Władze Wydziału Chemii

Dziekan


dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. nadzw. UŁ
tel. (042) 635-57-00
e-mail: slawomira.skrzypek@chemia.uni.lodz.pl
Dyżur: poniedziałek 12.00 - 14.00, środa 12.00 - 14.00, Dziekanat.

Prodziekan ds. naukowych i ogólnych


prof. dr hab. Rafał Głowacki
tel. (042) 635-57-00
e-mail: rafal.glowacki@chemia.uni.lodz.pl
Dyżur: poniedziałek 12.00 - 13.30, Dziekanat.

Prodziekan ds. współpracy z Zagranicą i Rozwoju Wydziału


dr hab. Bogna Rudolf, prof. nadzw. UŁ
tel. (042) 635-57-00
e-mail: bogna.rudolf@chemia.uni.lodz.pl
Dyżur: czwartek 10.30 - 12:00, Dziekanat.

Prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia


dr hab. Robert Zakrzewski, prof. nadzw. UŁ
tel. (042) 635-57-00
e-mail: robert.zakrzewski@chemia.uni.lodz.pl
Dyżur: wtorek 12.00 -13.30, czwartek 12.00 - 13.30, Dziekanat.

Obecne władze zostały wybrane przez Kolegium Elektorów Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego: Dziekan Sławomira Skrzypek w dniu 20 kwietnia, a Prodziekani 11 maja 2016 roku. Sprawują swój mandat od dnia 1 września 2016 roku.

Skład Rady Wydziału:

DZIEKAN
dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ
PRODZIEKAN
dr hab. Bogna Rudolf, prof. UŁ
PRODZIEKAN
prof. dr hab. Rafał Głowacki
PRODZIEKAN
dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ
Profesorowie tytularni:
prof. dr hab. Witold Ciesielski
prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak
prof. dr hab. inż. Piotr Kaszyński
prof. dr hab. Stanisław Leśniak
prof. dr hab. Jarosław Lewkowski
prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń
prof. dr hab. Marcin Palusiak
prof. dr hab. Bartłomiej Pałecz
prof. dr hab. Janusz Zakrzewski
Profesorowie nadzwyczajni i doktorzy habilitowani:
dr hab. Agnieszka Boruń
dr hab. Lilianna Chęcińska
dr hab. Grzegorz Celichowski, prof. UŁ
dr hab. Grażyna Chwatko, prof. UŁ
dr hab. Michał Cichomski, prof. UŁ
dr hab. Jarosław Grobelny, prof. UŁ
dr hab. Anna Ignaczak, prof. UŁ
dr hab. Marcin Jasiński, prof. UŁ
dr hab. Andrzej Jóźwiak, prof. UŁ
dr hab. Wojciech Kinart, prof. UŁ
dr hab. Konrad Kowalski, prof. UŁ
dr hab. Paweł Kubalczyk
dr hab. Magdalena Małecka, prof. UŁ
dr hab. Ryszard Nazarski, prof. UŁ
dr hab. Maciej Pisarski
dr hab. Ireneusz Piwoński, prof. UŁ
dr hab. Damian Plażuk, prof. UŁ
dr hab. Stanisław Porwański
dr hab. Michał Rachwalski, prof. UŁ
dr hab. Jarosław Romański, prof. UŁ
dr hab. Agnieszka Rybarczyk-Pirek
dr hab. Anna Zawisza, prof. UŁ
dr hab. Marek Zieliński
Przedstawiciele nauczycieli akademickich:
dr Magdalena Ciechańska
dr Sławomir Domagała
dr Rafał Karpowicz
dr Aneta Kisielewska
dr Andrzej Leniart
dr Emilia Obijalska
dr Renata Stanecka-Badura
dr Dominik Szczukocki
dr Katarzyna Urbaniak
Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
Małgorzata Celeda
mgr Grażyna Sieradzka
Przedstawiciele doktorantów i studentów:
mgr Karolina Czarny
mgr Aneta Kosińska
Grzegorz Jaszewski
Karolina Kita
Paulina Muskała
Anna Podlasiak
Marcin Podrażka
Klaudia Wiśniewska
Zaproszeni do udziału w posiedzeniu Rady Wydziału
prof. dr hab. Edward Bald
prof. dr hab. Henryk Piekarski
dr hab. Bogusław Kryczka, prof. UŁ
dr Adam Bieniek
dr Lech Leszczyński - przedst. ZNP
dr Kinga Kustrzepa- przedst. NSZZ "Solidarność"
dr Krzysztof Prawicki
Home | Webmail - UŁ | USOS | Uniwersytet Łódzki | Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego