AktualnościWyszukiwarka naukowa

Uprzejmie informujemy, że wtorkowy dyżur prof. dr. hab. Roberta Zakrzewskiego (26.09.2017) jest odwołany!
Kolejny dyżur - czwartkowy jest aktualny (28.09.2017 godz. 12.00 - 13.30)!
Dziekan i Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego mają zaszczyt zaprosić studentów i pracowników Wydziału na Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018.
Uroczystość odbędzie się w piątek 29 września 2017 r. o godzinie 11.00
w Auli im. prof. Anny Chrząszczewskiej w gmachu przy ul. Tamka 12.
Program uroczystość:
  • Hymn Państwowy
  • Otwarcie uroczystości i powitanie przybyłych gości
    przez Panią Dziekan prof. nadzw. dr hab. Sławomirę Skrzypek
  • Wręczenie nagrody im. prof. R. Skowrońskiego za najlepszą pracę magisterską Wydziału Chemii UŁ w roku 2015/2016
  • Ślubowanie studentów
  • Ślubowanie oraz immatrykulacja doktorantów
  • Wykład inauguracyjny Pana dr hab. Tomasza Pospiesznego, UAM Poznań
  • Gaudeamus
Pokazy chemiczne w gminie Sławno


W niedzielę, 3 września 2017 roku w ramach dożynek w gminie Sławno (powiat opoczyński, woj. łódzkie) pracownicy Wydziału Chemii - dr hab., prof. UŁ Konrad Kowalski, dr Rafał Karpowicz i dr Paweł Tokarz wykonali kilka serii pokazów chemicznych.
Pokazy były elementem naukowo-dydaktycznej części imprezy i zgromadziły znaczną widownię, przyczyniając się do propagowania chemii, jako interesującej dziedziny wiedzy. Jednocześnie obecność przedstawicieli lokalnego biznesu oraz władz gminnych i samorządowych sprzyjała nawiązaniu pozytywnych relacji między naszym Wydziałem a ww. podmiotami. Odwiedzający nasze stoisko otrzymali także gadżety, przekazane przez Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego, zachęcające do zapoznania się z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Chemii UŁ.
Pokazy zorganizowane zostały na zaproszenie prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Nauk o Ziemi "PHACOPS" i jednocześnie pracownika Instytutu Paleobiologii PAN w Warszawie, Pana dra Błażeja Błażejowskiego.


12 września 2017 r.
XVII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii
W dniach 15-17 czerwca w Dobieszkowie k. Łodzi odbyła się kolejna, XVII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii pod hasłem "Warto wiedzieć więcej". Podczas jej trwania, uczestnicy mieli okazję wysłuchać kilku niezmiernie ciekawych wykładów plenarnych. A były to wykłady o bardzo różnorodnej tematyce, np.: "Chemia i światło - Od reakcji fotochemicznych do diagnostyki medycznej" wygłoszony przez dr hab. prof. UŁ Damiana Plażuka z naszego Wydziału,
"Podstawa programowa dla nowej Szkoły Podstawowej", wygłoszony przez mgr Witolda Anusiaka z Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli,
"Podręcznik w świetle nowej podstawy programowej", wygłoszony przez prof. dr hab. Hannę Gulińską z UAM w Poznaniu,
"Mój sposób na pracę z uczniem zdolnym", wygłoszony przez mgr Krzysztofa Kuśmierczyka z V LO w Warszawie oraz "Szkolny eksperyment chemiczny", wygłoszony przez dr inż. Justynę Staluszkę z I LO w Łodzi.
Ponadto, uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym, którego temat budził duże emocje: "Nowa Podstawa Programowa: ewolucja, rewolucja czy regres?" Mogli również wziąć udział w warsztatach, czyli zajęciach praktycznych, które prowadzone były m.in. przez pracowników naszego Wydziału: "Przedszkolak bawi się chemią" (prowadzone przez mgr Ewę Stronka-Lewkowską) i "Jak zobaczyć niewidzialne - ustalenie struktury związków metodami spektroskopowymi", które prowadziła dr Emilia Obijalska. Oprócz wymienionych, organizatorzy oferowali jeszcze i inne warsztaty: "Nowe możliwości wykorzystania zapachów w doświadczeniach przyrodniczych", "Zielona chemia" oraz "Z małą skalą za pan brat już od wielu lat".
Było to krótkie, ale bogate w wydarzenia spotkanie ludzi pasjonujących się Sztuką, jaką jest Nauczanie Chemii.
Zdjęcia dokumentujące wydarzenia XVII Szkoły Problemów Dydaktyki Chemii znajdą Państwo pod adresem: http://dydaktyka.ptchem.pl/18szpdch-fotogaleria.
9 lipca 2017 r.
Wydział Chemii zaprasza na wykład dr. hab. Tomasza Pospiesznego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który odbędzie się w dniu 20 czerwca o godz. 12:00 w dużej Auli.
Tytuł wykładu to "Nieskalana sławą. Życie i dzieło Marii Skłodowskiej-Curie".
-->
Spotkanie Rady Biznesu Wydziału Chemii UŁ
W dniu 12 czerwca 2017 roku w sali Rady Wydziału Chemii UŁ odbyło się robocze spotkanie Rady Biznesu WCh UŁ. W posiedzeniu uczestniczyli goście -członkowie Rady Biznesu:
Tomasz Gendek właściciel THETA Doradztwo Techniczne
Sławomir Witkowski prezes WITKO Sp. z o.o.
Przemysław Pilaszek prezes TriMen Chemicals S.A.
Andrzej Reszka dyrektor generalny SHIM-POL
Piotr Mikuła dyrektor handlowy Wytwórni Preparatów ZOOLEK
Ferdynand Gacki dyrektor zakładu Ceramika Paradyż Sp. z o.o.
Piotra Jakieła dyrektora Perlan Technologies Polska reprezentował Hubert Kowalczyk (nasz absolwent), a w imieniu Włodzimierza Borkowskiego, prezesa zarządu Sannprofi Sp. z o.o. przybyła Karolina Szymczak. Reprezentacja "gospodarzy" tym razem była mniej liczna ale nie mniej elokwentna.
Nasz Wydział reprezentowali: Pani Dziekan dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ, Prodziekan dr hab. Bogna Rudolf, prof. UŁ, pełnomocnik dziekana ds. promocji dr Lech Leszczyński oraz pełnomocnik dziekana ds. biznesu dr Krzysztof Prawicki.
Gościem specjalnym była dr inż. Agnieszka Bulska, broker innowacji z Centrum Transferu Technologii UŁ, która prezentowała możliwości finansowania przedsięwzięć innowacyjnych na styku nauka-biznes.
Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia gościom nowopowstałej galerii Rady Biznesu prezentującej znaki firmowe członków Rady Biznesu. Następnie odbyła się ożywiona dyskusja zogniskowana wokół dwóch grup tematycznych: zwiększenia roli praktycznego kształcenia studentów w kontakcie z biznesem oraz współpracy technologicznej uczelni z przedsiębiorstwami, wspieranej finansowaniem zewnętrznym. Materiały drukowane do tego tematu przygotowała Fundacja UŁ Centrum Innowacji -Akcelerator Technologii.

10 czerwca 2017 r.
Xth International Mini-Symposium -Current Problems in Organic Chemistry 'Selenium containing compounds on the borderline of chemistry, biology, and medicine'
W dniu 25 maja 2017r. na Wydziale Chemii odbyło się doroczne Mimi-sympozjum. Zorganizowane po raz dziesiąty spotkanie naukowców z wybranych dziedzin nauk przyrodniczych miało w tym roku charakter interdyscyplinarny z pogranicza chemii, biologii oraz medycyny.
Inspiracją do zorganizowania tegorocznego sympozjum związanego tematycznie z selenem była dwusetna rocznica odkrycia tego pierwiastka przez Berzeliusa, przypadająca na rok 2017. Łódzki ośrodek naukowy znany jest w kraju i za granicą z prowadzonych od wielu lat badań w zakresie chemii heteroatomowej, obejmującej także związki selenoorganiczne. Zaprezentowano osiągnięcia zaproszonych gości w zakresie badań nad wykorzystaniem w syntezie organicznej związków selenu oraz ich zastosowaniem w biologii, medycynie i naukach pokrewnych.
Program sympozjum obejmował wykłady dziewięciu zaproszonych gości, w tym czterech naukowców z uczelni krajowych (w Toruniu, we Wrocławiu, w Łodzi) oraz pięciu naukowców zagranicznych z Uniwersytetów we Włoszech, Niemczech i Finlandii. Uczestnikami konferencji byli także pracownicy naukowi UŁ.
Ponadto, w sesji przedpołudniowej, po raz pierwszy jako imprezę towarzyszącą, zorganizowano spotkanie młodych naukowców pod hasłem 'Young Chemists Workshop on Heteroatom Chemistry', w którym wzięło udział dwunastu młodych chemików z kraju i z zagranicy. Przewodniczący Prof. Grzegorz Mlostoń oraz Sekretarz Dr hab. Jarosław Romański dziękują wszystkim za pomoc w organizacji i udział w Mini-Sympozjum. Sponsorami tegorocznego sympozjum były PAN, PTChem o/Łódź oraz firmy Alchem, Trimen oraz Witko.
Zobacz zdjęcia z sympozjum.
10 czerwca 2017 r.
I Wieczór Naukowców w Korczaku.
W piątek 2 czerwca b.r. II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu po raz pierwszy zorganizowało "Wieczór Naukowców". Są to warsztaty naukowe kierowane do młodzieży szkół Wielunia i jego okolic.Podobnie jak odbywające się dwa tygodnie wcześniej radomszczańskie "Experymentarium" zostały poprowadzone przez pracowników dwóch wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego - naszego, czyli Wydziału Chemii oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Aby umożliwić udział w nich jak najszerszej liczbie uczestników, "Wieczór Naukowców" zgodnie ze swoją nazwą odbył się w późnych popołudniowych oraz wieczornych godzinach.
W trakcie zajęć z chemii, uczniowie mieli możliwość zbadania składu chemicznego wody pobranej z pobliskiej studni oraz samodzielnego wykonania kilku innych, względnie prostych doświadczeń chemicznych. Dla wielu spośród uczestników, był to pierwszy kontakt z samodzielnie wykonanym eksperymentem. Przeprowadzone wyjazdowe warsztaty wpisują się w ciąg zajęć prowadzonych przez pracowników naszego wydziału we współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym w Wieluniu, w ramach patronatu, który w bieżącym roku objęliśmy nad tą szkołą.

10 czerwca 2017 r.
Turniej Siatkówki o Puchar Dziekana z okazji 10-lecia Wydziału Chemii UŁ
W dniu 12 maja 2017 r. został rozegrany Turniej Siatkówki o Puchar Dziekana z okazji 10-lecia Wydziału Chemii UŁ. Do rywalizacji na parkiecie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Styrskiej 20/24 zgłosiły się mieszane reprezentacje studentów I roku chemii, doktorantów i pracowników WCh. Grano systemem każdy z każdym, do dwóch wygranych setów (do 15 pkt.). Świetną zabawę siatkarską w uniwersyteckiej hali sportowej uświetnili swoją obecnością dziekani Wydziału, cały skład dziekanatu i studenci, w przeważającej liczbie I roku.
Zwycięzcami została ekipa pracowników, która po dość łatwym zwycięstwie nad doktorantami musiała pokazać już juwenaliową formę, by pokonać najmłodszych uczestników gier (np. po wyrównanej walce w pierwszym secie było 16:14).
Najlepszym zawodnikiem turnieju (MVP) został wybrany przez organizatorów prof. Jarosław Grobelny, a zawodniczką studentka I roku Magdalena Minkowicz. Nagroda specjalna powędrowała do doktorantki Karoliny Sipy za poświęcenie i nieprawdopodobne zdolności gimnastyczne zaprezentowane na parkiecie.
Dziękujemy koleżankom z biura AZS Łódź za pomoc w organizacji imprezy. Zobacz wyniki meczów.
Zobacz zdjęcia z turnieju.
25 maja 2017 r.
V Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii - podsumowanie
W dniach 11-12 maja 2017 na naszym Wydziale odbyło się V Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii.
Konferencja zgromadziła ponad 190 uczestników prezentujących swoje osiągnięcia w formie posterów i komunikatów ustnych z dziedzin nauk przyrodniczych i medycznych.
Uczestnikami konferencji byli doktoranci z ośrodków naukowych z całej Polski, jak również wykładowcy z czołowych polskich uczelni: prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek (Uniwersytet Opolski), prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Adam Huczyński, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr inż. Waldemar Maniukiewicz (Politechnika Łódzka), dr hab. Marcin Jasiński (Uniwersytet Łódzki).
W imieniu Komitetu Organizacyjnego dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do wzięcia udziału w VI Łódzkim Sympozjum Doktorantów Chemii w maju 2018 roku.
Zobacz zdjęcia z konferencji: komunikaty - dzień pierwszy, postery - dzień pierwszy, komunikaty i postery - dzień drugi.
Z powyższej witryny można pobrać zdjecia w wyższej rozdzielczości!
23 maja 2017 r.
Experymentarium w II LO im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku
W piątek 19 maja b.r. już po raz drugi II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku zorganizowało "Experymentarium". Są to warsztaty naukowe kierowane do młodzieży szkół powiatu radomszczańskiego. Zostały one poprowadzone przez pracowników dwóch wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego - Wydziału Chemii oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Aby umożliwić udział w nich jak najszerszej liczbie uczestników, "Eksperymentarium" odbyło się w późnych popołudniowych oraz wieczornych godzinach.
Zajęcia z chemii polegały na wykonaniu przez uczniów, pod okiem pracowników naszego wydziału, kilku doświadczeń chemicznych. Dla wielu był to pierwszy kontakt z samodzielnie wykonanym eksperymentem. Przeprowadzone wyjazdowe warsztaty to kolejny przykład bardzo dobrej, trwającej już czwarty rok współpracy Wydziału Chemii UŁ z II LO w Radomsku.

22 maja 2017 r.
Powiatowa Konferencja Ekologiczna "EkoEdukacja w Korczaku"
21 kwietnia 2017 roku odbyła się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu minikonferencja poświęcona zagadnieniom ekologicznym związanym z Wieluniem i jego okolicami. Wśród zaproszonych prelegentów reprezentujących Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu oraz Politechnikę Łódzką znaleźli się także przedstawiciele naszego wydziału: dr hab. prof. UŁ Robert Zakrzewski oraz dr Paweł Urbaniak. W trakcie konferencji, obok referatów wygłoszonych przez zaproszonych gości, uczniowie II LO w Wieluniu zaprezentowali wyniki własnych, prowadzonych od jesieni ubiegłego roku, badań nad parametrami fizycznymi i chemicznymi wody rzeki Warty przepływającej przez Działoszyn oraz Krainę Wielkiego Łuku Warty. Konferencji towarzyszyły także inne ciekawe wydarzenia. Dla uczniów szkół podstawowych przygotowano grę miejską, oczywiście tematycznie związaną z ochroną środowiska. Uczniowie II Liceum pod opieką studentów I roku II stopnia kierunku nauczanie chemii oraz pani mgr Anny Fenyk wykonywali badania próbek wody dostarczanych przez mieszkańców Wielunia. Ważną jej częścią było rozdanie nagród uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ogłoszonych przez II Liceum konkursach ekologicznych.

27 kwietnia 2017 r.
Wyjazd do Berna "Śladami Profesora Stanisława Kostaneckiego"

W dniach 1-5 kwietnia odbył się wyjazd poświęcony pamięci prof. Stanisława Kostaneckiego wybitnego polskiego profesora chemii pracującego na Uniwersytecie w Bernie (Szwajcaria) w latach 1890-1910. Wyjazd zatytułowany "Śladami Profesora Stanisława Kostaneckiego" do Berna został zorganizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie wspólnie z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Wyjazd ten był wspaniałą okazją do zobaczenia miejsca pracy Profesora Stanisława Kostaneckiego, który przez szereg lat piastował stanowisko dziekana w Instytucie Chemii Uniwersytetu Berneńskiego. W ramach wyjazdu odbyły się na Uniwersytecie w Bernie prezentacje poświęcone działalności profesora Kostaneckiego, które wygłosiły nauczycielki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie Jolanta Zywert oraz Katarzyna Maciocha, a także dr Robert Gawkowski historyk z UW. Na koniec wykład promujący Wydział Chemii UŁ zaprezentowany został przez Panią Dziekan dr hab. Sławomirę Skrzypek, prof. UŁ. W trakcie podróży uczestnicy mieli okazję zwiedzić także inne miasta związane z prof. Stanisławem Kostaneckim jak np. Montreux gdzie prof. Kostanecki spędzał wakacje oraz Miluzę gdzie pracował w przemyśle farbiarskim. Nasz Wydział reprezentowali: Pani Dziekan dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ, Prodziekan dr hab. Bogna Rudolf, prof. UŁ oraz dr Piotr M. Zagórski.
O wyjeździe do Berna czytaj jeszcze na stronie - Twoja Słupca.pl i stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie
12 kwietnia 2017 r.
Wyróżnienie Wydziału Chemii UMK dla prof. dr. hab. Grzegorza Mlostonia
Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 marca b.r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się uroczystość, podczas której w uznaniu całokształtu osiągnięć naukowych uhonorowano prof. dr. hab. Grzegorza Mlostonia. Prof. Mlostoń został tegorocznym laureatem "Wykładu im. Prof. Antoniego Basińskiego" - twórcy toruńskiej chemii i rektora UMK w latach 1952-1956. Wyróżnienie to przyznawane jest od 21 lat przez władze Wydziału Chemii UMK najwybitniejszym polskim chemikom. Integralną częścią spotkania było wygłoszenie przez Pana Profesora wykładu, zatytułowanego "Tioketony arylowe, hetarylowe i ferrocenylowe jako modele do badania mechanizmów reakcji oraz unikalne substraty do syntez chiralnych oraz achiralnych związków siarkoorganicznych". W uroczystości, obok małżonki Profesora, wzięli również udział pracownicy i doktoranci naszego Wydziału, w tym Prodziekan ds. Naukowych i Ogólnych dr. hab. Rafał Głowacki, prof. nadzw. UŁ.
31 marca 2017 r.
XVII FESTIWAL NAUKI, TECHNIKI I SZTUKI W ŁODZI
Zapraszamy na imprezy XVII FESTIWALU NAUKI, TECHNIKI I SZTUKI W ŁODZI, który odbędzie się w dniach od 3 do 10 kwietnia b.r. Na stronie http://www.festiwal.lodz.pl/ znajduje się program imprez festiwalowych. Szczególnie zapraszamy na imprezy organizowane na naszym Wydziale. W naszym przekonaniu wszystkie imprezy są bardzo interesujące i godne obejrzenia, ale chcemy zwrócić uwagę na te, które są skierowane do młodych miłośników chemii i mają charakter otwarty. W środę zaplanowane są dwa wykłady, które wygłoszą zaproszeni goście. Najpierw o godz. 12.00 pani dr Agnieszka Wilczewska (Uniwersytet w Białymstoku) opowie o "Chemicznych aspektach miłości", a następnie o 13.30 pan dr hab. Tomasz Pospieszny (Uniwersytet Adama Mickiewicza) przybliży nam postać Marii Skłodowskiej-Curie na wykładzie zatytułowanym "Nieskalana sławą. Życie i dzieło Marii Skłodowskiej-Curie".
Następnie w czwartek zapraszamy o godzinie 12 na dyskusję panelową poświęconą życiu i osiągnięciom naukowym Marii Skłodowskiej-Curie. Moderatorem dyskusji będzie jak zwykle niezawodny pan prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń. Tego samego dnia oraz w piątek będziemy gościć na zajęciach warsztatowych młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Warsztatami kieruje pani dr Anna Wypych-Stasiewicz.
Tradycyjnie największą imprezą festiwalową jest dwudniowy Piknik Naukowy, który odbędzie się na Rynku Manufaktury w sobotę 8 i w niedzielę 9 kwietnia w godzinach od 10.00 do 18.00. Na pikniku zaprezentują się przede wszystkim (ale nie tylko!) koła naukowe łódzkiego środowiska akademickiego, w tym działające na naszym wydziale Koło Naukowe Chemików. Planowane są pokazy ciekawych eksperymentów chemicznych. Serdecznie zapraszamy!
Imprezy festiwalowe Wydziału Chemii UŁ
28 marca 2017 r.
Konkurs matematyczny "Wyzwanie Matematyczne Kings" dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
W niedziele 26 lutego członkowie Studenckiego Koła Naukowego Chemików Uniwersytetu Łódzkiego: Katarzyna Wojtala, Andrzej Krempiński, Marcin Podrażka i Maciej Ostrowski gościli na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Studenci uświetnili organizację konkursu matematycznego "Wyzwanie Matematyczne Kings" dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Nasi "kołowicze" starali się zarazić najmłodszych pasją do nauk ścisłych i pokazali kilka barwnych doświadczeń chemicznych, które oglądali uczestnicy konkursu oraz ich rodziny. Pokazy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

8 marca 2017 r.
Anna Wrona-Piotrowicz laureatką konkursu -Uniwersytet Młodego Odkrywcy
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu "Uniwersytet Młodego Odkrywcy". Wśród 65 projektów objętych dofinansowaniem znalazł się wniosek zgłoszony przez Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego p.t."Na Tropie Odkryć - Kreatywni w Gimnazjum". Autorką zwycięskiego projektu jest dr Anna Wrona-Piotrowicz. Celem projektu jest popularyzacja nauki wśród młodzieży szkół gimnazjalnych województwa łódzkiego. Projektem objętych zostanie 80-ciu uczniów (cztery grupy po dwadzieścia osób). Dzięki zajęciom prowadzonym na terenie Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego Gimnazjaliści będą mogli zapoznać się ze środowiskiem akademickim i uczelnią - miejscem prowadzenia badań naukowych. Zróżnicowana forma zajęć ma stanowić stymulację intelektualną uczniów. Zajęcia zostały podzielone na bloki tematyczne. W każdym bloku znalazły się wykłady interdyscyplinarne z elementami dyskusji i dopasowane do nich warsztaty eksperymentalne. Innowacyjne podejście do nauczania przedmiotów przyrodniczych ma ułatwić Gimnazjalistom zrozumienie otaczającego ich świata. Każdy blok tematyczny omawia zagadnienia z zakresu chemii w powiązaniu z biologią, biochemią i fizyką. Większość zajęć odbywać się będzie w małych grupach, co ma ułatwić uczniom bezpośredni kontakt z kadrą akademicką wpisując się jednocześnie w trzecią, służebną misję Uniwersytetu. Nabór uczestników, którzy zostaną objęci projektem rozpocznie się 10 stycznia.
Czytaj informacje ogólne, pobierz formularz zgłoszeniowy.
5 stycznia 2017 r.
Umowa patronacka pomiędzy naszym Wydziałem i II Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku.
W dniu 15 grudnia 2016 roku w Łodzi została podpisana umowa patronacka pomiędzy Wydziałem Chemii Uniwersytetu Łódzkiego i II Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku, które reprezentowali Dziekan Wydziału Chemii dr hab. prof. UŁ Sławomira Skrzypek, i Dyrektor Liceum mgr Sławomir Kowalczyk.
W ramach umowy obie jednostki mają wspólnie wspierać uzdolnioną młodzież uczącą się w Liceum oraz propagować nauki chemiczne i podnosić efekty kształcenia w tym zakresie. Będzie to realizowane m.in. poprzez zajęcia prowadzone na Wydziale oraz w Liceum przez nauczycieli akademickich, współpracę przy organizacji wspólnych przedsięwzięć w zakresie projektów edukacyjnych czy umożliwienie odbywania praktyk w Liceum przez studentów Wydziału.
2 stycznia 2017 r.
10‑lecie Wydziału Chemii
Zjazd Absolwentów Wydziału
14 października 2017
Informacje dla
Kandydatów na studia

Rekrutacja na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+
Termin rekrutacji:
od 11.05.2017 do 22.06.2017
Termin realizacji praktyk:
1.08.2017 - 30.09.2018
Pełnomocnik Dziekana ds. Programu ERASMUS, dr hab. Bogna Rudolf, prof. nadzw. UŁ, dyżur czw. 11-12:30 dziekanat, brudolf@chemia.uni.lodz.pl
Wypadek w pracy?

Wykłady
członków Rady Biznesu

International Mini-Symposia
'Current Problems
in Organic Chemistry'

Recruitment Days
Biuro Karier UŁ aktualnie organizuje Recruitment Days - wydarzenie, w ramach którego studenci i absolwenci UŁ mogą:
-wziąć udział w rozmowach rekrutacyjnych na płatne praktyki, staże i do pracy w 21 firmach
-w ramach przygotowań skorzystać z pomocy doradcy zawodowego w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i przećwiczeniu samej rozmowy kwalifikacyjnej.
Studenci naszego Wydziału mogą korzystać z KREATORA KARIERY!
Kompleksowego Systemu Wsparcia Studentów UŁ na Rynku Pracy
http://biurokarier.uni.lodz.pl/kreatorkariery/
W zakładce - "Informacje dla studentów" znajdują się ważne informacje o stażach!

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)
Tym osobom, które jeszcze tego nie uczyniły uprzejmie przypominam o możliwości ubezpieczenia się w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW), na warunkach specjalnie wynegocjowanych dla studentów, doktorantów i pracowników naszej uczelni. Obecnie ubezpieczyć się można wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.nnw-studentow.pl , na której znajdziecie Państwo wszystkie informacje na temat tego ubezpieczenia. Opłacenie składki do dnia 15 grudnia 2016r. zapewnia ochronę za cały rok akademicki 2016/2017; jeżeli natomiast wpłata zostanie dokonana po tym terminie, ubezpieczenie obowiązuje od daty wpływu składki na konto NAU Broker do dnia 30.09.2017r.

Zostań
wolontariuszem

w projekcie "Razem z Rodziną"!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Razem z Rodziną". W ramach projektu będą kierowani do rodzin zastępczych wolontariusze, którzy będą pomagali dzieciom w nauce, a rodzicom w organizacji czasu wolnego wspierając tym samym prawidłowe wypełnianie opiekuńczo-wychowawczych funkcji rodziny. Studenci, którzy chcieliby zostać wolontariuszami proszeni są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi. http://www.mops.lodz.pl/index.php/razem-z-rodzina

Nr projektu: POIS.13.01-00-005/08
"Budowa i modernizacja Wydziałów Biologii Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego"


Wartość projektu: 102.077.264,91 zł
Realizacja : 2009-2012
www.pois.gov.pl

WYBORY 2016

obsługa witryny - Jarosław Wyrozębski