Drodzy Uczniowie,
Serdecznie zapraszam Was na spotkanie, na którym omówię pytania maturalne z chemii, metodykę ich rozwiązywania (na przykład: co zrobić, aby nie tracić punktów przez drobne niedopatrzenia i pomyłki) oraz przybliżę sposób analizowania pytań.
Spotkanie odbędzie się dnia 26 marca 2018 roku, o godzinie 16.30, w Auli im. Anny Chrząszczewskiej w budynku Wydziału Chemii UŁ, przy ul. Tamka 12.
Szczególne zaproszenie kieruję do uczniów klas II i III.
Z pozdrowieniami,
dr hab. Robert Zakrzewski prof. UŁ
Prodziekan Wydziału Chemii ds. studenckich i jakości kształcenia
Współpracownik OKE i CKE
Wizyta Attachè Ambasady Francuskiej na Wydziale Chemii
W dniu 21.03.2018 r. na Wydziale Chemii gościliśmy dr Christophe Paoli, Attache ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej z Ambasady Francuskiej. W spotkaniu tym udział wzięli: Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Sławomira Skrzypek prof. UŁ., prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju Wydziału dr hab. Bogna Rudolf prof. UŁ, dr hab. Anna Zawisza prof. UŁ, dr hab. Jarosław Lewkowski, prof. UŁ, dr hab. Stanisław Porwański oraz Antonina Sobczak z Konsulatu Honorowego Francji w Łodzi.
Celem spotkania było omówienie dotychczasowej współpracy z ośrodkami francuskimi w ramach umów bilateralnych, programów wymiany (Erasmus+, Polonium), a także współpracy nieformalnej. Historia współpracy Wydziału Chemii z uniwersytetami francuskimi jest bardzo długa, już w latach siedemdziesiątych podpisano pierwsze umowy bilateralne (UCLB, Lyon). Obecnie aktywną współpracę z uczelniami we Francji prowadzą głównie: Katedra Chemii Organicznej (UPMC, Paryż; ENSCM Montpellier; ENS, Cachan, Ecole Polytechnique, Palaiseau) oraz Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej (Universite de Pau, Universite-Nancy). Ponadto, studenci i pracownicy Wydziału Chemii mogą wyjeżdżać do szeregu uczelni, z którymi mamy podpisane umowy w ramach programu Erasmus + (Brest, Montpellier, Paryż, Pau).
O pełnej sukcesów współpracy naszego Wydziału z ośrodkami francuskimi świadczą liczne wspólne publikacje naukowe, wyjazdy studentów na staże, a także starania o finansowanie badań (wspólne aplikacje grantowe). Dr Christophe Paoli przedstawił nowe możliwości rozwijania współpracy z uczelniami francuskimi, a także laboratoriami przemysłowymi we Francji. Wizyta attaché scientifique na Wydziale Chemii na pewno przyczyni się do dalszej owocnej współpracy Wydziału Chemii i francuskich ośrodków naukowych.
Więcej informacji na temat promowania i rozwoju wymiany naukowej między Francją i Polską na stronie: https://www.institutfrancais.pl/pl/nauka
22 marca 2018 r.
Nowy Członek Rady Biznesu przy Wydziale Chemii
W ubiegłym tygodniu na Wydziale Chemii gościliśmy Prezesa Firmy Delia Cosmetics dr inż. Józefa Szmicha. W trakcie spotkania została podpisana umowa pomiędzy Wydziałem Chemii Uniwersytetu Łódzkiego a Firmą Delia Cosmetics.
W wydarzeniu tym udział wzięli Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Sławomira Skrzypek prof. UŁ., prodziekani: dr hab. Bogna Rudolf prof. UŁ, dr hab. Robert Zakrzewski prof. UŁ oraz dr Krzysztof Prawicki - Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Pracodawcami i Biznesem. Firma Delia Cosmetics jest firmą rodzinną działającą w województwie łódzkim, powstałą w 1998 roku. Obecnie produkuje szeroki wachlarz preparatów kosmetycznych należących zarówno do kosmetyki białej jak i kolorowej. Firma prowadzi także własne laboratorium gdzie opracowywane są nowe produkty.
Studenci Wydziału Chemii będą mieli możliwość odbycia praktyk w Delia Cosmetics w ramach programu "Staż na start" oraz innych wspólnych przedsięwzięć. Współpraca z Firmą Delia Cosmetics jak również z innymi firmami branży kosmetycznej jest niezwykle cenna dla naszego Wydziału. Należy podkreślić, że wartość polskiego rynku kosmetycznego w 2016 roku wyniosła 16 mld zł co czyni Polskę szóstym rynkiem w Europie. Sukces polskiej branży kosmetycznej wynika między innymi z inwestycji w innowacyjność oraz kapitał ludzki, dlatego tak ważne jest kształcenie wykwalifikowanej kadry, która pozwoli na dalszy intensywny rozwój tej dziedziny gospodarki. Więcej o firmie Delia Cosmetics na stronie: www.delia.pl
19 marca 2018 r.
"VI Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii"
W dniach 10-11 maja 2018 roku na Wydziale Chemii UŁ odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa "VI Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii", która jest wspólną inicjatywą doktorantów środowiska łódzkiego: Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi.
Głównym celem VI ŁSDCh jest stworzenie okazji dla młodych i ambitnych naukowców do zaprezentowania przed szerszą publicznością wyników badań własnych, uczestnictwa w wykładach prowadzonych przez znanych i szanowanych profesorów oraz doktorów, a także nawiązywaniu współpracy. Poza tym ŁSDCh jest doskonałą okazją do zawarcia nowych znajomości, a także bez wątpienia pozostawi wiele wspaniałych wspomnień z czasu spędzonego razem. Mamy nadzieję, że nadchodząca szósta edycja zachowa tę tradycję i będzie tak samo udana jak poprzednie ŁSDCh. Mamy nadzieję, że VI ŁSDCh stanie się wydarzeniem, które warto zapamiętać i wpisać jego termin w swój kalendarz.
W tym roku będziemy gościć czterech wykładowców: prof. dr hab. inż. Małgorzata Szynkowska (Politechnika Łódzka), dr hab. inż. Piotr Ulański, prof. PŁ (Politechnika Łódzka), dr hab. Teobald Kupka, prof. UO (Uniwersytet Opolski), dr inż. Tomasz Tronina (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) oraz dr Łukasz Półtorak (Delft University of Technology).
Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej: http://www.chemia.uni.lodz.pl/lsdch/
Zapraszamy również do odwiedzenia funpage'a na Facebooku: "VI Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii"
Serdecznie zapraszamy! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nowy plakat Sympozjum!
22 lutego 2018 r.
Profesor Grobelny uhonorowany w Singapurze prestiżowym medalem - IAAM Scientist Medal
Prof. nadzw. dr hab. Jarosław Grobelny Kierownik Katedry Technologii i Chemii Materiałów, Wydział Chemii UŁ, został uhonorowany prestiżowym "IAAM Scientist Medal" roku 2018 za "godne uwagi i wyjątkowe badania" w dziedzinie zaawansowanych materiałów i technologii. Medal został przyznany przez International Association of Advanced Materials, organizację skupiającą około 55 tys. naukowców z całego świata.
Wyróżnienie zostało wręczone przez Prezydenta w/w organizacji, profesora Kobayashi z Japonii, podczas Advanced Materials World Congress, 5 lutego 2018 roku w Singapurze.
21 lutego 2018 r.
II Etap 64. Olimpiady Chemicznej
W dniach 26 oraz 27 stycznia br. odbyły się na naszym Wydziale zawody drugiego etapu 64. Olimpiady Chemicznej. W tym etapie wzięło udział 40 uczniów szkół okręgu łódzkiego, obejmującego prawie całe terytorium województwa łódzkiego oraz 5 powiatów województwa mazowieckiego, w tym powiat radomski. Tradycyjnie najliczniejszą grupę uczestników stanowili uczniowie I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Do tego etapu zakwalifikowało się 15 uczniów tego Liceum. 11 osób reprezentowało Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej, zaś 7 uczniów VI LO im. Jana Kochanowskiego z Radomia. Po jednym uczestniku zakwalifikowało się z sześciu innych szkół ponadgimnazjalnych. Były to: III LO im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi, I LO im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie, II LO im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim, II LO im. Krzysztofa K. Baczyńskiego w Radomsku, III LO im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim oraz Pijarskie LO Królowej Pokoju w Łowiczu. Najmłodszy uczestnik reprezentował Społeczną Szkołę Podstawową im. Ewarsyta Estkowskiego w Łodzi.
Zawody drugiego etapu Olimpiady Chemicznej składają się z dwóch części i trwają dwa dni. Pierwszego dnia należało w ciągu 5 godzin rozwiązać pięć zadań teoretycznych, natomiast drugiego, w części laboratoryjnej, trzeba było przeprowadzić analizę jakościową 16 substancji, w tym 7 mieszanin oraz 4 wskaźników - związków organicznych. Na wykonanie analiz przeznaczone były 4 godziny. Treść zadań wraz z rozwiązaniami zainteresowani mogą znaleźć na oficjalnych stronach Olimpiady Chemicznej (http://www.olchem.edu.pl/). Ostateczne wyniki zawodów zostaną opublikowane w środę, 21 lutego, po zebraniu Komitetu Głównego Olimpiady. Najlepsi zawodnicy drugiego etapu Olimpiady będą uczestniczyć w zawodach III etapu, które odbędą się 23 oraz 24 marca na Wydziałach Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechniki Warszawskiej. Z kolei najlepsi na zawodach III-go etapu będą reprezentować nasz kraj na jubileuszowej 50. Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej, która odbędzie się od 19 do 29 lipca tego roku w Pradze oraz Bratysławie https://50icho.eu/.
Zobacz zdjęcia z II etapu Olimpiady
1 lutego 2018 r.
Najlepsze prace magisterskie UŁ 2017 nagrodzone
Dziesięć najlepszych prac magisterskich, które powstały w ubiegłym roku w Uniwersytecie Łódzkim, zostało nagrodzonych podczas Gali Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego. Konkurs na najlepsze prace został zorganizowany po raz trzeci.
24 stycznia w Pałacu Biedermanna zebrali się przedstawiciele władz UŁ i wydziałów, z których pochodzą laureaci. Laureatom towarzyszyli ich promotorzy naukowi. Co roku organizatorzy konkursu wybierają najlepsze prace magisterskie spośród kilkuset zgłoszeń.
Z naszego Wydziału nagrodę otrzymał mgr Marcin Podrażka za pracę pt. "Chromatograficzne oznaczenie aflatoksyn w ekstraktach z owoców i warzyw". Promotorem pracy był dr Dominik Szczukocki, a opiekunem dr Barbara Krawczyk. Praca częściowo wykonywana była w Uniwersytecie Lublańskim w Słowenii w kopromotorstwie z doc. dr. Mojcą Bavcon Kralj.
Czytaj więcej informacji o konkursie. Zobacz zdjęcia z Gali Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego.
Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy sukcesów zawodowych!
26 stycznia 2018 r.
InterMedChem
Z przyjemnością informujemy, że Konsorcjum InterChemMed (Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni) zrzeszające Wydział Chemii UŁ, Wydział Chemiczny PŁ, Wydział Lekarski oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego UMed w Łodzi otrzymało na swoją działalność z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 5 milionów złotych.
Porozumienie w sprawie współpracy podpisali w poniedziałek (15.01.2018) Rektorzy łódzkich szkół wyższych - prof. Antoni Różalski, prof. Sławomir Wiak oraz prof. Radzisław Kordek. W uroczystości wzięli również udział Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ oraz Prodziekan ds studenckich dr hab. Robert Zakrzewski prof. UŁ.
W ramach InterMedChem będą realizowane prace doktorskie pod opieką promotora i promotora pomocniczego wywodzących się z dwóch różnych uczelni. Studia ruszą w październiku 2018 i potrwają 4 lata. Uczestnicy projektu InterChemMed otrzymają dodatkowe stypendium doktoranckie w wysokości 1500 zł miesięcznie oraz grant naukowy w wysokości 20 000 zł na realizację programu badawczego przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Otrzymane środki finansowe umożliwią też młodym naukowcom prezentację wyników na prestiżowych konferencjach krajowych i zagranicznych.
Czytaj więcej!
17 stycznia 2018 r.
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Prof. dr hab. Grzegorza Mlostonia"
W dniu 11 grudnia w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich odbyła się uroczystość wręczenia nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nagrody te to coroczne wyróżnienia przyznawane przez Ministra Nauki za wybitne osiągnięcia naukowe, indywidualne i zbiorowe osiągnięcia dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne dokonane w mijającym roku. Szczególną kategorią nagrody jest ta przyznawana za całokształt dorobku naukowego. W gronie tegorocznych laureatów znalazł się Pan Prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń kierownik Katedry Chemii Organicznej i Stosowanej Wydziału Chemii UŁ.
Profesor Mlostoń został wyróżniony nagrodą za całokształt dorobku naukowego, na który składa się kilkaset publikacji powstałych w czasie 40 lat pracy na UŁ.
Laureatowi Serdecznie Gratulujemy!!!
17 grudnia 2017 r.
Nagroda w konkursie "Ekologiczny magister i doktor" dla absolwentki naszego Wydziału
W dniu 30 listopada 2017 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał nagrody w IV edycji Konkursu "Ekologiczny magister i doktor". Celem Konkursu było wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska. Wybrano 3 najlepsze rozprawy doktorskie i 5 prac magisterskich. Miło nam poinformować, że wśród laureatów znalazła się Pani mgr Ewelina Wojciechowska. Nagroda została przyznana za pracę magisterską pt. "Optymalizacja metody ekstrakcji hormonów steroidowych z matrycy wodnej", wykonaną w Pracowni Zagrożeń Środowiska, Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, promotorem pracy był dr Dominik Szczukocki, a opiekunem mgr Karolina Czarny.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
13 grudnia 2017 r.
Gala Absolwentów
W dniu 9 grudnia 2017 r. odbyła się Gala Absolwenta na Wydziale Chemii UŁ, którą uroczyście otworzyła Pani Dziekan dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ witając gości honorowych, pracowników, a także absolwentów. W uroczystości wzięli także udział, dr hab. Bogna Rudolf, prof. UŁ, dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ i przewodnicząca Stowarzyszenia Absolwentów dr hab. Magdalena Małecka. W imieniu tegorocznych absolwentów podziękowania złożyła mgr Agata Bąńczyk. Następnie zgromadzeni wysłuchali wykładu okolicznościowego dr hab. Grażyny Chwatko pt. "Chemiczne dodatki do żywności - dobrodziejstwo czy zagrożenie?".
Po wykładzie Pani Dziekan Sławomira Skrzypek odczytała listę studentów, którzy otrzymali listy gratulacyjne Rektora UŁ oraz wręczyła Medale za Chlubne Studia Pani mgr Agacie Bąńczyk, mgr Kamili Morawskiej i mgr Paulinie Pawlik. Następnie Dziekani wręczyli dyplomy magisterskie i licencjackie absolwentom.
WSZYSTKIM TEGOROCZNYM ABSOLWENTOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Ważnym punktem Gali Absolwenta było wręczenie po raz pierwszy nagród dla najlepszych wykładowców. "Złote Kolby" przyznawane były w pięciu kategoriach: Najciekawiej prowadzone zajęcia (I miejsce dr Sylwia Smarzewska), Najlepszy kontakt ze studentami (I miejsce dr Lech Leszczyński), Najtrudniejszy egzamin/zaliczenie (I miejsce dr Mariola Tkaczyk), Najlepsze poczucie humoru (I miejsce dr Mariola Tkaczyk), Najlepszy z najlepszych (I miejsce dr Katarzyna Urbaniak). "Złote Kolby" to ogromne wyróżnienie, które stanowi wyraz uznania samych studentów.
WSZYSTKIM NAGRODZONYM SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Więcej o nominacjach
Nominowani w tegorocznej edycji "Złotych Kolb" zostali wybrani przez studentów kończących studia licencjackie i magisterskie. Głosowanie odbyło się na drodze ankiety, w której każdy student mógł podać imię i nazwisko prowadzącego w pięciu kategoriach. Po zliczeniu wszystkich głosów, wiadomo było, kto w tym roku stanie na podium. Następnym krokiem było dotarcie do nominowanych i poinformowanie ich o tym szczególnym wyróżnieniu. Wielu z nauczycieli akademickich nie kryło zaskoczenia, ale i radości, że studenci docenili ich pracę. Nominowani zostali poproszeni o napisanie krótkiej wypowiedzi o charakterze humorystycznym, która miała zostać zaprezentowana na Gali Absolwentów. Niektórzy z nauczycieli wykazali się ogromną kreatywnością: dr Sylwia Smarzewska zrobiła komiks, prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak napisała utwór poetycki, a dr Mariola Tkaczyk stworzyła ciekawą zależność poziomu geniuszu od trudności zaliczenia, co zobrazowała wykresem. Nie zabrakło wypowiedzi pełnych wzruszeń i podziękowań. Całość stworzyła obraz obustronnej sympatii studentów i nauczycieli akademickich.

Po uroczystości wszyscy udali się na poczęstunek.
Zobacz zdjęcia z uroczystości!
Lista osób nominowanych i przyznanych nagród
Najciekawiej prowadzone zajęcia
I miejsce - dr Sylwia Smarzewska
II miejsce - dr Adam Buczkowski
III miejsce - dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ, i dr Mieczysław Płotka
Najlepszy kontakt ze studentami
I miejsce - dr Lech Leszczyński
II miejsce - dr hab. Grzegorz Andrijewski, prof. UŁ
III miejsce - dr Bożena Chmielewska-Bojarska
Najtrudniejszy egzamin/zaliczenie
I miejsce - dr Mariola Tkaczyk
II miejsce - prof. Małgorzata Jóźwiak
III miejsce - dr Adam Bieniek
Najlepsze poczucie humoru
I miejsce - dr Mariola Tkaczyk
II miejsce - dr Dariusz Waliszewski
III miejsce - dr Emilia Obijalska
Najlepszy z najlepszych - the best of the best
I miejsce - dr Katarzyna Urbaniak
II miejsce - dr hab. Michał Rachwalski, prof. UŁ
III miejsce - dr Lech Leszczyński
12 grudnia 2017 r.
Prof. Grzegorz Mlostoń uzyskał grant badawczy Fundacji im. Aleksandra Humboldta w ramach programu 'Institutspartnerschaft'
Znana Fundacja im. Aleksandra Humboldta, działająca na terenie Niemiec od roku 1953, oferuje dla swoich byłych stypendystów, specjalny program zatytułowany 'Institutspartnerschaft' (Partnerstwo instytutów). Polega on na finansowaniu wspólnych projektów badawczych przygotowanych przez byłego stypendystę Fundacji pracującego poza terenem Niemiec oraz współpracującego z nim naukowca pracującego w Niemczech.
Przed kilkoma dniami ogłoszono wyniki najnowszego konkursu, w którym m.in. przyznano finansowanie dla projektu 'Ferrocenyl Functionalized Thioketones as Versatile Building Blocks for Coordination, Organic, and Bioorganometallic Chemistry', złożonego przez prof. Grzegorza Mlostonia (Wydział Chemii UŁ) i prof. Wolfganga Weiganda z Uniwersytetu F. Schillera w Jenie (Institute of Inorganic & Analytical Chemistry). Projekt będzie realizowany w obydwu zespołach, w latach 2018-2020. Przewiduje on nie tylko prowadzenie wspólnych badań, lecz także organizację seminariów i konferencji naukowych służących wymianie doświadczeń i przygotowaniu wspólnych publikacji. Prof. Grzegorz Mlostoń, jako stypendysta Fundacji im. Aleksandra Humboldta odbywał w latach 1983-1985 staż podoktorski w Uniwersytecie im. Ludwika Maksymiliana w Monachium. Będzie to pierwszy projekt realizowany w ramach programu 'Institutspartnerschaft' w Uniwersytecie Łódzkim.
29 listopada 2017 r.
Obchody Dnia Patrona Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie
W dniu 23 listopada Pani Prodziekan ds. Współpracy z Zagranica i Rozwoju Wydziału dr hab. Bogna Rudolf, prof. UŁ oraz dr Piotr Zagórski wzięli udział w obchodach Dnia Patrona Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie k/Konina. Przedstawiciele Wydziału Chemii udali się do Zagórowa na zaproszenie Pani Dyrektor Małgorzaty Iwanickiej. W trakcie uroczystości Pani Prodziekan Bogna Rudolf odczytała list od Pani Dziekan Wydziału Chemii Prof. Sławomiry Skrzypek i podkreśliła dotychczasowe wspólne działania dotyczące popularyzacji chemii jako dyscypliny nauk ścisłych. Pani Prodziekan wyraziła także nadzieję na dalszą współpracę związaną między innymi z organizacją obozów naukowych dla studentów Wydziału Chemii w Zagórowie. Dr Piotr M. Zagórski wygłosił referat na temat "Polscy naukowcy - tak mało znani w Ojczyźnie". W swoim wystąpieniu dr Piotr Zagórski przedstawił sylwetki oraz osiągnięcia naukowe naszych wybitnych rodaków min. Prof. Jana Czochralskiego, Prof. Ignacego Mościckiego, Prof. Stanisława Kostaneckiego, których działania pozwoliły na rozwój różnych dziedzin nauki takich jak chemia i fizyka. W dalszej części uroczystości Pani Prodziekan Bogna Rudolf oraz Pan dr Piotr Zagórski zostali uhonorowani Medalem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie.
Zdjęcia oraz więcej informacji o uroczystości na stronie szkoły!
28 listopada 2017 r.
"Erasmus Caffe 2017"
W dniu 24 listopada 2017 roku na naszym Wydziale odbyło się spotkanie "Erasmus Caffe" promujące wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ zorganizowane przez studentów z ESN UŁ (Erasmus Student Network), International Students Office - University of Lodz, a także Zespół ds. mobilności studentów (dr M. Brycht, dr J. Skiba, dr B. Pasternak, dr D. Guziejewski) oraz Pełnomocnika Dziekana Wydziału Chemii ds. Programu Erasmus dr hab. Bognę Rudolf prof. UŁ. W trakcie spotkania studenci i doktoranci z naszego Wydziału mieli możliwość poznania osób, które w ramach programu Erasmus+ przyjechały studiować na Uniwersytecie Łódzkim z zagranicy (Rosja, Turcja, Włochy, Boliwia) oraz studentów UŁ, którzy właśnie wrócili ze swojego "wyjazdu życia" do obcego kraju (Niemcy, Włochy, Finlandia). Uczestnicy "Erasmus Caffe" przy kawie i ciastkach mieli okazję porozmawiać o swoich obawach, wątpliwościach oraz możliwościach związanych z wyjazdem na studia i praktyki za granicę. Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnym spotkaniu promującym wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ w dniu 08.12.2017 (godz. 10, Sala Rady Wydziału (1-020)), na którym Pracownicy Biura Współpracy z Zagranicą przybliżą zasady i procedury rekrutacji na wyjazdy na studia i praktyki do ośrodków zagranicznych, z którymi nasz Wydział ma podpisaną umowę Erasmus+.
Zobacz zdjęcia ze spotkania!
26 listopada 2017 r.
Szlachetna Paczka Wydziału Chemii - edycja 2017
Staje się już tradycją, że na naszym Wydziale organizowana jest zbiórka dla rodzin w potrzebie związana z akcją charytatywną "Szlachetna Paczka" (https://www.szlachetnapaczka.pl).
Zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu wszystkich pracowników, doktorantów i studentów!
Szczegółowe informacje na temat paczek można znaleźć TUTAJ!

20 listopada 2017 r.
Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna

W dniu 23 października 2017 odbyła się na pierwsza polsko-ukraińska Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna organizowana przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.
Technologie Wiedza Kompetencje to międzynarodowy projekt edukacyjny, którego celem jest rozwijanie wiedzy w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Projekt tworzony jest w Polsce i na Ukrainie w ramach współpracy Uniwersytetu Łódzkiego ze szkołami średnimi obu państw. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Prof. zw. dr hab. Paweł Maślanka, Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, Prof. nadzw. dr hab. Bogna Rudolf, Prodziekan Wydziału Chemii ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju Wydziału, Dr Anna Sibińska, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Koordynator TWK w Polsce, Dr Beata Pasternak, Wydział Chemii, Koordynator TWK w Polsce oraz Krzysztof Kalita, Prezes Stowarzyszenia Integracja Europa Wschód, Koordynator TWK na Ukrainie. Gościem specjalnym konferencji był Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Cieślak, Prorektor ds studenckich.
Uczniowie z Polski i Ukrainy uczestniczyli w wykładach i warsztatach z zakresu chemii, fizyki i informatyki, których celem było zachęcenie młodych ludzi do podjęcia studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Wśród wykładowców byli zarówno naukowcy - pracownicy obu zaangażowanych wydziałów: prof. Paweł Maślanka, prof. nadzw. dr hab. Robert Zakrzewski jak i praktycy - przedstawiciele biznesu: dr Tomasz Gendek, firma Theta, Doradztwo Techniczne; dr inż. Michał Krupiński PAN, ADAMED; Olena Stukanowa, MICROSOFT; Przemysław Zakrzewski, ABB. Do podjęcia studiów na Uniwersytecie Łódzki zachęcała również Liliana Lato, dyrektor Biura Współpracy z zagranicą UŁ.
oraz dr Paweł Barczyński z Centrum Nauki i Techniki EC1. W ramach konferencji odbyły się warsztaty, w trakcie których uczniowie mieli okazję zapoznać się z praktycznymi zajęciami, które oferują studentom Wydział Chemii oraz Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej. Na Wydziale Chemii warsztaty poprowadzili dr Katarzyna Urbaniak, dr Paweł Urbaniak, dr Anna Wrona-Piotrowicz, mgr Ewa Stronka-Lewkowska zaś opiekunami grup byli studenci: Katarzyna Tolok, Anton Worożejkin oraz doktoranci: mgr Daria Lizińska, mgr Marzena Witalewska i mgr Karolina Chrabąszcz.
Dziękujemy wszystkim za pomoc i zaangażowanie! (Galeria zdjęć)
27 paźdxiernik 2017 r.
Uroczystości obchodów 10-lecia samodzielnego Wydziału Chemii
W sobotę 14 października 2017 r. w gmachu przy ulicy Tamka 12 odbyły się główne uroczystości obchodów 10-lecia samodzielnego Wydziału Chemii UŁ. Wydarzenie to stało się okazją do przypomnienia historii Wydziału Chemii, która rozpoczęła się już w 1945 r. wraz z utworzeniem Uniwersytetu Łódzkiego. W tym czasie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UŁ działały cztery zakłady zajmujące się chemią. Później w wyniku różnych zmian strukturalnych nauki chemiczne były reprezentowane na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydziale Fizyki i Chemii. Od 1 października 2007 Wydział Chemii funkcjonuje jako samodzielny wydział Uniwersytetu Łódzkiego. W obchodach jubileuszowych wzięli udział: Rektor UŁ Prof. dr hab. Antoni Różalski, Dziekani obecnej i poprzednich kadencji.
 • Prof. nadzw. UŁ dr hab. Sławomira Skrzypek, Dziekan Wydziału
 • Prof. nadzw. UŁ dr hab. Bogna Rudolf, Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju
 • Prof. nadzw. UŁ dr hab. Rafał Głowacki Prodziekan ds. Naukowych i Ogólnych,
 • Prof. nadzw. UŁ dr hab. Robert Zakrzewski, Prodziekan ds. Studenckich i Jakości kształcenia
 • Prof. dr hab. Henryk Piekarski, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2002-2005 i 2005-2008, Dziekan Wydziału Fizyki i Chemii UŁ w latach 1999-2002, Prodziekan Wydziału Fizyki i Chemii UŁ w latach 1996-1999
 • Prof. nadzw. UŁ dr hab. Bogusław Kryczka, Prodziekan Wydziału Matematyki-Fizyki i Chemii 1996-2002 Dziekan Wydziału Fizyki i Chemii 2002-2007, Dziekan Wydziału Chemii w latach 2007-2012
 • Prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń, Prodziekan Wydziału Matematyki-Fizyki i Chemii 1993-1996, Dziekan Wydziału Chemii w latach 2012-2016
 • Prof. nadzw. UŁ dr hab. Grzegorz Andrijewski, Prodziekan ds. naukowych i ogólnych w latach 2007-2012, Prodziekan ds. studenckich w latach 2012-2016
 • Dr Adam Bieniek, Prodziekan ds. studenckich w latach 2007-2012
 • Prof. nadzw. UŁ dr hab. Jarosław Grobelny, Prodziekan ds. naukowych i ogólnych Wydziału Chemii w latach 2012-2016
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście honorowi:
 • wybitny absolwent naszego Wydziału Prof. dr hab. Zbigniew Galus, długoletni pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, znakomity chemik, twórca polskiej szkoły elektroanalizy,
 • Prof. dr hab. Maria Turowska, długoletni pracownik Katedry Chemii Nieorganicznej na WCh UŁ, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń studentów (między innymi prof. Galusa)
 • Prof. dr hab. Aleksandra Skowrońska, długoletni pracownik Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, absolwentka naszego Wydziału, żona prof. Romualda Skowrońskiego, fundatorka nagrody za najlepszą pracę magisterską jego imienia,
 • Senator RP Ryszard Bonisławski - senator VIII i IX kadencji Sejmu RP, przewodnik turystyczny po Łodzi i regionie łódzkim.
Obecni byli dziekani, prodziekani wydziałów chemicznych, dyrektorzy partnerskich jednostek naukowych z całej Polski.
 • Prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz , Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego w Białymstoku
 • Prof. nadzw. dr hab. Mariusz Makowski, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
 • Prof. dr hab. Edward Szłyk, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. inż. Małgorzata Iwona Szynkowska, Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
 • Prof. dr hab. Piotr Wieczorek, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego
 • Dr hab. Beata Brożek-Płuska, Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
 • Dr hab. Piotr Borowski, Prodziekan ds. Ogólnych, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. Arkadiusz Chworoś, Z-ca Dyrektora ds. Naukowych Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
 • Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Ciesielski, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Prof. dr hab. Michał Ksawery Cyrański, Kierownik Studiów Doktoranckich, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Jolanta Kochana, Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Uroczystość uświetnili również dziekani innych wydziałów UŁ oraz ich przedstawiciele.
 • Prof. dr hab. Andrzej Kruk, Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
 • Prof. dr hab. Agnieszka Liszewska, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁ
 • Prof. dr hab. Paweł Maślanka, Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ
 • Prof. nadzw. UŁ dr hab. Tomasz Czapla, Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ
 • Prof. nadzw. UŁ dr hab. Marek Gensler, Prodziekan ds. Nauczania Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ
 • Dr Michał Lachman, Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Filologicznego UŁ
 • Dr hab. Mariusz Sokołowicz, Prodziekan ds. projektów i toku studiów, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
Nie zabrakło również członków Rady Biznesu przy Wydziale Chemii UŁ.
 • Tomasz Gendek, Właściciel i Dyrektor THETA-Doradztwo Techniczne
 • Grzegorz Strączyński, Dyrektor LECO Polska Sp. z o.o.
 • Leszek Margielewski, Współwłaściciel, Lubrina
 • Przemysław Pilaszek, Prezes Zarządu, Trimen
W uroczystości wzięli także udział pracownicy, absolwenci i studenci Wydziału Chemii UŁ. Obchody 10-lecia rozpoczęły się od krótkiego przemówienia Pani Dziekan Wydziału Chemii UŁ Prof. nadzw. dr hab. Sławomiry Skrzypek dotyczącego zarówno historii jak i dnia dzisiejszego "szacownego jubilata" tj. Wydziału Chemii UŁ. Następnie głos zabrał Rektor UŁ prof. dr hab. Antoni Różalski. W kolejnej części spotkania były Dziekan (kadencje 2002-2007 i 2007-2012) Prof. nadzw. dr hab. Bogusław Kryczka przedstawił historię Wydziału Chemii. Swoje wspomnienia z czasu studiów oraz pracy na kierunku chemicznym UŁ przybliżyli zebranym Prof. Zbigniew Galus i Prof. Maria Turowska. Uroczystości zakończył niezwykle ciekawy Wykład o Łodzi senatora Ryszarda Bonisławskiego. Uroczystość obchodów 10-lecia Wydziału Chemii UŁ była połączona ze Zjazdem Absolwentów. Absolwenci uczestniczący w Zjeździe po głównych uroczystościach zwiedzili budynek Wydziału Chemii przy ul. Narutowicza 68, a następnie wzięli udział w Spotkaniu Koleżeńskim w gmachu Wydziału Chemii (Tamka 12). (Zdjęcia z uroczystości i spotkania koleżeńskiego)
19 października 2017 r.
Prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń otrzymał finansowanie projektu w konkursie BEETHOVEN-2 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).
Profesor Grzegorz Mlostoń z Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego wraz ze swym niemieckim partnerem, profesorem Peterem R. Schreinerem z Instytutu Chemii Organicznej Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Giessen otrzymał finansowanie w wysokości ponad 1.8 mln zł. na realizację projektu p.t. "3-Alkoksyimidazolylideny (NOHC): Nowa klasa karbenów nukleofilowych. Synteza, badania strukturalne, badania nad reaktywnością oraz nowe zastosowania w syntezie asymetrycznej". Połowa tej kwoty zostanie wykorzystana przez zespół łódzki.
Projekt obejmuje syntezę nowej generacji heterocyklicznych karbenów nukleofilowych modyfikowanych grupami alkoksylowymi; wśród nich, planuje się otrzymanie wielu pochodnych w formie enancjomerycznie czystej. Karbeny nukleofilowe (NHC) zostały odkryte stosunkowo niedawno; od samego początku są intensywnie badane, co zaowocowało ich zastosowaniem w wielu gałęziach przemysłu oraz w nauce podstawowej, do ustaleń związanych z budową związków chemicznych o dużym znaczeniu dla rozwoju chemii strukturalnej. Karbeny nukleofilowe znajdują zastosowanie zarówno w reakcjach katalizowanych związkami metaloorganicznymi jak i w organokatalizie. Szczególne znaczenie mają ich kompleksy z metalami przejściowymi, głównie palladem i rutenem, co jest szeroko wykorzystywane w reakcjach krzyżowego sprzęgania oraz metatezie olefin.
Badania w dziedzinie karbenów nukleofilowych, zaprojektowane przez zespół prof. G. Mlostonia, mają na celu zarówno rozwinięcie metod ich syntezy jak i zbadanie możliwości praktycznego wykorzystania jako tzw. "niezwykłych/wyjątkowych cząsteczek" (exceptional molecules). Głównymi obiektami badań będą pochodne imidazolu (również jego N-tlenki) otrzymywane metodami rozwijanymi w UŁ od kilkudziesięciu lat i zapoczątkowanymi pracami prof. W. E. Hahna.
Panie Profesorze! Drogi Kolego Grzegorzu! Gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji Projektu.

Studenckie Granty Badawcze UŁ

Stypendia rządu francuskiego
Ambasada Francji w Polsce ma przyjemność poinformować, że aplikacje na stypendia rządu francuskiego Master 2 lub Doktorat są już otwarte i wnioski można składać do 7 marca 2018 roku.
Stypendia Master 2 to program stypendialny przyznawany na okres od 1 do 10 miesięcy, skierowany do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich (2-gi rok Master). 767? na każdy miesiąc pobytu we Francji. Stypendia BGF Master 2 przeznaczone są też dla studentów programów podwójnych dyplomów polsko-francuskich, które realizowane są również na Pana/Pani uczelni.
Stypendia Doktorat to stypendium na trzy pięciomiesięczne pobyty we Francji w celu realizacji doktoratu cotutelle albo codirection. Stypendysta otrzymuje ok. 1060? na każdy miesiąc pobytu we Francji.
Więcej informacji znajduje się na stronie institutfrancais.pl

Wypadek w pracy?
Informacje dla
Kandydatów na studia
Program 'Staż na Start' w nowoczesnej firmie kosmetycznej skierowany jest do studentów naszego Wydziału kierunku: chemia kosmetyczna (II i III rok studiów I stopnia oraz I i II rok studiów II stopnia).
Czytaj więcej.

Wykłady
członków Rady Biznesu

International Mini-Symposia
'Current Problems
in Organic Chemistry'

Recruitment Days
Biuro Karier UŁ aktualnie organizuje Recruitment Days - wydarzenie, w ramach którego studenci i absolwenci UŁ mogą:
-wziąć udział w rozmowach rekrutacyjnych na płatne praktyki, staże i do pracy w 21 firmach
-w ramach przygotowań skorzystać z pomocy doradcy zawodowego w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i przećwiczeniu samej rozmowy kwalifikacyjnej.
Studenci naszego Wydziału mogą korzystać z KREATORA KARIERY!
Kompleksowego Systemu Wsparcia Studentów UŁ na Rynku Pracy
http://biurokarier.uni.lodz.pl/kreatorkariery/
W zakładce - "Informacje dla studentów" znajdują się ważne informacje o stażach!

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)
Tym osobom, które jeszcze tego nie uczyniły uprzejmie przypominam o możliwości ubezpieczenia się w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW), na warunkach specjalnie wynegocjowanych dla studentów, doktorantów i pracowników naszej uczelni. Obecnie ubezpieczyć się można wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.nnw-studentow.pl , na której znajdziecie Państwo wszystkie informacje na temat tego ubezpieczenia. Opłacenie składki do dnia 15 grudnia 2016r. zapewnia ochronę za cały rok akademicki 2016/2017; jeżeli natomiast wpłata zostanie dokonana po tym terminie, ubezpieczenie obowiązuje od daty wpływu składki na konto NAU Broker do dnia 30.09.2017r.

Zostań
wolontariuszem

w projekcie "Razem z Rodziną"!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Razem z Rodziną". W ramach projektu będą kierowani do rodzin zastępczych wolontariusze, którzy będą pomagali dzieciom w nauce, a rodzicom w organizacji czasu wolnego wspierając tym samym prawidłowe wypełnianie opiekuńczo-wychowawczych funkcji rodziny. Studenci, którzy chcieliby zostać wolontariuszami proszeni są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi. http://www.mops.lodz.pl/index.php/razem-z-rodzina

Nr projektu: POIS.13.01-00-005/08
"Budowa i modernizacja Wydziałów Biologii Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego"


Wartość projektu: 102.077.264,91 zł
Realizacja : 2009-2012
www.pois.gov.pl

WYBORY 2016

obsługa witryny - Jarosław Wyrozębski