>

Studia niestacjonarne Wydziału Chemii


Koordynator studiów niestacjonarnych

dr Anna Wypych-Stasiewicz
tel. (042) 635 57 87
e-mail: anna.stasiewicz@chemia.uni.lodz.pl
Dyżur: piątek , 11-13, pokój 1-210

Obsługa administracyjna

mgr Małgorzata Kiciak
tel. (042) 635 57 43
e-mail: malgorzata.kiciak@uni.lodz.pl
Dyżur w dniu:
17-11-2018 - godz 8:00-11:00 (sobota),
08-12-2018 - godz 8:00-11:00 (sobota),
12-01-2019 - godz 8:00-11:00 (sobota).
Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego organizowane są studia w trybie niestacjonarnym. W ramach studiów niestacjonarnych oferujemy trzyletnie studia I stopnia w zakresie chemii w nauce i gospodarce oraz chemii kosmetycznej. Ponadto dwuletnie studia II stopnia w zakresie chemii w nauce i gospodarce oraz nauczania chemii. Kierunki studiów oferowane przez Wydział Chemii przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w zawodzie chemika, do oceny jakości kosmetyków i ich analizy oraz do pracy w zawodzie nauczyciela chemii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Zajęcia w ramach studiów odbywają się w soboty i niedziele według harmonogramów i planów przygotowywanych przed każdym nowym rokiem akademickim w dobrze wyposażonych salach wykładowych i akredytowanych laboratoriach chemicznych, prowadzonych przez doskonale wykwalifikowaną kadrę pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

Dziekan ds. studenckich i jakości kształcenia

dr hab. Robert Zakrzewski, prof. nadzw. UŁ
Dyżur: wtorek 12.00 -13.30, czwartek 12.00 - 13.30, Dziekanat
tel. (042) 635-57-45
e-mail: robzak@chemia.uni.lodz.pl

Biblioteka Wydziału Chemii

czynna w każdą niedzielę zjazdu w godzinach 10-12,
zamówienia na książki przyjmuje
mgr Renata Juszczak
e-mail: renata@chemia.uni.lodz.pl

Harmonogram zjazdów w roku akademickim 2018/2019
w semestrze zimowym

Studia I stopnia - I i II rok:
106-07.10.2018
220-21.10.2018
327-28.10.2018
417-18.11.2018
524-25.11.2018
608-09.12.2018
715-16.12.2018
812-13.01.2019
919-20.01.2019
Studia I stopnia - III rok:
106-07.10.2018
220-21.10.2018
317-18.11.2018
424-25.11.2018
508-09.12.2018
615-16.12.2018
712-13.01.2019
819-20.01.2019
Studia II stopnia - I i II rok:
106-07.10.2018
220-21.10.2018
327-28.10.2018
417-18.11.2018
524-25.11.2018
608-09.12.2018
715-16.12.2018
812-13.01.2019
919-20.01.2019