Naglowek

     
        

Start

Pracownicy

Kierunki badań

Publikacje

Granty

Doktoraty

Konferencje

Współpraca

Nasza aparatura

Dydaktyka

Podstawy elektrochemii i korozji

Sensory i Biosensory

Technologia informacyjna i statystyka

Linki

USOS Web

Web mail

BUŁZakład Elektroanalizy
i Elektrochemii UŁ

Ul Tamka 12
91-403 Łódź
42-635 85

 

Zakład Elektroanalizy i Elektrochemii - Informacje ogólne


Zakład Elektroanalizy i Elektrochemii, Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, UŁ