Uchwały Rady Wydziału

Data Uchwały w sprawie:
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Sylwii Ciastek-Iskrzyckiej, powołaniu promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji I ds. przewodów doktorskich z chemii
 • przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Macieja Psarskiego z Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego w obszarze nauk ścisłych, dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie chemia
 • nadania stopnia doktora nauk chemicznych mgr Róży Hamerze-Fałdydze
 • nadania stopnia doktora nauk chemicznych mgr Grecie Utecht-Jarzyńskiej
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Giesz
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Karoliny Czarny, powołaniu promotora, promotora pomocniczego, koopromotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji II ds. przewodów doktorskich z chemii
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Szymona Kapuścińskiego, powołaniu promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji I ds. przewodów doktorskich z chemii
 • przyjęcia harmonogramu planowanych posiedzeń Rady Wydziału Chemii w roku akademickim 2018/2019
 • zatwierdzenia programów kształcenia studiów niestacjonarnych obowiązujących od roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Chemii UŁ
 • wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Sławomirze Skrzypek
 • wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. Sławomirze Skrzypek
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Justyny Węgiel
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marleny Komudzińskiej, powołaniu promotora, promotora pomocniczego oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji II ds. przewodów doktorskich z chemii
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marcie Stańczyk, powołaniu promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji II ds. przewodów doktorskich z chemii
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Sylwii Ciastek-Iskrzyckiej, powołaniu promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji I ds. przewodów doktorskich z chemii
 • zatwierdzenia programów kształcenia obowiązujących od roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Chemii UŁ
 • zatwierdzenia terminarzu sesji poprawkowej
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Zuzanny Wujkowskiej
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Grety Utecht
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Adriannie Kamińskiej, powołaniu promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji II ds. przewodów doktorskich z chemii
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anety Kosińskiej, powołaniu promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji I ds. przewodów doktorskich z chemii
 • wystąpienia do Senatu UŁ o nadanie tytułu doktora honoris causa UŁ Profesorowi Zbigniewowi Galusowi
 • wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Jarosławowi Grobelnemu
 • wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Jarosławowi Grobelnemu
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Róży Hamery-Fałdygi
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Karoliny Kowalczyk, powołaniu promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji I ds. przewodów doktorskich z chemii
 • zatwierdzenia tematów prac magisterskich wykonywanych na Wydziale Chemii UŁ w roku akademickim 2017/2018
 • zatwierdzenia tematów prac licencjackich wykonywanych na Wydziale Chemii UŁ w roku akademickim 2017/2018
 • przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Joanny Zembrzuskiej z Politechniki Poznańskiej w obszarze nauk ścisłych, dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie chemia
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Kowalskiego
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marty Małgorzaty Jaksender powołaniu promotora, promotora pomocniczego oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji II ds. przewodów doktorskich z chemii
 • wystąpienia z wnioskiem o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ z grupy młodych naukowców do 35 roku życia
 • zatwierdzenia i uruchomienia Programu studiów CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU
 • zatwierdzenia "Programu studiów doktoranckich"
 • zatwierdzenia zmodyfikowanego "Programu studiów I-go oraz II-go stopnia kierunku Chemia"
 • zatwierdzenia i uruchomienia "Programu studiów CHEMIA KOSMETYKÓW I SUPLEMENTÓW DIETY W UJĘCIU BIZNESOWYM"
 • zatwierdzenia i uruchomienia Studiów podyplomowych "Diagnostyka edukacyjna dla przyrodników, matematyków i inżynierów"
 • poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk chemicznych dr. hab. Jarosława Lewkowskiego
 • sprawie nadania dr Agnieszce Boruń stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie chemia
 • nadania stopnia doktora nauk chemicznych mgr Paulinie Jadwidze Pipiak
 • nadania stopnia doktora nauk chemicznych mgr. Szymonowi Jarzyńskiemu
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Joannie Ginter powołaniu promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji II ds. przewodów doktorskich z chemii
 • nadania dr. Pawłowi Kubalczykowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie chemia
 • nadania stopnia doktora nauk chemicznych mgr Justynie Piechockiej
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Kai Spilarewicz-Stanek powołaniu promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji II ds. przewodów doktorskich z chemii
 • w sprawie zatwierdzenia "Systemu ustalania wartości punktowej ECTS dla przedmiotów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego"
 • zgody Rady Wydziału dla dr. Dominika Szczukockiego na pełnienie roli opiekuna naukowego indywidualnego planu studiów i programu kształcenia (IPS) p. Łukasza Bartosa
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Szymona Jarzyńskiego
 • zatwierdzenia procedur wyboru prac dyplomowych
 • wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Pauliny Błażałek
 • poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk chemicznych dr. hab. Rafałowi Głowackiemu
 • nadania dr Agnieszce Joannie Rybarczyk-Pirek stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie chemia
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Justyny Piechockiej
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Artura Jabłońskiego powołaniu promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji I ds. przewodów doktorskich z chemii
 • przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Boruń w dziedzinie nauk chemicznych, w dyscyplinie chemia
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Pipiak
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marzeny Witalewskiej powołaniu promotora, promotora pomocniczego oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji I ds. przewodów doktorskich z chemii
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Darii Lizińskiej powołaniu promotora, oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji I ds. przewodów doktorskich z chemii
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Ewy Czechowskiej powołaniu promotora, promotora pomocniczego oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji II ds. przewodów doktorskich z chemii
 • poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk chemicznych dr. hab. Marcinowi Andrzejowi Palusiakowi
 • pełnienia funkcji opiekuna naukowego studentów realizujących Indywidulany Program Studiów (IPS)
 • wniosku o przyznanie Medalu "Za chlubne studia" dla Pani mgr Kamili Moniki Morawskiej absolwentki Wydziału Chemii UŁ w roku akademickim 2016/2017
 • wniosku o przyznanie Medalu "Za chlubne studia" dla Pani mgr Agaty Honoraty Bąńczyk absolwentki Wydziału Chemii UŁ w roku akademickim 2016/2017
 • wniosku o przyznanie Medalu "Za chlubne studia" dla Pani mgr Pauliny Pawlik absolwentki Wydziału Chemii UŁ w roku akademickim 2016/2017
 • zgody Rady Wydziału dla dr Emilii Obijalskiej na pełnienie roli opiekuna naukowego indywidualnego planu studiów i programu kształcenia (IPS) p. Andrzeja Krempińskiego
 • zgody Rady Wydziału dla dr Sylwii Smarzewskiej na pełnienie roli opiekuna naukowego indywidualnego planu studiów i programu kształcenia (IPS) p Eweliny Skowron
 • zgody Rady Wydziału na prowadzenie niektórych wykładów kursowych na Wydziale Chemii w roku ak. 2017/2018 przez pomocniczych pracowników naukowych ze stopniem doktora
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Eweliny Mackiewicz, powołaniu promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji II ds. przewodów doktorskich z chemii
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Przemysławowi Jaworskiemu powołaniu promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji I ds. przewodów doktorskich z chemii
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Danielowi Pawlakowi powołaniu promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji II ds. przewodów doktorskich z chemii
 • zmiany Uchwały RW Chemii z dnia 24.09.2014 dotyczącej ustalenia formy egzaminu licencjackiego
 • zmiany Uchwały RW Chemii z dnia 24.09.2014 dotyczącej Systemu ustalania wartości punktowej ECTS dla przedmiotów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
 • poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk chemicznych dr. hab. Wojciechowi Marczakowi
 • wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Jarosławowi Lewkowskiemu
 • wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Jarosławowi Lewkowskiemu
 • przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Rybarczyk-Pirek w obszarze nauk ścisłych, dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie chemia
 • przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Pawła Kubalczyka w obszarze nauk ścisłych, dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie chemia
 • nadania stopnia doktora nauk chemicznych mgr Paulinie Barbarze Grzelak
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Grety Utecht powołaniu promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji I ds. przewodów doktorskich z chemii
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Karoliny Sipa powołaniu promotora, promotora pomocniczego oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji II ds. przewodów doktorskich z chemii
 • przyjęcia harmonogramu planowanych posiedzeń Rady Wydziału Chemii w roku akademickim 2017/2018
 • nadania stopnia doktora nauk chemicznych mgr. Łukaszowi Janowi Szczupakowi
 • zmiany tematów prac magisterskich
 • modyfikacji programu kształcenia studiów podyplomowych "Chromatografia i techniki pokrewne we współczesnej analizie"
 • wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora
 • wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Rafałowi Głowackiemu
 • odmowy nadania dr. Arkadiuszowi Kłysowi stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie chemia
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Natalii Festinger powołaniu promotora, promotora pomocniczego oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji II ds. przewodów doktorskich z chemii
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Kingi Kaczmarskiej powołaniu promotora, promotora pomocniczego oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji II ds. przewodów doktorskich z chemii
 • powołania studiów podyplomowych
 • wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Marcinowi Palusiakowi
 • wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Marcinowi Palusiakowi
 • wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Wojciechowi Marczakowi
 • powołania kandydatów na recenzentów w postepowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Wojciechowi Marczakowi
 • zatwierdzenia nowych programów studiów
 • zatwierdzenia tematów prac licencjackich wykonywanych na Wydziale Chemii UŁ w roku akademickim 2016/2017
 • zatwierdzenia tematów prac magisterskich wykonywanych na Wydziale Chemii UŁ w roku akademickim 2016/2017
 • pisania pracy dyplomowej (magisterskiej) w języku angielskim
 • terminu przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Chemii UŁ
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Grzelak
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Szczupaka
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Ilonie Trzcińskiej powołaniu promotora, promotora pomocniczego oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji II ds. przewodów doktorskich z chemii
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Konradowi Rudnickiemu powołaniu promotora, promotora pomocniczego oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji II ds. przewodów doktorskich z chemii
 • uruchomienia oraz przyjęcia programu kształcenia Interdyscyplinarnych studiów doktoranckich łódzkich uczelni publicznych
 • wyrażenia zgody na pisanie przez Pana Michała Macioszka pracy licencjackiej w języku angielskim
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marty Głodek powołaniu promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji I ds. przewodów doktorskich z chemii
 • powołania nowego promotora w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Abramczyk
 • zgody Rady Wydziału dla dr Emilii Obijalskiej, dr. Adama Pieczonki, dr Magdaleny Ciechańskiej, dr. Roberta Kołodziuka, dr. Rafał Karpowicz na pełnienie roli opiekuna naukowego indywidualnego planu studiów i programu kształcenia (IPS)
 • zgody Rady Wydziału na prowadzenie wykładów kursowych na Wydziale Chemii w roku akademickiego 2016/2017 przez mgr Karolinę Czarną
 • przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Arkadiusza Kłysa w obszarze nauk ścisłych, dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie chemia
 • powołania nowego promotora
 • wystąpienia z wnioskiem o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ z grupy młodych pracowników do 35 roku życia
 • wystąpienia z wnioskiem o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ skierowana do doktorantów
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anety Lutyńskiej, powołania promotora i promotora pomocniczego oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji II ds. przewodów doktorskich z chemii
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Justyny Robak, powołania promotora, promotora pomocniczego oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji II ds. przewodów doktorskich z chemii
 • zgody Rady Wydziału dla Pani Anny Łukawskiej na indywidualny planu studiów (IPS) i programu kształcenia (IPS)
 • nadania stopnia doktora nauk chemicznych mgr Paulinie Błażałek
 • wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Beaty Tkacz-Szczęsnej
 • zatwierdzenia rozliczenia godzin seminarium magisterskiego
 • nadania dr Liliannie Chęcińskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie chemia
 • nadania dr. Marcinowi Jasińskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie chemia
 • nadania stopnia doktora nauk chemicznych mgr Marlenie Łukomskiej-Rogali
 • zgody Rady Wydziału na prowadzenie wykładów kursowych na Wydziale Chemii w roku akademickiego 2016/2017 przez pomocniczych pracowników naukowych ze stopniem doktora
 • zgody Rady Wydziału dla dr Sylwii Smarzewskiej na pełnienie roli opiekuna naukowego indywidualnego planu studiów i programu kształcenia (IPS) p. Eweliny Skowron
 • nadania dr. Tomaszowi Pospiesznemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Natalii Annie Gutowskiej
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Żanecie Kosmali
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marcinowi Kowalskiemu, powołaniu promotora, promotora pomocniczego oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji I ds. przewodów doktorskich z chemii
 • wniosku o przyznanie Medalu "Za chlubne studia" dla Pani mgr Agaty Zawadzkiej absolwentki Wydziału Chemii UŁ w roku akademickim 2015/2016
 • powołania kierowników kierunków studiów i specjalizacji
 • poparcia wniosku o Stypendium Ministra dla Pani mgr Justyny Piechockiej
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Katarzynie Justynie
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Anecie Wróblewskiej
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Monice Stefaniak
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Annie Wieczorek
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Michalinie Szyszce
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Błażałek
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Róży Hamery-Fałdygi, powołaniu promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji I ds. przewodów doktorskich z chemii
 • przyjęcia harmonogramu planowanych posiedzeń Rady Wydziału Chemii w roku akademickim 2016/2017
 • zatwierdzenia programów kształcenia obowiązujących od roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Chemii UŁ
 • zatwierdzenia programów kształcenia na studiach podyplomowych obowiązujących od roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Chemii UŁ
 • w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Jolancie Robak
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Żanety Kosmali
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Natalii Gutowskiej
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Michaliny Szyszka
 • zatwierdzenia wewnętrznych procedur zapewnienia jakości kształcenia
 • odmowy nadania drowi Waldemarowi Tejchmanowi stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie chemia
 • przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Marcina Jasińskiego w dziedzinie nauk chemicznych, w dyscyplinie chemia
 • przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Lilianny Chęcińskiej w dziedzinie nauk chemicznych, w dyscyplinie chemia
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Wieczorek
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Moniki Stefaniak
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marleny Łukomskiej-Rogali
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anety Wróblewskiej
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marty Morawskiej w obszarze nauk ścisłych, dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie chemia, specjalności chemia organiczna powołania promotora, oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji I ds. przewodów doktorskich z chemii
 • wniosku dr hab. Michała Rachwalskiego do Nagrody Naukowej im. Włodzimierza Kołosa w dyscyplinie chemia.
 • wniosku prof. dr hab. Grzegorza Mlostonia do Nagrody Naukowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w dyscyplinie chemia.
 • zmiany tematów prac magisterskich
 • wyboru kandydatów na członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • nadania dr inż. Markowi Zielińskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia
 • przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Tomasza Pospiesznego w dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie chemia
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Arturowi Stępniakowi
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Patrycji Giesz, powołaniu promotorów oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji II ds. przewodów doktorskich z chemii
 • zatwierdzenia zasad przyjęć na Wydziale Chemii w roku ak. 2017/2018
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Zuzanny Wujkowskiej w obszarze nauk ścisłych, dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie chemia, powołania promotora, oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji I ds. przewodów doktorskich z chemii
 • zatwierdzenia programu Międzyobszarowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
 • Zmiany zasad rekrutacji na Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Chemii UŁ
 • zatwierdzenia tematów prac dyplomowych (licencjackich), które będą wykonywane w roku akademickim 2015/2016
 • przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Waldemara Tejchmana w obszarze nauk ścisłych, dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie chemia
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Justyny
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Łukasza Szczupaka w obszarze nauk ścisłych, dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie chemia, specjalności chemia organiczna powołania promotora, oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji I ds. przewodów doktorskich z chemii
 • przyjęcia sprawozdania Dziekana z działalności Wydziału Chemii za rok 2015
 • zmiany Międzywydziałowych Studiów Matematyczno - Przyrodniczych na Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno - Przyrodnicze, zatwierdzenia programów ramowych i regulaminu tych Studiów
 • zmiany efektów kształcenia na studiach I i II stopnia kierunku "Chemia" specjalność: "Chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów"
 • zmiany planów studiów na studiach II stopnia
 • wymiaru godzin nauki języka obcego na studiach niestacjonarnych
 • zmiany planu zajęć na niestacjonarnych studiach I i II stopnia
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Artura Stępniaka
 • wystąpienia z wnioskiem o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ z grupy młodych pracowników do 35 roku życia
 • wystąpienia z wnioskiem o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ skierowana do doktorantów
 • zatwierdzenia wewnętrznych procedur zapewnienia jakości kształcenia
 • uchylenia "Regulaminu wyróżniania prac dyplomowych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego"
 • przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Marka Zielińskiego w obszarze nauk ścisłych, dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie chemia
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Moniki Nowak w obszarze nauk ścisłych, dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie chemia, powołania promotora, promotora pomocniczego oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji I ds. przewodów doktorskich z chemii
 • zatwierdzenia wewnętrznych procedur zapewnienia jakości kształcenia Rada Wydziału Chemii UŁ akceptuje i zatwierdza zmiany wewnętrznych procedur zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Marcinowi Rosowskiemu
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Monice Wyszczelskiej - Rokiel
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Beacie Tkacz-Szczęsnej
 • wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Marioli Brycht
 • zmian w regulaminie wyróżnień prac doktorskich
 • zgody Rady Wydziału na prowadzenie niektórych wykładów kursowych na Wydziale Chemii w roku akademickiego 2015/2016 przez pomocniczych pracowników naukowych ze stopniem doktora
 • zatwierdzenia tematów prac magisterskich wykonywanych na Wydziale Chemii w roku akademickim 2015/2016
 • korekty budżetu na rok 2015
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Jolanty Robak
 • wniosków o przyznanie Medali "Za chlubne studia" absolwentkom Wydziału Chemii UŁ w roku akademickim 2014/2015
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Marcinowi Sendeckiemu
 • zmiany programów studiów i siatek godzin studiów I i II stopnia na Wydziale Chemii UŁ
 • powołania koordynatora studiów niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia na Wydziale Chemii UŁ
 • poparcia wniosku o Stypendium Ministra dla Pana mgr Szymona Jarzyńskiego
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Joannie Marcie Skiba
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Piotrowi M. Zagórskiemu
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Magdalenie Kindze Tyczyńskiej
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marty Joanny Krawczyk, powołania promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji II ds. przewodów doktorskich z chemii
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Justyny Stachniuk, powołania promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji II ds. przewodów doktorskich z chemii
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Marioli Brycht
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Ewelinie Socha
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Pawłowi Tokarzowi
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Moniki Wyszczelskiej-Rokiel
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marii Rodriguez Moya, powołania promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji I ds. przewodów doktorskich z chemii
 • przyjęcia harmonogramu posiedzeń Rady Wydziału Chemii w roku akademickim 2015/2016
 • zamknięcia przewodu doktorskiego
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Beaty Tkacz-Szczęsnej
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marcina Rosowskiego
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Pawła Tokarza
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Piotra M. Zagórskiego
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzynie Abramczyk, powołania promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji II ds. przewodów doktorskich z chemii
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Izabela Szulc, powołania promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji I ds. przewodów doktorskich z chemii
 • zatwierdzenia tematu pracy magisterskiej Pani Anny Karmanowicz wykonywanej na Wydziale Chemii w roku akademickim 2014/2015
 • powołania studiów podyplomowych "Chromatografia i techniki pokrewne we współczesnej analizie" i zatwierdzenia jego programu studiów od roku akademickiego 2015/2016
 • akceptacji nowego programu studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi" od roku akademickiego 2015/2016
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marioli Brycht
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Joanny Skiby
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Sochy
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marcina Sendeckiego
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Tyczyńskiej
 • zmiany tematów prac magisterskich
 • powołania studiów podyplomowych "Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych" i zatwierdzenia jego programu studiów od roku akademickiego 2015/2016
 • nadania dr Magdalenie Małeckiej stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie chemia
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Kindze Kądziole
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Agnieszce Matusiak
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anety Wróblewskiej, powołania promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji I ds. przewodów doktorskich z chemii
 • zatwierdzenia tematów prac dyplomowych (licencjackich) wykonywanych na Wydziale Chemii w roku akademickim 2014/2015 przez studentów studiów I stopnia
 • zmiany tematu pracy magisterskiej
 • zatwierdzenia "Systemu ustalania wartości punktowej ECTS dla przedmiotów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego"
 • powołania kierunku "Nauczanie chemii" i zatwierdzenia jego programu studiów od roku akademickiego 2015/2016
 • zatwierdzenia planów studiów na Wydziale Chemii UŁ od roku akademickiego 2015/2016
 • zasad przyjęć na pierwszy rok Studiów Doktoranckich Chemii w roku akademickim 2015/2016 na Wydziale Chemii UŁ
 • zamknięcia przewodu doktorskiego Pani mgr Anety Wróblewskiej
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Aleksandrze Grali
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marioli Brycht, powołania promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji II ds. przewodów doktorskich z chemii
 • wystąpienia z wnioskiem o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ z grupy młodych pracowników do 35 roku życia
 • wystąpienia z wnioskiem o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ skierowaną do doktorantów
 • przyjęcia sprawozdania z działalności Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiegoza rok 2014
 • podwyższenia przelicznika za zajęcia w języku obcym na Wydziale Chemii UŁ
 • zgody Rady Wydziału na ryczałtowe rozliczenie opieki nad studentem wykonującym eksperymentalną część pracy dyplomowej
 • zgody Rady Wydziału na ryczałtowe rozliczenie prowadzenia specjalizacyjnego seminarium doktoranckiego
 • zgody Rady Wydziału na ryczałtowe rozliczenie opieki nad studentem, uczestnikiem europejskiego programu dydaktycznego
 • przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Magdaleny Małeckiej w dziedzinie nauk chemicznych, w dyscyplinie chemia
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Matusiak
 • zamknięcia przewodu doktorskiego Pani mgr Marioli Brycht
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Jolancie Robak, powołania promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji I ds. przewodów doktorskich z chemii
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Joannie Skiba, powołania promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji I ds. przewodów doktorskich z chemii
 • nadania dr Grażynie Chwatko stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie chemia
 • nadania drowi Stanisławowi Porwańskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie chemia
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Kingi Kądzioły
 • wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Beaty Olszewskiej
 • wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Justyny Dominikowskiej
 • zatwierdzenia zarządzenia dziekana dotyczącego zmiany zarządzenia o powołaniu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • zatwierdzenia zarządzenia dziekana dotyczącego Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Katarzynie Kośli
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Michałowi Piotrowiczowi
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Grali
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Paulinie Furmaniak, powołania promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji II ds. przewodów doktorskich z chemii
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Monice Wyszczelskiej-Rokiel, powołania promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji II ds. przewodów doktorskich z chemii
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Paulinie Grzelak, powołania promotora i promotora pomocniczego oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji I ds. przewodów doktorskich z chemii
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Monice Stefaniak, powołania promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji I ds. przewodów doktorskich z chemii
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Rafałowi Flamholcowi, powołania promotora oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji I ds. przewodów doktorskich z chemii
 • wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marcinowi Rosowskiemu, powołania promotora i promotora pomocniczego oraz skierowania przewodu doktorskiego do Komisji II ds. przewodów doktorskich z chemii
 • zmiany promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Anny Wieczorek
 • wniosku o przyznanie Medalu "Za chlubne studia" dla Pani Agaty Katarzyny Zawadzkiej absolwentki Wydziału Chemii UŁ w roku akademickim 2013/2014
 • wniosku o przyznanie Medalu "Za chlubne studia" dla Pani mgr Dominiki Białek absolwentki studiów II stopnia Wydziału Chemii UŁ w roku akademickim 2013/2014
 • wniosku o przyznanie Medalu "Za chlubne studia" dla Pani mgr Justyny Kowalczyk absolwentki studiów II stopnia Wydziału Chemii UŁ w roku akademickim 2013/2014
 • wniosku o przyznanie Medalu "Za chlubne studia" dla Pani mgr Róży Hamery absolwentki studiów II stopnia Wydziału Chemii UŁ w roku akademickim 2013/2014
 • zgody Rady Wydziału na prowadzenie niektórych wykładów kursowych na Wydziale Chemii w roku akademickiego 2014/2015 przez pomocniczych pracowników naukowych ze stopniem doktora
 • powołania kierownika specjalizacji na kierunku Chemia
 • zmiany Uchwały RW Chemii z dnia 25.09.2013 dotyczącej ustalenia formy egzaminu licencjackiego
 • zatwierdzenia wewnętrznych procedur zapewnienia jakości kształcenia
 • korekty w siatce godzin na specjalności "Chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów" - studia I stopnia
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Justynie Dominikowskiej
 • wszczęcia mgr Paulinie Pipiak przewodu doktorskiego, powołania promotora, promotora pomocniczego oraz skierowania do komisji I
 • określenia możliwości ubiegania się od pierwszego semestru na studiach drugiego stopnia o indywidualny plan studiów i program kształcenia (IPS)
 • podziału studentów I roku kierunku chemia na specjalności po I semestrze
 • poparcia wniosku o stypendium ministra dla Pani mgr Joanny Skiby
 • poparcia wniosku o stypendium ministra dla Pani mgr Marioli Brycht
 • wszczęcia mgr Beacie Tkacz-Szczęsnej przewodu doktorskiego, powołania promotora oraz skierowania do komisji II
 • przyjęcia harmonogramu posiedzeń Rady Wydziału Chemii w roku akademickim 2014/2015.
 • zatwierdzenia szczegółowych kryteriów i zasad oceny działalności doktorantów
 • nadania drowi Damianowi Plażukowi stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie chemia
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Michała Piotrowicza
 • wszczęcia mgrowi Pawłowo Tokarzowi przewodu doktorskiego, powołania promotora oraz skierowania do komisji I
 • zatwierdzenia wewnętrznych procedur zapewnienia jakości kształcenia
 • prac nad uzupełnieniem programu kształcenia na studiach I stopnia
 • prac nad kalkulatorem ECTS
 • przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Grażyny Chwatko w dziedzinie nauk chemicznych, w dyscyplinie chemia
 • przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Stanisława Porwańskiego w dziedzinie nauk chemicznych, w dyscyplinie chemia
 • wszczęcia mgr Aleksandrze Kubickiej przewodu doktorskiego, powołania promotora oraz skierowania do komisji I
 • zmiany tematów pracy magisterskich
 • nadania drowi Michałowi Rachwalskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie chemia
 • odmowy nadania drowi Tomaszowi Girkowi stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie chemia
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Kośli
 • podtrzymania decyzji Rady Wydziału Chemii o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Dariuszowi Calowi
 • zmiany tematów prac magisterskich
 • zatwierdzenia tematów prac dyplomowych (licencjackich) wykonywanych na Wydziale Chemii w roku akademickim 2013/2014 przez studentów studiów I stopnia
 • o zmianie trybu obiegu dokumentu "Karta osiągnięć studenta"
 • zatwierdzenia wewnętrznych procedur zapewnienia jakości kształcenia
 • zatwierdzenia planów studiów
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgr Katarzynie Łudzik
 • nadania stopnia naukowego doktora nauk chemicznych mgrowi Adamowi Łuczakowi
 • powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Justyny Dominikowskiej
 • wszczęcia mgrowi Piotrowi Zagórskiemu przewodu doktorskiego, powołania promotora, powołania promotora pomocniczego oraz skierowania do komisji I
 • przyjęcia planu budżetu na rok 2014
 • zatwierdzenia tematu pracy magisterskiej pani Marty Paruzel
 • zmiany tematów prac magisterskich
 • przyjęcia sprawozdania Dziekana z działalności Wydziału Chemii za rok 2013
 • powtarzania przez studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Wydziału Chemii pierwszego semestru
 • wystąpienia z wnioskiem o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ z grupy młodych pracowników do 35 roku życia
 • wystąpienia z wnioskiem o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ skierowana do doktorantów
 • wyróżnienia rozprawy doktorskiej dra Dariusza Guziejewskiego
 • wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Emilii Tomaszewskiej
 • zatwierdzenia wewnętrznych procedur zapewnienia jakości kształcenia
 • powołania na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego kursu dokształcającego "Egzamin maturalny z chemii od roku 2015"
 • zatwierdzenia regulaminów praktyk zawodowych pedagogicznych
 • zatwierdzenia wewnętrznych procedur zapewnienia jakości kształcenia
zatwierdzenia tematów prac magisterskich wykonywanych na Wydziale Chemii w roku akademickim 2012/2013
 • wniosku o przyznanie Medalu "Za chlubne studia" dla Pani Eweliny Anny Mackiewicz absolwentki Wydziału Chemii UŁ w roku akademickim 2012/2013
 • wniosku o przyznanie Medalu "Za chlubne studia" dla Pani mgr Justyny Stachniuk absolwentki Wydziału Chemii UŁ w roku akademickim 2012/2013
poparcia wniosków o stypendium ministra
programu kształcenia na studiach podyplomowych "Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi"
warunkowego zaliczania I semestru I roku studiów
zatwierdzenia tematów prac dyplomowych (licencjackich) wykonywanych na Wydziale Chemii w roku akademickim 2012/2013 przez studentów studiów I stopnia
przyjęcia harmonogramu działań Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz podziału kompetencji w ramach systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Chemii UŁ
przeniesienia praktyk śródrocznych na wrzesień - jednorazowo
wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Kamili Borowczyk
pisania pracy dyplomowej w języku angielskim
zatwierdzenia tematów prac magisterskich wykonywanych na Wydziale Chemii w roku akademickim 2012/2013
wniosku o przyznanie Medalu "Za chlubne studia" dla absolwentki Wydziału Chemii UŁ w roku akademickim 2011/2012
poparcia wniosków o stypendium ministra
zatwierdzenia programów kształcenia od roku akademickiego 2012/2013 na kierunkach: Chemia, Chemia kosmetyczna i Analityka chemiczna
zmiany tematów prac magisterskich wykonywanych na Wydziale Chemii UŁ w roku akademickim 2011/2012
zmiany tematów prac magisterskich wykonywanych na Wydziale Chemii UŁ w roku akademickim 2011/2012
 • zatwierdzenia tematów prac dyplomowych (licencjackich) wykonywanych na Wydziale Chemii w roku akademickim 2011/2012 przez studentów studiów I stopnia
 • zatwierdzenia programu kształcenia od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku Analityka Chemiczna
powołania nowego kierunku Chemia kosmetyczna na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
zatwierdzenia planów studiów
 • zatwierdzenia tematów prac magisterskich wykonywanych na Wydziale Chemii w roku akademickim 2011/2012
 • zgody Rady Wydziału na prowadzenie niektórych wykładów kursowych na Wydziale Chemii w roku akademickiego 2011/2012 przez pomocniczych pracowników naukowych ze stopniem doktora
 • powołania nowego kierunku Analityka chemiczna na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
 • zatwierdzenia tematów prac magisterskich wykonywanych na Wydziale Chemii w roku akademickim 2011/2012
 • zgody Rady Wydziału na prowadzenie niektórych wykładów kursowych na Wydziale Chemii w roku akademickiego 2011/2012 przez pomocniczych pracowników naukowych ze stopniem doktora
obowiązku uczestniczenia przez studenta w szkoleniu bibliotecznym
 • poparcia wniosków o stypendia ministra dla studentów Wydziału Chemii UŁ w roku akademickim 2010/2011
 • zmiany planów studiów II-go stopnia
 • zmiany planów studiów I-go stopnia (a)
 • zmiany planów studiów I-go stopnia (b)
Uwagi dotyczące strony internetowej Wydziału
proszę kierować na adres e-mail:

jaroslaw.wyrozebski@chemia.uni.lodz.pl