele absolwentów oraz pracownicy Wydziału Chemii.
Po raz pierwszy w historii naszego Wydziału podczas takiej uroczystości, absolwenci ubrani byli w togi i birety.
Przed uroczystym wręczeniem dyplomów absolwenci wysłuchali wykładu dr Aleksandry Szcześniak zatytułowanego "Poczuj chemię..."
Liczna grupa absolwentów została uhonorowana "Listami gratulacyjnymi od J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego". Uroczystość zakończyła się wykonaniem wspólnej fotografii - absolwentów, władz dziekańskich i zaproszonych gości.
Czytaj wystąpienie Dziekana wygłoszone w trakcie uroczystości. Zobacz zdjęcia z uroczystości.
8 listopada 2014 r.

Nr projektu: POIS.13.01-00-005/08
"Budowa i modernizacja Wydziałów Biologii Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego"


Wartość projektu: 102.077.264,91 zł
Realizacja : 2009-2012
www.pois.gov.pl

Wybory 2012
Wyniki wyborów:
protokół nr 5, protokół nr 6,
protokłó nr 12, protokół nr 14,
protokół nr 15, protokół nr 16.

obsługa witryny - Jarosław Wyrozębski