Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze

Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze prowadzone są wspólnie przez cztery wydziały: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Chemii. Są to studia indywidualne, przeznaczone dla tych studentów, którzy interesują się naukami przyrodniczymi w zakresie szerszym niż proponują to programy poszczególnych kierunków.