Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Tamka 12, 91-403 Łódź, tel./fax: (042) 635 57 44

Uwagi dotyczące strony internetowej Wydziału proszę kierować na adres e-mail:

wyrozebski@uni.lodz.pl

Tu mozna pobrać logotyp naszego Wydziału o wyższej rozdzielczości:

Home | Webmail - UŁ | USOS | Uniwersytet Łódzki | Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego