AktualnościWyszukaj pracownikaWyszukiwarka naukowa

DODATKOWA REKRUTACJA !!!
na wyjazdy na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+ na semestr letni 2019/20
Składanie wniosków w systemie USOSweb
10.06.2019 godz. 12:00 24.06.2019 godz. 12:00
więcej informacji na stronie: https://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia
Masz pytania, wątpliwości możesz się z nami skontaktować
Pełnomocnik Dziekana ds. Programu ERASMUS+,
dr hab. Bogna Rudolf, prof. nadzw. UŁ
dyżur czw. 10.30-12:00 dziekanat bogna.rudolf@chemia.uni.lodz.pl
Zespół ds. mobilności studentów:
dr Joanna Skiba, joanna.skiba@chemia.uni.lodz.pl
dr Beata Pasternak, beata.pasternak@chemia.uni.lodz.pl
dr Barbara Burnat, barbara.burnat@chemia.uni.lodz.pl
dr Andrzej Leniart, andrzej.leniart@chemia.uni.lodz.pl
dr Łukasz Półtorak, lukasz.poltorak@chemia.uni.lodz.pl
Mgr Konrad Rudnicki, doktorant naszego Wydziału nagrodzony prestiżową nagrodą International Society of Electrochemistry
Mgr Konrad Rudnicki, doktorant w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii UŁ, który swoją rozprawę doktorską przygotowuję pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Sławomiry Skrzypek znalazł się wśród laureatów nagrody "Travel Award" Dywizji 1 "International Society of Electrochemistry". Nagroda ta przyznawana jest na podstawie dorobku naukowego i osiągnięć młodych naukowców prowadzących badania w obszarze elektrochemii. Laureatami w tym konkursie jest 5 doktorantów z całego świata, w tym roku jednym z nich jest mgr Konrad Rudnicki. Uroczyste wręczenie dyplomu i nagrody pieniężnej odbędzie się w sierpniu podczas "70th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry" w Durbanie (Południowa Afryka). W trakcie tej konferencji doktorant naszego Wydziału wygłosi komunikat ustny zatytułowany "Ion Transfer Voltammetry for Analytical Screening of Veterinary Drugs at the Miniaturized Water - Oil Interface".
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !
13 czerwca 2019 r.
Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej
www.chemia.uni.lodz.pl
XIIth International Mini-Symposium on Current Problems of Organic Chemistry
'Advances in the Chemistry of Carbenes - Synthesis, Structure and Applications'
W dniach 23-24 maja 2019 r. na Wydziale Chemii odbyło się doroczne 'International Mini-Symposium on Current Problems of Organic Chemistry'. Zorganizowane po raz dwunasty spotkanie naukowców z kraju i z zagranicy dotyczyło szeroko rozumianej chemii karbenów, a w szczególności ich syntezy, struktury i zastosowań w różnych działach nauk chemicznych. Łódzki ośrodek naukowy znany jest w kraju i za granicą nie tylko z prowadzonych od wielu lat badań w zakresie syntezy związków heteroatomowych, lecz także prowadzi się w nim badania związane z chemią karbenów. Zaprezentowane zostały osiągnięcia zaproszonych gości w zakresie prowadzonych aktualnie badań nad karbenami oraz ich możliwym zastosowaniem w chemii materiałowej, biologii i naukach pokrewnych. Program sympozjum obejmował prezentacje dziewięciu zaproszonych wykładów, z których cztery zostały przedstawione przez naukowców z uczelni krajowych (z Łodzi, Torunia i Warszawy) oraz pięć kolejnych przez naukowców z uczelni zagranicznych, takich jak Uniwersytety w Belgii (Lige), Francji (Montpellier, Strasbourg), Niemczech (Giessen) i Rosji (Saint-Petersburg). Obradom przewodniczyli profesorowie krajowi i zagraniczni: Józef Drabowicz (CBMiM PAN, Łódź), Alexander Khlebnikov (University of Saint Petersburg), Karol Grela (IChO PAN, Warszawa) oraz Heinz Heimgartner (University of Zurich). Uczestnikami konferencji byli także doktoranci, studenci oraz pracownicy naukowi UŁ.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Prof. Grzegorz Mlostoń oraz Sekretarz dr hab. Jarosław Romański dziękują wszystkim za pomoc w organizacji i udział w Mini-Sympozjum. Sponsorami tegorocznego sympozjum były Odział Łódzki PAN, Odział Łódzki PTChem oraz firmy Alchem, Trimen oraz Witko.
27 maja 2019 r.
III Wieczór Naukowców w Korczaku
Już po raz trzeci II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu zaprosiło przedstawicieli naszego wydziału do udziału w "Wieczorze Naukowców w Korczaku". Impreza odbyła się 16 maja 2019 roku, w pomieszczeniach organizującego ją liceum. Wieczór Naukowców był skierowany do młodzieży szkolnej zamieszkującej Wieluń oraz powiat wieluński.
Szkoła dysponuje dobrze przygotowanym do zajęć z chemii pomieszczeniem laboratoryjnym. Stąd oczywiste było, że w ramach "wieczoru" poprowadzone zostaną zajęcia warsztatowe. Uczniowie zostali podzieleni na grupy piętnastoosobowe. W trakcie uczniowie mogli samodzielnie wykonać szereg eksperymentów chemicznych z chemii ogólnej oraz analitycznej. Zajęcia, jak zwykle, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony zarówno uczniów jak i nauczycieli.
Z kronikarskiego obowiązku należy odnotować, że były one prowadzone przez dr. Pawła Urbaniaka, mgr Annę Fenyk oraz mgr Paulinę Borgul, która jest absolwentką organizującego "wieczór" liceum.
Zobacz zdjęcia z imprezy!
21 maja 2019 r.
Juwenaliowe zwycięstwa reprezentantów Wydziału Chemii i III roku chemii

W juwenaliowym turnieju siatkówki o puchar Rektora UŁ zwycięstwo odniosła reprezentacja naszego Wydziału w składzie: prof. Jarosław Grobelny, dr Krzysztof Prawicki, Izabela Wasiak, Kamil Widerski, wzmocniona kolegami z Wydziału Fizyki i IS. Nasza ekipa wygrała 5 meczów i zakończyła turniej bez porażki.
Julia Kurasik z I roku chemii uczestnicząca w zawodach pływackich zdobyła brązowy medal na dystansie 100 m stylem dowolnym.
W rozegranym też juwenaliowo III Turnieju o Puchar Dziekana Wydziału Chemii zwyciężyła reprezentacja studentów III roku chemii po wygranej w meczu finałowym z reprezentacją pracowników, doktorantów i magistrantów 2:1 (15:6, 11:15, 15:8).
Za MVP turnieju została uznana studentka I roku Zuzanna Sykulska.
Gratulujemy i oczekujemy na powtórzenie sukcesu za rok.
Wyniki
Eliminacje:
II rok chemii pracownicy, doktoranci, magistranci - 0:2 ( 8:15, 11:15)
I rok chemii III rok chemii - 0:2 (13:15, 10:15)
Mecz o III miejsce
II rok chemii I rok chemii - 2:0 (15:6, 15:11)
Mecz o I miejsce i puchar
III rok chemii pracownicy, doktoranci, magistranci - 2:1 (15:6, 11:15, 15:8)
20 maja 2019 r.
Jubileuszowa 50. Ogólnopolska Szkoła Chemii "50 twarzy chemii",
Jubileuszowa 50. Ogólnopolska Szkoła Chemii "50 twarzy chemii", organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Chemików UŁ, dobiegła końca. Spotkaliśmy się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym INWEST między 30 kwietnia a 04 maja w Smardzewicach. W konferencji udział wzięło 100 uczestników z ośrodków akademickich od Szczecina aż po Rzeszów. Podczas 50. Ogólnopolskiej Szkoły Chemii mieliśmy okazję wysłuchać następujących wykładów zaproszonych gości:
  • mgr inż. Tomasz Holband i mgr inż. Adam Szelążek "Narodziny ASSChemu czyli 25 lat Szkół Chemii";
  • prof. dr hab. inż. Grzegorz Bujacz "Piękno krystalografii białek";
  • prof. nadzw. dr hab. Rafał Wiglusz "Nanotechnologia w zastosowaniach biomedycznych";
  • dr Marta Dudek "Przewidywanie struktur krystalicznych nadzieją dla przemysłu farmaceutycznego?";
  • dr Emilia Tomaszewska "Synteza nanocząstek metalicznych do zastosowań w aplikacjach biomedycznych";
  • prof. Luca Sancineto "Walking on the moon: my research on Selenium Chemistry".
Niezmiernie miło nam zaprosić na 51. Ogólnopolską Szkołę Chemii "Władcy chemii" organizowaną przez Koło Naukowe Chemików "Jeż" UWr oraz Koło Naukowe Wydziału Chemii "Allin" PWr.
11 maja 2019 r.
VII Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii - 2019
W dniach 09-10 maja 2019 roku na Wydziale Chemii UŁ odbędzie się konferencja naukowa "VII Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii", która jest wspólną inicjatywą doktorantów środowiska łódzkiego: Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi.
Podczas VII ŁSDCh, swoimi wykładami podzieli się z nami pięciu znakomitych wykładowców: prof. dr hab. inż. Karol Grela (Uniwersytet Warszawski, Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk), prof. dr hab. Marcin Opałło (Instytut Chemii Fizycznej PAN), dr Kamila Borowczyk (Uniwersytet Łódzki), dr Anna Zawadzka (Uniwersytet Warszawski) oraz dr Jarosław Panek (Uniwersytet Wrocławski).
W tym roku po raz pierwszy językami konferencji będzie zarówno język polski, jak i angielski! Serdecznie zachęcamy do przygotowywania wystąpień w języku angielskim.
Mamy nadzieję, że nadchodząca siódma edycja zachowa tę tradycję i będzie tak samo udana jak poprzednie ŁSDCh.
Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej: http://www.chemia.uni.lodz.pl/lsdch/ Zapraszamy również do odwiedzenia funpagea na Facebooku: "Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii" Serdecznie zapraszamy!
20 lutego 2019 r.
Mgr Katarzyna Kaczmarek, doktorantka naszego Wydziału otrzymała brązowy medal za najlepszy plakat naukowy.
Mgr Katarzyna Kaczmarek, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Łódzkich Uczelni Publicznych "InterChemMed" w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii UŁ, otrzymała brązowy medal za najlepszy plakat naukowy K. Kaczmarek, A. Leniart, S. Skrzypek "Materiały ceramiczne stosowane w stomatologii - właściwości i metody badawcze", który prezentowała na VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej INNOWACJE W PRAKTYCE w Lublinie 4-5 kwietnia 2019 r.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
15 kwietnia 2019 r.
X Sesji Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików
4 czerwca 2019 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej odbędzie się X jubileuszowa Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików.
Patronat nad Sesją objął JM Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. Sławomir Wiak. Sesja jest przeglądem osiągnięć naukowych oraz forum wymiany doświadczeń przedstawicieli szkół wyższych i jednostek naukowych zajmujących się problematyką chemiczną na terenie Łodzi.
Więcej informacji na stronie: http://sesjachemikow.p.lodz.pl
3 kwietnia 2019 r.
Nagrody Prezydium Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk 2019
Prezydium Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk na swoim posiedzeniu w dniu 20 marca 2019 roku rozpatrzyło wnioski nadesłane na konkurs "NAJLEPSZE PRACE DOKTORSKIE '2019". Przyznano pięć równorzędnych nagród finansowanych przez firmy Polygen, MS Spektrum, LGC Standards, Perlan Technologies oraz Witko. Z satysfakcją informujemy, że spośród pięciu nagrodzonych prac, dwie powstały na naszym Wydziale!
Jedną z laureatek konkursu została Pani dr Justyna Węgiel, która wykonała pracę doktorską zatytułowaną Wytwarzanie i zastosowanie ceramicznych elektrod węglowych do oznaczania wybranych związków biologicznie czynnych pod kierunkiem dr hab. Sławomiry Skrzypek, prof. UŁ i została wyróżniona nagrodą firmy Polygen w kategorii najlepsza rozprawa z chemii analitycznej.
Drugą laureatką została Pani dr Justyna Piechocka, która za rozprawę zatytułowaną Wysokosprawna chromatografia cieczowa wybranych pochodnych endogennych tioli otrzymała nagrodę w kategorii najlepsza praca związana z rozwojem technik rozdzielania, ufundowaną przez firmę Perlan Technologies. Promotorem w rozprawie był prof. dr hab. Rafał Głowacki.
Wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas inauguracji 25th International Symposium on Separation Sciences, które odbędzie się w Łodzi w dniach 15-18 września br., i którego współorganizatorem jest nasz Wydział.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !
3 kwietnia 2019 r.
Studencka Konferencja Naukowa z cyklu "MŁodzi Zdolni"
"W dniu 20 lutego 2019 roku na Wydziale Chemii odbyła się pierwsza, studencka konferencja naukowa z cyklu "MŁodzi Zdolni". W konferencji wzięli udział studenci różnych kierunków, studiujący m.in. w Łodzi, Wrocławiu, Warszawie czy Gdańsku. Szczególne zainteresowanie audytorium wzbudziły zaprezentowane wykłady pochodzące z różnych obszarów nauki w tym: "Czy przegramy walkę z chorobami infekcyjnymi?" prof. dr hab. Eligii Szewczyk (zaprezentowany przez dr Magdalenę Grażul), "Rodzaje błędów językowych w tekstach naukowych" dr Izabeli Różyckiej oraz "Smog - cichy zabójca" prof. dr hab. Witolda Ciesielskiego.
Organizatorzy pragną podziękować uczestnikom za aktywność i (niespotykany wśród starych konferencyjnych wyjadaczy ;) ) entuzjazm podczas sesji posterowej.
Komitet Naukowo-Organizacyjny w kategorii "Najlepsze wystąpienie konferencyjne" postanowił przyznać nagrodę główną Panu Dawidowi Drozdowskiemu oraz dodatkowo wyróżnić Panie: Martę Podgórny oraz Monikę Pikuzińską.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałe, wyjątkowe, mądre i bardzo kolorowe prezentacje.
Szczególne podziękowania, zarówno za wsparcie organizacyjne, merytoryczne jaki i finansowe, kierujemy także do władz Wydziału Chemii.
Do zobaczenia za rok!"
8 marca 2019 r.
X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DYDAKTYKÓW CHEMII NA WYDZIALE CHEMII UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
W dniach 16 17 luty 2019 roku w Sali Rady Wydziału Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się X Ogólnopolska Konferencja Dydaktyków Chemii Nauczanie Chemii dla Potrzeb Nowoczesnego Społeczeństwa. Organizatorami Konferencji była Sekcja Dydaktyczna Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Zakład Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki. Celem naszego weekendowego spotkania była refleksja oraz dyskusja nad potrzebami oraz nowymi możliwościami wsparcia uczniów w szkole oraz doktorantów opierających swoje badania o edukacje dydaktyczne.
Konferencja zgromadziła wielu Polskich Dydaktyków (Profesorów, Doktorów oraz czynnych Nauczycieli). Były to osoby czynnie działające w strefie rozwoju młodzieży oraz nauk chemicznych i częściowo fizycznych. Konferencję otworzyła Honorowa Przewodnicząca Sekcji Dydaktycznej PTCh prof. Hanna Gulińska oraz obecny przewodniczący Sekcji Dydaktycznej PTCh prof. Robert Zakrzewski. Podkreślili oni konieczność uwzględniania nowej podstawy programowej w określonych celach kształcenia jak i udoskonalenia możliwości technologicznych w szkołach i placówkach dydaktycznych. Tematy paneli dyskusyjnych, którym przewodniczyli różni dydaktycy, opierały się na współczesnych problemach szkolnictwa wyższego jak standardowego. Organizatorami pomocniczymi konferencji byli Pracownicy Zakładu Dydaktyki Chemii oraz Doktoranci.
Podczas naszego spotkania mogliśmy wyjaśnić wiele kwestii, które nurtują młode pokolenie, które chciałoby kształcić się w dyscyplinach nauk dydaktycznych. Otwarta i szczera rozmowa pozwoliła znaleźć nam ciekawe rozwiązania dotyczące zainteresowania młodzieży dziedzinami przyrodniczymi, poprzez spotkania uniwersyteckie, otwarte dialogi jak i gry dydaktyczne. Jesteśmy dumni, że konferencja ta, którą mogliśmy odnowić na naszym wydziale po 10 latach cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród nauczycieli szkolnych jak i akademickich.
17 lutego 2019 r.
Dr Anna Wieczorek-Błauż odbędzie roczny staż na Uniwersytecie w Auckland w Nowej Zelandii.
Badania nad metaloorganicznymi związkami, które mogą przyczynić się do ograniczenia zjawiska oporności wielolekowej w terapii antynowotworowej przeprowadzi na Uniwersytecie w Auckland w Nowej Zelandii dr Anna Wieczorek-Błauż z Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.
W swojej pracy dr Wieczorek-Błauż skupi nad określeniem mechanizmu działania nowych metaloorganicznych pochodnych popularnego leku przeciwnowotworowego - paklitaxelu.
Badaczka z Katedry Chemii Organicznej UŁ jest laureatką Programu im. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Dzięki przyznanemu stypendium odbędzie roczny staż na nowozelandzkiej uczelni.
Dr Wieczorek-Błauż podkreśla, że jednym z wyzwań współczesnej nauki jest poszukiwanie związków, które są niezbędne do przezwyciężenia ograniczeń stosowanych obecnie metod leczenia. Wśród tych ograniczeń wymienia m.in. działania niepożądane oraz wrodzoną lub nabytą oporność na działanie dostępnych chemoterapeutyków. Czytaj więcej...
10 lutego 2019 r.
Mgr Iwona Drelich laureatką konkursu "Ekologiczny magister i doktor"
Laureatką V edycji Konkursu "Ekologiczny magister i doktor" organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi została absolwentka kierunku Analityka chemiczna Pani mgr Iwona Drelich. Celem Konkursu było wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów.
Nagrodzona praca magisterska pt. ,,Oznaczanie hormonów za pomocą GC/MS w wodach powierzchniowych została wykonana w Pracowni Zagrożeń Środowiska Wydziału Chemii pod kierunkiem dr. Dominika Szczukockiego, opiekunem pracy była mgr Karolina Czarny. Badania zostały przeprowadzone dzięki pozyskaniu środków finansowych w pierwszej edycji Studenckich Grantów Badawczych przyznawanych przez Uniwersytet Łódzki.
Komisja Konkursowa doceniła aplikacyjny charakter pracy i możliwość wykorzystania opracowanej metody podczas prowadzenia rutynowych badań stężeń hormonów steroidowych w zbiornikach wodnych w Polsce i uznała ją, jako najlepszą pracę z dziedziny ochrony bioróżnorodności pod względem naukowym i praktycznym w obszarze nauk przyrodniczych.
Z okazji 25-lecia WFOŚiGW w Łodzi 18 grudnia 2018 r. w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej odbyła się uroczysta gala podsumowująca dotychczasową działalność Funduszu. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody dla laureatów konkursu.


Pani Iwonie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
2 stycznia 2019 r.
ZŁOTY MEDAL i Nagroda Specjalna na Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Projektowania KIDE 2018 na Tajwanie za projekt opracownay w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
W dniach 07 - 09 grudnia 2018 r. w Kaohsiung (Tajwan) odbyły się Międzynarodowe Targi Wynalazczości i Projektowania KIDE 2018, na których ZŁOTY MEDAL oraz NAGRODĘ SPECJALNĄ (Toronto - Canada International Society of Innovation and Advanced Skills) otrzymał projekt pt. "Sposób separacji komponentów odpadowych blisterów farmaceutycznych" (A method of separation of waste components of pharmaceutical blisters), finansowany z projektu "Inkubator Innowacyjności +" (W_12_UŁ, uchwała nr 30/2017/PII+ z dnia 16.11.2017 r.) i realizowany przez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Autorami wynalazku są naukowcy z Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii UŁ: prof. nadzw. Marek Zieliński, prof. nadzw. Sławomira Skrzypek, dr Ewa Miękoś i dr Dominik Szczukocki.
Czytaj więcej o nagrodzonym wynalazku!
Uniwersytet Łódzki na Targach w Kaohsiung (Tajwan) reprezentowany był przez przedstawiciela Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii Panią mgr Karinę Kołodziejczyk (Doktorantka prof. M. Zielińskiego) i przedstawiciela Centrum Transferu Technologii UŁ Panią dr Agnieszkę Zalewską.
14 grudnia 2018 r.
dr Kamila Borowczyk i dr Anna Wieczorek-Błauż laureatkami stypendium w programie im. Bekkera, ogłoszonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
W dniu 27 listopada 2018 Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej poinformowała, że wśród laureatów pierwszego naboru wniosków w Programie im. Bekkera znaleźli się pracownicy naszego Wydziału; dr Kamila Borowczyk (Katedra Chemii Środowiska), która w konkursie przedstawiła projekt pt. Effect of collagen homocysteinylation and B vitamin supplementation on wound healing process oraz dr Anna Wieczorek-Błauż (Katedra Chemii Organicznej), która zaproponowała projekt pt. Synthesis and biological activity of ruthenium arene - bioconjugates with paclitaxel.
Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej polskich naukowców i nauczycieli akademickich poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w najlepszych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy umożliwiają pobyt w uznanych zespołach naukowych, realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy i nawiązanie długofalowej współpracy.
Spośród 519 wniosków zgłoszonych do konkursu stypendia pokrywające koszty pobytu w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych otrzymało 156 najlepszych Wnioskodawców. W grupie wyłonionych do finansowania wniosków największą część stanowiły projekty obejmujące nauki przyrodnicze (68), społeczne (37) oraz nauki inżynieryjne i techniczne (32). Z kolei cieszące się największą popularnością kierunki wyjazdów to Stany Zjednoczone (41), Niemcy (21), Wielka Brytania (16), Włochy (12) i Australia (11).

Serdecznie gratulujemy!!!
10 grudnia 2018 r.
Konferencja "French-Polish Conference on Organic Chemistry" odbyła się
29 listopada 2018 roku
A więc stało się francusko-polska konferencja zatytułowana: French-Polish Conference on Organic Chemistry stała się już faktem historycznym. Kilkumiesięczne przygotowania, niespokojne myśli: czy aby o niczym nie zapomnieliśmy, paraliżujący stres: to już za trzy dni, radosne oczekiwanie: to już jutro i wreszcie godzina 9:00 dnia 29 listopada 2018 roku, czyli początek Konferencji. Niewielka chwila i... już godzina 22:00 zapowiadająca definitywne zakończenie bankietu wieńczącego Konferencję. I lekki żal, że to już za nami...
Tematem i motywem przewodnim Konferencji organizowanej w celu uczczenia jubileuszu 70-lecia profesora Janusza Zakrzewskiego były odkrycia i przemyślenia kilku zaprzyjaźnionych zespołów badawczych z Francji i Polski.
Konferencję otworzyła kierownik Katedry Chemii Organicznej, a zarazem przewodnicząca komitetu organizacyjnego prof. Bogna Rudolf witając profesora Janusza Zakrzewskiego oraz wszystkich przybyłych gości zarówno z uczelni francuskich (Sorbonne-Universite, ENS Paris-Saclay, Ecole Politechnique) jak i polskich (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika, PAN i wielu innych). Następnie, do zgromadzonych gości, a przede wszystkim do Szacownego Jubilata zwróciła się dziekan Wydziału Chemii UŁ profesor Sławomira Skrzypek. Drogę kariery zawodowej i osiągnięcia profesora Zakrzewskiego przedstawiła prof. Bogna Rudolf, podkreślając jego naukowe podróże do Francji i ogólnie znane poczucie humoru. Potem były gratulacje, kwiaty i prezenty dla Jubilata od współpracowników i kolegów z macierzystej Katedry Chemii Organicznej, Wydziału Chemii UŁ, której był niegdyś kierownikiem. Piszący te słowa wręczył Profesorowi okolicznościową książkę złożoną z dedykowanych mu artykułów naukowych, opublikowanych przez liczne grono wychowanków i przyjaciół Profesora Zakrzewskiego z wielu uczelni w Polsce i za granicą. Życzenia Jubilatowi złożyli również przedstawiciel Ambasady Republiki Francuskiej w Polsce pan Thibaud Dubrule oraz Konsul Honorowy Republiki Francuskiej w Łodzi pani Alicja Bień. List gratulacyjny od właścicieli firmy Witko, państwa Małgorzaty i Sławomira Witkowskich odczytała przedstawicielka firmy, pani Angelika Braun.
Część naukową rozpoczął sam profesor Gérard Jaouen z Institut Parisien de Chimie Moléculaire, twórca chemii metaloorganicznej, który opowiedział o oddziaływaniach w cząsteczkach imido-ferrocifenoli będących potencjalnymi lekami przeciwnowotworowymi. Dr Rémi Métivier z École Normale Supérieure Paris-Saclay przybliżył słuchaczom problemy związane z cząsteczkami i materiałami zawierającymi piren, które określił jako mające a great diversity of photophysical properties. Prof. Anna Trzeciak z Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosiła z kolei wykład zatytułowany: An effect of nitrogen ligands in palladium catalyzed C-C cross-coupling reactions. Pierwszy wykład po przerwie kawowej należał do dr Anny Makal z Uniwersytetu Warszawskiego, dzięki któremu wróciliśmy do tematyki związanej z pirenami, bowiem prelegentka opowiedziała o tym, jak zmieniają się właściwości strukturalne pochodnych pirenu przy zwiększonym ciśnieniu.
Prof. Keitaro Nakatani z École Normale Supérieure Paris-Saclay streścił słuchaczom problem optyki nieliniowej, a jego wykład nosił tytuł: Molecular design for second order nonlinear optics: from chirality to photoswitching, zaś pochodząca z tego samego ośrodka dr Clémence Allain opowiedziała o mechanofluorochromowych materiałach zawierających -sprzężone cząsteczki organiczne.
Dr Michele Salmain z Sorbonne Université dokonała natomiast rzeczy wydawałoby się niemożliwej w dwudziestominutowym wystąpieniu streściła dwudziestoletnią współpracę z zespołem Jubilata, podkreślając wspólne sukcesy w sposób niezwykle inteligentnie nienachalny.
Kolejny wykład był brawurowy, choć jest to chyba eufemizmem. Brakuje bowiem słów, by opisać niekonwencjonalne wystąpienie profesora Pierrea Audebert (École Normale Supérieure Paris-Saclay), który o tetrazynach i heptazynach snuł opowieść tak frapującą, jakby streszczał nowojorski pitaval z czasów Prohibicji.
Następny odczyt także sięgnął Olimpu profesorowi Yvanowi Six z École Polytechnique w Palaiseau swady w przedstawieniu swej historii również nie brakło. Niczym cicerone prowadził nas przez meandry swych eksperymentów, udowodniając, iż cykloaddycja [2+2+2] alkinów pod wpływem mikrofal, katalizowana tetraizopropoksytytanem i n-butylolitem pozwala otrzymać pochodne benzenu w sposób łatwy i elegancki. Może należałoby uzupełnić podręczniki szkolne o to odkrycie?
Następni wykładowcy również wzbogacili naszą wiedzę. Dr Łukasz Szczupak z Katedry Chemii Organicznej UŁ przedstawił nowe układy metaloorganiczne o właściwościach przeciwbakteryjych, zaś dr Anne Vessire z Sorbonne Université wykazała, iż kompleksy metalokarbonylowe mogą przydać się do obrazowania komórek w podczerwieni.
Profesor Jacek Morzycki z Uniwersytetu w Białymstoku opowiadał o spirostanach i spirosolanach oraz ich epimeryzacji i trzeba przyznać, iż była to opowieść niezwykła. Część naukową konferencji zakończyła dr Anna Wieczorek-Błauż komunikatem o nowych, metaloorganicznych układach mających potencjał, aby stać się chemoterapeutykami przeciwnowotworowymi.
Bankiet odbył się w Pałacu Biedermanna, zabytkowym budynku należącym do Uniwersytetu Łódzkiego. Rozpoczął się życzeniami dla profesora Janusza Zakrzewskiego, które między innymi złożył rektor Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Antoni Różalski, a sam Jubilat, dziękując nieco wzruszonym głosem, wyglądał na bardzo ukontentowanego.
A potem był koncert... ale jaki koncert! Przy fortepianie zasiadł młody, ale już utytułowany pianista, Łukasz Kwiatkowski i grał Chopina. A grał pięknie... i niech ten eufemizm wystarczy, z racji bowiem mojego oczywistego braku kompetencji nie będę pisać o muzyce. Chopin, wczesny wieczór i piękne wnętrza każdy, komu wrażliwość nie jest obca, potrafi sobie tę atmosferę wyobrazić. Po uczcie dla ucha i zmysłów, uczta kulinarna, bowiem po koncercie, goście zostali zaproszeni do stołów. I chyba w tym momencie skończę swą opowieść, niech bankietowe wydarzenia pozostaną własnością bankietowych gości.

Jarosław Lewkowski


5 grudnia 2018 r.
Gala Absolwenta na Wydziale Chemii UŁ
W dniu 1 grudnia 2018 r. odbyła się Gala Absolwenta na Wydziale Chemii UŁ, którą uroczyście otworzyła Pani Dziekan dr hab. Sławomira Skrzypek prof. UŁ witając gości honorowych, pracowników a także absolwentów. W uroczystości wzięli także udział, Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prof. Dr hab. Andrzej Kruk, dr hab. Bogna Rudolf prof. UŁ, dr hab. Robert Zakrzewski prof. UŁ, senator UŁ prof. dr hab. Bartłomiej Pałecz oraz przewodnicząca Stowarzyszenia Absolwentów dr hab. Magdalena Małecka, prof. UŁ.
Po przemówieniu Pani Dziekan Sławomiry Skrzypek i Dziekana Andrzeja Kruka Pani Dziekan odczytała listę studentów, którzy otrzymali listy gratulacyjne Rektora UŁ oraz wręczyła Medale za Chlubne Studia Pani mgr Aleksandrze Buchcic, Monice Osmolak, Andrzejowi Krempińskiemu oraz Anecie Bielińskiej. Następnie Dziekani wręczyli dyplomy magisterskie i licencjackie absolwentom. W imieniu tegorocznych absolwentów podziękowanie złożyła mgr Katarzyna Wojtala. Następnie zgromadzeni wysłuchali wykładu okolicznościowego dr hab. Agnieszki Boruń pt. "Czy wiesz co jesz?.
Ważnym punktem Gali Absolwenta było wręczenie po raz drugi nagród dla najlepszych wykładowców. Złote Kolby przyznawane były w pięciu kategoriach: Najciekawiej prowadzone zajęcia (I miejsce dr Emilia Obijalska), Najlepszy kontakt ze studentami (I miejsce dr Katarzyna Urbaniak), Najtrudniejszy egzamin/zaliczenie (I miejsce dr Mariola Tkaczyk), Najlepsze poczucie humoru (I miejsce dr Emilia Obijalska), Najlepszy z najlepszych (I miejsce dr Mariola Tkaczyk).
Są to nagrody stanowiące wyraz uznania od samych studentów.
Po uroczystości wszyscy udali się na poczęstunek.
WSZYSTKIM TEGOROCZNYM ABSOLWENTOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Lista osób nominowanych i przyznanych nagród:
Najciekawiej prowadzone zajęcia
I miejsce - dr Emilia Obijalska
II miejsce - dr Rafał Karpowicz
III miejsce - dr Sylwia Smarzewska
Najlepszy kontakt ze studentami
I miejsce - dr Katarzyna Urbaniak
II miejsce - dr Adam Pieczonka
III miejsce - dr Ewa Miękoś
Najtrudniejszy egzamin/zaliczenie
I miejsce - dr Mariola Tkaczyk
II miejsce - dr hab. Anna Ignaczak prof. UŁ
III miejsce - dr Emilia Obijalska
Najlepsze poczucie humoru
I miejsce - dr Emilia Obijalska
II miejsce - dr Mariola Tkaczyk
III miejsce - dr Rafał Karpowicz
Najlepszy z najlepszych
I miejsce - dr Mariola Tkaczyk
II miejsce - dr Lech Leszczyński
III miejsce - dr Adam Pieczonka

Zapraszamy do galerii zdjęć!
3 grudnia 2018 r.
Francusko-Polska Konferencja na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
29 listopada 2018 roku, w Katedrze Chemii Organicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się jednodniowa, francusko-polska konferencja zatytułowana: French-Polish Conference on Organic Chemistry.
Tematem konferencji będą najnowsze odkrycia zaprzyjaźnionych, badawczych zespołów francuskich i polskich pracujących w dziedzinie chemii organicznej. Pretekstem do spotkania, natomiast jest jubileusz Profesora Janusza Zakrzewskiego, który kończy w tym roku 70 lat.
Na Konferencję przybędą więc byli i obecni współpracownicy Profesora z Francji i z Polski, wypromowani przez Niego doktorzy oraz liczna grupa Jego zawodowych przyjaciół. Przyjadą, aby w kameralnej atmosferze podyskutować o swych naukowych problemach i sukcesach, wymienić się doświadczeniami, spotkać dawno nie widzianych kolegów i, oczywiście, pogratulować Jubilatowi.
Czytaj więcej!                 Program Konferencji!
25 listopada 2018 r.
Inauguracja interdyscyplinarnych studiów doktoranckich - InterChemMed
Uroczysta inauguracja interdyscyplinarnych studiów doktoranckich łódzkich uczelni publicznych InterChemMed odbyła się na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej w dniu 17 października 2018 roku. Władze Uczelni ze strony Uniwersytetu Łódzkiego reprezentował Prorektor ds. jakości kształcenia prof. dr hab. Sławomir Cieślak zaś Politechnikę Łódzka Prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Grzegorz Bąk.
W uroczystościach udział wzięły Władze Wydziałów poszczególnych uczelni: z naszego Wydziału Pani Dziekan dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ oraz Pan Prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ; z Politechniki Łódzkiej Pani Dziekan prof. dr hab. inż. Małgorzata Szynkowska, Pan Prodziekan ds. nauki i innowacji prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński, Pani Prodziekan ds. kształcenia dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska, Pani Prodziekan ds. studenckich dr hab. inż. Izabela Witońska prof. PŁ, prof. dr hab. inż. Piotr Paneth - Kierownik Studiów Doktoranckich InterChemMed, dr Maciej Szczepańczyk - Kierownik Biura Projektu InterChemMed; z Uniwersytetu Medycznego Pan Prodziekan ds. Rozwoju Nauczania Oddziału Stomatologicznego prof. dr n. med. Jerzy Sokołowski, Pani Prodziekan ds. Dydaktyki Oddziału Stomatologicznego dr hab. n. med. Monika Łukomska-Szymańska prof. UM, Pan Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Lekarskiego dr hab. n. med. Jacek Rożniewski prof. UM.
W czasie uroczystości ślubowanie złożyli doktoranci w liczbie 40, wyłonieni w ramach postępowań kwalifikacyjnych na Wydziałach trzech uczelni: 6 osób z Uniwersytetu Łódzkiego, 14 z Politechniki Łódzkiej i 20 z Uniwersytetu Medycznego. Wspomagali ich duchowo licznie przybyli promotorzy i współpromotorzy prac doktorskich.
Po przemowach Dziekanów oraz przedstawicieli Rad Doktorantów nowi doktoranci otrzymali certyfikaty immatrykulacyjne. Na zakończenie ceremonii wykład inauguracyjny pod tytułem "InterChemMed... I co dalej?" wygłosił prof. dr hab. inż. Paneth.
Galeria zdjęć autorstwa Jacka Szabeli.
24 października 2018 r.
Uroczysta inauguracja X edycji Akademii Ciekawej Chemii (ACCh)
W dniu 17 października odbyła się uroczysta inauguracja X edycji Akademii Ciekawej Chemii (ACCh). Akademia kierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowanych chemią. W jej ramach uczniowie uczestniczą w wykładach oraz pokazach doświadczeń chemicznych.
Na uroczystości obecna była Pani Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. nadzw. UŁ, członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak (przewodnicząca Rady Programowej ACCH), dr Mariola Tkaczyk (sekretarz Rady Programowej ACCH), dr Anna Wrona- Piotrowicz (opiekunka Koła Naukowego Chemii Kosmetycznej) oraz dr Paweł Urbaniak (opiekun Koła Naukowego Chemików, który jest jednocześnie sekretarzem Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej), licznie przybyli uczniowie szkół ponadpodstawowych wraz z nauczycielami z Łodzi i regionu łódzkiego oraz pracownicy Wydziału Chemii.
Akademia Ciekawej Chemii rozpoczęła 10 rok swojej działalności. Do życia powołana została we wrześniu 2009 roku z inicjatywy prof. dr hab. Grzegorza Mlostonia kierownika Katedry Chemii Organicznej i Stosowanej.
Działalność Akademii ma na celu popularyzację wiedzy wśród młodzieży zainteresowanej chemią oraz naukami pokrewnymi, takimi jak: fizyka, biologia, medycyna, kosmetologia czy inżynieria materiałowa.
Dobór tematów, proponowanych dla każdej edycji przez Radę Programową, pozwala lepiej zrozumieć wpływ nauk chemicznych na rozwój takich obszarów wiedzy jak ochrona środowiska, ochrona zdrowia czy rozwój nowych materiałów. Problematyka prowadzonych zajęć ma na celu ułatwienie poznania i zrozumienia procesów zachodzących w otaczającym nas świecie.
Każda edycja składa się z wykładów (wygłaszanych przez pracowników naukowych Wydziału Chemii) oraz pokazów doświadczeń chemicznych prezentowanych przez studentów kół naukowych działających na Wydziale Chemii UŁ. Przeźrocza prezentowane na każdym wykładzie i na pokazach chemicznych, dostępne są później w formie elektronicznej na stronie internetowej Wydziału Chemii.
Cykl zajęć, podobnie jak w ubiegłych latach, obejmie 7 wykładów, konkurs chemiczny (w maju, na końcu edycji) oraz warsztaty laboratoryjne, przewidziane dla najlepszych uczestników konkursu chemicznego.
Zapraszamy do galerii zdjęć.
18 października 2018 r.
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego na Wydziale Chemii
W dniu 28 września 2018 r. odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego na Wydziale Chemii UŁ, na którą licznie przybyli studenci, doktoranci oraz pracownicy Wydziału. W uroczystości wzięli udział Pani Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Sławomira Skrzypek prof. UŁ., prodziekani: Pan dr hab. Rafał Głowacki prof. UŁ, Pani dr hab. Bogna Rudolf prof. UŁ, Pan dr hab. Robert Zakrzewski prof. UŁ oraz zaproszeni goście: Pani Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, Prof. dr hab. inż. Małgorzata Iwona Szynkowska, Pani Prodziekan ds. studenckich Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, Prof. dr hab. Izabela Witońska, Pan Prodziekan ds. kształcenia i toku studiów dla kierunków: analityka gospodarcza, informatyka, informatyka i ekonometria, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ dr hab. Michał Przybyliński, prof. UŁ, Pani Dr Monika Wodnicka z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, Pani mgr Ewa Wojciechowska Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, Pani mgr Maja Kaczmarkiewicz - pedagog szkolny (ILO w Łodzi), przedstawiciel Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata oraz Pani Profesor Aleksandra Skowrońska fundatorka medalu i nagrody im. Prof. Romualda Skowrońskiego. Gościem specjalnym uroczystości był Dr Józef Szmich Prezes Delia Cosmetics firmy, w której odbywają praktyki studenci naszego Wydziału. W tym roku po raz pierwszy uroczystość uświetnił występ chóru ILO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi.
Spośród zaproszonych gości głos zabrała Pani Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Rok Akademicki otworzyła swoim przemówieniem Pani Dziekan dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ. W swoim wystąpieniu Pani Dziekan podkreśliła, że 1 października ruszają na Wydziale Chemii interdyscyplinarne studia doktoranckie InterChemMed realizowane wspólnie z Politechniką Łódzką i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, na które pozyskano finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Kolejnym sukcesem Wydziału, o którym wspomniała Pani Dziekan w swoim wystąpieniu jest uruchomienie na Wydziale Chemii nowego kierunku studiów: "Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu". Kierunek ten to przykład studiów dualnych, w których zakłada się równoczesne zdobywanie wiedzy akademickiej i doświadczenia praktycznego. W ramach nowego kierunku przewidziano dla studentów dużą ilość godzin praktyk w firmach kosmetycznych, z którymi Wydział współpracuje (Członkowie Rady Biznesu przy Wydziale Chemii). Środki na pierwszy na Wydziale kierunek dualny zdobyto w konkursie Narodowego Centrum Badan i Rozwoju. W dalszej części uroczystości medal oraz nagrodę za najlepszą pracę magisterską Wydziału Chemii w roku akademickim 2016/17 zdobyte w konkursie im. prof. Romualda Skowrońskiego wręczyła Pani Prof. Aleksandra Skowrońska. Laureatką tegorocznej nagrody jest Pani mgr Kamila Morawska, natomiast wyróżnienie w tym konkursie zdobyła Pani mgr Karolina Kowalczyk. Następnie odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I, II oraz III stopnia. Uroczyste ślubowanie od studentów odebrał Pan Prodziekan ds studenckich dr hab. Robert Zakrzewski prof. UŁ. Indeksy studentom pierwszego roku Studiów Doktoranckich Chemii na Wydziale Chemii wręczyła Pani Dziekan dr hab. Sławomira Skrzypek prof. UŁ. Wykład inauguracyjny pt. "Ogniwa galwaniczne - historia i teraźniejszość" wygłosił Pan dr Sławomir Domagała z Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii UŁ.
Zapraszamy do galerii zdjęć.
2 października 2018 r.
Prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń (Wydział Chemii) tegorocznym laureatem Medalu im. Jędrzeja Śniadeckiego, przyznawanym przez Polskie Towarzystwo Chemiczne
Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem), założone w roku 1919, należy do najstarszych towarzystw naukowych działających w Polsce. Wśród licznych członków honorowych posiada ono w swoich szeregach wielu laureatów Nagrody Nobla, takich jak: M. Skłodowska-Curie (Paryż, Nagrody Nobla w 1903 (fizyka) oraz 1911 (chemia)), P. Sabatier (Tuluza, chemia, 1912),), L. Róicka (Zurych, chemia, 1939), J. Heyrovsky (Praga, chemia, 1959), Sir D. Barton (Londyn, chemia, 1969) i kilku innych.
Jednym z najważniejszych wyróżnień przyznawanych przez PTChem od roku 1965, w uznaniu wybitnych osiągnięć o charakterze międzynarodowym, jest Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego, którym uhonorowano dotychczas 30 osób. Tradycyjnie jest on wręczany na dorocznych Zjazdach Naukowych PTChem jednej osobie, chemikowi pracującemu na stałe w Polsce.
Na zakończonym w piątek, 21 września, tegorocznym 61. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Krakowie, Medal im. J. Śniadeckiego został po raz pierwszy przyznany pracownikowi Uniwersytetu Łódzkiemu. Jego laureatem został kierownik Katedry Chemii Organicznej i Stosowanej na Wydziale Chemii, prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń. Jest on współautorem ok. 400 publikacji naukowych oryginalnych i przeglądowych, zamieszczonych w renomowanych czasopismach fachowych. Kierował wieloma projektami badawczymi finansowanymi przez instytucje krajowe i zagraniczne; obecnie kieruje grantami Beethoven-2 (DFG/NCN) oraz Institutspartnerschaft (Fundacja im. A. Humboldta).
Zobacz dyplom wręczony laureatowi.
24 września 2018 r.
Doktorantki z Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej zdobywczyniami prestiżowych nagród
Dnia 1 września Pani mgr Natalia Festinger (doktorantka prof. W. Ciesielskiego, promotor pomocniczy dr S. Smarzewska) otrzymała nagrodę za prezentację ustną pt. Carbon paste electrode for determination of nonsteroidal anti-inflammatory drug used in osteoarthritis treatment, którą to wygłosiła podczas międzynarodowej konferencji The 4th International Conference New Trends on Sensing - Monitoring - Telediagnosis for Life Sciencesw Braszow w Rumuni.
W dniu 13 września odbyła się w Warszawie uroczysta gala 75-lecia istnienia firmy Metrohm, podczas której wręczono nagrody w ramach ogłoszonego wcześniej konkursu Metrohm Young Chemist Award 2018 na najlepszą pracę magisterską, licencjacką, inżynierską lub doktorską. Konkurs Metrohm Young Chemist Award 2018 został przeprowadzony w każdym kraju, w którym siedzibę ma firma Metrohm. Zwycięzcy polskiej edycji oprócz nagród pieniężnych otrzymali specjalne zaproszenia na uroczystość obchodów 75-lecia firmy, podczas której mogli zaprezentować swój dorobek naukowy przed znanymi osobistościami świata nauki i przedstawicielami największych koncernów przemysłowych w Polsce. Powołana przez organizatora konkursu Metrohm Young Chemist Award Komisja Konkursowa, po wnikliwej analizie prac przyznała wyróżnienie mgr Kamili Morawskiej za pracę magisterską Elektroanaliza związków biologicznie czynnych (promotor pracy magisterskiej dr S. Smarzewska).
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć.
20 września 2018 r.
Krystian Purgat, doktorant Katedry Chemii Środowiska naszego Wydziału laureatem konkursu na najlepszą prezentację ustną w SESJI MŁODYCH na X Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej w Lublinie
W dniach 1-5 lipca 2018 roku odbyła się X Polska Konferencja Chemii Analitycznej w Lublinie, w ramach której wzięło udział ok. 300 uczestników prezentujących swoje osiągnięcia z różnych obszarów chemii analitycznej. Jednym z uczestników reprezentujących naszą Uczelnię był mgr Krystian Purgat, doktorant Katedry Chemii Środowiska Wydziału Chemii, który otrzymał nagrodę za najlepszą prezentację ustną w SESJI MŁODYCH pod tytułem OZNACZANIE TIOLAKTONU HOMOCYSTEINY W MOCZU Z WYKORZYSTANIEM MIKROEKSTRAKCJI DO POJEDYNCZEJ KROPLI W ELEKTROFOREZIE KAPILARNEJ od Komitetu Organizacyjnego, któremu przewodniczyła Pani prof. dr hab. Monika Waksmundzka-Hajnos.
10 lipca 2018 r.
Warsztaty chemiczne dla gimnazjalistów ze Szkoły Podstawowej nr 6. im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu
W dniu 7 czerwca br. grupa gimnazjalistów z klasy 2a ze Szkoły Podstawowej nr 6. im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi wraz z opiekunami (Pani Jolanta Jóźwiak oraz Pan Piotr Zagórski) wzięła udział w warsztatach chemicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Warsztaty te były fantastyczną okazją do zapoznania się z eksperymentem chemicznym, który trudno zorganizować w warunkach szkolnych. Uczniowie mogli samodzielnie wykonać szereg doświadczeń z zakresu chemii nieorganicznej pod okiem pracowników Wydziału w osobie dr Emilii Obijalskiej, dra Pawła Tokarza oraz dra Piotra Zagórskiego notabene również nauczyciela chemii Szkoły Podstawowej nr. 6 w Zgierzu. Warto zaznaczyć, iż gimnazjaliści należą do klasy dwujęzycznej dlatego warsztaty odbywały się w języku angielskim. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr. 6 serdecznie dziękuje Władzom Wydziału Chemii w szczególności Prodziekanowi Wydziału Chemii ds. studenckich i jakości kształcenia Panu dr hab. Robertowi Zakrzewskiemu prof. UŁ oraz pracownikom Wydziału Chemii za możliwość zorganizowania tych wspaniałych warsztatów.
8 czerwca 2018 r.
XIth International Mini-Symposium on Current Problems of Organic Chemistry 'Heterocyclic and heteroatomic compounds in asymmetric synthesis'
W dniu 24 maja 2018 r. na Wydziale Chemii odbyło się doroczne 'International Mini-Symposium on Current Problems of Organic Chemistry'. Zorganizowane po raz jedenasty spotkanie naukowców dotyczyło tematyki syntezy organicznej w powiązaniu z chemią związków heteroatomowych i heterocyklicznych. Tematem przewodnim tegorocznego Sympozjum był wykorzystanie takich związków do celów syntezy asymetrycznej w jej różnych aspektach. Łódzki ośrodek naukowy znany jest w kraju i za granicą z prowadzonych od wielu lat badań w zakresie syntezy związków chiralnych w świetle syntezy asymetrycznej prowadzonej przy wykorzystaniu różnych metod. Zaprezentowane zostały osiągnięcia zaproszonych gości w zakresie badań nad wykorzystaniem w syntezie organicznej tlenowych, azotowych oraz siarkowych związków heterocycklicznych oraz ich możliwe zastosowania w biologii, medycynie i naukach pokrewnych. Program sympozjum obejmował prezentacje ośmiu zaproszonych wykładów, w tym trzech naukowców z uczelni krajowych (z Łodzi i Warszawy) oraz pięciu naukowców zagranicznych z Uniwersytetów w Niemczech (Berlin, Braunschweig, Giessen) i Czechach (Pardubice). Uczestnikami konferencji byli także doktoranci oraz pracownicy naukowi UŁ.
W następnym dniu, tj. 25 maja odbyła się impreza towarzysząca, którą był zorganizowany po raz trzeci Łódź-Giessen Chemistry Workshop'. Wzięło w nim udział sześciu doświadczonych naukowców oraz czternastu młodych chemików z Uniwersytetów w Gieen oraz w Łodzi. Inspiracją do zorganizowania tego wydarzenia były obchody 40-lecia podpisania umowy o partnerstwie obydwu Uczelni.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. Grzegorz Mlostoń oraz Sekretarz dr hab. Jarosław Romański dziękują wszystkim za pomoc w organizacji i udział w Mini-Sympozjum oraz Workshop. Sponsorami tegorocznego sympozjum były Odział Łódzki PAN, Odział Łódzki PTChem oraz firmy Alchem, Trimen oraz Witko.
Zobacz zdjęcia z Mini-Symposium i Łódź-Gieen Chemistry Workshop.
6 czerwca 2018 r.
Informacje na temat rekrutacji na wyjazdy Erasmus +
dla pracowników akademickich
ogłosiła nabór wniosków o udział w Programie
im. Mieczysława Bekkera,

którego celem jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.
Więcej informacji!
Spała, 3-7.06.2019
EIT FOOD ogłosiło nabór na płatne staże dla studentów/doktorantów/młodych doktorów (1350 Euro miesięcznie dla studenta i 2000 Euro miesięcznie dla doktoranta/młodego doktora) zainteresowanych sektorem agri-food.
Więcej informacji, brochure-candidates.
XIIth International
Mini-Symposium
Studenckie Granty Badawcze UŁ

Wypadek w pracy?

Nagroda Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego studiów I-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
Regulamin Nagrody, Formularz Zgłoszeniowy.

Informacje dla
Kandydatów na studia
Program 'Staż na Start' w nowoczesnej firmie kosmetycznej skierowany jest do studentów naszego Wydziału kierunku: chemia kosmetyczna (II i III rok studiów I stopnia oraz I i II rok studiów II stopnia).
Czytaj więcej.

Wykłady
członków Rady Biznesu

Studenci naszego Wydziału mogą korzystać z KREATORA KARIERY!
Kompleksowego Systemu Wsparcia Studentów UŁ na Rynku Pracy
http://biurokarier.uni.lodz.pl/kreatorkariery/
W zakładce - "Informacje dla studentów" znajdują się ważne informacje o stażach!

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)
Tym osobom, które jeszcze tego nie uczyniły uprzejmie przypominam o możliwości ubezpieczenia się w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW), na warunkach specjalnie wynegocjowanych dla studentów, doktorantów i pracowników naszej uczelni. Obecnie ubezpieczyć się można wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.nnw-studentow.pl , na której znajdziecie Państwo wszystkie informacje na temat tego ubezpieczenia. Opłacenie składki do dnia 15 grudnia 2016r. zapewnia ochronę za cały rok akademicki 2016/2017; jeżeli natomiast wpłata zostanie dokonana po tym terminie, ubezpieczenie obowiązuje od daty wpływu składki na konto NAU Broker do dnia 30.09.2017r.

Zostań
wolontariuszem

w projekcie "Razem z Rodziną"!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Razem z Rodziną". W ramach projektu będą kierowani do rodzin zastępczych wolontariusze, którzy będą pomagali dzieciom w nauce, a rodzicom w organizacji czasu wolnego wspierając tym samym prawidłowe wypełnianie opiekuńczo-wychowawczych funkcji rodziny. Studenci, którzy chcieliby zostać wolontariuszami proszeni są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi. http://www.mops.lodz.pl/index.php/razem-z-rodzina

Nr projektu: POIS.13.01-00-005/08
"Budowa i modernizacja Wydziałów Biologii Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego"


Wartość projektu: 102.077.264,91 zł
Realizacja : 2009-2012
www.pois.gov.pl

WYBORY 2016

obsługa witryny - Jarosław Wyrozębski