Wydział Chemii w mediach

Uczymy się właściwej segregacji śmieci, rezygnujemy z kupowania opakowań z plastiku. Mamy jednak duży problem z opakowaniami po lekach - recykling niektórych jest prawie niemożliwy.

Wywiad z dr hab. inż. Marekiem Zielińskim profesorem naszego Wydziału w "Czwórce" Polskiego Radia

Badania nad metaloorganicznymi związkami, które mogą przyczynić się do ograniczenia zjawiska oporności wielolekowej w terapii antynowotworowej przeprowadzi na Uniwersytecie w Auckland w Nowej Zelandii dr Anna Wieczorek-Błauż z Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

Dr Anna Wieczorek-Błauż roczpoczyna roczny staż w Nowej Zelandii w marcu tego roku.

Mikroczujniki wykrywające aminy biogenne (BA) zawarte w produktach spożywczych chcą zaprojektować naukowcy z Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

Naukowiec UŁ projektuje mikroczujniki do badania żywności.

Jak skutecznie odzyskiwać aluminium i tworzywa sztuczne z odpadów po blistrach farmaceutycznych? Na pomysł wpadli naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego...

Publikacje na temat patentu ukazały się na następujących stronach internetowych:

Czy smog śmierdzi? Do którego sięga piętra? A może da się ukryć przed nim w samochodzie? I co to znaczy, że teraz dusi nas smog londyński, a latem nadciągnie smog Los Angeles? Zadajemy nieoczywiste pytania o smog, a ekspert udziela nieoczywistych odpowiedzi.

Wypowiedzi Profesora Ciesielskiego dotyczące smogu:

...Moim celami, na początku kadencji, było: utrzymanie obecnego stanu, wzmocnienie pozycji międzynarodowej, pozyskanie doktorantów oraz poszerzenie współpracy z biznesem i otoczeniem gospodarczym...

Wywiad Izabeli Blimel (Nauka i Biznes) z Dr hab. Sławomirą Skrzypek, prof. nadzw. UŁ, Dziekanem Wydziału Chemii UŁ
Uwagi dotyczące strony internetowej Wydziału proszę kierować na adres
e-mail:

jaroslaw.wyrozebski@chemia.uni.lodz.pl
Home | Webmail - UŁ | USOS | Uniwersytet Łódzki | Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego