Koło Szachowe
przy
Wydziale Chemii UŁ

Koło Szachowe

Koło Szachowe jest nową inicjatywą powstałą przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Zrzesza studentów i doktorantów Uczelni, lubiących grać w szachy i rozwijać swoje umiejętności.

Koło na charakter amatorski. Celem spotkań jest pogłębianie naszego zamiłowania do gry w szachy oraz kształtowanie logicznego sposobu myślenia i przewidywania.

Raz w roku, jesienią, organizujemy ogólnouczelniany turniej szachowy, który stanowi jednocześnie eliminacje do Akademickich Mistrzostw Polski. Wyłanianych jest kilkoro zawodników, których udział w tej imprezie jest finansowany przez Akademicki Związek Sportowy.

© Paulina Gomulak: paulina_gomulak(małpa)wp.pl