Wydział Chemii

AktualnościWyszukiwarka naukowa

Stypendium Ministra dla pracownika naszego Wydziału
Prof. Lena Kolarska-Bobińska - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała stypendia wybitnym młodym naukowcom.
W X edycji konkursu przyznano stypendia 255 młodych naukowcom ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce.
W gronie laureatów znalazło się 6 pracowników Uniwersytetu Łódzkiego, a wśród nich dr Marcin Jasiński z Katedry Chemii Organicznej i Stosowanej.
5 pażdziernika 2015 r.
Inauguracja roku akademickiego 2015/2016
W czwartek 1. 10. 2015 roku w Auli im. A. Chrząszczewskiej odbyła się uroczystość inauguracji roku akademickiego 2015/2016, w której uczestniczyli studenci, doktoranci, pracownicy Wydziału oraz zaproszeni goście, wśród których byli: prof. dr hab. Aleksandra Skowrońska, prof. dr hab. inż. Aleksandra Olma - Prodziekan ds. Nauki Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, Danuta Zakrzewska - Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, Konrad Czyżyński - Łódzki Wicekurator Oświaty, Sławomir Witkowski - Prezes Zarządu Witko Sp. z o.o..
Uroczystość otworzył Dziekan Wydziału prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń, który powitał zebranych i przedstawił osiągnięcia wydziału w ostatnich latach oraz wskazał najważniejsze zadania stojące przed pracownikami naukowymi, doktorantami oraz studentami w rozpoczynającym się nowym roku akademickim.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie mgr Sylwii Ciastek Medalu i Nagrody im. 'Profesora Romualda Skowrońskiego' za najlepszą pracę magisterską Wydziału Chemii UŁ w roku ak. 2013/2014. Nagrodę wręczono po raz pierwszy i dokonała tego wdowa po Profesorze Skowrońskim prof. Aleksandra Skowrońska.
Następnie, nowoprzyjęci studenci oraz doktoranci złożyli ślubowanie.
W imieniu Samorządu Doktorantów nowych studentów oraz doktorantów przywitała mgr Marta Krawczyk, która zapewniła o wszechstronnej pomocy ze strony Samorządu, na którą mogą liczyć zarówno studenci jak i doktoranci.
Ostatnim punktem uroczystości był wykład wygłoszony przez laureatkę Nagrody im. Profesora Skowrońskiego - mgr Sylwię Ciastek zatytułowany "Niezwykły stan materii - ciekłe kryształy" Wykład nawiązywał do pracy magisterskiej, której promotorem był prof. dr hab. inż. Piotr Kaszyński, a opiekunem dr Marcin Jasiński.
Zobacz zdjęcia z uroczystości.
2 pażdziernika 2015 r.
Obóz naukowy Studenckiego Koła Naukowego Chemików
Tegoroczny obóz naukowy Studenckiego Koła Naukowego Chemików Uniwersytetu Łódzkiego odbył się w dniach 20-31 lipca na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego.
Obozowicze gościli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie, gdzie prowadzili prace badawcze, polegające na badaniu parametrów fizyko-chemicznych wody z cieków wodnych w wyznaczonych punktach : 1) Bukowe Bartosz 2) Ląd Marina 3) Meszna dopływ Warty 4) Wrąbczyn 5) Ciążeń - przeprawa promowa. Wśród uczestników obozu znaleźli się: Karolina Czarny, Marta Bujanowska, Agata Wojna, Maciej Ostrowski, Ewelina Wojciechowska, Katarzyna Przybysz, Iwona Drelich, Konrad Rudnicki, Marta Kowalczyk, Justyna Białek, a kierownikiem i organizatorem obozu był Marcin Podrażka. Opiekę sprawowali: mgr Piotr Zagórski i dr Krzysztof Klimaszewski.
Nasi studenci zajmowali się między innymi oznaczaniem w wodzie zawartości: azotanów (V), fosforanów, azotu amonowego, twardości wody, żelaza, chlorków, azotanów (III).
Dzięki gościnności Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie, Obozowicze prócz prac badawczych spędzali swój wolny czas na warsztatach filmowych, kinie, a także mieli możliwość obejrzenia panoramy miasta z wysokiej wieży. Pragniemy serdecznie podziękować Dyrekcji Szkoły oraz Dyrekcji Gminnego Ośrodka Kultury za miłe przyjęcie, wspaniałą atmosferę i dobrą współpracę.
Zobacz zdjęcia z obozu oraz artykuł na temat prowadzinych badań.
6 pażdziernika 2015 r.
"22-nd Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry" (YISAC)
W dniach 30 czerwca - 4 lipca 2015 roku na Wydziale Chemii UŁ odbyło się "22-nd Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry" (YISAC 2015), organizowane przez Katedrę Chemii Nieorganicznej i Analitycznej. Konferencja YISAC jest międzynarodową konferencją cykliczną, organizowaną już od ponad 20 lat, skierowaną do młodych naukowców - doktorantów, którzy reprezentują chemię analityczną. Podczas konferencji 39 doktorantów z Austrii, Czech, Grecji, Polski, Słowenii oraz Serbii miało okazję zaprezentować wyniki swoich badań w formie komunikatów ustnych w języku angielskim w kilku sekcjach tematycznych: elektrochemicznej, materiałów stosowanych w chemii analitycznej, chromatograficznej, elektroforetycznej oraz spektrometrycznej. Doktoranci wraz z ich promotorami wybierali w głosowaniu najlepsze prezentacje. Pierwsze miejsce zajęła Eda Mehmeti (Graz University, Austria), drugie równorzędnie: Katarzyna Jedlińska (AGH, Kraków) i Muslin Khan (Graz University, Austria). Miło nam poinformować, że trzecia nagroda trafiła do mgr Marioli Brycht, studentki IV roku studiów doktoranckich Wydziału Chemii UŁ. Konferencja odbyła się w miłej atmosferze, a oprócz dyskusji naukowych doktoranci mieli okazję do wzajemnego poznania się, które być może zaowocuje w przyszłości wspólnymi badaniami.
Na zakończenie uczestnicy konferencji pojechali na jednodniową wycieczkę do Krakowa, zorganizowaną przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH w Krakowie.
Strona konferencji http://www.chemia.uni.lodz.pl/imprezy/yisac2015/     Zobacz plakat konferencji!
Zobacz zdjęcia z konferencji!
7 lipca 2015 r.
Nagroda w prestiżowym konkursie oraz stypendium naukowe dla naukowców naszego Wydziału
Miło nam poinformować, że Pani dr Kamila Borowczyk, adiunkt w Katedrze Chemii Środowiska, została laureatką prestiżowego konkursu organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatytułowanego "Top 500 Innovators - Science Management Commercialization". Top 500 Innovators to największy rządowy program wspierania innowacyjności w nauce. Jest on w pełni finansowany przez Ministerstwo, a jego beneficjenci wyjadą na 9-cio tygodniowy staż do jednej z najbardziej renomowanych uczelni na świecie, tj. Stanford University. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że Pani doktor jest jak dotąd jedyną laureatką tego konkursu spośród pracowników Uniwersytetu Łódzkiego.
Kolejna dobra informacja dotyczy Pani mgr Justyny Stachniuk, doktorantki w tej samej Katedrze (opiekun: dr hab. Rafał Głowacki, prof. UŁ), która jako jedna z pięciu osób na naszym Uniwersytecie uzyskała w czerwcu b.r. Stypendium Naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !
18 czerwca 2015 r.
VIIIth International Mini-Symposium
W tym roku w ramach obchodów 70-lecia Uniwersytetu Łódzkiego, 25 maja odbyło się kolejne VIII Mini-Sympozjum 'Huisgen Reaction as a Universal Tool in Chemistry, Biology, and Medicine' z serii "Mini-Symposia on Current Problems in Organic Chemistry". Sympozjum było zlokalizowane w obiektach Wydziału Chemii przy ul. Tamka 12. Wiodącym tematem tegorocznego sympozjum było wykorzystanie reakcji Huisgena jako niezwykle użytecznej metody syntezy związków heterocyklicznych, wykorzystywanych w obszarach chemii, biologii i medycyny. Program sympozjum obejmował prezentacje 10 zaproszonych wykładów, które przedstawili goście zagraniczni oraz krajowi, wśród których znaleźli się: Hans-Ulrich Reissig (Free University of Berlin), Peter R. Schreiner (JLU University, Giessen), Wolfgang Weigand (University of Jena), Wafaa Abdou (National Research Center, Cairo), Florence Dumarcay-Charbonnier (University de Lorraine, Nancy), Karol Kacprzak (Adam Mickiewicz University in Poznań), Zbigniew Leśnikowski (Institute of Medicinal Biology, PAS Łódź), Keith ó Proinsiasa (Institute of Organic Chemistry, PAS Warsaw) Uniwersytet Łódzki reprezentowali: Marcin Jasiński z Katedry Chemii Organicznej i Stosowanej oraz Bogna Rudolf z Katedry Chemii Organicznej. Komitet Organizacyjny: Przewodniczący - Grzegorz Mlostoń, Sekretarz - Jarosław Romański.
Na zakończenie sympozjum odbyło się wspólne spotkanie przy grillu zarówno dla gości, jaki i pozostałych uczestników spotkania.
Współorganizatorem Mini-Sympozjum był Oddział Łódzki PTChem oraz sponsorzy firmy: Witko oraz Trimen.
Zobacz zdjęcia z Sympozjum.
27 maja 2015 r.
ŚWIATOWY ZJAZD ABSOLWENTÓW UŁ
W ramach obchodów 70-lecia UŁ w sobotę 23 maja na naszym Wydziale odbyło się Spotkanie Absolwentów Kierunku Chemicznego wszystkich roczników, w którym wzięło udział ok. 130 osób. Najstarszy absolwent uczestniczący w spotkaniu ukończył studia w 1950 roku, a najmłodszy w 2013 roku.
Spotkanie uroczyście otworzył Dziekan Wydziału prof. Grzegorza Mlostoń. Następnie przybyłych gości powitała prof. Sławomira Skrzypek - Pełnomocnik Dziekana ds. Kontaktu z Absolwentami. Kolejnym punktem, poprzedzonym wierszem prof. Tadeusza Antczaka, był wykład prof. Bogusława Kryczki dotyczący historii Chemii na UŁ. Zebrani w auli absolwenci mogli również wysłuchać wykładu dr Adama Buczkowskiego "Co trze w cieczy".
Uczestnicy spotkanie licznie wzięli udział w zwiedzaniu pracowni naukowych i studenckich.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa zdjęć upamiętniająca historię Kierunku Chemicznego, czasy studenckie oraz aktualne życie Wydziału.
Podczas zorganizowanego poczęstunku - grilla absolwenci w gronie kolegów z dawnych lat wspominali czasy studiów. Nie zabrakło wzruszeń, ale przede wszystkim było zadowolenie z odnowienia kontaktów po wielu latach i powrotu do czasów młodości.:)
Czytaj: wystąpienie Dziekana Wydziału. Zobacz zjęcia ze Zjazdu.
9 czerwca 2015 r.
Laureatka Nagrody Nobla Profesor Ada Yonath gościem honorowym
III Łódzkiego Sympozjum Doktorantów Chemii !!!
W dniach 27-28 kwietnia 2015 r. na Wydziale Chemii UŁ odbyło się "III Łodzkie Sympozjum Doktorantów Chemii", którego organizatorami byli Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego wraz ze współpracy z Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi. W Sympozjum uczestniczyło ponad 150-ciu doktorantów z wielu ośrodków akademickich w Polsce. W ramach obrad wygłoszono 35 komunikatów ustnych, a w trakcie sesji posterowej zaprezentowano 122 postery. Podczas sympozjum gościlismy na Wydziale Chemii UŁ 4-ech znamienitych gości, od dawna uznanych za autorytety w swoich dziedzinach.
Gościem honorowym III Łódzkiego Sympozjum Doktornatów Chemii była laureatka Nagrody Nobla z 2009 roku w dziedzinie chemii za badania nad strukturą i funkcją rybosomów, Profesor Ada Yonath, która zgodziła się na wykonanie kilku wspólnych zdjęć z doktorantami naszego Wydziału.
Zobacz wspólne zdjęcie z oganizatorami Sympozjum oraz karykaturę Noblistki.
Zobacz więcej zdjęć z Sympozjum.
29 kwietnia 2015 r.
XV Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi
W dniach od 20 do 27 kwietnia b.r. odbył się w Łodzi kolejny, XV Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki. Jak co roku Wydział Chemii UŁ aktywnie uczestniczył w imprezach festiwalowych. W tym roku pracownicy i studenci naszego przedstawili dwa wykłady. Jeden z nich, prowadzony przez panią dr Sylwię Smarzewską odbył się w ramach Akademii Ciekawej Chemii, drugi dr hab. Damiana Plażuka przybliżył zagadnienia związane ze zjawiskiem fluorescencji.
Tradycyjnie, w czwartek zorganizowany został panel dyskusyjny, W tym roku jego tytuł brzmiał "Siarka i selen - pierwiastki życia czy śmierci?" Wśród wielu znamienitych uczestników panelu byli m.in. profesorowie Antoni Różalski, prorektor Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wojciech Wolf, były prorektor Politechniki Łódzkiej, a moderatorem dyskusji był dziekan naszego wydziału prof. Grzegorz Mlostoń. W obu wykładach oraz dyskusji panelowej uczestniczyło ok. 200 osób.
W czwartek, a także w piątek młodzież szkolna mogła uczestniczyć w zorganizowanych dla niej warsztatach chemicznych. Zajęcia warsztatowe prowadziły panie dr Anna Wypych-Stasiewicz oraz dr Agnieszka Boruń wraz z doktorantkami Zakładu Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki. W zajęciach tych uczestniczyło ponad 120 uczniów z dwóch szkół łódzkich oraz trzech leżących poza Łodzią.
W sobotę 25 oraz w niedzielę 26 kwietnia, Studenckie Koło Naukowe Chemików tradycyjnie wzięło udział w Pikniku Naukowym na Rynku Manufaktury. Pokazy "wystrzałowych" doświadczeń, jak zwykle przyciągały spore grupy zwiedzających.
27 kwietnia 2015 r.
X Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej
W dniach 16-18 kwietnia 2015 r. na Wydziale Chemii UŁ odbyło się "X Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej", którego organizatorami byli - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.
W Sympozjum uczestniczyli przedstawiciele wszystkich ośrodków akademickich w Polsce oraz zaproszeni wykładowcy z Francji, Indii oraz Egiptu. W ramach trzydniowych obrad wygłoszono 10 wykładów plenerowych oraz 40 komunikatów sekcyjnych. W trakcie sesji posterowej zaprezentowano 129 komunikatów. Nagrodę za najlepszą prezentację posterową otrzymała Małgorzata Petryk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zostały również przyznane dwa wyróżnienia: dla Michała Biedrzyckiego z Uniwersytetu Warszawskiego i dla Szymona Jarzyńskiego z naszego Wydziału.
Obrady OSCO zakończył wykład prof. B. Chaudhuri'ego z Uniwersytetu w Kalkucie.
Prof. B. Chaudhuri zakończył swoją prezentację wierszem dedykowanym uczestnikom X OSCO.
Przeczytaj tekst wiersza.       Zobacz zdjęcia z Sympozjum.
18 kwietnia 2015 r.
UZO w II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu
31 marca 2015 roku w ramach UZO (Uniwersytet Zawsze Otwarty) odbyła się kolejna akcja promująca nasz Wydział. Tego dnia troje studentów - członków Studenckiego Koła Naukowego Chemików oraz dwaj pracownicy Wydziału wzięli czynny udział w Festiwalu Nauki pt.: "Z ekologią w dorosłość" zorganizowanym przez II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu.
W trakcie prawie 4-godzinnego spotkania z kilkudziesięcioosobowym audytorium, złożonym głównie z uczniów klas II i III, dr Radosław Dałkowski z Pracowni Zagrożeń Środowiska przedstawił szczegółowo ofertę edukacyjną naszego Wydziału i zachęcał licealistów do studiowania chemii na UŁ. Następnie prodziekan ds. studenckich dr hab. Grzegorz Andrijewski wygłosił wykład popularno-naukowy pt. " Czy złoto może leczyć", a członkowie Koła Naukowego: Karolina Czarny, Martyna Perdek i Marcin Podrażka przedstawili szereg ciekawych, widowiskowych doświadczeń chemicznych, za co zostali nagrodzeni długimi owacjami.
W trakcie festiwalu miało miejsce uroczyste otwarcie Pracowni Ekologicznej powstałej w ramach konkursu "Moja wymarzona ekopracownia", organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, z którego środków korzysta również nasz wydział. Podczas otwarcia ekopracowni nasi studenci zaprezentowali nowoczesne techniki pomiaru "In situ" dla wód powierzchniowych oraz przenośne zestawy do szybkiej analizy wody Aquanal.
Wszystkim uczestnikom wydarzenia serdecznie dziękujemy.
Zobacz zdjęcia z Festiwalu Nauki zorganizowanego przez II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu.
Informacje o festiwalu znajdziesz również na stronie:
http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=16300
10 kwietnia 2015 r.
VI Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików
Tegoroczna Sesja Magistrantów i Doktorantów odbędzie się na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej w czwartek 11 czerwca w godzinach 8.30 - 15.00.
Zachęcamy magistrów oraz ich opiekunów do rejestracji i przesyłania abstraktów do dnia 30. 04. 2015. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem: http://sesjachemikow.p.lodz.pl/
oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1737326276493899/

STATISTICA za "free"
Wydział Chemii posiada roczną licencję na najnowszą wersję programu STATISTICA 12.5 Pakiet Zaawansowany + Automatyczne Sieci Neuronowe w wersji polskiej i angielskojęzycznej. Licencja jest dostępna dla wszystkich pracowników wydziału oraz studentów chemii. Licencjami na wydziale zajmuje się dr Janusz Kupis.
Wymogiem jaki należy spełnić aby skorzystać z oprogramowania jest wypełnienie karty rejestracyjnej zamieszczonej na stronie www.statsoft.pl/Site_License/loE6517ul.php . Informacje w niej zawarte będą przesyłane do producenta (firmy StatSoft) w celu rejestracji użytkowników, oraz do uczelnianego administratora licencjami - J. Kupis. Na podstawie tych informacji będzie można zainstalować pełną wersję oprogramowania, tj. uzyskać wersje instalacyjne samego programu oraz wymagane kody (klucze) zabezpieczające. Aby otrzymać instalator oprogramowania i kody należy zgłosić się z nośnikiem danych (PenDrive) do administratora licencjami.

UMOWA PATRONACKA Z VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ŁODZI
W środę 4 marca 2015 roku została podpisana umowa pomiędzy Wydziałem Chemii UŁ a VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Łodzi. Umowa dotyczy patronatu Wydziału nad tą szkołą. Umowę, ważną do września 2016 roku podpisali ze strony Wydziału, dziekan prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń, natomiast ze strony Liceum jego dyrektor pani mgr Anna Panek. Podpisana umowa przedłuża dotychczasową współpracę , trwającą od 2010 roku.
Podobnie jak w przypadku dwóch innych wcześniej podpisanych umów, patronat dotyczy szeroko pojętej pomocy dla liceum ze strony Wydziału Chemii. Pomoc ta obejmuje m.in. udział uczniów Liceum w odbywających się na Wydziale wykładach, sesjach naukowych, w pracy kół studenckich czy wycieczkach przedmiotowych. Uczniowie będą mogli również uczestniczyć w organizowanych przez pracowników Wydziału warsztatach laboratoryjnych. W trakcie organizowanych na terenie Liceum działań popularyzujących naukę, a zwłaszcza chemię, pracownicy i studenci Wydziału będą prowadzić wykłady oraz pokazy eksperymentów chemicznych. Liceum będzie też kontynuowało współpracę przy organizacji na swoim terenie praktyk studenckich.
Współpracę będą koordynować ze strony Liceum - jego dyrektor, natomiast ze strony naszego Wydziału dr Paweł Urbaniak.

6 marca 2015 r.
Kolejna akcja w ramach UZO
W dniach 4 i 5 lutego 2015r. w ramach akcji Uniwersytet Zawsze Otwarty, nasz Wydział miał przyjemność gościć słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ. Słuchacze studium zostali oprowadzeni po obiektach przy ul. Tamka 12. W trakcie wizyty pracownicy Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej zapoznali przyszłych studentów z bazą dydaktyczną i naukową naszego Wydziału.
Podczas spotkania zaprezentowano tematy badań naukowych jakie prowadzone są w Pracowni Zagrożeń Środowiska, Zakładzie Elektroanalizy i Elektrochemii. Pracownicy oprowadzili młodzież po studenckich salach laboratoryjnych, a na koniec wycieczki przyszli studenci wykonali jedno z ciekawych ćwiczeń z zakresu chemii ogólnej. W marcu i kwietniu akcja promująca Wydział Chemii UŁ wśród młodzieży z zagranicy będzie kontynuowana.
Zobacz zdjęcia z UZO.
19 lutego 2015 r.
II Etap 61 Olimpiady Chemicznej
W dniach 30 oraz 31 stycznia br. odbyły się na naszym Wydziale zawody drugiego etapu 61 Olimpiady Chemicznej. W zawodach wystartowało 33 uczniów reprezentujących szkoły okręgu łódzkiego. Okręg ten obejmuje prawie całe terytorium województwa łódzkiego (bez powiatów skierniewickiego i łowickiego) oraz 5 powiatów województwa mazowieckiego, w tym powiat radomski. Najliczniejsze ekipy reprezentowały I LO im Kopernika w Łodzi, VI LO im. Kochanowskiego z Radomia i Publiczne LO Politechniki Łódzkiej. Pozostali uczniowie reprezentowali licea z Łodzi: XXXIII oraz Publiczne LO Uniwersytetu Łódzkiego, II Liceum im. K.K. Baczyńskiego z Radomska, I Liceum im. T. Kościuszki z Wielunia, a także LO im. Żeromskiego z Opoczna. Tradycyjnie zawody były dwuczęściowe. Pierwszego dnia należało rozwiązać pięć zadań teoretycznych, natomiast drugiego trzeba było w laboratorium przeprowadzić analizy 8 roztworów, z których 4 były mieszaninami dwuskładnikowymi oraz 4 substancji stałych. Treść zadań wraz z rozwiązaniami można znaleźć na oficjalnych stronach Olimpiady Chemicznej (http://www.olchem.edu.pl/). Najlepsi uczestnicy drugiego etapu olimpiady, uzyskają kwalifikacje do zawodów centralnych, III etapu. Wyniki zostaną ogłoszone 27 lutego. Po zawodach III etapu, cztery najlepsze osoby uzyskają kwalifikację do reprezentowania Polski na zawodach międzynarodowych. W bieżącym roku XLVII Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna (IChO) odbędzie się w dniach od 20 do 29 lipca, w Baku, stolicy Azerbejdżanu.
Zobacz zdjęcia z II etapu 61 Olimpiady.
3 lutego 2015 r.
Seminarium naukowe "Dzień z Agilent Technologies"
W dniu 22 stycznia na Wydziale Chemii odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez firmę Perlan Technologies Polska Sp. z o.o., autoryzowanego dystrybutora działu Life Science and Chemical Analysis firmy Agilent Technologies Inc., członka Rady Biznesu Wydziału Chemii.
Pierwsze dwa wykłady pt. "Wyzwania w analizie zanieczyszczeń wód powierzchniowych: zastosowanie chromatografii gazowej oraz spektrometrii mas do oznaczania substancji priorytetowych" i "Zastosowanie technik wysokosprawnej chromatografii cieczowej do oznaczania składu enancjomerów związków optycznie czynnych" przedstawił dr Łukasz Nowicki.
W sesji popołudniowej Pan Tomasz Gromulski przybliżył uczestnikom seminarium zasadę działania i aplikacyjne zastosowania chromatografii cieczowej z detekcją MS/MS (Triple Quad) oraz Q-TOF.
W części warsztatowej seminarium, która odbyła się w Pracowni Zagrożeń Środowiska, dr Łukasz Nowicki zaprezentował zastosowanie nowoczesnej techniki ekstrakcji z wykorzystaniem ruchomego elementu sorpcyjnego (SBSE) i możliwości analityczne chromatografu gazowego z detektorem MS-QQQ do oznaczania pestycydów i substancji priorytetowych w wodach zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną.
Podczas całego seminarium można było również zapoznać się z szeroką ofertą Perlan Tech. i zasięgnąć porad przedstawicieli firmy: Pana Huberta Kowalczyka i Pani dr Izabeli Wałcerz. Seminarium spotkało się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony pracowników, doktorantów, jak i studentów naszego wydziału.
Zobacz zdjęcia z Seminarium.
27 stycznia 2015 r.

Nr projektu: POIS.13.01-00-005/08
"Budowa i modernizacja Wydziałów Biologii Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego"


Wartość projektu: 102.077.264,91 zł
Realizacja : 2009-2012
www.pois.gov.pl

Wybory 2012
Wyniki wyborów:
protokół nr 5, protokół nr 6,
protokłó nr 12, protokół nr 14,
protokół nr 15, protokół nr 16.

obsługa witryny - Jarosław Wyrozębski