Studia Doktoranckie


Kierownik studiów:

dr hab. Andrzej Jóźwiak, prof. UŁ

Obsługa administracyjna

Agnieszka Łaska-Jesionowska
tel./fax. 042 635 - 57 - 44
e-mail: agnieszka.laska@chemia.uni.lodz.pl
Studia Doktoranckie Chemii kształcą w zakresie: chemia organiczna, chemia nieorganiczna, chemia teoretyczna, krystalografia i krystalochemia, chemia fizyczna, chemia analityczna.
Studia Doktoranckie Chemii przygotowują przyszłych absolwentów do dalszej pracy naukowo-badawczej jak i dydaktycznej w różnych specjalnościach chemii oraz do pracy przy wdrażaniu i rozwijaniu nowych technologii na przykład w zakresie nanotechnologii.
Studia trwają cztery lata. Prowadzone są w trybie stacjonarnym.
PROGRAM ZAJĘĆ
dla Studiów Doktoranckich Chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2020/2021.

Studia Doktoranckie Chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego nie prowadzą już rekrutacji nowych doktorantów. Zapraszamy natomiast do podjęcia studiów w Szkołach Doktorskich

Dziekan do spraw studenckich

dr hab. Robert Zakrzewski, prof. nadzw. UŁ
Dyżur: wtorek 12.00 -13.30, czwartek 12.00 - 13.30, Dziekanat.
tel. (042) 635-57-45
e-mail: robert.zakrzewski@chemia.uni.lodz.pl

Biblioteka Wydziału Chemii

czynna w każdą niedzielę zjazdu w godzinach 10-12,
zamówienia na książki przyjmuje
mgr Renata Juszczak
e-mail: renata.juszczak@chemia.uni.lodz.pl
Poszukujemy Kandydata na Studia Doktoranckie
do projektu
Paramagnetic nanographenes for fundamental studies and new technologies
w zespole prof. Kaszyńskiego
Zainteresowanych prosimy o kontakt: piotr.kaszynski@chemia.uni.lodz.pl
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UŁ
Informacje dla doktorantów
Poszukujemy Kandydatów na Studia Doktoranckie
Wolne miejsca znajdują się w zespole dr hab. Magdaleny Małeckiej. Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty.
Dr hab. Magdalena Małecka Katedra Chemii Teoretycznej
i Strukturalnej,
Łódź, Pomorska 163/165, C-17.
Poszukujemy Kandydatów na Studia Doktoranckie
Wolne miejsca znajdują się w zespole prof. Konrada Kowalskiego.
Wydziałowa Rada
Samorządu Doktorantów:
Wydziałowa Komisja Socjalno-Stypendialna Doktorantów:
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów:
Zarządzenia obowiązujące od 01.10.2018 r.:
REGULAMINY:
STYPENDIA:
Program zajęć Studiów Doktoranckich
ARCHIWUM

Krajowa Reprezentacja Doktorantów
Home | Webmail - UŁ | USOS | Uniwersytet Łódzki | Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego