AktualnościWyszukiwarka naukowa

Informacja dla studentów!
Pani Dziekan zarządziła godziny dziekańskie 4 maja 2017 do godz. 10.00.
Powiatowa Konferencja Ekologiczna "EkoEdukacja w Korczaku"
21 kwietnia 2017 roku odbyła się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu minikonferencja poświęcona zagadnieniom ekologicznym związanym z Wieluniem i jego okolicami. Wśród zaproszonych prelegentów reprezentujących Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu oraz Politechnikę Łódzką znaleźli się także przedstawiciele naszego wydziału: dr hab. prof. UŁ Robert Zakrzewski oraz dr Paweł Urbaniak. W trakcie konferencji, obok referatów wygłoszonych przez zaproszonych gości, uczniowie II LO w Wieluniu zaprezentowali wyniki własnych, prowadzonych od jesieni ubiegłego roku, badań nad parametrami fizycznymi i chemicznymi wody rzeki Warty przepływającej przez Działoszyn oraz Krainę Wielkiego Łuku Warty. Konferencji towarzyszyły także inne ciekawe wydarzenia. Dla uczniów szkół podstawowych przygotowano grę miejską, oczywiście tematycznie związaną z ochroną środowiska. Uczniowie II Liceum pod opieką studentów I roku II stopnia kierunku nauczanie chemii oraz pani mgr Anny Fenyk wykonywali badania próbek wody dostarczanych przez mieszkańców Wielunia. Ważną jej częścią było rozdanie nagród uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ogłoszonych przez II Liceum konkursach ekologicznych.

27 kwietnia 2017 r.
VIII Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików
Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Polskim Towarzystwem Chemicznym Oddział Łódzki mają zaszczyt zaprosić wszystkich chętnych tegorocznych magistrantów oraz wytypowanych doktorantów z łódzkich ośrodków naukowych na VIII Sesję Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików, które odbędzie się 22 czerwca 2017 roku na Wydziale Chemii UŁ przy ul. Tamka 12.


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.chemia.uni.lodz.pl/sesja/
VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w najnowszej edycji konferencji dotyczącej nanotechnologii. VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii odbędzie się w Łodzi, w dniach 20-23 czerwca 2017 r., na terenie Uniwersytetu Łódzkiego.
Za organizację merytoryczną wydarzenia odpowiada Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.
Najnowsze wiadomości znajdują się na stronie:
http://nano2017.uni.lodz.pl
TURNIEJ SIATKÓWKI Z OKAZJI 10-LECIA WYDZIAŁU CHEMII UŁ O PUCHAR DZIEKANA WCH
Serdecznie zapraszamy studentów poszczególnych lat studiów I, II i III stopnia do udziału w turnieju siatkówki z okazji 10-lecia Wydziału Chemii, który odbędzie się 12 maja 2017 r. (piątek) od godz. 15.00 w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ przy ul. Styrskiej 20/24. Zapraszamy również pracowników naszego Wydziału. Pytania o szczegóły Turnieju i zgłoszenia prosimy kierować na adres leszcz@chemia.uni.lodz.pl
Wyjazd do Berna "Śladami Profesora Stanisława Kostaneckiego"

W dniach 1-5 kwietnia odbył się wyjazd poświęcony pamięci prof. Stanisława Kostaneckiego wybitnego polskiego profesora chemii pracującego na Uniwersytecie w Bernie (Szwajcaria) w latach 1890-1910. Wyjazd zatytułowany "Śladami Profesora Stanisława Kostaneckiego" do Berna został zorganizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie wspólnie z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Wyjazd ten był wspaniałą okazją do zobaczenia miejsca pracy Profesora Stanisława Kostaneckiego, który przez szereg lat piastował stanowisko dziekana w Instytucie Chemii Uniwersytetu Berneńskiego. W ramach wyjazdu odbyły się na Uniwersytecie w Bernie prezentacje poświęcone działalności profesora Kostaneckiego, które wygłosiły nauczycielki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie Jolanta Zywert oraz Katarzyna Maciocha, a także dr Robert Gawkowski historyk z UW. Na koniec wykład promujący Wydział Chemii UŁ zaprezentowany został przez Panią Dziekan dr hab. Sławomirę Skrzypek, prof. UŁ. W trakcie podróży uczestnicy mieli okazję zwiedzić także inne miasta związane z prof. Stanisławem Kostaneckim jak np. Montreux gdzie prof. Kostanecki spędzał wakacje oraz Miluzę gdzie pracował w przemyśle farbiarskim. Nasz Wydział reprezentowali: Pani Dziekan dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ, Prodziekan dr hab. Bogna Rudolf, prof. UŁ oraz dr Piotr M. Zagórski.
O wyjeździe do Berna czytaj jeszcze na stronie - Twoja Słupca.pl i stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie
12 kwietnia 2017 r.
Wyróżnienie Wydziału Chemii UMK dla prof. dr. hab. Grzegorza Mlostonia
Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 marca b.r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się uroczystość, podczas której w uznaniu całokształtu osiągnięć naukowych uhonorowano prof. dr. hab. Grzegorza Mlostonia. Prof. Mlostoń został tegorocznym laureatem "Wykładu im. Prof. Antoniego Basińskiego" - twórcy toruńskiej chemii i rektora UMK w latach 1952-1956. Wyróżnienie to przyznawane jest od 21 lat przez władze Wydziału Chemii UMK najwybitniejszym polskim chemikom. Integralną częścią spotkania było wygłoszenie przez Pana Profesora wykładu, zatytułowanego "Tioketony arylowe, hetarylowe i ferrocenylowe jako modele do badania mechanizmów reakcji oraz unikalne substraty do syntez chiralnych oraz achiralnych związków siarkoorganicznych". W uroczystości, obok małżonki Profesora, wzięli również udział pracownicy i doktoranci naszego Wydziału, w tym Prodziekan ds. Naukowych i Ogólnych dr. hab. Rafał Głowacki, prof. nadzw. UŁ.
31 marca 2017 r.
XVII FESTIWAL NAUKI, TECHNIKI I SZTUKI W ŁODZI
Zapraszamy na imprezy XVII FESTIWALU NAUKI, TECHNIKI I SZTUKI W ŁODZI, który odbędzie się w dniach od 3 do 10 kwietnia b.r. Na stronie http://www.festiwal.lodz.pl/ znajduje się program imprez festiwalowych. Szczególnie zapraszamy na imprezy organizowane na naszym Wydziale. W naszym przekonaniu wszystkie imprezy są bardzo interesujące i godne obejrzenia, ale chcemy zwrócić uwagę na te, które są skierowane do młodych miłośników chemii i mają charakter otwarty. W środę zaplanowane są dwa wykłady, które wygłoszą zaproszeni goście. Najpierw o godz. 12.00 pani dr Agnieszka Wilczewska (Uniwersytet w Białymstoku) opowie o "Chemicznych aspektach miłości", a następnie o 13.30 pan dr hab. Tomasz Pospieszny (Uniwersytet Adama Mickiewicza) przybliży nam postać Marii Skłodowskiej-Curie na wykładzie zatytułowanym "Nieskalana sławą. Życie i dzieło Marii Skłodowskiej-Curie".
Następnie w czwartek zapraszamy o godzinie 12 na dyskusję panelową poświęconą życiu i osiągnięciom naukowym Marii Skłodowskiej-Curie. Moderatorem dyskusji będzie jak zwykle niezawodny pan prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń. Tego samego dnia oraz w piątek będziemy gościć na zajęciach warsztatowych młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Warsztatami kieruje pani dr Anna Wypych-Stasiewicz.
Tradycyjnie największą imprezą festiwalową jest dwudniowy Piknik Naukowy, który odbędzie się na Rynku Manufaktury w sobotę 8 i w niedzielę 9 kwietnia w godzinach od 10.00 do 18.00. Na pikniku zaprezentują się przede wszystkim (ale nie tylko!) koła naukowe łódzkiego środowiska akademickiego, w tym działające na naszym wydziale Koło Naukowe Chemików. Planowane są pokazy ciekawych eksperymentów chemicznych. Serdecznie zapraszamy!
Imprezy festiwalowe Wydziału Chemii UŁ
28 marca 2017 r.
Konkurs matematyczny "Wyzwanie Matematyczne Kings" dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
W niedziele 26 lutego członkowie Studenckiego Koła Naukowego Chemików Uniwersytetu Łódzkiego: Katarzyna Wojtala, Andrzej Krempiński, Marcin Podrażka i Maciej Ostrowski gościli na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Studenci uświetnili organizację konkursu matematycznego "Wyzwanie Matematyczne Kings" dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Nasi "kołowicze" starali się zarazić najmłodszych pasją do nauk ścisłych i pokazali kilka barwnych doświadczeń chemicznych, które oglądali uczestnicy konkursu oraz ich rodziny. Pokazy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

8 marca 2017 r.
Anna Wrona-Piotrowicz laureatką konkursu -Uniwersytet Młodego Odkrywcy
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu "Uniwersytet Młodego Odkrywcy". Wśród 65 projektów objętych dofinansowaniem znalazł się wniosek zgłoszony przez Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego p.t."Na Tropie Odkryć - Kreatywni w Gimnazjum". Autorką zwycięskiego projektu jest dr Anna Wrona-Piotrowicz. Celem projektu jest popularyzacja nauki wśród młodzieży szkół gimnazjalnych województwa łódzkiego. Projektem objętych zostanie 80-ciu uczniów (cztery grupy po dwadzieścia osób). Dzięki zajęciom prowadzonym na terenie Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego Gimnazjaliści będą mogli zapoznać się ze środowiskiem akademickim i uczelnią - miejscem prowadzenia badań naukowych. Zróżnicowana forma zajęć ma stanowić stymulację intelektualną uczniów. Zajęcia zostały podzielone na bloki tematyczne. W każdym bloku znalazły się wykłady interdyscyplinarne z elementami dyskusji i dopasowane do nich warsztaty eksperymentalne. Innowacyjne podejście do nauczania przedmiotów przyrodniczych ma ułatwić Gimnazjalistom zrozumienie otaczającego ich świata. Każdy blok tematyczny omawia zagadnienia z zakresu chemii w powiązaniu z biologią, biochemią i fizyką. Większość zajęć odbywać się będzie w małych grupach, co ma ułatwić uczniom bezpośredni kontakt z kadrą akademicką wpisując się jednocześnie w trzecią, służebną misję Uniwersytetu. Nabór uczestników, którzy zostaną objęci projektem rozpocznie się 10 stycznia.
Czytaj informacje ogólne, pobierz formularz zgłoszeniowy.
5 stycznia 2017 r.
Umowa patronacka pomiędzy naszym Wydziałem i II Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku.
W dniu 15 grudnia 2016 roku w Łodzi została podpisana umowa patronacka pomiędzy Wydziałem Chemii Uniwersytetu Łódzkiego i II Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku, które reprezentowali Dziekan Wydziału Chemii dr hab. prof. UŁ Sławomira Skrzypek, i Dyrektor Liceum mgr Sławomir Kowalczyk.
W ramach umowy obie jednostki mają wspólnie wspierać uzdolnioną młodzież uczącą się w Liceum oraz propagować nauki chemiczne i podnosić efekty kształcenia w tym zakresie. Będzie to realizowane m.in. poprzez zajęcia prowadzone na Wydziale oraz w Liceum przez nauczycieli akademickich, współpracę przy organizacji wspólnych przedsięwzięć w zakresie projektów edukacyjnych czy umożliwienie odbywania praktyk w Liceum przez studentów Wydziału.
2 stycznia 2017 r.
Uroczystość odnowienia doktoratu po 50 latach prof. Bolesławowi Fleszarowi
W dniu 5-ego grudnia 2016 roku w Pałacu Biedermanna, w obecności Rektora UŁ, Dziekanów Wydziałów i Promotorów, odbyła się podniosła uroczystość odnowienia doktoratów po 50 latach trzem znakomitym profesorom, którzy swoje przewody doktorskie ukończyli na Uniwersytecie Łódzkim. Wśród wyróżnionych był jeden ze współzałożycieli Politechniki Rzeszowskiej, jej były Rektor, znakomity polski elektrochemik, działacz społeczny i Senator RP I-ej kadencji profesor Bolesław Fleszar . W 1966 roku obronił on na ówczesnym Wydziale Mat-Fiz-Chem UŁ pracę doktorską zatytułowaną "Wpływ związków powierzchniowo czynnych na elektroredukcję nitrozwiązków w różnych środowiskach". Promotorem tego przewodu był prof. Bogdan Jakuszewski. Na początku uroczystości sylwetkę i wybitne dokonania profesora Fleszara przedstawił promotor odnowienia doktoratu dr hab. Grzegorz Andrijewski prof. UŁ. Następnie, po odczytaniu dyplomu , został on przez Jego Magnificencję Rektora UŁ prof. Antoniego Różalskiego wręczony dr hab. Annie Ignaczak prof. UŁ, która zastępowała nieobecnego ze względu na stan zdrowia profesora Fleszara. Rektorowi w ceremonii wręczania dyplomu towarzyszyli : dziekan Wydz. Chemii prof. Sławomira Skrzypek i promotor prof. Grzegorz Andrijewski. Uroczystość zakończyła się odczytaniem przez dr hab. Annę Ignaczak prof. UŁ listu profesora Fleszara, zawierającego podziękowania i życzenia pomyślności Uniwersytetowi Łódzkiemu, Wydziałowi Chemii i wszystkim jego pracownikom.
→   Zobacz więcej zdjęć z uroczystości.
9 grudnia 2016 r.
Szlachetna Paczka Wydziału Chemii - edycja 2016
Po raz kolejny na naszym Wydziale ruszyła akcja charytatywna dla rodzin w potrzebie. W tej edycji przygotowaniu paczek towarzyszą konkursy: "ŚWIĄTECZNE BOMBY - EKSPLOZJA PACZKOWEJ MIŁOŚCI" dla doktorantów oraz "BENZENEM ZAPLECIONY" dla studentów.
Szczegółowe informacje na temat paczek i konkursów można znaleźć w oknie poniżej lub bezpośrednio na stronie http://www.chemia.uni.lodz.pl/kai/podstrony/pol/paczka.htm


25 listopada 2016 r.
Z wizytą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie
W dniu 24 listopada Pani Dziekan Sławomira Skrzypek, dr Krzysztof Klimaszewski oraz studenci Koła Chemików wzięli udział w obchodach Dnia Patrona Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie k/Konina. Przedstawiciele Wydziału Chemii udali się do Zagórowa na zaproszenie Pana Dyrektora Marka Kujawy. W trakcie uroczystości Pani Dziekan dr hab. Sławomira Skrzypek prof. UŁ w swoim wystąpieniu podziękowała za udostępnienie obiektu szkolnego dla potrzeb Studenckiego Koła Naukowego Chemików w czasie obozu naukowego w Zagórowie i wyraziła nadzieję na kontynuację współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych. Dr Klimaszewski wygłosił wykład p.t. "Kolorowa chemia, czyli dlaczego niebieski długo był niemodny", zaś studenci z Koła Chemików: Agata Wojna, Marta Bujanowska, Maciej Ostrowski, Łukasz Bartos, Andrzej Krempiński zaprezentowali pokaz eksperymentów chemicznych. W dalszej części uroczystości Pan Dyrektor Marek Kujawa wręczył Pani Dziekan Sławomirze Skrzypek Medal Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie.
Zdjęcia oraz więcej informacji o uroczystości na stronie szkoły:
http://www.zspzag.republika.pl/
30 listopada 2016 r.
Kwiaty pod tablicą pamięci prof. St. Kostaneckiego
11 listopada 2016 roku, w dniu Święta Niepodległości, na 4 dni przed 106 rocznicą śmierci profesora Stanisława Kostaneckiego, złożone zostały kwiaty pod tablicą Jego pamięci, umieszczoną na grobowcu rodziny Kostaneckich w Kazimierzu pod Lutomierskiem. Wiązankę złożyła delegacja Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, w skład której wchodzili profesorowie: Wanda Midura, Grzegorz Mlostoń i Jarosław Lewkowski. Stanisław Kostanecki, patron jednego z medali Polskiego Towarzystwa Chemicznego, był nie tylko wybitnym chemikiem-organikiem, ale również gorącym i aktywnie działającym polskim patriotą, dlatego uczczono Jego pamięć właśnie w dniu Święta Niepodległości.

16 listopada 2016 r.
Uroczystość Rozdania Dyplomów na Wydziale Chemii
W dniu 04 listopada 2016 r. odbyła się Uroczystość Rozdania Dyplomów na Wydziale Chemii UŁ, w której licznie uczestniczyli absolwenci studiów magisterskich i licencjackich, członkowie ich rodzin oraz pracownicy Wydziału. Uroczystość otworzyła swoim przemówieniem Pani Dziekan dr hab. Sławomira Skrzypek prof. UŁ. W uroczystości wzięli także udział prodziekani: dr hab. Rafał Głowacki prof. UŁ, dr hab. Bogna Rudolf prof. UŁ, dr hab. Robert Zakrzewski prof. UŁ oraz zaproszeni goście członkowie Rady Biznesu przy Wydziale Chemii UŁ: Małgorzata Witkowska vice prezes Firmy WITKO, Tomasz Gendek właściciel firmy THETA, Piotr Mikuła Dyrektor Handlowy Wytwórni preparatów ZOOLEK, a także dziekani poprzedniej kadencji Pan profesor Grzegorz Mlostoń, a także Pan profesor Grzegorz Andrijewski.
!
W dalszej części uroczystości głos zabrali dr hab. Magdalena Małecka Pełnomocnik Dziekana ds. kontaktów z absolwentami oraz przedstawiciel Akademickiego Biura Karier Zawodowych UŁ Jędrzej Szynkowski. W imieniu tegorocznych absolwentów podziękowanie złożyła mgr Natalia Festinger. Następnie zgromadzeni wysłuchali wykładu okolicznościowego dr hab. Marka Zielińskiego pt. "Badanie i modyfikacja wybranych materiałów metalicznych i niemetalicznych z wykorzystaniem stałego pola magnetycznego". Po wykładzie Pani Dziekan Sławomira Skrzypek odczytała listę studentów, którzy otrzymali listy gratulacyjne Rektora UŁ oraz podkreśliła, że Medal za Chlubne Studia został przyznany mgr Agacie Zawadzkiej jednak zostanie wręczony w terminie późniejszym. Następnie Dziekani wręczyli dyplomy licencjackie i magisterskie absolwentom. Po uroczystości wszyscy udali się na poczęstunek.
WSZYSTKIM TEGOROCZNYM ABSOLWENTOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Zobacz zdjęcia z uroczystości!
6 listopada 2016 r.
Ósma edycja Akademii Ciekawej Chemii ruszyła !!!
W dniu 19 października na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się uroczysta inauguracja kolejnej edycji Akademii Ciekawej Chemii, zajęć skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego. Spotkanie Rozpoczęło się od uroczystego odśpiewania hymnu. Następnie uczniów i nauczycieli powitała, i zachęciła do zgłębiania wiedzy i kontynuacji nauki na Uniwersytecie Łódzkim, Pani Dziekan Wydziału Chemii prof. nadzw. dr hab. Sławomira Skrzypek.
Spotkanie uświetnili swoją obecnością i przemówieniami Prorektor do spraw nauki prof. zw. dr hab. Elżbieta Żądzińska oraz dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Łodzi Ryszard Szubański. W inauguracji uczestniczył także zespół organizujący pracę ACCh w składzie: Prodziekan do spraw studenckich prof. nadzw. dr hab. Robert Zakrzewski, prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak, dr Anna Wrona-Piotrowicz oraz dr Paweł Urbaniak. Część oficjalną spotkania zakończyło uroczyste odśpiewanie pieśni Gaudeamus igitur. Następnie uczniowie uczestniczyli w wykładzie popularno-naukowym zakończonym pokazami eksperymentów. Wykład inauguracyjny p.t. "Struktura cząsteczek chemicznych - od atomu do makromolekuł" wygłosił prof. nadzw. Marcin Palusiak.
Zobacz zdjęcia.
24 pażdziernika 2016 r.
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego na Wydziale Chemii
W dniu 30 września 2016 r. odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego na Wydziale Chemii UŁ, która zgromadziła liczną grupę studentów, doktorantów oraz pracowników Wydziału. Rok Akademicki otworzyła swoim przemówieniem Pani Dziekan dr hab. Sławomira Skrzypek prof. UŁ. W uroczystości wzięli także udział prodziekani: dr hab. Rafał Głowacki prof. UŁ, dr hab. Bogna Rudolf prof. UŁ, dr hab. Robert Zakrzewski prof. UŁ oraz zaproszeni goście Pani Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, Prof. dr hab. inż. Małgorzata Iwona Szynkowska, Pani Prodziekan ds. studenckich na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga, Pan wicedyrektor ds. nadzoru pedagogicznego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego przy Uniwersytecie Łódzkim, mgr Mirosław Kaczmarek, Pani dyrektor Liliana Borycka reprezentująca Firmę Witko, a także dziekani naszego wydziału ubiegłych kadencji - Pan profesor Grzegorz Mlostoń, a także Pan profesor Bogusław Kryczka. Gościem specjalnym była Pani Profesor Aleksandra Skowrońska fundatorka medalu i nagrody im. prof. Romualda Skowrońskiego za najlepszą pracę magisterską Wydziału Chemii UŁ, żona zmarłego w 2013 roku prof. Romualda Skowrońskiego.
!
Spośród zaproszonych gości głos zabrali Pani Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej oraz Pani Prodziekan ds. studenckich na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga.
W dalszej części uroczystości medal oraz nagrodę za najlepszą pracę magisterską Wydziału Chemii w roku akademickim 2014/15 zdobyte w konkursie im. prof. Romualda Skowrońskiego wręczyła prof. Aleksandra Skowrońska. Laureatką nagrody jest mgr Kinga Kaczmarska obecnie studentka Studiów Doktoranckich Chemii na Wydziale Chemii (Katedra Chemii Nieorganicznej). Następnie odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I, II oraz III stopnia. Uroczyste ślubowanie od studentów odebrał Prodziekan ds studenckich dr hab. Robert Zakrzewski prof. UŁ. Indeksy studentom pierwszego roku Studiów Doktoranckich Chemii na Wydziale Chemii wręczyła Pani Dziekan prof. dr hab. Sławomira Skrzypek. Ostatnim punktem uroczystości był wykład laureatki konkursu im prof. Romualda Skowrońskiego na najlepszą pracę magisterską mgr Kingi Kaczmarskiej zatytułowany "Para nie do pary: pestycydy i elektrochemia".

Zapraszamy do galerii zdjęć.
4 października 2016 r.
Jubileusz,
10-lecie Wydziału Chemii
Wykłady
członków Rady Biznesu

Wypadek w pracy?

Stypendia rządu francuskiego BGF dla pracowników nauki
Program stypendialny rządu francuskiego oferuje możliwość miesięcznego pobytu naukowego we Francji wybitnym polskim naukowcom do 45 roku życia (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji.
Termin składania wniosków do 16 maja 2017. link: http://www.institutfrancais.pl/
pl/bgf-pobyt-badawczy

International Mini-Symposia
'Current Problems
in Organic Chemistry'

Recruitment Days
Biuro Karier UŁ aktualnie organizuje Recruitment Days - wydarzenie, w ramach którego studenci i absolwenci UŁ mogą:
-wziąć udział w rozmowach rekrutacyjnych na płatne praktyki, staże i do pracy w 21 firmach
-w ramach przygotowań skorzystać z pomocy doradcy zawodowego w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i przećwiczeniu samej rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowa rekrutacja na praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS +
Dodatkowy terminy rekrutacji:
06.03.2017 do 06.04.2017
Ogłoszenie wyników rekrutacji do 20.04.2017.
Termin realizacji praktyk:
do 30.09.2017.
Pełnomocnik Dziekana ds. Programu ERASMUS, dr hab. Bogna Rudolf, prof. nadzw. UŁ, dyżur czw. 11-12:30 dziekanat, brudolf@chemia.uni.lodz.pl
Studenci naszego Wydziału mogą korzystać z KREATORA KARIERY!
Kompleksowego Systemu Wsparcia Studentów UŁ na Rynku Pracy
http://biurokarier.uni.lodz.pl/kreatorkariery/
W zakładce - "Informacje dla studentów" znajdują się ważne informacje o stażach!

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)
Tym osobom, które jeszcze tego nie uczyniły uprzejmie przypominam o możliwości ubezpieczenia się w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW), na warunkach specjalnie wynegocjowanych dla studentów, doktorantów i pracowników naszej uczelni. Obecnie ubezpieczyć się można wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.nnw-studentow.pl , na której znajdziecie Państwo wszystkie informacje na temat tego ubezpieczenia. Opłacenie składki do dnia 15 grudnia 2016r. zapewnia ochronę za cały rok akademicki 2016/2017; jeżeli natomiast wpłata zostanie dokonana po tym terminie, ubezpieczenie obowiązuje od daty wpływu składki na konto NAU Broker do dnia 30.09.2017r.

Informacje dla
Kandydatów na studia

Zostań
wolontariuszem

w projekcie "Razem z Rodziną"!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Razem z Rodziną". W ramach projektu będą kierowani do rodzin zastępczych wolontariusze, którzy będą pomagali dzieciom w nauce, a rodzicom w organizacji czasu wolnego wspierając tym samym prawidłowe wypełnianie opiekuńczo-wychowawczych funkcji rodziny. Studenci, którzy chcieliby zostać wolontariuszami proszeni są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi. http://www.mops.lodz.pl/index.php/razem-z-rodzina

Nr projektu: POIS.13.01-00-005/08
"Budowa i modernizacja Wydziałów Biologii Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego"


Wartość projektu: 102.077.264,91 zł
Realizacja : 2009-2012
www.pois.gov.pl

WYBORY 2016

obsługa witryny - Jarosław Wyrozębski