Struktura Wydziału

Uwagi dotyczące strony internetowej Wydziału
proszę kierować na adres
e-mail:

jaroslaw.wyrozebski@chemia.uni.lodz.pl