AktualnościWyszukaj pracownikaWyszukiwarka naukowa
XIII Sesja Magistrantów i Doktorantów

Jak co roku, Łódzkie Środowisko Chemików organizuje Sesję Magistrantów i Doktorantów.

W tym roku, głównym organizatorem XIII Sesji będzie Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej. Sesja została zaplanowana na 24 czerwca 2022 r. i odbędzie się w nowym budynku Wydziału Chemicznego PŁ - Alchemium.

Wszystkie ważne informacje na temat XIII Sesji zostały zamieszczone się na stronie internetowej sesjachemikow.p.lodz.pl.


9 maja 2022 r.
Dr hab. inż. Marek Zieliński, profesor uczelni, laureatem konkursu Nagroda Rektora dla wybitnego naukowca

Dr hab. inż. Marek Zieliński, profesor uczelni, został laureatem konkursu Nagroda Rektora dla wybitnego naukowca. Wyróżnienie przyznawane jest pracownikom naukowym Uniwersytetu Łódzkiego, którzy otrzymali prestiżowe nagrody i wyróżnienia międzynarodowe za działalność naukową. Nagroda jest finansowana ze zwiększonej subwencji dla uczelni, które przystąpiły do konkursu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!


28 kwietnia 2022 r.
Konferencja HalChem-X będzie wkrótce obradowała na Wydziale Chemii UŁ

W dniach 05-08 wrześnie br. Wydział Chemii UŁ będzie gospodarzem międzynarodowej konferencji HalChem-X, która ma na celu przedstawienie najnowszych osiągnięć w zakresie badań związków zawierających w swoim składzie atom/atomy halogenów. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i do udziału są zaproszeni specjaliści pracujący nie tylko w zakresie nauk chemicznych, lecz także w zakresie nauk biologicznych i fizycznych.

Informacje na temat tej konferencji wraz z templatem abstraktu oraz podanymi terminami zgłoszeń są dostępne na stronie www pod adresem: http://www.chemia.uni.lodz.pl/HalChem-X/index.html

Komitet Organizacyjny zaprasza pracowników, doktorantów oraz studentów do udziału w konferencji, która odbędzie się w tradycyjnej formule konferencji stacjonarnej (on site).


8 kwietnia 2022 r.
Wykład w ramach Akademii Ciekawej Chemii

W ramach Akademii Ciekawej Chemii 6 kwietnia 2022 r. o godz. 16.30 dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ wygłosi wykład pt. "Kataliza i katalizatory".

Po wykładzie Studenckie Koło Naukowe "Orbital" działające na Wydziale Chemii przedstawi pokazy chemiczne.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół średnich z Łodzi i województwa łódzkiego.


Tegoroczna edycja współfinansowana jest z grantu z Unii Europejskiej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, numer: POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18, tytuł: "Kształcenie kompetencji kluczowych poprzez zajęcia eksperymentalne z chemii dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego".

4 kwietnia 2021 r.
Publikacja zespołu prof. Mircheskiego w Electrochemistry Communications na liście Editor's Choice

Mamy przyjemność poinformować, iż publikacja "Multi-frequency analysis in a single square-wave chronoamperometric experiment" opublikowana w Electrochemistry Communications w roku 2021 została oznaczona jako EDITORS' CHOICE PAPERS (https://doi.org/10.1016/j.elecom.2021.106943).

Artykuły EDITORS' CHOICE PAPERS zawierają badania, które zostały wyróżnione przez redaktora naczelnego prof. R. G. Comptona ze względu na ich merytoryczną jakość naukową, nowatorstwo oraz wkład w postęp nauk elektrochemicznych.

Badania zostały zrealizowane we współpracy z naukowcami z zagranicy ("Ss Cyril and Methodius" University, Skopje, Macedonia oraz University of Bucharest, Bukareszt, Rumunia) w ramach grantu NATO Science for Peace and Security Programme (SPS G5550).

Współautorami z naszego Wydziału są dr Dariusz Guziejewski oraz prof. Valentin Mircheski.

Wszystkim autorom serdecznie GRATULUJEMY!


21 marca 2022 r.
Dziękujemy!

Szanowni Państwo,

w ostatni piątek 18.03, zakończyła się zbiórka darów dla dzieci z ukraińskich domów dziecka przebywających na terenie łódzkich placówek. Dary zostały przekazane do Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej (CAPZ) przy ul. Małachowskiego 74 w Łodzi, gdzie zostaną one rozdysponowane do domów dziecka, w których przebywają potrzebujące, ukraińskie dzieci. Jeśli ktoś z Państwa będzie miał życzenie jeszcze coś ofiarować, podarunki można kierować bezpośrednio pod podany wyżej adres CAPZ. W imieniu swoim i dzieciaków składam serdeczne podziękowania za pomoc, dary, zaangażowanie i poświęcony czas.

Koordynator zbiórki
dr Konrad Rudnicki


21 marca 2022 r.
Rusza program Ambasador #UniLodz

Abasador #UniLodz to projekt, poprzez który mamy nadzieję wyłonić ambitnych i zaangażowanych ludzi, którzy przez następne miesiące będą wspierać Uniwersytet Łódzki (oraz Państwa Wydziały i jednostki) w komunikowaniu ciekawych wydarzeń, inicjatyw oraz osób należących do społeczności akademickiej, co w konsekwencji przełoży się na ocieplanie wizerunku całej uczelni.

Wszystkie niezbędne informacje na temat Ambasador #UniLodz można znaleźć w zakładce programu.

11 lutego 2021 r.
Razem możemy pomóc naszej planecie - nowy cykl dla studentów UŁ

Już od 14 lutego br. można zapisywać się poprzez USOSweb na cykl ponadprogramowych, ogólnouczelnianych zajęć ?Wyzwania XXI wieku? skierowanych do wszystkich studentów UŁ, podczas których można będzie dowiedzieć się m. in:

 • Jak zadbać o swoje zdrowie, a nie korporacyjne kieszenie?
 • Czy za zmiany klimatu odpowiada Słońce?
 • Czym są kody kreskowe DNA?
 • Kiedy paliwa kopalne stają się przekleństwem?
 • Ile wody nadaje się do picia?

Więcej informacji o zajęciach znajdziesz na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.

Zachęcamy do zapisów! Każdy może działać na rzecz naszej planety!

8 lutego 2021 r.
N-Alkoksyimidazol-2-ylideny (NOHCs): Nowa klasa karbenów nukleofilowych

W Uniwersytecie Łódzkim, w Zespole prof. dr hab. Grzegorza Mlostonia z Katedry Chemii Organicznej i Stosowanej prowadzone są od kilku lat badania nad rozwojem metod syntezy oraz reaktywnością i właściwościami nowej klasy nukleofilowych karbenów typu NHC opartych na utlenionym rdzeniu imidazolowym (tzw. karbeny NOHC) oraz ich prekursorów, czyli odpowiednich soli alkoksyimidazoliowych. Prace realizowane w latach 2017-2021 były finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki, w ramach projektu Beethoven-2 (2016/23/G/ST5/04115/l), realizowanego wspólnie z prof. P. R. Schreinerem z Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen.

Zwieńczeniem kilkuletnich badań jest najnowsza praca opublikowana na łamach prestiżowego czasopisma Chemical Communications (https://doi.org/10.1039/D1CC05696D), traktująca o unikatowych cechach spektroskopowych nowych karbenów nukleofilowych oraz ich wybranych pochodnych, m.in. kompleksów złota(I) i imidazolo-2-selonów.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

25 stycznia 2022 r.
Rekrutacja Erasmus+

19 stycznia 2022 r.
Publikacja zespołu prof. Plażuka w Dalton Transactions HOT Articles

Mamy przyjemność poinformować, iż publikacja "Impact of the ferrocenyl group on cytotoxicity and KSP inhibitory activity of ferrocenyl monastrol conjugates" opublikowana w Dalton Transactions w roku 2022 została oznaczona jako HOT Article (https://doi.org/10.1039/D1DT03553C). Artykuły 'HOT' zawierają badania, które zostały wyróżnione przez recenzentów jako interesujące i znaczące dla społeczności chemii nieorganicznej. Publikacja ta została również wyróżniona okładką "inside cover" promującą artykuł (https://doi.org/10.1039/D2DT90006H).

Badania zostały zrealizowane we współpracy z naukowcami z Polski (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki Wydział BiOŚ) oraz zagranicy (University of Auckland, Nowa Zelandia; Chulabhorn Royal Academy, Tajlandia; Keele University, Wielka Brytania) w ramach grantu OPUS (UMO-2015/17/B/ST5/02331) finansowanego przez Narodowego Centrum Nauki. Współautorami z naszego Wydziału są dr Anna Wieczorek-Błauż, mgr Karolina Kowalczyk oraz dr hab. prof. UŁ Damian Plażuk.

Wszystkim autorom serdecznie GRATULUJEMY!

10 stycznia 2022 r.
Liebig College - wakacyjna szkoła chemii w Giessen

Liebig College to program skierowany do najlepszych studentów studiów chemicznych, którzy są zainteresowani rozwojem naukowym w obszarze syntezy organicznej poprzez intensywny kurs teoretyczno-eksperymentalny, realizowany przez Uniwersytet w Giessen w miesiącach wakacyjnych. W ramach projektu studenci wezmą udział w realizacji małego projektu badawczego w jednej z trzech grup badawczych (prof. Schreinera, prof. Gottlicha lub prof. Wegnera).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2022, a dalsze szczegóły można znaleźć pod linkiem:
https://www.uni-giessen.de/faculties/f08/liebig-college

21 grudnia 2021 r.
Mgr inż. Przemysław Biegański laureatem konkursu NCN PRELUDIUM 20

Pragniemy poinformować, że mgr inż. Przemysław Biegański z Katedry Chemii Organicznej został laureatem konkursu NCN PRELUDIUM 20, uzyskując finansowanie na realizację projektu badawczego pt.: "Zwalczanie raka płuc za pomocą metaloorganicznych koniugatów erlotynibu – synteza i badania in vitro".

Nowotwór płuc pozostaje śmiertelną chorobą z bardzo ograniczonymi opcjami terapii. Poszukiwania nowych leków przeciw nowotworom płuc zaowocowały odkryciem inhibitorów domeny kinazowej receptora nabłonkowego czynnika wzrostu, których kluczowym przedstawicielem jest erlotynib (TarcevaTM). Wiąże się on z domeną kinazową receptora nabłonkowego czynnika wzrostu w miejscu wiązania ATP, co powoduje wstrzymanie proliferacji komórek nowotworowych. Niestety mutacje receptora czynią komórki nowotworowe niewrażliwymi (opornymi) na działanie erlotynibu. W takim przypadku prognozy leczenia nie są zbyt optymistyczne.

W związku z tym celem projektu jest otrzymanie zawierających metale pochodnych erlotynibu, które będą zdolne do eliminacji opornych na erlotynib komórek nowotworowych raka płuc. Po etapie syntezy chemicznej otrzymane cząsteczki zostaną przebadane pod kątem aktywności przeciwnowotworowej wobec panelu wrażliwych i odpornych na erlotynib komórek nowotworowych, a mechanizm działania najbardziej aktywnych związków zostanie zbadany przez połączenie technik biologicznych.

Opiekunem grantu jest prof. dr hab. Konrad Kowalski.

15 grudnia 2021 r.
Wielki sukces mgr Karoliny Sobczak

Mgr Karolina Sobczak to studentka szkoły doktorskiej na naszym Wydziale, która swoją pracę doktorską realizuje w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej pod promotorstwem dr. hab. Łukasza Półtoraka i promotorstwem pomocniczym dr. Konrada Rudnickiego. Ostatni tydzień przyniósł bardzo dobre wiadomości – mgr Sobczak znalazła się na liście rankingowej konkursu PRELUDIUM 20 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

Pod kierunkiem opiekuna naukowego grantu – dr. Konrada Rudnickiego oraz promotora jej pracy doktorskiej dr. hab. Łukasza Półtoraka, doktorantka będzie realizować projekt badawczy pt. "Polaryzowalne granice fazowe typu żel-żel umieszczone w nośniku wydrukowanym technologią druku 3D do diagnostyki moczu", który otrzymał finansowanie w wysokości 209 680 zł. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż mgr Sobczak po raz pierwszy w historii naszego Wydziału została kierownikiem grantu NCN, posiadając jedynie tytuł licencjata w momencie jego składania.

W ramach niniejszego projektu przebadana zostanie aktywność elektrochemiczna kilku wybranych biomarkerów występujących w moczu na granicy dwóch niemieszających się ze sobą cieczy, które następnie zostaną zżelowane i połączone ze specjalnie zaprojektowanym naczynkiem pomiarowym wydrukowanym w technologii 3D. Wytworzony układ zostanie sprawdzony pod kątem aplikacyjności z wykorzystaniem próbek rzeczywistych.

15 grudnia 2021 r.
Dr Kamila Koszelska laureatką konkursu NCN PRELUDIUM 20

Pragniemy poinformować, że kolejną laureatką konkursu PRELUDIUM 20 została dr Kamila Koszelska z Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej. Tytuł finansowanego projektu to "Opracowanie sensorów o właściwościach redoks przełączalnych do elektrochemicznego wykrywania jonów wapnia i magnezu", a kwota przyznanego finansowania wynosi 205 082 zł. Opiekunem naukowym projektu jest prof. Valentin Mircheski.

Elektrochemiczne wykrywanie związków i metali elektrochemicznie nieaktywnych stanowi wyzwanie dla elektrochemików. Konstruowane są wprawdzie odpowiednie sensory, ale ich koszt jest relatywnie wysoki w stosunku do czasu ich poprawnego działania i są one czułe na obecność wielu interferentów. Co więcej tradycyjne sensory pełnią funkcję wykrywczą w sposób ciągły.

Nasz pomysł na realizację tego projektu opiera się na stworzeniu możliwości sterowania działaniem sensora metodami elektrochemicznymi tzn. że poprzez przyłożenie odpowiedniego potencjału będzie można nasz sensor aktywować i dezaktywować, niezależnie od tego czy jest on w roztworze próbki czy też nie. Co więcej ugrupowania chemiczne pełniące w naszych sensorach funkcje wykrywczą, mają zdolność kompleksowania indywiduów chemicznych elektrochemicznie nieaktywnych co może skutkować możliwością zastosowania takiego sensora do oznaczania próbek niewykrywalnych konwencjonalnymi metodami elektrochemicznymi.

Zaletą proponowanych układów jest prostota konstrukcji, niska cena, możliwość sterowania trybem pracy oraz możliwość zastosowania do analizy wielu związków, które mogą wpływać np. na zdrowie ludzi, a których nie można wykrywać metodami tradycyjnymi.

15 grudnia 2021 r.
XIIIth International Mini-Symposium on Current Problems of Organic Chemistry
'Cycloaddition Rections – Theory and Practice'

W dniach 10-11 grudnia 2021 r. na Wydziale Chemii odbyło się kolejne 'International Mini-Symposium on Current Problems of Organic Chemistry', które tym razem zostało połączone z 'Jena-Lodz Chemistry Workshop'. W tych szczególnych czasach pandemii, sympozjum zostało przeprowadzone w formie hybrydowej. Zorganizowane po raz trzynasty spotkanie naukowców z kraju i z zagranicy dotyczyło szeroko rozumianej chemii reakcji cykloaddycji w teorii i praktyce, ze szczególnym akcentem na ich a w szczególności zastosowania w różnych działach obszarach nauk chemicznych. Łódzki ośrodek naukowy znany jest w kraju i za granicą nie tylko z prowadzonych od wielu lat badań w zakresie syntezy związków heteroatomowych, lecz także prowadzi się w nim badania w zakresie chemii przy szerokim wykorzystaniu reakcji pericyklicznych.

Zaprezentowane zostały osiągnięcia naszych zespołów oraz zaproszonych gości w zakresie prowadzonych aktualnie badań teoretycznych i praktycznych w zakresie reakcji cykloaddycji oraz ich możliwym ze wskazaniem możliwości ich zastosowania w chemii materiałowej, chemii medycznej, chemii bioorganicznej biologii i naukach pokrewnych, np. fizyka materiałów o specjalnych właściwościach wraz z problemami wytwarzania i magazynowania energii.

Na program sympozjum złożyło się jedenaście zaproszonych wykładów, z których sześć zostało przedstawionych przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej, a cztery kolejne zostały zaprezentowane przez naukowców z Uniwersytetów w Jenie, Rostoku (Niemcy) oraz Florencji (Włochy). Obradom przewodniczyli prof. Wolfgang Weigand oraz prof. Grzegorz Mlostoń, którzy są kierownikami zespołów realizujących wspólny projekt badawczy 'Institutspartnerschaft' (Partnerstwo Instytutów) finansowany przez Fundację im. Aleksandra Humboldta. Uczestnikami konferencji byli także doktoranci, studenci oraz pracownicy naukowi UŁ.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Prof. Grzegorz Mlostoń oraz Sekretarz Dr hab. Jarosław Romański dziękują wszystkim za pomoc w organizacji i udział w Mini-Sympozjum. Sponsorami tegorocznego sympozjum były Odział Łódzki PAN, Fundacja Alexandra Humboldta oraz firma Witko. Partnerem instytucjonalnym był Uniwersytet w Jenie. W przyszłym roku planowane jest kolejne Mini-Sympozjum, którego celem będzie podsumowanie dorobku realizowanego od trzech lat wspólnego projektu badawczego przez zespoły z Jeny oraz Łodzi.

Program Mini-Sympozjum

13 grudnia 2021 r.
Dr Barbara Krawczyk laureatką konkursu NCN MINIATURA 5

Dr Barbara Krawczyk uzyskała dofinansowanie na działanie naukowe pt. "Oddziaływanie wybranych leków na sinice i zielenice". W ramach projektu dr B. Krawczyk zbada wpływ wybranych leków na wzrost sinic Anabaena variabilis i Microcystis aeruginosa oraz zielenic Chlorella vulgaris i Scenedesmus armatus, a także określi aktywność enzymów antyoksydacyjnych wytwarzanych przez testowane komórki. Obecność leków w wodach naturalnych może stwarzać poważne zagrożenie dla ekosystemów wodnych, co więcej mogą one ulegać bioakumulacji wywołując procesy biomagnifikacji. Badania pozwolą na ocenę ryzyka ekotoksykologicznego, jakie niosą za sobą badane leki. Uzyskane wyniki badań będą miały istotne znaczenie naukowe. Dadzą odpowiedź na pytanie jak badane związki i ich mieszaniny wpływają na fitoplankton – grupę producentów pierwotnych, istotny element wielu sieci troficznych. Wszelkie zaburzenia w prawidłowym rozwoju zielenic i sinic prowadzą do zmian w strukturze ich biocenozy, a przecież gatunki te są odpowiedzialne nie tylko za produkcję biomasy w zbiornikach wodnych, ale także za asymilację ditlenku węgla i produkcję tlenu. Prace będą prowadzone z wykorzystaniem komór fitotronowej i laminarnej, aby zapewnić optymalne warunki wzrostu dla mikroorganizmów oraz sterylne warunki przygotowania ich hodowli. W ramach badań zostaną wykorzystane także techniki SPE, HPLC i GC-MS, umożliwiające kontrolowanie stężeń badanych farmaceutyków podczas eksperymentu.

Dr Barbara Krawczyk zatrudniona jest na stanowisku adiunkta w Pracowni Zagrożeń Środowiska, Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Magnetochemii w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej UŁ na Wydziale Chemii UŁ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół chemii środowiska, monitoringu środowiska, toksykologii, chromatografii, metod/technik przygotowywania próbek do analizy.

10 grudnia 2021 r.

Szczepienia COVID-19

2 grudnia 2021 r.
Gala Absolwenta na Wydziale Chemii U

W dniu 29 listopada 2021r. odbyła się Gala Absolwenta na Wydziale Chemii UŁ. Uroczystość otworzyła Pani Dziekan prof. dr hab. Sławomira Skrzypek witając wszystkich przybyłych: absolwentów, wykładowców, gości, a w szczególności gościa honorowego: Prorektora dr. hab. Roberta Zakrzewskiego, prof. UŁ. Następnie głos zabrali Pani Dziekan Sławomira Skrzypek oraz Pan Prorektor Robert Zakrzewski. W dalszej części Gali Pani Dziekan Anna Zawisza odczytała listę studentów, którzy otrzymali listy gratulacyjne od Rektora UŁ. Pani Dziekan Skrzypek wraz z Prorektorem Robertem Zakrzewskim wręczyli listy gratulacyjne studentom. Szczególne wyróżnienie oraz nagrodę specjalną otrzymała Pani mgr Aneta Zakrzewska za bardzo ciekawą i tematycznie aktualną pracę magisterską pt. "Wpływ nauczania zdalnego w trakcie pandemii SARS-CoV-2 na efektywność nauki wśród studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego". Następnie Dziekani wraz z Prorektorem wręczyli dyplomy magisterskie i licencjackie absolwentom. W imieniu tegorocznych absolwentów przemówił mgr Kamil Świątek. Obowiązkowym punktem każdej Gali Absolwenta jest wykład, tym razem wykład pt. "SARS CoV-2 Analiza zła " wygłosił dr Krzysztof Prawicki.

Jak co roku w trakcie Gali Absolwenta wręczono również nagrody dla najlepszych wykładowców. "Złote Kolby" przyznawane były w pięciu kategoriach: Najciekawiej prowadzone zajęcia (I miejsce dr Bożena Chmielewska-Bojarska, dr hab. Grzegorz Celichowski, prof. UŁ), Najlepszy kontakt ze studentami (I miejsce dr Lech Leszczyński), Najtrudniejszy egzamin/zaliczenie (I miejsce dr Mariola Tkaczyk), Najlepsze poczucie humoru (I miejsce dr Lech Leszczyński), Najlepszy Duet (I miejsce dr Lech Leszczyński i dr Krzysztof Prawicki), Wykładowca z pasją (I miejsce dr Lech Leszczyński). Są to nagrody stanowiące wyraz uznania i sympatii studentów dla wykładowców z naszego Wydziału.

Lista nominowanych: OTWÓRZ.

Po uroczystości wszyscy udali się na tradycyjne zdjęcie i poczęstunek

WSZYSTKIM TEGOROCZNYM ABSOLWENTOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Zapraszamy do obejrzenia GALERII ZDJĘĆ z wydarzenia.

2 grudnia 2021 r.

26 listopada 2021 r.
-->
Kwiaty i znicze pod tablicą pamiątkową prof. Stanisława Kostaneckiego w Kazimierzu k/Lutomierska

Z okazji 111 rocznicy śmierci ś.p. prof. Stanisława Kostaneckiego, przedstawiciele Oddziału Łódzkiego oraz Oddziału Częstochowskiego PTChem złożyli kwiaty i zapalili pamiątkowe znicze przed tablicą upamiętniającą miejsce jego spoczynku na cmentarzu parafialnym w Kazimierzu k/Lutomierska. Delegację stanowili laureaci Medalu im. Stanisława Kostaneckiego, prof. prof. Józef Drabowicz (CBMiM PAN/JDU), Piotr Kiełbasiński (CBMiM PAN) oraz Grzegorz Mlostoń (UŁ).

Na zdjęciu, prof. prof. Grzegorz Mlostoń i Piotr Kiełbasiński przed pamiątkową tablicą (29.10.2021 r.)

25 listopada 2021 r.
Rozpocznij Przygodę życia z IAESTE!

Lubisz podróżować? Poznawać ciekawe osoby? Chcesz odbyć płatny staż za granicą? A może po prostu szukasz wyzwań? Niezależnie od twoich motywacji IAESTE potrzebuje ludzi takich jak Ty!

Wypełnij formularz już dziś i dołącz do najbardziej pozytywnie zakręconej organizacji na Uniwersytecie!

LINK: https://forms.office.com/r/V7BZeW3Zuq

Termin nadsyłania wypełnionych formularzy upływa 30.11.2021r.

3 listopada 2021 r.
Naukowcy z Naszego Wydziału zaprojektowali grę dla dzieci

"Chemia w kostce" to nazwa gry kognitywnej dla dzieci, którą opracował i zaprojektował zespół naukowców z Naszego Wydziału, w składzie: dr hab. Łukasz Półtorak, dr Karolina Sipa, dr Konrad Rudnicki oraz prof. dr hab. Sławomira Skrzypek. Pierwsze prototypowe zestawy gry zostały przygotowane przez jej twórców, przy użyciu technologii druku 3D, którą w pracy naukowej na co dzień zajmuje się zespół z Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej. Niebawem zestawy gier mają posłużyć promocji Naszego Wydziału i trafić do lokalnych szkół, świetlic i centrów edukacji. Zespół planuje także nawiązać współpracę z producentami gier dla dzieci, a jednocześnie zapowiada, że w trakcie realizacji są kolejne projekty gier chemicznych.

Wynalazek naukowców chroniony jest międzynarodowym świadectwem Zarejestrowanego Wzoru Wspólnotowego (nr 008711279-0001) wydanym przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Życzymy kolejnych sukcesów!

28 października 2021 r.
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego na Wydziale Chemii
W dniu 01 października 2021 r. odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego na Wydziale Chemii UŁ, która zgromadziła liczną grupę studentów, doktorantów oraz pracowników Wydziału. W uroczystości wzięli udział Pani Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Sławomira Skrzypek, prodziekani: prof. dr hab. Rafał Głowacki, dr hab. Bogna Rudolf, prof. UŁ, dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ oraz Pan Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ. Rok Akademicki otworzyła swoim przemówieniem Pani Dziekan prof. Sławomira Skrzypek. Następnie przemówił Pan Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ.
W obu przemówieniach podkreślono, że studia rozpoczynają się w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego ze względu na zagrożenie zakażeniem wirusa SARS-CoV-2. Wyrażono nadzieję, że zajęcia stacjonarne będą odbywać się przez cały rok akademicki. Po przemówieniach Pani Dziekan Wydziału Chemii oraz Pan Prorektor dokonali wręczenia nagrody imienia Prof. Romualda Skowrońskiego za najlepszą pracę magisterską Pani mgr Malwinie Sobieckiej. Fundatorką tej nagrody jest żona Prof. Skowrońskiego, Pani Prof. Alicja Skowrońska. Kolejnym bardzo ważnym punktem uroczystości była immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych, I oraz II stopnia. Uroczyste ślubowanie od studentów odebrała Prodziekan ds. studenckich, dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ. Po ślubowaniu głos zabrali przedstawiciele studentów: przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów, Pan Adrian Olszewski, oraz przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Chemików Orbital UŁ Pan Cyprian Doroszko. Wykład inauguracyjny pt. SARS-CoV-2. Analiza zła. wygłosił dr Krzysztof Prawicki z Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.
Zapraszamy do galerii zdjęć.
06 października 2021 r.
Szanowni Studenci III roku I stopnia
Wykład z chemii organicznej dla kierunków Analityka chemiczna, Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu oraz Chemia materiałów i nanotechnologia rozpocznie się 8.10.2021 r., natomiast konwersatoria rozpoczną się w kolejnym tygodniu tj. od 11.10.2021 r.

Koordynator przedmiotu
dr. hab. Jarosław Romanski, Prof. UŁ
Szanowni Studenci,
Inauguracja Roku Akademickiego 2021/22 dla studentów I roku I i II stopnia studiów stacjonarnych odbędzie się w dniu 01.10.2021r o godzinie 10.00 (w formie stacjonarnie) w budynku Wydziału Chemii, przy ul. Tamka 12 w Łodzi w auli im. Anny Chrząszczewskiej tj. sala 2-02.
Po inauguracji, prosimy studentów o udanie się do dziekanatu (pokój 1-011) celem podpisania umowy i odebrania legitymacji.
Osoby, które nie dopełnią formalności, mają czas na podpisanie umowy miedzy 04.10.- 08.10.2021r.
Szanowni Studenci, I roku I stopnia
prosimy o dokonywanie wpłat za legitymację studencką w kwocie 22 zł na poniższe konto:
Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68, Wydział Chemii
PKO S. A. II/O Łódź
62 1240 3028 1111 0010 2943 0148
Dowód wpłaty przesyłacie Państwo mailem na adres:
dziekanat@chemia.uni.lodz.pl
Osoby, które nie prześlą dowodu wpłaty nie będą miały wydrukowanej legitymacji.
VIII Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii
24 września 2021 r. na Naszym Wydziale odbyło się VIII Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii. Wydarzenie to wpisało się na stałe w kalendarz konferencji nie tylko lokalnych, ale i ogólnopolskich. Na Naszym Wydziale mieliśmy okazję gościć znamienitych naukowców: prof. dr. hab. inż. Łukasza Albrechta z Politechniki Łódzkiej, dr. hab. Martina Jönsson-Niedziółka, prof. IChF z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz dr Iwonę Misztalewską-Turkowicz z Uniwersytetu w Białymstoku, którzy wygłosili wykłady. Zaprezentowane zostało 18 komunikatów ustnych oraz 49 posterowych. Wszystkie wystąpienia uczestników były oceniane przez komitet naukowy w składzie dr hab. Magdalena Małecka prof. UŁ, dr Barbara Burnat, prof. dr hab. Rafał Głowacki oraz dr hab. Marcin Jasiński prof. UŁ. Nagroda za najlepsze wystąpienie została przyznana Pani Joannie Chudzik z Politechniki Łódzkiej, natomiast wyróżnione zostały komunikaty Pani Natalii Barteczko i Pani Karoliny Podskoczyj. Nagroda za najlepszy poster została przyznana Pani Alicji Nejman, natomiast wyróżniony został poster Pana Dawida Janasika. Przyznane zostały także nagrody publiczności za najlepsze wystąpienie ustne dla Pani Monice Kaczmarek i za najlepszy poster dla Pani Katarzynie Włodarczyk. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.
Tegoroczne Sympozjum dedykowane było ś.p. prof. dr. hab. Jarosławowi Lewkowskiemu, który związany był z Łódzkim Sympozjum Doktorantów Chemii od pierwszej edycji. Podczas Sympozjum Pani dr hab. Bogna Rudolf prof. UŁ przywołała dla Nas piękne wspomnienia o Panu Profesora.
Zobacz zdjecia z Sympozjum.
29 września 2021 r.
Dr Karolina Sipa wśród pięciu laureatów Konkursu NCN Miniatura.
Dr Karolina Sipa znalazła się wśród pięciu laureatów z Uniwersytetu Łódzkiego Konkursu NCN Miniatura. Dr Karolina Sipa jest adiunktem na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej od 2019 roku. Ukończyła studia licencjackie (kierunek: chemia, specjalność: analityka chemiczna, 2010), magisterskie (kierunek: analityka chemiczna, 2015) oraz studia doktoranckie (2019) na Wydziale Chemii UŁ. Jej badania naukowe są głównie skoncentrowane na opracowaniu nowych czujników elektrochemicznych i wykorzystaniu ich w analizie różnych substancji biologicznie czynnych, a także wytwarzaniu materiałów w procesach wspomaganych elektrochemicznie.
Dr Karolina Sipa została laureatką tegorocznego konkursu Miniatura 5 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki. Temat projektu, który uzyskał finansowanie na kwotę 49 500 zł to Elektrochemicznie wspomagane wytwarzanie wzorów w układach trójfazowych. Badania przeprowadzone w ramach tego projektu pozwolą opracować tanią i prostą metodę elektrochemicznego wytwarzania wzorów poliamidowych na powierzchniach stałych. Zdolność tworzenia wzorów polimerowych w różnych konfiguracjach i skalach wzbudza duże zainteresowanie środowiska naukowego związanego z nanotechnologią. Wynika to z funkcjonalności polimerów definiowanych przez szerokie spektrum dostępnych grup chemicznych, a także z bezpośredniego wpływu mikro/nano struktur na właściwości fizykochemiczne powierzchni. W badaniach zostanie zastosowana metoda opierająca na układach trójfazowych, które zostaną wykorzystane do tworzenia wzorów powierzchniowych bazujących na nano i mikrostrukturach polimerowych. Proces osadzania oraz charakterystyka wytwarzanych wzorów poliamidowych będą przeprowadzone za pomocą kilku metod pomiarowych. Modele komponentów zestawu do wytwarzania wzorów polimerowych zostaną zaprojektowane, a następnie wytworzone w technologii druku 3D.
Ponadto, dr Karolina Sipa prowadzi równocześnie badania skupione wokół analizy suplementów diety pod kątem metali ciężkich w ramach Grantu dla młodych badaczy 2021-2023 (Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza UŁ).
Serdecznie gratulujemy!
19 sierpnia 2021 r.
ZAKOŃCZENIE XII EDYCJI AKADEMII CIEKAWEJ CHEMII
W dniu 19 maja 2021 r. odbył się Konkurs Chemiczny kończący XII edycję Akademię Ciekawej Chemii realizowanej w ramach projektu Kształcenie kompetencji kluczowych poprzez zajęcia eksperymentalne z chemii dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Jego laureatami zostali:
I miejsce
Aleksandra Paciorek, XII LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi
II miejsce
Kacper Konopiński, III LO im. Stanisława Staszica w Kutnie
III miejsce
Bartłomiej Szymczyk, I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim
Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody (bony podarunkowe, książki, notesy, kosmetyki, preparaty do samodzielnego przygotowania kosmetyków, długopisy, nośniki pamięci, plecaki oraz artykuły reklamowe) ufundowane przez Dziekana Wydziału Chemii, Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego, firmy DELIA Cosmetics i WITKO, a także Polskie Towarzystwo Chemiczne - oddział w Łodzi.
Wszystkim Laureatom gratulujemy.

Grill z okazji rocznicy powstania SKNCh "Orbital" UŁ
25 czerwca 2021 odbyło się pierwsze stacjonarne spotkanie Koła od 27 lutego 2020 roku, kiedy to pandemia na długi czas skazała nas na zdalny tryb funkcjonowania. Tradycyjnie czerwcowe spotkanie połączone z grillem jest okazją do uczczenia powstania Koła, w tym roku była to już 76 rocznica! Dzięki ładnej pogodzie mogliśmy spokojnie porozmawiać i podsumować miniony Rok Akademicki. Dziękujemy zaproszonym Gościom za liczne przybycie z Panem Prorektorem Zakrzewskim na czele, jak również ogromne podziękowania należą się Pani Dziekan za zgodę na taką formę spotkania. Obyśmy od teraz już zawsze mogli spotykać się "w realu", nie na Teamsie!
Podsumowanie Działalności Studenckiego Koła Naukowego Chemików Orbital Uniwersytetu Łódzkiego w Roku Akademickim 2020/2021 - Prezentacja
28 czerwca 2021 r.
Szkolenie SKNCh "Orbital" UŁ
24 maja Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Chemików "Orbital" Uniwersytetu Łódzkiego wzięli udział w szkoleniu dla audytorów wewnętrznych w laboratoriach wg PN-EN ISO/IEC 17025, które poprowadził Pan Magister Radosław Keller z LabISO. To szkolenie dało nam możliwość podwyższenia naszych kompetencji oraz rozszerzenia CV każdego z nas. To kolejna przygoda Koła wspomagana finansowo przez Władze Naszego Wydziału. Nie dość, że nauczyliśmy się wielu ciekawych rzeczy to dodatkowo miło spędziliśmy czas. Serdecznie polecamy wszystkim to szkolenie i Pana Radka!
25 maja 2021 r.
ZAKOŃCZENIE XI EDYCJI AKADEMII CIEKAWEJ CHEMII
W dniu 9 grudnia 2020 r odbył się Konkurs Chemiczny kończący XI edycję Akademię Ciekawej Chemii realizowanej w ramach projektu "Kształcenie kompetencji kluczowych poprzez zajęcia eksperymentalne z chemii dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Jego laureatami zostali:
I miejsce
Adrian Górski, Samorządowe LO w Opocznie
II miejsce
Michalina Rosiak, Publiczne LO Uniwersytetu Łódzkiego
im. Sprawiedliwych wśród narodów świata w Łodzi
III miejsce
Tobiasz Konopski, IV LO im. E. Szczanieckiej w Łodzi
Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Dziekana Wydziału Chemii, Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego, firmę WITKO, Polskie Towarzystwo Chemiczne - oddział w Łodzi.
Wszystkim Laureatom gratulujemy.
Gala Absolwenta na Wydziale Chemii UŁ
W dniu 23 stycznia 2021 r. odbyła się Gala Absolwenta na Wydziale Chemii UŁ, dla absolwentów kończących studia w roku akademickim 2019/2020. Gala różniła się jednak swoją formą od dotychczasowych. Z powodu zagrożenia wirusem SARS-COV-2 w uroczystości wzięli udział tylko zaproszeni studenci i wykładowcy, którzy wcześniej potwierdzili swoją obecność. Gala była transmitowana on-line na platformie MS-TEAMS. Galę otworzyła Pani Dziekan Prof. dr hab. Sławomira Skrzypek rozpoczynając od przemówienia. Następnie Pani Dziekan odczytała listę studentów, którzy otrzymali listy gratulacyjne Rektora UŁ oraz wręczyła Medal za "Chlubne Studia" Panu mgr Andrzejowi Krempińskiemu oraz Nagrodę prof. Romualda Skowrońskiego za najlepszą pracę magisterską mgr Justynie Banaś. Następnie Pani Dziekan Prof. dr hab. Sławomira Skrzypek wraz z dr hab. Anną Zawiszą, prof. UŁ (prodziekan ds. Studenckich i Jakości Kształcenia) wręczyły "wirtualne" dyplomy magisterskie i licencjackie absolwentom. W imieniu tegorocznych absolwentów podziękowanie złożył mgr Andrzej Krempiński. Następnie zgromadzeni wysłuchali wykładu dr Kamili Borowczyk pt. "Tajemnica we włosie zamknięta". Ważnym punktem Gali Absolwenta było wręczenie nagród dla najlepszych wykładowców. "Złote Kolby" przyznawane były w pięciu kategoriach:
 • Najciekawiej prowadzone zajęcia (I miejsce dr Emilia Obijalska),
 • Najlepszy kontakt ze studentami (I miejsce dr Lech Leszczyński),
 • Najtrudniejszy egzamin/zaliczenie (I miejsce dr Mariola Tkaczyk),
 • Najlepsze poczucie humoru (I miejsce dr Lech Leszczyński),
 • Najlepszy duet (dr Bożena Chmielewska-Bojarska i dr Lech Leszczyński),
 • Najlepszy z najlepszych (I miejsce dr Mariola Tkaczyk i dr Lech Leszczyński).
Są to nagrody stanowiące wyraz uznania od samych studentów.
Więcej o nominacjach

"Złote Kolby" Lista osób nominowanych:

Najlepszy z najlepszych
 • dr Mariola Tkaczyk i dr Lech Leszczyński
Najciekawiej prowadzone zajęcia
 • Emilia Obijalska I miejsce
 • Dominik Szczukocki II miejsce
 • Grzegorz Celichowski III miejsce
 • Marcin Jasiński III miejsce
 • Sylwia Smarzewska nominacja
 • Kamila Borowczyk nominacja
 • Sławomir Domagała nominacja
Najtrudniejszy egzamin/zaliczenie
 • Mariola Tkaczyk I miejsce
 • Ireneusz Piwoński II miejsce
 • Anna Ignaczak III miejsce
 • Piotr Matczak nominacja
 • Małgorzata Jóźwiak nominacja
Najlepszy kontakt ze studentami
 • Lech Leszczyński I miejsce
 • Michał Rachwalski II miejsce
 • Magda Ciechańska III miejsce
 • Adam Pieczonka nominacja
 • Emilia Obijalska nominacja
Najlepsze poczucie humoru
 • Lech Leszczyński I miejsce
 • Adam Pieczonka II miejsce
 • Mariola Tkaczyk III miejsce
 • Emilia Obijalska nominacja
 • Michał Rachwalski nominacja
 • Piotr Seliger nominacja
Najlepszy duet
 • Bożena Chmielewska-Bojarska i Lech Leszczyński I miejsce
 • Sylwia Smarzewska i Dariusz Guziejewski II miejsce
 • Magdalena Ciechańska i Anna Wrona-Piotrowicz II miejsce
 • Bożena Chmielewska-Bojarska i Paweł Krzyczmonik II miejsce
 • Krzysztof Prawicki i Lech Leszczyński III miejsce
 • Mariola Tkaczyk i Tomasz Majak III miejsce

Zobacz zdjęcia z Gali.
WSZYSTKIM TEGOROCZNYM ABSOLWENTOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!
29 stycznia 2021 r.
Przyznano Nagrody Prezydium Łódzkiego Oddziału PAN i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych
W styczniu br. ogłoszono laureatów Nagrody za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego (edycja 2019). Wyróżnienie jest przyznawane w pięciu dziedzinach przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk na wniosek Prezydium Oddziału PAN i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych.
Miło nam poinformować, że laureatką w dziedzinie nauk ścisłych została Pani dr Kamila Borowczyk z Katedry Chemii Środowiska. Zgodnie z informacją podaną na stronie łódzkiego oddziału PAN uroczystość wręczenia Nagród odbędzie się (najprawdopodobniej) jesienią 2021 roku. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
21 stycznia 2021 r.
Wyniki wewnętrznych konkursów badawczych IDUB
Pod koniec grudnia 2020 roku ogłoszono wyniki wewnętrznych konkursów badawczych, finansowanych w ramach zwiększonej o 2% subwencji dla Uczelni, które przystąpiły do konkursu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB). W obrębie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz rolniczych złożono łącznie 115 wniosków, z czego 19 z naszego wydziału w grupie doświadczonych naukowców oraz 9 w grupie tzw. młodych badaczy. Na ostatecznej liście rankingowej 33 wnioski wskazano jako zakwalifikowane do finansowania. Miło nam poinformować, że w grupie tej znalazło się 9 projektów złożonych przez naszych pracowników. Beneficjentami w grupie doświadczonych naukowców zostali: prof. Marcin Jasiński, dr Barbara Burnat, dr Anna Wrona-Piotrowicz oraz dr Kamila Borowczyk, natomiast w grupie młodych naukowców finansowanie zdobyli: dr Justyna Piechocka, dr Greta Utecht-Jarzyńska, dr Karolina Sipa, dr Kinga Wzgarda-Raj oraz dr Szymon Jarzyński. Łączna przyznana kwota to prawie 450 000 zł. Serdecznie Gratulujemy!
12 stycznia 2021 r.
W imieniu Kolegium Dziekańskiego informujemy o formie prowadzenia zajęć na naszym Wydziale po 6 stycznia 2021 roku:
 • zdecydowana większość zajęć (wykłady, konwersatoria, seminaria, lektoraty) na studiach stacjonarnych odbywać się będzie nadal w formie zdalnej, głównie na platformie MS Teams;
 • zajęcia laboratoryjne, podobnie jak w grudniu 2020 r., będą prowadzone w formie stacjonarnej, zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarno-epidemicznym;
 • zjazd 9-10 stycznia 2021 r. dla studentów studiów niestacjonarnych zaplanowany początkowo w formule stacjonarnej odbędzie się zdalnie na platformie MS Teams, ze względu na brak możliwości zakwaterowania w hotelach w okresie kwarantanny narodowej.
Spotkanie Wigilijne Kołowo-Samorządowe 2020
Wieczorem 22.12.2020 r. w ferworze przygotowań wigilijnych społeczność Studenckiego Koła Naukowego Chemików Orbital Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego wraz z zaproszonymi gośćmi: Panem Prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia prof. Robertem Zakrzewskim, Panią Dziekan prof. Sławomirą Skrzypek, Kolegium Dziekańskim i pracownikami wydziału za pomocą MS Teams spotkała się na tradycyjnej Wigilii, chociaż w wersji online. Pomimo takiej formy, udało się choć na chwilę poczuć atmosferę Świąt oraz złożyć szczere życzenia na Święta i Nowy Rok. Budujące jest to, że wszyscy chcemy zobaczyć się na żywo i to było nasze najczęstsze życzenie. Wszyscy chemicy są grzeczni, więc Koło odwiedził Święty Mikołaj z Dziekanatu i Rektoratu. Pragniemy jeszcze raz podziękować Mikołajom! Po składaniu życzeń mogliśmy zaś wymienić się tradycjami podczas wigilijnej wieczerzy. Korzystając z okazji, chcielibyśmy ponownie złożyć serdeczne życzenia- zdrowych, spokojnych, pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia, worka prezentów i Szczęśliwego Nowego Roku 2021! Do siego roku!
23 grudnia 2020 r.
15 listopada br. przypada 110. rocznica śmierci prof. Stanisława Kostaneckiego.
W dniu 15 listopada br. przypada 110. rocznica śmierci patrona Pracowni Preparatyki Organicznej, wielkiego patrioty i naukowca, prof. Stanisława Kostaneckiego. Pomimo powołania do objęcia katedry na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w roku 1910 pracował jeszcze na Uniwersytecie w Bernie (Szwajcaria). W październiku i listopadzie tego roku był dwukrotnie operowany w Monachium i Würzburgu, gdzie zmarł w dniu 15 listopada 1910 roku. Zwłoki zostały sprowadzone przez brata, Jana Kostaneckiego do Polski i pochowane na cmentarzu parafialnym w Kazimierzu k/Lutomierska.
W roku 2009, przy okazji 52. Zjazdu PTChem zorganizowanego w Łodzi, na ścianie kaplicy znajdującej sią na tym cmentarzu, została umieszczona pamiątkowa tablica. Od tamtego czasu, w rocznicę śmierci prof. Stanisława Kostaneckiego, Oddział Łódzki PTChem składa kwiaty i zapala znicze przed tą tablicą. W tym roku, w skromnej uroczystości uczestniczyła przewodnicząca Oddziału Łódzkiego, prof. Agnieszka Olejniczak (CBM PAN), prof. Piotr Kiełbasiński (CBMiM PAN) oraz prof. Grzegorz Mlostoń (UŁ). .
20 listopada 2020 r.
Inauguracja Roku Akademickiego na Wydziale Chemii
W dniu 16 października 2020 r. na Wydziale Chemii UŁ odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021. Inauguracja ta różniła się jednak znacznie od uroczystości, do których przywykliśmy w latach ubiegłych. Ze względu na zagrożenie infekcją wirusa SARS-Cov-2, w uroczystości, która miała miejsce w auli im Prof. Chrząszczewskiej, w budynku przy ulicy Tamka 12 wzięli udział tylko zaproszeni studenci I roku, którzy potwierdzili wcześniej swoją obecność. Inauguracja była transmitowana online, na platformie TEAMS, co pozwoliło uczestniczyć w niej dużej grupie pracowników i studentów Wydziału Chemii UŁ.
W uroczystości wzięli udział Pani Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Sławomira Skrzypek, prodziekani: prof. dr hab. Rafał Głowacki, dr hab. Bogna Rudolf, prof. UŁ oraz dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ. Jedynym zaproszonym gościem był Pan Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ., który w ubiegłej kadencji pełnił funkcję Prodziekana na Wydziale Chemii.
Rok Akademicki otworzyła swoim przemówieniem Pani Dziekan Sławomira Skrzypek. W swoim wystąpieniu podkreśliła między innymi, że w roku akademickim 2019/20 pozyskano aparaturę badawczą dla Wydziału Chemii o wartości 6 mln złotych oraz podjęto działania mające na celu przebudowę auli na laboratoria chemiczne. Wyraziła także nadzieję, że mimo trudnej sytuacji epidemicznej nowy rok akademicki przyniesie sukcesy zarówno naukowe jak i dydaktyczne, mimo że większość zajęć dla studentów będzie odbywać się w trybie online. Następnie przemówienie wygłosił Pan Prorektor, dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ.
Kolejnym bardzo ważnym punktem uroczystości była immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych, I oraz II stopnia. Uroczyste ślubowanie od studentów odebrała Pani Prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ, która pełni swoją funkcję od 01.09.2020. Po ślubowaniu głos zabrał przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studentów, Pan Cyprian Doroszko. Także zaplanowany wykład inauguracyjny, pt. Tlen pierwiastek życia czy zawsze? nie został wygłoszony w sposób tradycyjny, czyli bezpośrednio w auli Wydziału Chemii. Powodem była nagła kwarantanna wykładowcy, dr. Pawła Krzyczmonika z Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej. Wykład został dzień wcześniej nagrany, a następnie odtworzony w trakcie uroczystości.
Zapraszamy do galerii zdjęć.
20 października 2020 r.
W imieniu Kolegium Dziekańskiego informujemy o formie prowadzenia zajęć na naszym Wydziale po wprowadzeniu w Łodzi tzw. czerwonej strefy:
 • zdecydowana większość zajęć (wykłady, konwersatoria, seminaria, lektoraty) odbywać się będzie zdalnie na platformie MS Teams; dotyczy to również zajęć, które pierwotnie były zaplanowane jako stacjonarne;
 • stacjonarnie będą odbywały się jedynie zajęcia laboratoryjne zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarno-epidemicznym;
 • ze względu na transfer danych przeprowadzany na naszym Wydziale w nocy z 18/19 października, studenci otrzymają kody lub linki do zajęć w aplikacji MS Teams w poniedziałek 19 października wyłącznie na uniwersyteckie adresy mailowe;
 • październikowy zjazd dla studentów studiów niestacjonarnych zaplanowany początkowo w formule stacjonarnej odbędzie się zdalnie na platformie MS Teams;
 • informacje na temat dopełnienia wszelkich formalności związanych z podjęciem studiów niestacjonarnych m. in. podpisania umowy, ślubowania oraz odbioru legitymacji zostaną przesłane drogą mailową;
 • w sytuacji odwołania w Łodzi strefy czerwonej istnieje szansa powrotu do realizowania zaplanowanych wcześniej zajęć w salach Wydziału;
 • pracownicy mogą na Wydział przychodzić, zarówno w celu pracy naukowej jak i realizowania zajęć zdalnie przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności;
 • powyższe ustalenia obowiązywać będą do odwołania.
Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów licencjackich lub I rok studiów magisterskich (z innej uczelni) proszeni są o dokonywanie wpłat za legitymację studencką w kwocie 22 zł. na poniższy numer konta:
PKO S.A. II/O Łódź
62 1240 3028 1111 0010 2943 0148
Uniwersytet Łódzki ul. Narutowicza 68, Wydział Chemii
Skan potwierdzenia wpłaty przesyłacie Państwo na adres e-mail:
dziekanat@chemia.uni.lodz.pl - jest to podstawą do wydrukowania legitymacji.
Szanowni Państwo,
od poniedziałku (21.09.2020 r.) Uniwersytet Łódzki będzie działać na zmienionych zasadach. Preferowana będzie praca w formie stacjonarnej, z zachowaniem szeregu regulacji zapewniających bezpieczeństwo studentów i pracowników. Wszystkie informacje znajdą Państwo w Zarządzeniu nr 174 Rektora UŁ z dnia 18.09.20202 r. W linku poniżej również krótki tekst wprowadzający do treści Zarządzenia. TEKST I ZARZĄDZENIE - KLIKNIJ
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że ukazało się
Zarządzenie Rektora UŁ nr 167 z dnia 8 września 2020r.
wprowadzające możliwość realizacji służbowych wyjazdów zagranicznych, istnieje zatem możliwość zrealizowania planowanych wyjazdów zagranicznych (np. mobilności Erasmus+) zawieszonych z uwagi na pandemię.
52. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna, Istambuł 2020
Koronawirus zmienił wiele naszych dotychczasowych, rutynowych działań. 52 Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna, która w tym roku miała się odbyć w Istambule, w Turcji, musiała przyjąć formę zdalną rozproszoną. W ten sposób Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, podobnie jak analogiczne wydziały Uniwersytetów Warszawskiego i Jagiellońskiego stał się jednym z kilkuset współorganizatorów tegorocznej międzynarodowej olimpiady. Ostatecznie wzięło w niej udział 231 zawodników z 60 państw. Dodatkowo 8 krajów otrzymało status obserwatora. Niestety, tym razem ponad 20 państw nie zdecydowało się na wzięcie udziału w zawodach. 25 lipca b.r. zawodnicy mieli do rozwiązania 9 zadań teoretycznych w ciągu 5 godzin. Wyjątkowo, w tym roku, ze zrozumiałych względów na olimpiadzie nie było zadań laboratoryjnych. Treść zadań można znaleźć na stronie IChO 2020 (https://icho2020.tubitak.gov.tr/icho-2020-sorulari)
Miło nam poinformować, że wszyscy czterej reprezentanci Polski zdobyli na tegorocznej olimpiadzie medale: 1 srebrny i 3 brązowe. Dwóch startujących w naszym okręgu zawodników otrzymało medale brązowe. Są to Adam Sukiennik uczeń Publicznego LO Politechniki Łódzkiej oraz Michał Lipiec uczeń Społecznej Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Łodzi. Medale te są dla nas dodatkowo cenne. Obaj startujący należeli do najmłodszych uczestników olimpiady. Adam w tym roku ukończył klasę pierwszą liceum, natomiast Michał szkołę podstawową. Obu zawodnikom życzymy dalszych sukcesów i powodzenia w realizacji planów!
4 sierpnia 2020 r.
Spotkanie Koła SKNCh "Orbital"
Kochani Kołowicze, przyjaciele Koła, chcemy Wam podziękować z całego serca za waszą obecność (i tą fizyczną jak również tą mentalną, wiemy, że nie wszyscy mogli z nami świętować). 26.06.2020, pierwszy raz online, odbyły się obchody rocznicy naszego Koła, które zawsze honorowaliśmy jako grill kołowy. Była to szczególna rocznica, gdyż Nasze Koło istnieje i działa już od 75 lat. Jest nam niezmiernie miło, że na nasze zaproszenie odpowiedzieli nie tylko obecni członkowie Koła, ale również nasi poprzednicy, którym dziękujemy za przybycie, mimo niesprzyjających warunków. Mamy nadzieję, że "wspominki" przyniosły każdemu dużo radości oraz obudziły piękne wspomnienia.
Aby uwiecznić tą nietypową chwilę, zrobiliśmy zdjęcie w formie PrintScreena.
Z niecierpliwością czekamy na spotkanie na Naszym Wydziale!
29 czerwca 2020 r.
Sukces dr. hab. inż. Zielińskiego, prof. UŁ w konkursie "Eureka! DGP odkrywamy polskie wynalazki"
Dnia 24 czerwca 2020 r. odbyła się Gala finałowa VII edycji konkursu pod nazwą "Eureka! DGP odkrywamy polskie wynalazki". Organizatorem konkursu był "Dziennik Gazeta Prawna". Partnerami konkursu byli: Polpharma S.A., MNiSzW, NCBiR, Urząd Patentowy RP oraz PAN. Ideą konkursu było przedstawienie najlepszych polskich wynalazków, które mają zastosowanie w praktyce, mogą być wykorzystane w gospodarce i w produkcji. Wynalazki te musiały zostać stworzone na Uczelni, nad którymi prace zostały ukończone w latach 2017 2018, i które w tym okresie zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego RP. Uczestnikami konkursu były polskie uczelnie, instytuty badawcze i jednostki naukowe PAN. W Gali Konkursu wzięli udział m.in. : Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej, Wojciech Murdzek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Wojciech Kuźmierkiewicz Prezes Naukowej Fundacji Polpharmy oraz dr Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.
III miejsce wśród wszystkich wynalazków polskich, zgłoszonych do konkursu zdobył wynalazek p.t. "Sposób separacji komponentów odpadowych blisterów farmaceutycznych oraz Zbiornik do separacji komponentów blisterów farmaceutycznych". Autorami wynalazku są pracownicy Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydziału Chemii UŁ: dr hab. inż. Marek Zieliński, prof. UŁ, dr Ewa Miękoś, prof. dr hab. Sławomira Skrzypek oraz dr Dominik Szczukocki.
Zobacz film z Gali finałowej VII edycji konkursu Eureka, DGP, który znajduje sie na Facebooku.
25 czerwca 2020 r.
Certyfikat Akredytacyjny dla kierunku CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU
Z satysfakcją informujemy, że prowadzony na naszym Wydziale kierunek CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU (studia I stopnia) uzyskał certyfikat akredytacyjny Studia z przyszłością 2020. Certyfikat przyznano w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów "Studia z przyszłością". Organizatorem merytorycznym Programu była Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
Certyfikat przyznano na podstawie rekomendacji Komisji Eksperckiej, reprezentującej środowiska akademickie , gospodarcze i pozarządowe. Celem Programu jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku nowoczesnością koncepcji kształcenia, jakością realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu na rynku pracy. Konkurs służy również promowaniu najbardziej innowacyjnych, oryginalnych i wartościowych merytorycznie pomysłów na kształcenie studentów kształcenie z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni. Dodatkowo, nasz kierunek uzyskał jeden z 5-ciu certyfikatów nadzwyczajnych, którymi wyróżniono kierunki, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych, przyznanych przez Komisję Ekspercką.
Nasz Wydział reprezentowali kierownik kierunku, Pani prof. Anna Zawisza oraz Prodziekan ds. Naukowych i Ogólnych prof. Rafał Głowacki.
Zobacz fotoreportaż z uroczystości.
10 marca 2020 r.
Przyznano Nagrody Komitetu Chemii Analitycznej PAN w konkursie na najlepsze prace doktorskie '2020
Prezydium Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk rozstrzygnęło tegoroczną edycję konkursu Najlepsze prace doktorskie 2020. Przyznano sześć równorzędnych nagród ufundowanych przez firmy związane z analityką chemiczną: Anchem, LGC Standards, MS Spektrum, Perlan Technologies, Polygen oraz Witko.
Z satysfakcją informujemy, że w tym roku Laureatką konkursu została Pani dr Karolina Czarny, która za rozprawę zatytułowaną "Wpływ hormonów na fitoplankton oraz metody ich oznaczania w środowisku wodnym" otrzymała nagrodę za osiągnięcia w zakresie rozwoju i stosowania technik przygotowania próbek do analiz ufundowaną przez firmę Witko. Nagrodzona rozprawa doktorska została przygotowana w Pracowni Zagrożeń Środowiska Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. dr hab. Sławomiry Skrzypek. Kopromotorem pracy doktorskiej była dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, prof. UMK z Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
30 marca 2020 r.
VIII Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii
W dniach 23-24 kwietnia 2020 roku na Wydziale Chemii UŁ odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa "VIII Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii", która jest wspólną inicjatywą doktorantów środowiska łódzkiego: Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi.
Głównym celem sympozjum jest stworzenie możliwości do zaprezentowania przed szerszą publicznością wyników badań młodych i ambitnych naukowców, uczestnictwa w wykładach prowadzonych przez znanych i szanowanych profesorów oraz doktorów, a także nawiązywania współpracy. W tym roku zaproszonymi do wygłoszenia wykładu są: dr hab. Izabela Madura prof. PW (Politechnika Warszawska), dr Iwona Misztalewska-Turkowicz (Uniwersytet Białostocki), dr Dawid Frąckowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Andrzej Lewenstam (bo Akademi University, Finlandia &AGH Kraków) oraz dr hab. Jacek Nowaczyk prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).
ŁSDCh będzie doskonałą okazją do zawarcia nowych znajomości, a także bez wątpienia pozostawi wiele wspaniałych wspomnień z czasu spędzonego razem. Mamy nadzieję, że nadchodząca ósma edycja zachowa tę tradycję i będzie tak samo udana jak poprzednie ŁSDCh.
Organizację tegorocznej konferencji chcielibyśmy dedykować ś.p. prof. dr. hab. Jarosławowi Lewkowskiemu, który związany był z Łódzkim Sympozjum Doktorantów Chemii od pierwszej edycji. Dodatkowo przypominamy, że językami konferencji wzorem ubiegłych lat jest zarówno polski, jak i angielski. Zachęcamy, do zgłaszania wystąpień po angielsku.
Rejestracja zgłoszeń została przedłużona do dnia 14 marca 2020 r.
Udział w sympozjum jest całkowicie BEZPŁATNY.
Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej www.chemia.uni.lodz.pl/lsdch/ Zapraszamy również do odwiedzenia funpagea na Facebooku: "Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii"
Treść oficjalnego zaproszenia na sympozjum.
Serdecznie zapraszamy!
Komitet Organizacyjny VIII Łódzkiego Sympozjum Doktorantów Chemii
2 marca 2020 r.
II Studencka Konferencja Naukowa z cyklu "MŁodzi Zdolni"


W dniu 21 lutego 2020 roku na Wydziale Chemii odbyła się druga studencka konferencja naukowa z cyklu "MŁodzi Zdolni" pod patronatem rektora ds. studenckich dr hab. Tomasza Cieślaka, prof. UŁ. W konferencji wzięli udział studenci różnych kierunków, studiujący m.in. w Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu czy Gdańsku. Szczególne zainteresowanie audytorium wzbudziły zaprezentowane wykłady pochodzące z różnych obszarów nauki: "Kultura języka, co to jest i dlaczego takie trudne?" dr Izabeli Różyckiej, "O stresie pozytywnie. Strategie odzyskiwania równowagi" dr Joanny Witkowskiej oraz "Co się dzieje z klimatem?" prof. dr hab. Joanny Wibig. W wydarzeniu uczestniczyli również: dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Sławomira Skrzypek oraz prodziekani dr hab. Bogna Rudolf, prof. UŁ i dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ. Organizatorzy pragną podziękować uczestnikom za liczne przybycie i niezwykle aktywne uczestnictwo podczas sesji. Komitet Naukowo-Organizacyjny wyróżnił najlepsze wystąpienia konferencyjne. Nagrody otrzymały następujące osoby: pani Anna Czaja (nagroda główna) oraz pani Dorota Skowrońska (wyróżnienie I stopnia) i pani Magdalena Ignatowska (wyróżnienie II stopnia). Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałe, wyjątkowe, mądre i bardzo kolorowe prezentacje. Szczególne podziękowania, zarówno za wsparcie organizacyjne, merytoryczne jak i finansowe, kierujemy do władz Wydziału Chemii.
27 lutego 2020 r.
Dr Karolina Czarny laureatką konkursu "Ekologiczny magister i doktor"
Dr Karolina Czarny została laureatką VI edycji Konkursu "Ekologiczny magister i doktor" organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Celem Konkursu było wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów.
Nagrodzona rozprawa doktorska pt. Wpływ hormonów na fitoplankton oraz metody ich oznaczania w środowisku wodnym została przygotowana w Pracowni Zagrożeń Środowiska Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem dr hab. Sławomiry Skrzypek, prof. UŁ, dr hab. Renaty Gadzały-Kopciuch, prof. UMK jako kopromotora i dra Dominika Szczukockiego jako promotora pomocniczego.
Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 18 grudnia 2019 r. podczas spotkania Wigilijnego pracowników i Zarządu WFOŚiGW w Łodzi.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
22 grudnia 2019 r.
Nagroda Naukowa Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla mgr Kamili Morawskiej
Mgr Kamila Morawska, doktorantka w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii UŁ, otrzymała Nagrodę I stopnia w konkursie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla doktorantów w dziedzinie nauk ścisłych.
Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 11 grudnia, podczas Wigilii Doktorantów UŁ w Pałacu Biedermanna.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
18 grudnia 2019 r.
Gala Absolwenta na Wydziale Chemii 2019
W dniu 7 grudnia 2019 r. odbyła się Gala Absolwenta na Wydziale Chemii UŁ, którą uroczyście otworzyła Pani Dziekan prof. dr hab. Sławomira Skrzypek witając gości honorowych: Prorektora prof. dr hab. Pawła Starostę, Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prof. dr hab. Andrzeja Kruka, Prodziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego dr hab. Michała Przybylińskiego, i Pełnomocnika Dziekana Wydziału Zarządzania dr Tomasza Kalinowskiego, pracowników Wydziału, a także absolwentów i ich najbliższych.
Po przemówieniach Pani Dziekan Sławomiry Skrzypek i gości, Pani Dziekan odczytała listę studentów, którzy otrzymali listy gratulacyjne Rektora UŁ oraz wręczyła Medale za "Chlubne Studia" Pani mgr Annie Wiktorii Chojnackiej oraz Pani mgr Patrycji Popławskiej. Następnie Dziekani wręczyli dyplomy magisterskie i licencjackie absolwentom. W imieniu tegorocznych absolwentów podziękowanie złożył mgr Henadzi Zhylinski. Następnie zgromadzeni wysłuchali wykładu prof. Piotra Kaszyńskiego pt. "Chemia jest kolorowa".
Ważnym punktem Gali Absolwenta było wręczenie nagród dla najlepszych wykładowców. "Złote Kolby" przyznawane były w pięciu kategoriach: Najciekawiej prowadzone zajęcia (I miejsce dr Sylwia Smarzewska), Najlepszy kontakt ze studentami (I miejsce dr Lech Leszczyński), Najtrudniejszy egzamin/zaliczenie (I miejsce dr Mariola Tkaczyk), Najlepsze poczucie humoru (I miejsce dr Mariola Tkaczyk), Najlepszy z najlepszych (I miejsce dr Mariola Tkaczyk). Są to nagrody stanowiące wyraz uznania i sympatii studentów dla wykładowców z naszego Wydziału.
Lista osób nominowanych:
 • Najlepszy z najlepszych - dr Mariola Tkaczyk
 • Najciekawiej prowadzone zajęcia
  • dr Sylwia Smarzewska
  • dr Emilia Obijalska
  • dr hab. Liliana Chęcińska, prof. UŁ
  • prof. dr hab. Rafał Głowacki
  • dr hab. Grzegorz Celichowski, prof. UŁ
 • Najtrudniejszy egzamin/zaliczenie
  • dr Mariola Tkaczyk
  • dr Emilia Obijalska
  • prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak
  • dr hab. Anna Ignaczak, prof. UŁ
  • dr hab. Ireneusz Piwoński, prof. UŁ
  • dr hab. Damian Plażuk, prof. UŁ
 • Najlepszy kontakt ze studentami
  • dr Lech Leszczyński
  • dr Rafał Karpowicz
  • dr Ewa Miękoś
  • dr Sławomir Domagała
  • dr hab. Magdalena Małecka, prof. UŁ
 • Najlepsze poczucie humoru
  • dr Mariola Tkaczyk
  • dr Lech Leszczyński
  • dr Dominik Szczukocki
  • prof. dr hab. Marcin Palusiak

Po uroczystości wszyscy udali się na poczęstunek.
WSZYSTKIM TEGOROCZNYM ABSOLWENTOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Zobacz zdjęcia z uroczystości!
16 grudnia 2019 r.
Ambasada Francji wyłoniła beneficjentów stypendiów BGF na pobyty badawcze dla wybitnych młodych naukowców
Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) od ponad 50 lat finansują i umożliwiają pobyty badawcze we Francji wybitnym młodym naukowcom, pracującym w polskich instytucjach naukowych. Oferowane programy stypendialne pozwalają zwiększyć dynamikę wymian akademickich pomiędzy Polską i Francją. Jak co roku Ambasada Francji w Polsce wyłoniła beneficjentów stypendiów wśród, których znalazła się dwójka pracowników Naszego Wydziału z Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej dr Karolina Sipa oraz dr Konrad Rudnicki, pracujących w zespole prof. dr. hab. Sławomiry Skrzypek. Młodzi naukowcy jesienią 2020 roku odbędą dwumiesięczne staże na University of Lorraine w Nancy, w zespole światowej sławy elektrochemika prof. Alaina Walcariusa pod opieką dr. Grégoira Herzoga. W trakcie pobytu zrealizowane zostaną dwa projekty badawcze o tematyce elektrochemicznej: "Electrochemical study of a silica thin films modified electrodes decorated with polyelectrolyte multilayers; toward molecular sieving" (dr Karolina Sipa) oraz Electrochemical detection of -lactam antibiotics at the polarized liquid junctions (dr Konrad Rudnicki).
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !
10 grudnia 2019 r.
Nagroda za najlepszy plakat naukowy na 20th European Meeting on Environmental Chemistry dla dr Karoliny Czarny
Dr Karolina Czarny otrzymała nagrodę za najlepszy plakat naukowy pt. Toxic effects of single bisphenols and their mixtures on the growth of Chlorella vulgaris and Scenedesmus armatus na konferencji 20th European Meeting on Environmental Chemistry, która odbyła się w Łodzi w dniach 2-5 grudnia 2019 r. Współautorami posteru są prof. Sławomira Skrzypek i dr Dominik Szczukocki.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
10 grudnia 2019 r.
Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Zbigniewowi Galusowi
W dniu 29 listopada 2019 roku o godzinie 11:00 w Pałacu Biedermanna w Łodzi (Franciszkańska 1/5) odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Zbigniewowi Galusowi. Profesor Zbigniew Galus, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego należy do grona najwybitniejszych polskich elektrochemików, a jego publikacje przyczyniły się zarówno do rozwoju dziedziny, którą się zajmował jak również do kształcenia kadry naukowej.
Swoją karierę zawodową Profesor Galus związał z Uniwersytetem Warszawskim gdzie uważany jest za twórcę warszawskiej szkoły elektrochemii. W trakcie uroczystości stosowną laudację wygłosi Pani Dziekan Wydziału Chemii UŁ Prof. Sławomira Skrzypek. Wszystkich pracowników oraz studentów Wydziału Chemii serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości!
Biogram Profesora Zbigniewa Galusa
Zobacz zdjęcia z uroczystego posiedzenie Senatu.
Informacja o nadaniu tytułu doktora honoris causa prof. Z. Galusowi na stronie UŁ.
25 listopada 2019 r.
Filmy promujące studia na Wydziale Chemii UŁ
Umowa o współpracy naukowo-badawczej między Wydziałem Chemii Uniwersytetu Łódzkiego a Siecią Badawczą Łukasiewicz Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi.
W dniu 22 października 2019 r. Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego podpisał umowę o współpracy naukowo-badawczej z Siecią Badawczą Łukasiewicz Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych. Dokument sygnował Dyrektor, dr Radosław Dziuba z ramienia Instytutu oraz dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ - Dziekan Wydziału Chemii UŁ. Przedmiotem porozumienia jest współpraca naukowo-badawcza pomiędzy jednostkami w zakresie badań materiałów opartych na bazie polimerów oraz biopolimerów z wykorzystaniem materiałów odpadowych. Podpisanie porozumienia umożliwi stronom rozwój, zarówno pod kątem realizacji badań podstawowych jaki i prac wdrożeniowych.
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (obecnie Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych), to jednostka naukowa o ponad 65-letniej tradycji, prowadząca działalność badawczo-rozwojową o charakterze interdyscyplinarnym. Jednym z podstawowych zadań instytutu jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających znaczący wkład zarówno w naukę jak i gospodarkę. Instytut posiada bardzo bogate doświadczenie przy realizacji grantów finansowanych lub współfinansowanych przez różnorodne instytucje np.: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz w ramach projektów finansowanych z funduszy unijnych. Większość projektów realizowanych jest we współpracy z przedsiębiorstwami. Instytut może pochwalić się realizacją ponad 130 innowacyjnych projektów: indywidualnych, celowych, rozwojowych, strategicznych, wdrożeniowych, a także międzynarodowych (w tym w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej). Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ to unikatowy projekt o ogromnym potencjale komercyjnym działającym w formule Science to Business. Z ośmioma tysiącami pracowników, 38 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w całej Polsce, jest trzecią największą siecią badawczą w Europie.
30 października 2019 r.


OFERTY PRACY
Wewnętrzne konkursy badawcze Uniwersytetu Łódzkiego - aplikuj!
Szanowni Państwo,
Uniwersytet Łódzki uruchamia wewnętrzne konkursy badawcze finansowane ze środków przyznanych za udział w konkursie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. To dofinansowania dla doświadczonych i młodych naukowców, doktorantów oraz studentów.
To również oferta dla badaczy spoza UŁ, w tym osób z zagranicy, na kilkumiesięczny lub kilkuletni kontrakt z dobrą pensją na Uniwersytecie Łódzkim. Rekrutacja do większości programów grantowych rozpoczyna się 26 października i potrwa do 9 listopada. Gorąco zachęcam Państwa do ubiegania się o dofinansowania i rozwijania swojej działalności badawczej. Nie ma lepszej drogi do wzmacniania pozycji Uniwersytetu Łódzkiego w Polsce i na świecie. Wszystkie szczegóły dotyczące dofinansowań i warunków, które trzeba spełnić by je uzyskać, znajdą Państwo na stronie: www.konkursyIDUB.uni.lodz.pl.
Nagroda im. Profesora dr hab. Romualda Skowrońskiego
za najlepszą pracę magisterską przygotowaną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego w minionym roku akademickim.
Regulamin
Kronika UŁ (1/2019-2020) W tym wydaniu znajduje się miedzy innymi artykuł poświęcony pamięci Prof. Jarosława Lewkowskiego, a także wspomnienie
o Prof. Edwardzie Baldzie
oraz relacja z uroczystości poświęconej doktoratowi honoris causa
Prof. Zbigniewa Galusa.
Kompendium zmian przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, informacje bieżące.
Biuro Karier UŁ rozpoczęło rekrutację do nowego projektu stażowego, Students Power.
W ramach Students Power studenci mają możliwość wziąć udział w warsztatach, skorzystać z doradztwa zawodowego oraz dostać się na dobry jakościowo, płatny staż. W ramach stażu studenci muszą przepracować 240h, a za cały ten czas otrzymają wynagrodzenie w wysokości 4 440 zł. Z funduszy projektu opłacamy również opiekuna stażu po stronie firmy.
Tury rekrutacji:
 • do 7. lutego - staż od 2. marca
 • 6. marca - 1. kwietnia
 • 10. kwietnia - 4. maja
 • 8. maja - 1. czerwca 2020 roku.
Więcej informacji oraz formularz rekrutacji:
XIIth International
Mini-Symposium
Wypadek w pracy?

Wykłady
członków Rady Biznesu

Studenci naszego Wydziału mogą korzystać z KREATORA KARIERY!
Kompleksowego Systemu Wsparcia Studentów UŁ na Rynku Pracy
http://biurokarier.uni.lodz.pl/kreatorkariery/

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)
Tym osobom, które jeszcze tego nie uczyniły uprzejmie przypominam o możliwości ubezpieczenia się w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW), na warunkach specjalnie wynegocjowanych dla studentów, doktorantów i pracowników naszej uczelni. Obecnie ubezpieczyć się można wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.nnw-studentow.pl , na której znajdziecie Państwo wszystkie informacje na temat tego ubezpieczenia. Opłacenie składki do dnia 15 grudnia 2016r. zapewnia ochronę za cały rok akademicki 2016/2017; jeżeli natomiast wpłata zostanie dokonana po tym terminie, ubezpieczenie obowiązuje od daty wpływu składki na konto NAU Broker do dnia 30.09.2017r.

Zostań
wolontariuszem

w projekcie "Razem z Rodziną"!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Razem z Rodziną". W ramach projektu będą kierowani do rodzin zastępczych wolontariusze, którzy będą pomagali dzieciom w nauce, a rodzicom w organizacji czasu wolnego wspierając tym samym prawidłowe wypełnianie opiekuńczo-wychowawczych funkcji rodziny. Studenci, którzy chcieliby zostać wolontariuszami proszeni są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi. http://www.mops.lodz.pl/index.php/razem-z-rodzina

Nr projektu: POIS.13.01-00-005/08
"Budowa i modernizacja Wydziałów Biologii Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego"


Wartość projektu: 102.077.264,91 zł
Realizacja : 2009-2012
www.pois.gov.pl

WYBORY 2016