Sympozja i konferencje

XIth International Mini-Symposium on Current Problems of Organic Chemistry 'Heterocyclic and heteroatomic compounds in asymmetric synthesis'

On behalf of the Organizing Committee of the Xth International Mini-Symposium on Current Problems of Organic Chemistry we have a pleasure to inform that this year symposium will be held on May 24th 2018 at the facilities of the Faculty of Chemistry at Tamka-St. 12.
Read more: Mini-Symposium page.

I Doktoranckie Sympozjum Nanotechnologii NanoMat

I Doktoranckie Sympozjum Nanotechnologii NanoMat odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2017 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Tamka 12, Łódź.
Sympozjum dedykowane jest doktorantom zajmującym się nanotechnologią, inżynierią materiałową i chemią materiałów. Będzie to wydarzenie satelitarne do VIII Krajowej Konferencji Nanotechnologii organizowanej w Łodzi w dniach 20 - 23 czerwca 2017 r.
Najważniejsze obszary tematyczne poruszane podczas sympozjum:
  • synteza, wytwarzanie i charakterystyka nanomateriałów (kropki kwantowe, nanocząstki, nanodruty, cienkie warstwy)
  • metody badań i zastosowania nanomateriałów
  • wytwarzanie, modyfikacja i zastosowania materiałów węglowych i analogów grafenu
  • nowoczesne materiały i nanomateriały polimerowe i kompozytowe
  • nanomateriały o właściwościach fotokatalitycznych
  • nanomateriały w zastosowaniach biologicznych i medycznych
  • nanomateriały w elektronice i optoelektronice
  • wpływ nanomateriałów na środowisko
Link do strony Sympozjum.

XVII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii "Warto wiedzieć więcej"

Szkoła odbędzie się 15-17 czerwca 2017 w Dobieszkowie k/Łodzi.
Celem konferencji jest zapoznanie z wynikami badań z zakresu dydaktyki chemii oraz wymiana doświadczeń związanych z rozwojem tej dziedziny w Polsce i na świecie. Podczas konferencji dyskutuje się o procesie dydaktycznym związanym z przygotowaniem studentów do wykonywania zawodu nauczyciela chemii na wszystkich etapach edukacyjnych.
W ramach konferencji planujemy około siedmiu wykładów tematycznie związanych z chemią i badaniami z zakresu dydaktyki chemii prowadzonych przez zaproszonych gości z kraju i z zagranicy. Ponadto podczas konferencji chcemy zrealizować 4 warsztaty dotyczące eksperymentowania podczas zajęć szkolnych oraz panel dyskusyjny, prowadzonych przez dydaktyków chemii i pracowników naukowo-dydaktycznych, ściśle wiążących się tematycznie z wyzwaniami jakie stoją przed nauczycielem chemii w okresie zmian proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Link do strony konferencji.

V Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii

Już po raz piąty doktoranci Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej, Wydziałem Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN organizują Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii. Odbędzie się ono w dniach 11-12 maja na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego i zgromadzi młodych naukowców z całej Polski. Sympozjum będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i poglądów wśród ambitnych i prężnie działających ludzi przygotowujących rozprawy doktorskie w dziedzinie chemii oraz nauk pokrewnych.
W ramach Sympozjum doktoranci moją szansę zaprezentować swoje osiągnięcia w formie komunikatów ustnych oraz podczas sesji posterowych, a także wysłuchać prezentacji zaproszonych gości: prof. dra hab. inż. Piotra Wieczorka; prof. dra hab. Szczepana Zapotocznego; dra hab. Adama Huczyńskiego, prof. UAM; dra hab. Karola Kacprzaka, prof. UAM oraz dra inż. Waldemara Maniukiewicza.
W celu zapewnienia możliwości uczestniczenia wszystkim doktorantom w V ŁSDCh udział jest bezpłatny.
Do zobaczenia w Łodzi! Link do strony Sympozjum.

XXIII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

Konferencja odbędzie się w Łodzi na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Tamka 12 w dniach 22-24 września 2017.
Więcej informacji na stronie konferencji.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Home | Webmail - UŁ | USOS | Uniwersytet Łódzki | Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego