Wydział Chemii w mediach

Mikroczujniki wykrywające aminy biogenne (BA) zawarte w produktach spożywczych chcą zaprojektować naukowcy z Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

Publikacja - PAP - Nauka w Polsce
Naukowiec UŁ projektuje mikroczujniki do badania żywności.

Jak skutecznie odzyskiwać aluminium i tworzywa sztuczne z odpadów po blistrach farmaceutycznych? Na pomysł wpadli naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego...

Publikacje na temat patentu ukazały się na następujących stronach internetowych:

Profesor Ciesielski o smogu w TVN24

Magazyn TVN24 (http://www.tvn24.pl)
Zobacz tutaj...
Uwagi dotyczące strony internetowej Wydziału proszę kierować na adres
e-mail:

jaroslaw.wyrozebski@chemia.uni.lodz.pl
Home | Webmail - UŁ | USOS | Uniwersytet Łódzki | Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego