Wydział Chemii

AktualnościWyszukiwarka naukowa

X Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej
W dniach 16-18 kwietnia 2015 r. na Wydziale Chemii UŁ odbędzie się "X Ogólnopolskie Seminarium Chemii Organicznej".
Organizatorami tego Sympozjum jest Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.
Szczegółowe informacje dotyczące programu OSCO-X oraz rejestracja znajdują się na stronie: osco10.cbmm.lodz.pl
Komitet organizacyjny oraz Dziekan Wydziału Chemii zaprasza doktorantów i pracowników do udziału w Sympozjum.


III Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii !!!
W dniach 27-28 kwietnia 2015 na Wydziale Chemii UŁ odbędzie się III Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii. Konferencja, która na trwałe wpisała się w kalendarz imprez naukowych w Łodzi ma charakter ogólnopolski. Do udziału zaproszeni są doktoranci wykonujący badania z dziedziny chemii oraz nauk pokrewnych. Współorganizatorami konferencji są Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi.
Do zobaczenia w kwietniu!

Seminarium naukowe "Dzień z Agilent Technologies"
W dniu 22 stycznia na Wydziale Chemii odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez firmę Perlan Technologies Polska Sp. z o.o., autoryzowanego dystrybutora działu Life Science and Chemical Analysis firmy Agilent Technologies Inc., członka Rady Biznesu Wydziału Chemii.
Pierwsze dwa wykłady pt. "Wyzwania w analizie zanieczyszczeń wód powierzchniowych: zastosowanie chromatografii gazowej oraz spektrometrii mas do oznaczania substancji priorytetowych" i "Zastosowanie technik wysokosprawnej chromatografii cieczowej do oznaczania składu enancjomerów związków optycznie czynnych" przedstawił dr Łukasz Nowicki.
W sesji popołudniowej Pan Tomasz Gromulski przybliżył uczestnikom seminarium zasadę działania i aplikacyjne zastosowania chromatografii cieczowej z detekcją MS/MS (Triple Quad) oraz Q-TOF.
W części warsztatowej seminarium, która odbyła się w Pracowni Zagrożeń Środowiska, dr Łukasz Nowicki zaprezentował zastosowanie nowoczesnej techniki ekstrakcji z wykorzystaniem ruchomego elementu sorpcyjnego (SBSE) i możliwości analityczne chromatografu gazowego z detektorem MS-QQQ do oznaczania pestycydów i substancji priorytetowych w wodach zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną.
Podczas całego seminarium można było również zapoznać się z szeroką ofertą Perlan Tech. i zasięgnąć porad przedstawicieli firmy: Pana Huberta Kowalczyka i Pani dr Izabeli Wałcerz. Seminarium spotkało się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony pracowników, doktorantów, jak i studentów naszego wydziału.
Zobacz zdjęcia z Seminarium.
27 stycznia 2015 r.
VI edycja Mikołajkowego Konkursu Chemicznego
W środę 10 grudnia odbyła się VI edycja Mikołajkowego Konkursu Chemicznego organizowanego przez Koło Naukowe Studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej "Trotyl". W rywalizacji nie zabrakło studentów z naszego Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Łódzkiego. W tym roku w konkursie brały udział dwie 3-osobowe drużyny z SKNCh UŁ, I: Kinga Kaczmarska, Paweł Tokarz, Marcin Podrażka oraz II: Małgorzata Jeske, Adam Składowski, Konrad Rudnicki. Pierwsza z nich zajęła II miejsce przegrywając nieznacznie w rundzie finałowej z Młodymi Doktorami z Politechniki Łódzkiej. Trzy najlepsze drużyny otrzymały zasłużone nagrody, a reszta uczestników drobne upominki za udział w konkursie.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
12 grudnia 2014 r.
Dzień Patronów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie.
W piątek 28 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie odbyły się uroczyste obchody Dnia Patronów Szkoły. Wydział Chemii od kilku lat uczestniczy w tych uroczystościach, które służą popularyzacji wiedzy na temat życia i pracy prof. St. Kostaneckiego, patrona Pracowni Preparatyki Organicznej.
W tym roku w uroczystościach w Zagórowie uczestniczyła grupa członków Koła Chemików oraz Dziekan Wydziału. Studenci zaprezentowali pokaz eksperymentów chemicznych zatytułowany "Barwy Chemii".
W trakcie uroczystości wręczono pamiątkowe medale Szkoły, które otrzymali m. in. Kinga Kaczmarska, przewodnicząca Koła Chemików oraz mgr Paweł Tokarz.
Zobacz galerię zdjęć ilustrującą przebieg uroczystości Dnia Patronów.
9 grudnia 2014 r.

UMOWA PATRONACKA Z II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W RADOMSKU
W środę 19 listopada 2014 roku została podpisana umowa pomiędzy Wydziałem Chemii UŁ a II Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku o objęciu przez Wydział patronatu nad tą szkołą. Umowę na lata 2014-2016 podpisali ze strony wydziału, Dziekan prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń, natomiast ze strony liceum, jego dyrektor mgr Sławomir Kowalczyk. Patronat dotyczy szeroko pojętej pomocy dla liceum ze strony Wydziału Chemii, obejmującej m.in. udział uczniów liceum w odbywających się na Wydziale wykładach, sesjach naukowych, w pracy kół studenckich czy wycieczkach przedmiotowych. Uczniowie będą mogli również uczestniczyć w wybranych zajęciach laboratoryjnych. W trakcie organizowanych na terenie liceum, w Radomsku, działań popularyzujących naukę, a zwłaszcza chemię, pracownicy i studenci Wydziału będą prowadzić wykłady, prelekcje oraz pokazy eksperymentów chemicznych. Liceum umożliwi także na swoim terenie organizację praktyk studenckich. Współpracę będą koordynować ze strony liceum mgr Renata Langier, natomiast ze strony naszego Wydziału dr Paweł Urbaniak.

25 listopada 2014 r.
Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom naszego Wydziału
W piątek 7 listopada 2014 roku w Auli im. prof. Anny Chrząszczewskiej (dużej Auli) Wydziału Chemii UŁ przy ul. Tamka 12 odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów dla absolwentów naszego Wydziału (studia I stopnia i studia II stopnia).
Uroczystość prowadził Dziekan Wydziału - prof. zw. dr hab. Grzegorz Mlostoń, któremu towarzyszyli Prodziekani: prof. dr hab. Grzegorz Andrijewski i prof. dr hab. Jarosław Grobelny. Na uroczystości obecny był Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Wydziału Zarządzania UŁ prof. dr hab. Jerzy Różański, rodziny i przyjaciele absolwentów oraz pracownicy Wydziału Chemii.
Po raz pierwszy w historii naszego Wydziału podczas takiej uroczystości, absolwenci ubrani byli w togi i birety.
Przed uroczystym wręczeniem dyplomów absolwenci wysłuchali wykładu dr Aleksandry Szcześniak zatytułowanego "Poczuj chemię..."
Liczna grupa absolwentów została uhonorowana "Listami gratulacyjnymi od J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego". Uroczystość zakończyła się wykonaniem wspólnej fotografii - absolwentów, władz dziekańskich i zaproszonych gości.
Czytaj wystąpienie Dziekana wygłoszone w trakcie uroczystości. Zobacz zdjęcia z uroczystości.
8 listopada 2014 r.
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA S.A. SPONSOREM MOBILNEGO DYGESTORIUM
Dzięki hojności sponsora - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego wzbogacił się ostatnio o mobilne dygestorium. Urządzenie to służy do przeprowadzania w pomieszczeniach zamkniętych, w sposób jak najbardziej bezpieczny, doświadczeń chemicznych. Zastosowany w nim system filtrowania wychodzącego powietrza, zatrzymuje nie tylko dymy i pyły, ale także ewentualnie powstające gazy o nieprzyjemnym zapachu. Pozyskana komora daje możliwość znacznego rozszerzenia zakresu wykonywanych eksperymentów, a także umożliwia prowadzenie ich poza pomieszczeniami laboratoryjnymi. Konstrukcja dygestorium, jego wymiary i stosunkowo nieduży ciężar, umożliwiają łatwy jego transport, co z kolei ułatwia szerokie jego wykorzystanie, także poza murami naszego Wydziału, jak na przykład w budynkach szkolnych.
Na co dzień, mobilne dygestorium znajdzie zastosowanie w trakcie wykładów prowadzonych w ramach Akademii Ciekawej Chemii czy pokazów chemicznych. Nowe dygestorium znajdzie również zatosowanie na Piknikach Naukowych, w których uczestniczy nasz Wydział. Dygestorium umożliwi też wzbogacenie wykładów prowadzonych na Wydziale Chemii o prezentowane 'na żywo' doświadczenia.
Zobacz zdjęcie dygestorium.
3 listopada 2014 r.
Inauguracja zajęć VI edycji Akademii Ciekawej Chemii
W środę 22 października na Wydziale Chemii UŁ, w Auli im. prof. Anny Chrząszczewskiej odbyła się inauguracja zajęć VI edycji Akademii Ciekawej Chemii.
Uroczystość prowadziła prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Jóźwiak. Honorowymi gośćmi inauguracji byli: Prorektor ds. nauki UŁ - prof. zw. dr hab. Antoni Różalski, Łódzki Kurator Oświaty - dr Jan Kamiński oraz przedstawiciele Wydziału Zarządzania UŁ: Prodziekan ds. Finansowych i Rozwoju - prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Urbanek i mgr Karolina Piejak - kierownik Działu Administracji i Komunikacji.
Wykład inauguracyjny zatytułowany "Niezwykły świat krystalografii" wygłosiła dr Małgorzata Domagała z Katedry Chemii Teoretycznej i Strukturalnej.
Po wykładzie eksperymenty chemiczne "na żywo" prezentowali studenci z Koła Chemików naszego Wydziału.
Chęć uczestniczenia swoich uczniów w VI edycji ACCh zgłosiły gimnazja (4 osoby) i szkoły ponadgimnazjalne (366 osób) z Łodzi i woj. łódzkiego.
Zobacz zdjęcia z uroczystości.
23 października 2014 r.
Nagrody dla naszych doktorantów
W dniu 26 września 2014 r. odbyła się w Chorzowie III ogólnopolska konferencja "Pomiędzy Naukami - Zjazd Fizyków i Chemików", na której zaprezentowało się liczne grono doktorantów Wydziału Chemii UŁ. Troje z nich zostało wyróżnionych:
Nagrodę za najlepszy poster otrzymała mgr Ewelina Mackiewicz z Katedry Technologii i Chemii Materiałów.
Nagrody za komunikaty ustne otrzymali mgr Marcin Rosowski z Katedry Technologii i Chemii Materiałów oraz mgr Paweł Tokarz z Katedry Chemii Organicznej.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
7 października 2014 r.
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr hab. Michała Rachwalskiego
W piątek 3 października ogłoszono informację o rozstrzygnięciu konkursu na stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców. Spośród 717 złożonych w 2014 roku wniosku, 202 rozpatrzono pozytywnie.
Z przyjemnością informujemy, iż stypendium przewidziane na 36 miesięcy uzyskał pracownik naszego Wydziału - dr hab. Michał Rachwalski.
Gratulujemy laureatowi i życzymy dalszych sukcesów naukowych.
7 października 2014 r.
Charytatywnie na medal!
W sobotę 4 października 2014 w ramach Mistrzostw Polski Doktorantów i Doktorantek odbył się turniej halowej piłki nożnej z udziałem reprezentacji Wydziału Chemii UŁ. Nasi zawodnicy zdobyli znakomite II miejsce ulegając nieznacznie w meczu o pierwszą lokatę drużynie Politechniki Łódzkiej. Całkowity dochód z imprezy przeznaczony został na zakup balkonika do nauki chodzenia oraz butów ortopedycznych dla 4-letniego Kacpra Wojciechowskiego. Dobra zabawa, ostra rywalizacja i szczytny cel - tak wyglądało sobotnie przedpołudnie w hali przy al. Politechniki 11.
Gratulujemy!
Zobacz naszą druzynę → .
4 pażdziernika 2014 r.

Nr projektu: POIS.13.01-00-005/08
"Budowa i modernizacja Wydziałów Biologii Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego"


Wartość projektu: 102.077.264,91 zł
Realizacja : 2009-2012
www.pois.gov.pl

Wybory 2012
Wyniki wyborów:
protokół nr 5, protokół nr 6,
protokłó nr 12, protokół nr 14,
protokół nr 15, protokół nr 16.
Dodatkowa rekrutacja na studia doktoranckie!
Informacje na stronie

obsługa witryny - Jarosław Wyrozębski