Składamy życzenia spokojnych rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2015 Roku
Wszystkim Pracownikom i Studentom Naszego Wydziału.

Dziekan, Prodziekani i Pracownicy Dziekanatu
Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
Boże Narodzenie 2014
Wydział Chemii

AktualnościWyszukiwarka naukowa

VI edycja Mikołajkowego Konkursu Chemicznego
W środę 10 grudnia odbyła się VI edycja Mikołajkowego Konkursu Chemicznego organizowanego przez Koło Naukowe Studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej "Trotyl". W rywalizacji nie zabrakło studentów z naszego Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Łódzkiego. W tym roku w konkursie brały udział dwie 3-osobowe drużyny z SKNCh UŁ, I: Kinga Kaczmarska, Paweł Tokarz, Marcin Podrażka oraz II: Małgorzata Jeske, Adam Składowski, Konrad Rudnicki. Pierwsza z nich zajęła II miejsce przegrywając nieznacznie w rundzie finałowej z Młodymi Doktorami z Politechniki Łódzkiej. Trzy najlepsze drużyny otrzymały zasłużone nagrody, a reszta uczestników drobne upominki za udział w konkursie.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
12 grudnia 2014 r.
Dzień Patronów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie.
W piątek 28 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie odbyły się uroczyste obchody Dnia Patronów Szkoły. Wydział Chemii od kilku lat uczestniczy w tych uroczystościach, które służą popularyzacji wiedzy na temat życia i pracy prof. St. Kostaneckiego, patrona Pracowni Preparatyki Organicznej.
W tym roku w uroczystościach w Zagórowie uczestniczyła grupa członków Koła Chemików oraz Dziekan Wydziału. Studenci zaprezentowali pokaz eksperymentów chemicznych zatytułowany "Barwy Chemii".
W trakcie uroczystości wręczono pamiątkowe medale Szkoły, które otrzymali m. in. Kinga Kaczmarska, przewodnicząca Koła Chemików oraz mgr Paweł Tokarz.
Zobacz galerię zdjęć ilustrującą przebieg uroczystości Dnia Patronów.
9 grudnia 2014 r.

UMOWA PATRONACKA Z II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W RADOMSKU
W środę 19 listopada 2014 roku została podpisana umowa pomiędzy Wydziałem Chemii UŁ a II Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku o objęciu przez Wydział patronatu nad tą szkołą. Umowę na lata 2014-2016 podpisali ze strony wydziału, Dziekan prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń, natomiast ze strony liceum, jego dyrektor mgr Sławomir Kowalczyk. Patronat dotyczy szeroko pojętej pomocy dla liceum ze strony Wydziału Chemii, obejmującej m.in. udział uczniów liceum w odbywających się na Wydziale wykładach, sesjach naukowych, w pracy kół studenckich czy wycieczkach przedmiotowych. Uczniowie będą mogli również uczestniczyć w wybranych zajęciach laboratoryjnych. W trakcie organizowanych na terenie liceum, w Radomsku, działań popularyzujących naukę, a zwłaszcza chemię, pracownicy i studenci Wydziału będą prowadzić wykłady, prelekcje oraz pokazy eksperymentów chemicznych. Liceum umożliwi także na swoim terenie organizację praktyk studenckich. Współpracę będą koordynować ze strony liceum mgr Renata Langier, natomiast ze strony naszego Wydziału dr Paweł Urbaniak.

25 listopada 2014 r.
Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom naszego Wydziału
W piątek 7 listopada 2014 roku w Auli im. prof. Anny Chrząszczewskiej (dużej Auli) Wydziału Chemii UŁ przy ul. Tamka 12 odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów dla absolwentów naszego Wydziału (studia I stopnia i studia II stopnia).
Uroczystość prowadził Dziekan Wydziału - prof. zw. dr hab. Grzegorz Mlostoń, któremu towarzyszyli Prodziekani: prof. dr hab. Grzegorz Andrijewski i prof. dr hab. Jarosław Grobelny. Na uroczystości obecny był Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Wydziału Zarządzania UŁ prof. dr hab. Jerzy Różański, rodziny i przyjaciele absolwentów oraz pracownicy Wydziału Chemii.
Po raz pierwszy w historii naszego Wydziału podczas takiej uroczystości, absolwenci ubrani byli w togi i birety.
Przed uroczystym wręczeniem dyplomów absolwenci wysłuchali wykładu dr Aleksandry Szcześniak zatytułowanego "Poczuj chemię..."
Liczna grupa absolwentów została uhonorowana "Listami gratulacyjnymi od J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego". Uroczystość zakończyła się wykonaniem wspólnej fotografii - absolwentów, władz dziekańskich i zaproszonych gości.
Czytaj wystąpienie Dziekana wygłoszone w trakcie uroczystości. Zobacz zdjęcia z uroczystości.
8 listopada 2014 r.
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA S.A. SPONSOREM MOBILNEGO DYGESTORIUM
Dzięki hojności sponsora - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego wzbogacił się ostatnio o mobilne dygestorium. Urządzenie to służy do przeprowadzania w pomieszczeniach zamkniętych, w sposób jak najbardziej bezpieczny, doświadczeń chemicznych. Zastosowany w nim system filtrowania wychodzącego powietrza, zatrzymuje nie tylko dymy i pyły, ale także ewentualnie powstające gazy o nieprzyjemnym zapachu. Pozyskana komora daje możliwość znacznego rozszerzenia zakresu wykonywanych eksperymentów, a także umożliwia prowadzenie ich poza pomieszczeniami laboratoryjnymi. Konstrukcja dygestorium, jego wymiary i stosunkowo nieduży ciężar, umożliwiają łatwy jego transport, co z kolei ułatwia szerokie jego wykorzystanie, także poza murami naszego Wydziału, jak na przykład w budynkach szkolnych.
Na co dzień, mobilne dygestorium znajdzie zastosowanie w trakcie wykładów prowadzonych w ramach Akademii Ciekawej Chemii czy pokazów chemicznych. Nowe dygestorium znajdzie również zatosowanie na Piknikach Naukowych, w których uczestniczy nasz Wydział. Dygestorium umożliwi też wzbogacenie wykładów prowadzonych na Wydziale Chemii o prezentowane 'na żywo' doświadczenia.
Zobacz zdjęcie dygestorium.
3 listopada 2014 r.
Inauguracja zajęć VI edycji Akademii Ciekawej Chemii
W środę 22 października na Wydziale Chemii UŁ, w Auli im. prof. Anny Chrząszczewskiej odbyła się inauguracja zajęć VI edycji Akademii Ciekawej Chemii.
Uroczystość prowadziła prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Jóźwiak. Honorowymi gośćmi inauguracji byli: Prorektor ds. nauki UŁ - prof. zw. dr hab. Antoni Różalski, Łódzki Kurator Oświaty - dr Jan Kamiński oraz przedstawiciele Wydziału Zarządzania UŁ: Prodziekan ds. Finansowych i Rozwoju - prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Urbanek i mgr Karolina Piejak - kierownik Działu Administracji i Komunikacji.
Wykład inauguracyjny zatytułowany "Niezwykły świat krystalografii" wygłosiła dr Małgorzata Domagała z Katedry Chemii Teoretycznej i Strukturalnej.
Po wykładzie eksperymenty chemiczne "na żywo" prezentowali studenci z Koła Chemików naszego Wydziału.
Chęć uczestniczenia swoich uczniów w VI edycji ACCh zgłosiły gimnazja (4 osoby) i szkoły ponadgimnazjalne (366 osób) z Łodzi i woj. łódzkiego.
Zobacz zdjęcia z uroczystości.
23 października 2014 r.
Nagrody dla naszych doktorantów
W dniu 26 września 2014 r. odbyła się w Chorzowie III ogólnopolska konferencja "Pomiędzy Naukami - Zjazd Fizyków i Chemików", na której zaprezentowało się liczne grono doktorantów Wydziału Chemii UŁ. Troje z nich zostało wyróżnionych:
Nagrodę za najlepszy poster otrzymała mgr Ewelina Mackiewicz z Katedry Technologii i Chemii Materiałów.
Nagrody za komunikaty ustne otrzymali mgr Marcin Rosowski z Katedry Technologii i Chemii Materiałów oraz mgr Paweł Tokarz z Katedry Chemii Organicznej.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
7 października 2014 r.
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr hab. Michała Rachwalskiego
W piątek 3 października ogłoszono informację o rozstrzygnięciu konkursu na stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców. Spośród 717 złożonych w 2014 roku wniosku, 202 rozpatrzono pozytywnie.
Z przyjemnością informujemy, iż stypendium przewidziane na 36 miesięcy uzyskał pracownik naszego Wydziału - dr hab. Michał Rachwalski.
Gratulujemy laureatowi i życzymy dalszych sukcesów naukowych.
7 października 2014 r.
Charytatywnie na medal!
W sobotę 4 października 2014 w ramach Mistrzostw Polski Doktorantów i Doktorantek odbył się turniej halowej piłki nożnej z udziałem reprezentacji Wydziału Chemii UŁ. Nasi zawodnicy zdobyli znakomite II miejsce ulegając nieznacznie w meczu o pierwszą lokatę drużynie Politechniki Łódzkiej. Całkowity dochód z imprezy przeznaczony został na zakup balkonika do nauki chodzenia oraz butów ortopedycznych dla 4-letniego Kacpra Wojciechowskiego. Dobra zabawa, ostra rywalizacja i szczytny cel - tak wyglądało sobotnie przedpołudnie w hali przy al. Politechniki 11.
Gratulujemy!
Zobacz naszą druzynę → .
4 pażdziernika 2014 r.
Inauguracja roku akademickiego 2014/2015
We wtorek 30. 09. 2014 roku na Wydziale Chemii odbyła się uroczystość inauguracji roku akademickiego 2014/2015, w której uczestniczyli studenci i doktoranci, pracownicy Wydziału oraz zaproszeni goście.
Uroczystość otworzył Dziekan Wydziału prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń, który powitał zebranych, a następnie w swoim wystąpieniu przedstawił najważniejsze problemy dotyczące dydaktyki oraz badań naukowych prowadzonych na naszym Wydziale. Zwrócił uwagę na to, że w ostatnich latach uległa potrojeniu liczba realizowanych projektów naukowych, a w roku 2013 pracownicy Wydziału opublikowali rekordową liczbę publikacji w czasopismach tzw. listy filadelfijskiej.
W dalszej części uroczystości ślubowanie złożyli nowoprzyjęci studenci, a następnie doktoranci.
W imieniu Samorządu Doktorantów nowych studentów oraz doktorantów przywitała mgr. Mariola Brycht. W swoim wystąpieniu zapewniła o wszechstronnej pomocy, na którą mogą liczyć ze strony Samorządu zarówno studenci jak i doktoranci.
Uroczystość inauguracyjną zakończył wykład dr Małgorzaty Domagały "Niezwykły świat krystalografii".
Zobacz zdjęcia z uroczystości.
2 października 2014 r.
Interaktywna wystawa "Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu"
Uniwersytet Łódzki był kolejną uczelnią, w której zagościła wystawa "Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu". We wtorek 23 września Dziekan Wydziału Chemii dokonał otwarcia wystawy. Ekspozycja wystawy trwała do 30 września.
Wystawa poświęcona była prof. Janowi Czochralskiemu, jego dorobkowi naukowemu, który miał ogromny wpływ na rozwój elektroniki, a także liczącym się w świecie osiągnięciom polskiej nauki w dziedzinie wytwarzania nowych materiałów. Tematyka wystawy poruszała również kwestię grafenu, z którego wykorzystaniem wiązane są wielkie nadzieje.
Zobacz zdjęcia z wystawy! Czytaj więcej, zobacz plakat.
2 października 2014 r.
Zdjęcia naszych doktorantów z Laureatem Nagrody Nobla
Laureat Nagrody Nobla z roku 2010 Profesor Ei-ichi Negishi był honorowym gościem 57 Zjazdu PTChem w Częstochowie. W czasie Zjazdu Profesor zgodził się na wykonanie kilku wspólnych zdjęć z doktorantami naszego Wydziału.

Zobacz zdjęcia!
26 września 2014 r.
Wyróżnione postery na Zjeździe PTChem w Częstochowie
W czasie 57 Zjazdu PTChem w Częstochowie, na którym wyniki swoich prac naukowych prezentowało liczne grono pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Chemii UŁ, zostały wyróżnione następujące postery naszych Koleżanek i Kolegów:
 • REAKCJE OXA-MICHAELA KOMPLEKSÓW METALOKARBONYLOWYCH - ZNAKOWANIE CUKRÓW I NUKLEOZYDÓW
  Aleksandra Kubicka, Bogna Rudolf, Emilia Fornal, Agnieszka Olejniczak
 • WOLTAMPEROMETRYCZNE OZNACZANIE AMBAZONU
  Natalia Festinger, Sylwia Smarzewska, Dariusz Guziejewski, Monika Skowron, Sławomira Skrzypek, Witold Ciesielski, Radovan Metelka
 • DIELEKTRYCZNE WŁAŚCIWOŚCI MIESZANIN WODY Z 2-ALKOKSYALKOHOLAMI
  Dorota Chęcińska-Majak, Adam Bald, Zdzisław Kinart
 • BADANIE ODDZIAŁYWAŃ DENDRYMERU PAMAM G4-OH Z 5-FLUOROURACYLEM
  Bartłomiej Pałecz, Adam Buczkowski
 • ZASTOSOWANIE BIOSENSORÓW GLUKOZY DO OZNACZEŃ W PRÓBKACH POCHODZENIA NATURALNEGO
  Paweł Krzyczmonik, Sławomira Skrzypek, Ewelina Socha
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
8 pażdziernika 2014 r.
I Zjazd Absolwentów Kierunku Chemicznego w Uniwersytecie Łódzkim
W sobotę 06 września 2014 r., w nowej siedzibie Wydziału Chemii przy ul. Tamka 12 odbył się I Zjazd Absolwentów Kierunku Chemicznego. W Zjeździe wzięło udział ok. 120 absolwentów, przybyłych z wielu miast polskich oraz z zagranicy. Po wielu latach nieobecności, dla wielu z nich był to pierwszy kontakt z macierzystym Wydziałem. Zgodnie z wcześniej opracowanym programem I Zjazd rozpoczął się Mszą świętą w kościele akademickim pw. św. Teresy za zmarłych profesorów, wykładowców, koleżanki i kolegów.
Główne uroczystości odbyły się w budynkach Wydziału Chemii zlokalizowanych przy ul. Tamka 12 i Pomorska 165.
Niezwykle udany I Zjazd Absolwentów Kierunku Chemicznego UŁ zakończyło wspólne spotkanie przy grillu na terenie Centrum Konferencyjnego przy ulicy Rogowskiej.
Kolejne spotkanie jest zaplanowane na maj 2015 roku w ramach Ogólnoświatowego Zjazdu Absolwentów UŁ, w 70-lecie powstania Uczelni.
Obejrzyj film 1, film 2 i film 3 oraz zobacz zdjęcia ze Zjazdu. Na stronie 'web-album' można pobrać zdjęcia w pełnej rozdzielczości! Czytaj wiersze Tdeusza Antczaka!
8 września 2014 r.
Obóz Naukowy Studenckiego Koła Naukowego Chemików w Dobromierzu
W dniach 11-22 sierpnia 2014 r. po raz czwarty Studenckie Koło Naukowe Chemików Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowało Obóz Naukowy na terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego.
W tym roku ugościł nas Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego i Gimnazjum w Dobromierzu Andrzej Konopka. Celem obozu było zbadanie parametrów fizykochemicznych rzeki Czarnej Włoszczowskiej wraz z jej dopływami. W założonym planie badawczym wzięło udział dwóch pracowników naukowych i 11 studentów Wydziału Chemii UŁ. Kierownikiem obozu była Kinga Kaczmarska - studentka II roku studiów magisterskich Analityki chemicznej oraz dwóch opiekunów: mgr Aneta Wróblewska i mgr Mariola Brycht. Oprócz prac badawczych, studenci zorganizowali pokazy doświadczeń chemicznych dla młodzieży i mieszkańców Dobromierza. Najbardziej aktywne osoby spośród uczestników miały okazję przeprowadzić doświadczenia samodzielnie.
Studenckie Koło Chemików UŁ chciałoby serdecznie podziękować za wsparcie finansowe Prorektorowi ds. studenckich i toku studiów Uniwersytetu Łódzkiego prof. nadzw. dr hab. Zbigniewowi Góralowi, Dziekanowi Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Grzegorzowi Mlostoniowi oraz Panu Piotrowi Mikule z firmy "Zoolek". Dziękujemy także Panu Dyrektorowi Andrzejowi Konopce i innym pracownikom Szkoły w Dobromierzu za wspaniałą gościnę. Władzom Przedborskiego Parku Krajobrazowego, a w szczególności Panu Dariuszowi Somerfeldowi i opiekunowi SKNCh UŁ - dr Pawłowi Urbaniakowi dziękujemy za pomoc w organizacji Obozu Naukowego.
Czytaj wiecej na stronie.
4 października 2014 r.
Akredytacja z wyróżnieniem dla naszego Wydziału!
Z przyjemnością informujemy, że w wyniku oceny jakości kształcenia na kierunku studiów chemia, Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 roku udzieliła akredytacji kierunkowi chemia wraz laboratoriami studenckimi na okres 5 lat. Akredytacja ma charakter wyróżniający w zakresie kadry naukowo-dydaktycznej i infrastruktury dydaktycznej oraz dobry z zakresie procesu kształcenia i wewnętrznego systemu zapewnienia jakości. Ponadto UKA udzieliła kierunkowi chemia akredytacji Eurobachelor Label i Euromaster Label na okres 5 lat.
Czytaj pełny tekst akredytacji
10 lipca 2014 r.


Finisz UZO 2014
W ostatni wtorek czerwca na Naszym Wydziale finiszował program Uniwersytetu Zawsze Otwartego, była to już 16 wizyta uczniów w tym semestrze. Tym razem w laboratoriach chemii analitycznej gościliśmy uczniów XXI LO im. B. Prusa z Łodzi. Zajęcia warsztatowe odbyły się pod kierunkiem wykładowców Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej. Uczniowie wykonywali ćwiczenia związane z badaniem zawartości związków chemicznych w produktach spożywczych oraz analizą jakościową wykorzystującą reakcje barwne w roztworach wodnych. Zapoznali się również z kierunkami badań naukowych oraz ofertą edukacyjną Uniwersytetu Łódzkiego.

27 czerwca 2014 r.
"Plebiscyt 2014"
W dn. 9-10 czerwca Samorząd Studencki przeprowadził drugą edycję plebiscytu "Złoty Atom". Studenci głosowali na pracowników dydaktycznych naszego Wydziału w sześciu kategoriach. Oto wyniki:

Kategoria - Najciekawiej prowadzone zajęcia
1. dr hab. Grzegorz Celichowski, prof. UŁ2. dr Krzysztof Polański3. dr Emilia Obijalska
Kategoria - Najlepszy kontakt ze studentami
1. dr Lech Leszczyński2. dr hab. Grzegorz Andrijewski, prof. UŁ3. dr Sławomir Domagała
Kategoria - Najtrudniejszy egzamin/zaliczenie
1. dr Piotr Matczak2. dr hab. Małgorzata Jóźwiak, prof. UŁ3. dr Bożenna Nowicka
Kategoria - Najmniej stresujący egzamin/zaliczenie
1. dr hab. Grzegorz Celichowski, prof. UŁ2. dr hab. Grzegorz Andrijewski, prof. UŁ 3. dr Sławomir Domagała
Kategoria - Najładniejszy uśmiech na Wydziale
1. dr Lech Leszczyński2. dr Ewa Miękoś3. dr Sławomir Domagała
Kategoria - Najlepszy z najlepszych
1. dr hab. Grzegorz Andrijewski, prof. UŁ 2. dr Lech Leszczyński 3. dr Krzysztof Polański

Nagroda na konferencji ESEAC 2014 dla dr. Dariusza Guziejewskiego
W dniach 11-15 czerwca, w trakcie 15th International Conference on Electroanalysis (ESEAC) w Malmö (Szwecja), odbyło się wręczenie nagrody za najlepszy artykuł w dziedzinie chemii elektroanalitycznej. Z przyjemnością informujemy, że Nagrodę otrzymał pracownik naszego Wydziału - dr Dariusz Guziejewski za artykuł opublikowany w Electrochimica Acta (2013), 114, 667-673. Wygłosił także wykład na zaproszenie "Electrode kinetic measurements with square-wave voltammetry at a constant scan rate". Nagrodzona praca powstała we współpracy z prof. V. Mirceskim (Uniwersytet św. Cyryla i Metodego, Skopje, Macedonia). W trakcie trwania konferencji zostały również przyznane nagrody za najlepsze postery. Jedną z nich również otrzymał dr Dariusz Guziejewski. Nagrodę wręczył zespół redakcyjny czasopisma Electroanalysis. Gratulujemy laureatowi i życzymy dalszych sukcesów naukowych.
Zobacz nagrodę za poster, za publikację i zdjęcie.
24 czerwca 2014 r.
V Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików
W dniu 17 czerwca 2014 r. odbyła się na naszym Wydziale V Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików. W Sesji wzięło udział 88 uczestników. W sesji posterowej magistrantów zaprezentwowano 84 postery, natomiast w ramach sesji komunikatów doktorantów przedstawiono 4 prezentacje. Jury w 12-osobowym składzie przyznało 17 nagród i 2 wyróżnienia.
Zobacz listę nagrodzonych, zdjęcia z sesji i zdjęcia z wręczenia nagród.
23 czerwca 2014 r.
Nagroda OŁ Polskiej Akademii Nauk dla dr hab. Michała Rachwalskiego
W poniedziałek 16 czerwca w siedzibie Oddziału Łódzkiego Polskiej Akademii Nauk w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom tegorocznej edycji Konkursu dla Młodych Uczonych pracujących na terenie województwa łódzkiego.
Z przyjemnością informujemy, że Nagrodę w Dziedzinie Nauk Ścisłych otrzymał pracownik naszego Wydziału - dr hab. Michał Rachwalski.
W uroczystości wzięła udział Pani Prezydent Miasta Łodzi - Hanna Zdanowska. Nagrodę wręczył laureatowi J. M. Rektor Uniwersytetu Łódzkiego - prof. dr. hab. Włodzimierz Nykiel.
Gratulujemy laureatowi i życzymy dalszych sukcesów naukowych.


Zobacz nagrodę.
16 czerwca 2014 r.
Uroczystość wręczenia nagród laureatom tegorocznego Konkursu Chemicznego
W dniu 11 czerwca 2014 r. zakończyła się V edycja Akademii Ciekawej Chemii. Przed rozpoczęciem zajęć odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom tegorocznego Konkursu Chemicznego. Główne nagrody ufundowane zostały przez Kuratora Łódzkiego i Dziekan Wydziału Chemii. Specjalne dyplomy otrzymali uczestnicy, którzy wzięli udział co najmniej w 6 zajęciach cyklu. W październiku 2014 r. zapraszamy do udziału w VI edycji ACCh.
Zobacz zdjęcia z uroczystości.
13 czerwca 2014 r.
Warsztaty chemiczne dla uczniów LO przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie
10 czerwca grupa uczniów klasy II przyrodniczej, Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie wzięła udział w zorganizowanych dla nich warsztatach chemicznych. W trakcie warsztatów uczniowie mogli samodzielnie wykonać kilka doświadczeń przydatnych do pogłębiania wiedzy zdobywanej w szkole. Wśród ćwiczeń znalazło się m.in. badanie twardości wody w przywiezionych przez uczniów próbkach.
Zobacz zdjęcia z warsztatów.
13 czerwca 2014 r.
Wydział Chemii na IV Pikniku Naukowym UŁ
W dniu 6 czerwca br. w campusie Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej odbył się IV Piknik Naukowy organizowany przez naszą Uczelnię. Kilkuset uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Łodzi i województwa zapoznało się z ofertą edukacyjną UŁ oraz miało okazję wysłuchać wykładów i obejrzeć pokazy kół naukowych. Wydział Chemii reprezentowany był przez dr hab. prof. UŁ Grzegorza Andrijewskiego, który wygłosił wykład pt. "Związki złota i platyny w medycynie" oraz dr Pawła Urbaniaka mówiącego o "Wodzie - naszym niedocenionym skarbie". Studenckie Koło Chemików UŁ oraz Studenckie Koło Chemii Kosmetycznej przygotowały, cieszące się dużym zainteresowaniem, pokazy pt. "Barwy chemii" i "Chemia piękna". Między wykładami, i w mniejszym stopniu podczas ich trwania, zmieniający się członkowie i członkinie Kół (z ich szefowymi Anną Stasiak i Kingą Kaczmarską) dwoili się i troili podczas pokazów. W pewnym momencie - panika ?!. Nie, nie - spokojnie - po prostu liczba wykonanych "wybuchów" i rozsiewanych zapachów mocno nadszarpnęła zapasy odczynników chemicznych i specjalni posłańcy dostarczyli błyskawicznie potrzebne chemikalia. Zabawa trwała dalej.
Na białych na początku stołach trudno było znaleźć początkową barwę. W gronie oglądających nasze "przedstawienia" rozpoznawaliśmy absolwentki naszego wydziału, które z sympatią wspominały czasy swoich studiów i potwierdzały moc poznawczą naszego kierunku studiów.
Zobacz zdjęcia z pikniku.
24 czerwca 2014 r.
Warsztaty chemiczne dla uczestników Akademii Ciekawej Chemii
W dniach od 2 do 4 czerwca odbyły się warsztaty chemiczne dla uczestników Akademii Ciekawej Chemii. Kwalifikacją do nich był Konkurs Chemiczny ACCh. W warsztatach wzięło udział 25 spośród 27 zakwalifikowanych uczniów. W ciągu trzech kolejnych dni uczniowie mogli wykonać szereg ćwiczeń na trzech pracowniach: organicznej, analitycznej i nieorganicznej oraz fizycznej. Dla wielu z nich była to pierwsza możliwość samodzielnego wykonania chemicznych eksperymentów.
Zobacz zdjęcia z warsztatów.
6 czerwca 2014 r.
Doktorat Honoris Causa dla Profesora Jean-Pierre Majorala
W piątek 23 maja, w trakcie uroczystego posiedzenia Senatu, tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Łódzkiego otrzymał profesor Jean Pierre Majoral, emerytowany profesor Instytutu CNRS, pracujący na Uniwersytecie w Tuluzie (Francja). Laureat jest wybitnym naukowcem, chemikiem specjalizującym się w syntezie, badaniach strukturalnych oraz badaniach aktywności biologicznej związków organicznych należących do klasy tzw. dendrymerów zawierających heteroatomy, takie jak azot, tlen, siarka i fosfor. Z wnioskiem o wyróżnienie profesora Jean Pierre Majorala wystąpiły Wydziały Chemii oraz Biologii i Ochrony Środowiska.
Laudację wygłosił Dziekan naszego Wydziału prof. Grzegorz Mlostoń.
Zobacz zdjęcia z uroczystości.      Życiorys naukowy Jean-Pierre Majorala
24 maja 2014 r.
VIIth International Mini-Symposium on Current Problems in Organic Chemistry
W czwartek 22 maja, na Wydziale Chemii odbyło się tradycyjne VIIth International Mini-Symposium on Current Problems in Organic Chemistry, które w tym roku zostało zatytułowane 'Heteroatom containing compounds on the boarderline of chemistry, biology and medicine'. Głównym wykładowcą był profesor Jean-Pierre Majoral. Ponadto swoje wykłady przedstawili zaproszeni goście z kraju i zagranicy: Filip Bures (University of Pardubice), Christian Hackenberger (Leibnitz Institute Berlin), Heinz Heimgartner (University of Zurich), Paweł Kafarski (Politechnika Wrocławska), Wiesław Szeja (Politechnika Śląska w Gliwicach), Grzegorz Bartosz (Uniwersytet Łódzki), Magdalena Markowicz-Piasecka (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Damian Plażuk (Uniwersytet Łódzki).
Zobacz zdjęcia z Sympozjum.
24 maja 2014 r.
"Chemikalia 2014"
W dniach 16-15 maja z inicjatywy Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej odbyły się "Chemikalia 2014". Program wydarzenia był bardzo urozmaicony. W piątek odbyła się Debata Oksfordzka PŁ vs. UŁ pt: "Odnawialne źródła energii powinny zastąpić konwencjonalne".
W sobotę i niedzielę Studenci z UŁ i PŁ zmagali się między sobą w rozgrywkach sportowych m.in. w siatkówce i tenisie stołowym. W Wielkim Turnieju Piłki Siatkowej Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej I miejsce zdobyła drużyna Studentów z UŁ w składzie: Kinga Kaczmarska (kapitan drużyny), Martyna Świtalska, Katarzyna Przybysz, Łukasz Szczupak, Robert Brzostek i Adam Składowski. Zaś w Turnieju Tenisa Stołowego złoty medal otrzymał Artur Jabłoński, również Student naszego Wydziału Chemii.
Na zakończenie wydarzenia "Chemikalia 2014" odbyła się impreza w klubie "Futurysta", gdzie Studenci UŁ i PŁ razem się integrowali i cieszyli ze swoich sukcesów. Serdecznie gratulujemy Studentom Wydziału Chemii UŁ za jego reprezentowanie, za złote medale i puchary!!!
Dziękujemy Organizatorom za niezapomniane wrażenia!!!
Zobacz zdjęcia z debaty, turnieju piłki siatkowej i tenisa stołowego
26 maja 2014 r.
"Dni Otwarte Funduszy Europejskich na Wydziale Chemii"
W niedzielę, 11 maja 2014 r. z okazji 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej na Uniwersytecie Łódzkim został zorganizowany piknik pod hasłem "Dni Otwarte Funduszy Europejskich". W tym dniu pracownicy i studenci Wydziału Chemii przybliżali przybywającym licznie mieszkańcom Łodzi tajniki chemii.
W ramach pikniku studenci - członkowie Studenckiego Koła Naukowego Chemików i Koła Chemii Kosmetycznej zorganizowali pod opieką dr. Lecha Leszczyńskiego i dr. Pawła Urbaniaka interesujące zajęcia laboratoryjne: "Barwy chemii" oraz "Chemia zapachów - czyli jak zrobić krem, perfumy i uzyskać olejki zapachowe". W ramach warsztatów, dr Andrzej Leniart przedstawił możliwości badawcze i zakres zastosowania mikroskopu sił atomowych. Zespół Pracowni Zagrożeń Środowiska: mgr Renata Juszczak, dr Barbara Krawczyk, dr Radosław Dałkowski oraz dr Dominik Szczukocki mówili o projekcie realizowanym w ramach RPO WŁ: "Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców narażonych na zagrożenia naturalne w zbiornikach retencyjnych województwa łódzkiego przez modernizację sprzętu i wprowadzenie innowacyjnych metod monitoringu w Pracowni Zagrożeń Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego". Podczas warsztatów "Sinice - zagrożenie czy źródło ekopaliwa?" opowiadali o różnych aspektach występowania zakwitów sinicowych, natomiast dr Ewa Miękoś i dr Marek Zieliński pokazali jak możemy uzdatniać odpady przemysłu chemicznego - "Co można zrobić z fosfogipsem?" i poprowadzili warsztaty "Po co magnesy w chemii?" pokazujące zastosowanie pola magnetycznego w chemii.
Zwiedzający mogli również zapoznać się z tematyką prac badawczo-rozwojowych prowadzonych na Wydziale Chemii dzięki wystawie posterów zorganizowanej przez doktorantów.
Wszystkim uczestnikom wydarzenia bardzo serdecznie dziękujemy.
Zobacz zdjęcia z pikniku
30 maja 2014 r.
Laury dla młodych naukowców Wydziału Chemii
W tegorocznym konkursie Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego w sekcji Nauk Ścisłych laureatami zostali:
 • mgr Aneta Wróblewska - w grupie uczestników studiów doktoranckich,
 • dr Marcin Jasiński - w grupie młodych pracowników nauki.
Oboje nagrodzeni pracują w zespole prof. Grzegorza Mlostonia w Katedrze Chemii Organicznej i Stosowanej. Wręczenie dyplomów odbędzie się w dniu 23 maja w trakcie uroczystego posiedzenia Senatu UŁ.
Obojgu laureatom składamy najlepsze gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.
5 maja 2014 r.
Piknik Naukowy w Manufakturze
Piknik Naukowy jest już tradycyjnie kulminacyjnym punktem Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki. Jego tegoroczna XIV już edycja to tygodniowe święto nauki, składające się z 400 imprez przygotowanych głównie przez pracowników i studentów łódzkich szkół wyższych, ale także przez instytuty naukowe, muzea, stowarzyszenia naukowo-techniczne, a także niektóre instytucje i przedsiębiorstwa.
Piknik Naukowy co roku jest najatrakcyjniejszym wydarzeniem Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi. Pod wielkim namiotem w dniach 12-13 kwietnia w godzinach 10-18 na Rynku Manufaktury fizycy, chemicy, biolodzy, informatycy, archeolodzy i historycy zaprezentowali łodzianom niezwykłe rzeczy.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się doświadczenia wykonywane przez naszych Studentów z Koła Naukowego Chemików UŁ.
Można było zobaczyć między innymi: wulkan, parowóz, znicza olimpijskiego, ciecz nieniutonowską, ryczącego żelka oraz sztuczną krew, która jak co roku wzbudza największe emocje wśród najmłodszych i wiele innych widowiskowych doświadczeń.
Na naszym stoisku można było również otrzymać różne gadżety, odpowiadając uprzednio na pytania związane z tematyką chemiczną. Wszystkim serdecznie dziękujemy!!!
Zobacz zdjęcia z pikniku
16 kwietnia 2014 r.
IV PANEL DYSKUSYJNY - 'Co każdy chemik ma do zawdzięczenia krystalografii ?'
W dniu 10 kwietnia 2014 r. w ramach XIV Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki odbył się na naszym Wydziale IV PANEL DYSKUSYJNY. Tematem Panelu było: 'Co każdy chemik ma do zawdzięczenia krystalografii ?'. Uczestnikami Panelu byli wybitni naukowcy: Prof. dr hab. Antoni Różalski - Prorektor UŁ ds. Nauki, Prof. dr hab. Urszula Rychlewska (UAM Poznań), Prof. dr hab. Barbara Nawrot (CBMiM PAN, Łódź), Prof. dr hab. Grzegorz Bujacz (Politechnika Łódzka), Prof. dr hab. Marek Cypryk (CBMiM PAN, Łódź), Prof. dr hab. Marek Główka (Politechnika Łódzka), Prof. dr hab. Marek Krygowski (Uniwersytet Warszawski), Dr hab. prof. UŁ Marcin Palusiak (Uniwersytet Łódzki), Prof. dr hab. Marek Potrzebowski (CBMiM PAN, Łódź), Prof. dr hab. Stanisław Słomkowski (CBMiM PAN, Łódź). Moderatorem był Prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń (Dziekan naszego Wydziału). W panelu dyskusyjnym wzięli również udział pracownicy, doktoranci i studenci !
Zobacz zdjęcia z Panelu Dyskusyjnego
10 kwietniaa 2014 r.
'Uniwersytet Zawsze Otwarty' z wizytą w Kutnie
25 marca 2014 roku odbyła się w ramach UZO (Uniwersytet Zawsze Otwarty) kolejna akcja promująca nasz Wydział. Tego dnia troje studentów - członków Naukowego Koła oraz dwaj pracownicy Wydziału wzięli czynny udział w Dniach Nauk Przyrodniczych zorganizowanych w II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie. W trakcie prawie 3 - godzinnego spotkania z kilkudziesięcioosobowym audytorium, złożonym głównie z uczniów klas o profilu biologiczno - chemicznym, dr Radosław Dałkowski z Pracowni Zagrożeń Środowiska przedstawił szczegółowo ofertę edukacyjną naszego Wydziału i zachęcał licealistów do studiowania chemii na UŁ. Następnie prodziekan ds. studenckich dr hab. Grzegorz Andrijewski wygłosił wykład popularno - naukowy pt. " Czy bać się chemii", a członkowie Studenckiego Koła Naukowego Chemików: Kinga Kaczmarska, Jakub Krężel i Rafał Nowakowski przedstawili szereg ciekawych, bardzo widowiskowych doświadczeń chemicznych, za co zostali nagrodzeni długimi owacjami. Wszystkim uczestnikom wydarzenia bardzo serdecznie dziękujemy.
Zobacz zdjęcia z Dni Nauk Przyrodniczych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Kutnie
31 marca 2014 r.
Słodkie upominki z okazji Dnia Kobiet
W przeddzień Dnia Kobiet, w piątek 7 marca męska część Wydziałowej Rady Samorządu Studentów rozdawała słodkie upominki zarówno uroczym pracownicom naszego Wydziału jak i przemiłym studentkom.
Pomysł spodobał się. Panie przyjmowały słodkie kwiatki z uśmiechem na twarzy.
Gratulujemy Samorządowi!!!

7 marca 2014 r.
Rozstrzygnięcie konkursu na plakat promujący nasz Wydział
Z przyjemnością informujemy, że Kolegium dziekańskie rozstrzygnęło konkurs na plakat promujący nasz Wydział. W konkursie wzięło udział 11 osób. I miejsce zdobyła studentka II roku Dominika Świątczak (plakat), wyróżnienia otrzymali: studentka I roku Bozhena Ogryzko (plakat), studentka II roku Kaja Spilarewicz (plakat) oraz doktorant Marcin Rosowski (plakat).
26 lutego 2014 r.
II Etap 60 Olimpiady Chemicznej
W piątek 31 stycznia oraz w sobotę 1 lutego br. odbyły się na naszym Wydziale zawody drugiego etapu 60 Olimpiady Chemicznej. W drugim etapie wzięło udział 43 uczniów szkół okręgu łódzkiego, obejmującego prawie całe terytorium województwa łódzkiego (bez powiatów skierniewickiego i łowickiego) oraz 5 powiatów województwa mazowieckiego, w tym powiat radomski. Zdecydowanie najliczniejszą grupę uczestników stanowili uczniowie I LO im. Kopernika w Łodzi. Sześcioosobowe drużyny reprezentowały VI LO im. Kochanowskiego z Radomia oraz Publiczne LO Politechniki Łódzkiej. Pozostali zawodnicy to uczniowie liceów: XII im. Wyspiańskiego w Łodzi, w Pajęcznie, ILO w Tomaszowie Mazowieckim, I LO w Wieluniu, I LO w Sieradzu, I LO w Bełchatowie, Pijarskiego LO w Łowiczu oraz ZSO w Opocznie. Do drugiego etapu zakwalifikował się też gimnazjalista - uczeń Katolickiego Gimnazjum OO Bernardynów w Łodzi.
Zawody drugiego etapu były dwuczęsciowe. Pierwszego dnia należało rozwiązać pięć zadań teoretycznych, natomiast drugiego, w części laboratoryjnej, trzeba było przeprowadzić analizę jakościową 10 związków oraz mieszanin. Treść zadań wraz z rozwiązaniami zainteresowani mogą znaleźć na oficjalnych stronach Olimpiady Chemicznej (http://www.olchem.edu.pl/). Najlepsi uczestnicy drugiego etapu olimpiady będą uczestniczyć w zawodach III etapu, które odbędą się 4 oraz 5 kwietnia w Warszawie. Zawody te będą jednocześnie kwalifikacją do czteroosobowej drużyny (plus zawodnik rezerwowy) reprezentującej Polskę na 46 Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej (IChO). Olimpiada ta w bieżącym roku odbędzie się w dniach 20 - 29 lipca, a jej miejscem będzie stolica Wietnamu - Hanoi. Życzymy powodzenia!
Zobacz zdjęcia z II Etapu Olimpiady
2 lutego 2014 r.
Nowe laboratoria MIKROSKOPII DO BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH CIAŁ STAŁYCH
W dniu 17 stycznia 2014 o godz. 14.00 w budynku Wydziału Chemii UŁ przy ulicy Pomorskiej 163 odbyło się uroczyste otwarcie laboratoriów MIKROSKOPII DO BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH CIAŁ STAŁYCH. Zgromadzonych gości przywitał lamką szampana Prodziekan Wydziału Chemii prof. nadzw. dr hab. Jarosław Grobelny. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: prof. dr hab. Antoni Różalski - Prorektor ds. nauki UŁ, prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń - Dziekan Wydziału Chemii oraz Kanclerze UŁ- dr Rafał Majda i mgr inż. Jan Rydz. Krótką prezentację aparatury przedstawił dr hab. Ireneusz Piwoński, każdy z zaproszonych gości miał możliwość obejrzenia laboratoriów oraz mikroskopów.
W ramach dofinansowania zakupiono dwa mikroskopy pierwszy zlokalizowany jest w Katedrze Technologii i Chemii Materiałów przy ul. Pomorskiej 163, drugi w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej przy ul. Tamka 12.
Otwarcie laboratoriów wieńczy prace związane z realizacją dotacji w zakresie dużej infrastruktury badawczej, przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2013.

Zobacz zdjęcia z uroczystego otwarcia → i przeczytaj przemówienie Dziekana →, Dziennik Łódzki
24 stycznia 2014 r.
Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Chemików 'grali' w Orkiestrze Owsiaka
W dniu 12 stycznia odbył się 22 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Chemików UŁ wzięli aktywny udział w atrakcjach przygotowanych tego dnia na Rynku w Manufakturze.
Wykonali oni szereg pokazów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zobaczyć można było między innymi wulkan, parowóz, a także każdy z odwiedzających nasze stoisko mógł poczuć się jak podczas kręcenia scen do filmu grozy bawiąc się sztuczną krwią.15 stycznia 2014 r.

Nr projektu: POIS.13.01-00-005/08
"Budowa i modernizacja Wydziałów Biologii Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego"


Wartość projektu: 102.077.264,91 zł
Realizacja : 2009-2012
www.pois.gov.pl

Wybory 2012
Wyniki wyborów:
protokół nr 5, protokół nr 6,
protokłó nr 12, protokół nr 14,
protokół nr 15, protokół nr 16.
Dodatkowa rekrutacja na studia doktoranckie!
Informacje na stronie

obsługa witryny - Jarosław Wyrozębski