Wydział Chemii

AktualnościWyszukiwarka naukowa

XVI Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki na Wydziale Chemii
Wiedza bez tajemnic - to hasło tegorocznego, XVI Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki, który odbywał się w dniach od 18 do 25 kwietnia w Łodzi. W ciągu 8 dni odbyło się prawie 500 imprez festiwalowych. Tradycyjnie wśród wielu organizatorów nie zabrakło Wydziału Chemii UŁ. W cyklu "Wykłady noblowskie", zaproszony gość, dr Marcin Cieślak z CBMiM PAN wygłosił w środę 20 kwietnia wykład pt. "Jak naprawić DNA?" Dzień później, 21 kwietnia odbyła się dyskusja panelowa, tradycyjnie dotycząca tematów na styku przyrody ożywionej i nieożywionej. Temat tegorocznej dyskusji, której moderatorem był prof. Grzegorz Mlostoń brzmiał: "Dlaczego natura wybrała fosfor?"
Wiele imprez festiwalowych jest kierowanych do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 21 oraz 22 kwietnia odbyły się warsztaty chemiczne. Uczestniczyli w nich uczniowie pięciu szkół z Łodzi oraz regionu łódzkiego. Dzień wcześniej, tj. 20 kwietnia odbył się konkurs chemiczny dla uczestników Akademii Ciekawej Chemii w roku szkolnym 2015/2016. Na jego wyniki musimy jeszcze trochę poczekać (pojawią się na stronie www dotyczącej naszej akademii). W sumie, w wydarzeniach festiwalowych na terenie naszego wydziału wzięło udział ponad 400 osób. Głównym wydarzeniem będącym kulminacją festiwalu, był jak co roku Piknik Naukowy na Rynku Manufaktury. Trzeba nadmienić, że była to jubileuszowa, 10 jego edycja. W pikniku wzięli udział studenci - członkowie Studenckiego Koła Naukowego Chemików UŁ. Przez dwa dni studenci prezentowali ciekawe i nietypowe doświadczenia pokazowe. Niektóre z nich potrafiły wzbudzać duży aplauz, zwłaszcza wśród najmłodszej części publiczności.
Zobacz zdjęcia z Pikniku Naukowego i Warsztatów Chemicznych.
24 kwietnia 2016 r.
Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
uprzejmie zaprasza na:
IXth International Mini-Symposium
from the series of 'Current Problems in Organic Chemistry'
'Advances in the Chemistry of Fluorinated Organic Compounds'
które odbędzie się
19 maja 2016 r. (czwartek) w godzinach 13:30-18.00
w gmachu Wydziału Chemii przy ul. Tamka 12 w Łodzi
II Etap 62 Olimpiady Chemicznej
W dniach 29 oraz 30 stycznia br. odbyły się na naszym Wydziale zawody drugiego etapu 62 Olimpiady Chemicznej. W drugim etapie wzięło udział 36 uczniów szkół okręgu łódzkiego, obejmującego prawie całe terytorium województwa łódzkiego (bez powiatów skierniewickiego i łowickiego) oraz 5 powiatów województwa mazowieckiego, w tym powiat radomski. Tradycyjnie najliczniejszą grupę uczestników stanowili uczniowie I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Do tego etapu zakwalifikowało się 16 uczniów tego liceum. 9 osób reprezentowało VI LO im. Jana Kochanowskiego z Radomia, zaś 7 uczniów Publiczne LO Politechniki Łódzkiej. Po jednym uczestniku zakwalifikowało się z czterech innych szkół ponadgimnazjalnych. Były to licea: III LO im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi, XII LO im. Stanisława Wyspiańskiego, I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu oraz II LO im. Krzysztofa K. Baczyńskiego z Radomska.
Zawody drugiego etapu Olimpiady Chemicznej są dwuetapowe. Pierwszego dnia należało w ciągu 5 godzin rozwiązać pięć zadań teoretycznych, natomiast drugiego, w części laboratoryjnej, trzeba było przeprowadzić analizę jakościową 12 substancji. Były to roztwory zarówno pojedynczych związków chemicznych jak i mieszanin. Na wykonanie analiz przeznaczone były 4 godziny. Treść zadań wraz z rozwiązaniami zainteresowani mogą znaleźć na oficjalnych stronach Olimpiady Chemicznej (http://www.olchem.edu.pl/). Ostateczne wyniki zawodów zostaną opublikowane w piątek, 26 lutego. Najlepsi uczestnicy drugiego etapu olimpiady będą uczestniczyć w zawodach III etapu, które odbędą się 1 oraz 2 kwietnia na wydziałach chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechniki Warszawskiej. Niestety w bieżącym roku Polska nie weźmie udziału w zawodach Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej w Karaczi, w Pakistanie (patrz informacja na stronie głównej Olimpiady Chemicznej http://www.olchem.edu.pl/ ).
2 lutego 2016 r.
SZLACHETNA PACZKA NA WYDZIALE CHEMII
Szanowni Państwo, w miniony weekend zakończyła się "Szlachetna Paczka" - ogólnopolska akcja charytatywna, w której pracownicy, studenci i doktoranci naszego Wydziału brali czynny udział, przygotowując paczki świąteczne dla dwóch rodzin.
W przygotowaniu paczek brało udział ponad 180 osób. Łącznie nasze paczki ważyły prawie tonę!!
Wszystkim darczyńcom dziękujemy za wsparcie i nieśmiało wspominamy, że liczymy na was w przyszłym roku...
Wszystkich ciekawych skąd wzięła się aż tona, jak przebiegało wręczanie paczek i co obdarowane rodziny napisały w listach do nas odsyłamy do naszej strony internetowej: www.chemia.uni.lodz.pl/kai/podstrony/pol/paczka.htm
Zobacz także DYPLOM UZNANIA dla naszego Wydziału od organizatorów akcji.
18 grudnia 2015 r.
Nagroda w konkursie "Ekologiczny magister i doktor" dla doktorantki naszego Wydziału
W dniu 15 grudnia 2015 r. w Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi odbyła się Gala podsumowująca II edycję Konkursu "Ekologiczny magister i doktor" organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Celem Konkursu było wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska. Wyłoniono 4 najlepsze rozprawy doktorskie i 8 prac magisterskich.
Miło nam poinformować, że wśród laureatów znalazła się Pani mgr Karolina Czarny, doktorantka w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej (promotor dr hab. Grzegorz Andrijewski, prof. UŁ). Nagroda została przyznana za pracę magisterską pt. "Badanie wpływu terpenów na zielenicę Chlorella vulgaris", wykonaną w Pracowni Zagrożeń Środowiska, promotorem pracy był dr Dominik Szczukocki.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Zobacz zdjęcia z uroczystości wręczania nagród oraz dyplom Laureatki.
17 grudnia 2015 r.
Sukcesy naszych studentów w VII Mikołajkowym Konkursie Chemicznym!
W poniedziałek 7 października na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej odbył się VII Mikołajkowy Konkurs Chemiczny. Uczestniczyło w nim 13 drużyn, każda z nich liczyła 3 osoby. Nasz Wydział reprezentowało dziewięcioro studentów należących do Studenckiego Koła Naukowego: Katarzyna Przybysz, Martyna Perdek, Marcin Podrażka, Małgorzata Jeske, Beata Spychała, Konrad Rudnicki, Kamila Morawska, Alicja Młotkowska, Małgorzata Skibińska. Konkurs składał się z 4 etapów, pytania dotyczyły wszystkich dziedzin chemii, pojawiły się zarówno pytania otwarte jak i zamknięte. 2 pierwsze etapy wyłoniły 5 najlepszych drużyn, które walczyły następnie o wejście do finału. W ostatecznym pojedynku naprzeciwko siebie stanęli studenci Naszego Wydziału Chemii. Po zaciętej walce I zaszczytne miejsce przypadło zespołowi Konrada Rudnickiego, Beaty Spychały i Małgorzaty Jeske. Na II stopniu podium znalazł się zespół dziewcząt w składzie Alicja Młotkowska, Małgorzata Skibińska i Kamila Morawska. Studenci otrzymali wspaniałe nagrody oraz dyplom uczestnictwa w zabawie. Pomimo ostrej i zaciętej rywalizacji między studentami różnych uczelni to studenci Uniwersytetu Łódzkiego zachowali zimną krew, wolę rywalizacji i otwarty umysł co dało im zwycięstwo.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!!!
Zobacz zdjęcie laureatów.
16 grudnia 2015 r.
Najlepsze prace magisterskie w roku akademickim 2014/2015!
Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego przyznała nagrody za najlepsze prace magisterskie w roku akademickim 2014/2015. Była to pierwsza edycja konkursu, a uroczystość wręczenia nagród odbyła się 2 grudnia w Pałacu Biedermanna. Jedną z laureatek została tegoroczna absolwentka Wydziału Chemii UŁ Pani mgr Monika Materkowska, wyróżniona także "Medalem za chlubne studia". Pracę magisterską na temat "Chromatograficzne badania albuminy osocza człowieka" wykonała w Katedrze Chemii Środowiska. W uroczystości wzięli również udział Dziekan naszego Wydziału prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń oraz promotor pracy dr hab. Rafał Głowacki, prof. UŁ.
18 grudnia 2015 r.
Wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Chemii z rocznika 2014-2015 (Gala Absolwentów)
W piątek 23 października 2015 roku w Auli im. prof. Anny Chrząszczewskiej przy ul. Tamka 12 odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Chemii (studia stacjonarne I i II stopnia).
Zgodnie z ustaloną tradycją, uroczystości przewodniczył Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń w towarzystwie Prodziekanów: prof. UŁ dr hab. Grzegorza Andrijewskiego oraz prof. UŁ dr hab. Jarosława Grobelnego.
Obecni byli także członkowie Rady Biznesu, rodziny i przyjaciele absolwentów oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni. Po raz drugi w historii Wydziału, zgodnie z tradycją akademicką, absolwenci ubrani byli w togi i birety. Liczna grupa absolwentów studiów I i II stopnia została uhonorowana 'Listami gratulacyjnymi' J. M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.
W imieniu absolwentów wystąpiła mgr Kinga Kaczmarska, natomiast wykład okolicznościowy wygłosił prof. dr hab. Piotr Kaszyński.
Po zakończeniu uroczystości, absolwenci, władze dziekańskie oraz zaproszeni goście wykonali pamiątkowe zdjęcia (patrz: wspólna fotografia ).
Zobacz zdjęcia z uroczystości oraz zdjęcia z wręczania dyplomów.
25 października 2015 r.
Inauguracja zajęć VII edycji Akademii Ciekawej Chemii
W środę 21 października na Wydziale Chemii UŁ, w Auli im. prof. Anny Chrząszczewskiej odbyła się inauguracja zajęć VII edycji Akademii Ciekawej Chemii.
Uroczystość prowadził Dziekan Wydziału prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń. Honorowymi gośćmi inauguracji byli: Prorektor ds. nauki UŁ - prof. dr hab. Antoni Różalski oraz Łódzki Kurator Oświaty - dr Jan Kamiński.
Wykład inauguracyjny zatytułowany "Śladami nagrody Nobla. Chemia i światło - od reakcji fotochemicznych do diagnostyki medycznej" wygłosił dr hab. Damian Plażuk z Katedry Chemii Organiczznej.
Po wykładzie eksperymenty chemiczne "na żywo" prezentowały doktorantki z zespołu dr hab. Damiana Plażuka, mgr Anna Wieczorek oraz mgr Marta Głodek.
Chęć uczestniczenia swoich uczniów w VII edycji ACCh zgłosiły gimnazja (28 osób) i szkoły ponadgimnazjalne (316 osób) z Łodzi i woj. łódzkiego.
Zobacz zdjęcia z inauguracji.
21 października 2015 r.
II Warsztaty Chemiczne Giessen-Łódź - Giessen, 28-30 września 2015
Pierwsza impreza z cyklu 'Łódź-Giessen Chemistry Workshop' odbyła się w Łodzi, w październiku 2012 roku. Po 3 latach, podobne warsztaty zostały zorganizowane w Giessen, w dniach 28-30 września 2015 roku. Ze strony Wydziału Chemii wzięła w nich udział 13-osobowa grupa złożona z doktorantów (10 osób) oraz pracowników naukowych (3 osoby).
Pelny tekst: Warsztaty Chemiczne - Giessen-Łódź 2015
10 pażdziernika 2015 r.
Nagroda Nobla w dziedzinie chemii 2015
W środę 7 października Komitet Noblowski w Sztokholmie ogłosił, że tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie chemii zostali Tomas Lindahl, Paul Modrich i Aziz Sancar. Nagrodzeni uczeni poznali mechanizmy naprawiania uszkodzeń DNA przez komórki.
Szwed Tomas Lindahl (ur. w 1938 r.) odkrył proces tzw. naprawy DNA przez wycinanie zasady (ang. base excision repair) jest profesorem chemii medycznej i fizycznej, emerytowanym dyrektorem Cancer Research UK w Clare Hall Laboratory w Hertfordshire (Wielka Brytania);
Amerykanin Paul Modrich (ur. w 1946 r.) poznał proces tzw. naprawy niesparowanych zasad DNA (ang. mismatch repair), pracuje w Howard Hughes Medical Institute, jest też profesorem w Duke University School of Medicine (Durham, USA);
Aziz Sancar (ur. w 1946 r.) jest obywatelem Turcji i USA. Zbadał proces naprawy DNA przez wycinanie nukeotydu (ang. nucleotide excision repair). Jest profesorem biochemii i biofizyki na University of North Carolina School of Medicine (Chapel Hill, USA).
Komentarz Profesora Grzegorza Mlostonia dotyczącym tego wydarzenia ukazał się w portalu internetowym "rynekzdrowia.pl".
9 pażdziernika 2015 r.
Stypendium Ministra dla pracownika naszego Wydziału
Prof. Lena Kolarska-Bobińska - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała stypendia wybitnym młodym naukowcom.
W X edycji konkursu przyznano stypendia 255 młodych naukowcom ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce.
W gronie laureatów znalazło się 6 pracowników Uniwersytetu Łódzkiego, a wśród nich dr Marcin Jasiński z Katedry Chemii Organicznej i Stosowanej.
5 pażdziernika 2015 r.
Inauguracja roku akademickiego 2015/2016
W czwartek 1. 10. 2015 roku w Auli im. A. Chrząszczewskiej odbyła się uroczystość inauguracji roku akademickiego 2015/2016, w której uczestniczyli studenci, doktoranci, pracownicy Wydziału oraz zaproszeni goście, wśród których byli: prof. dr hab. Aleksandra Skowrońska, prof. dr hab. inż. Aleksandra Olma - Prodziekan ds. Nauki Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, Danuta Zakrzewska - Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, Konrad Czyżyński - Łódzki Wicekurator Oświaty, Sławomir Witkowski - Prezes Zarządu Witko Sp. z o.o..
Uroczystość otworzył Dziekan Wydziału prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń, który powitał zebranych i przedstawił osiągnięcia wydziału w ostatnich latach oraz wskazał najważniejsze zadania stojące przed pracownikami naukowymi, doktorantami oraz studentami w rozpoczynającym się nowym roku akademickim.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie mgr Sylwii Ciastek Medalu i Nagrody im. 'Profesora Romualda Skowrońskiego' za najlepszą pracę magisterską Wydziału Chemii UŁ w roku ak. 2013/2014. Nagrodę wręczono po raz pierwszy i dokonała tego wdowa po Profesorze Skowrońskim prof. Aleksandra Skowrońska.
Następnie, nowoprzyjęci studenci oraz doktoranci złożyli ślubowanie.
W imieniu Samorządu Doktorantów nowych studentów oraz doktorantów przywitała mgr Marta Krawczyk, która zapewniła o wszechstronnej pomocy ze strony Samorządu, na którą mogą liczyć zarówno studenci jak i doktoranci.
Ostatnim punktem uroczystości był wykład wygłoszony przez laureatkę Nagrody im. Profesora Skowrońskiego - mgr Sylwię Ciastek zatytułowany "Niezwykły stan materii - ciekłe kryształy" Wykład nawiązywał do pracy magisterskiej, której promotorem był prof. dr hab. inż. Piotr Kaszyński, a opiekunem dr Marcin Jasiński.
Zobacz zdjęcia z uroczystości.
2 pażdziernika 2015 r.

Nr projektu: POIS.13.01-00-005/08
"Budowa i modernizacja Wydziałów Biologii Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego"


Wartość projektu: 102.077.264,91 zł
Realizacja : 2009-2012
www.pois.gov.pl

Wybory 2012
Wyniki wyborów:
protokół nr 5, protokół nr 6,
protokół nr 12, protokół nr 14,
protokół nr 15, protokół nr 16.

obsługa witryny - Jarosław Wyrozębski