Arrhenius S.Rutherford E.Ostwald W.Nernst W.H.Langmuir I.Debye P..J.W.Pauling L.C.Heyrovsky J.Yonath A.E.
Dołącz do świata wybitnych chemików
VIII Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików
p
od patronatem
J. M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. dr hab. Antoniego Różalskiego

 

Wydział Chemii UŁ, ul. Tamka 12, 91-403 Łódź

 

Start
O sesji Terminy Zgłoszenia i streszczenia Program Lokalizacja Organizatorzy Kontakt Sponsorzy
Uniwersytet Łódzki

Chemia UŁ

Logo PTCh 

ZGŁOSZENIA i STRESZCZENIA

 

Magistranci swoje dokonania prezentują w postaci posterów w 4 sekcjach, natomiast najlepsi doktoranci (wybrani w swoich macierzystych jednostkach) przedstawiają swoje osiągnięcia naukowe tylko w postacji 15 minutowych prezentacji ustnych bez podziału na sekcje.

Zgłoszenie prosimy przesłać do dnia 15.05.2014 r. w postaci wiadomości e-mail na adres sesja@chemia.uni.lodz.pl podając w treści listu:

imię i nazwisko:

tytuł streszczenia:

sekcja (nie dotyczy doktorantów):

adres mailowy zwrotny:

telefon kontaktowy:

Sekcje dla sesji posterowej (magistranci)
S-01 Chemia Analityczna, Nieorganiczna, Środowiskowa i Elektrochemia
S-02 Chemia Organiczna, Biochemia, Biotechnologia i Chemia Medyczna
S-03 Chemia Polimerów i Materiałów funkcjonalnych, Technologia Chemiczna
S-04 Chemia Fizyczna, Teoretyczna i Krystalografia
S-05 Dydaktyka Chemii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do listu należy dołączyć Streszczenie  (jako załącznik zawierający w nazwie pliku nazwisko autora i numer sekcji). Zgłoszenia bez załączonego streszczenia nie będą przyjmowane. Przyjęcie zgłoszenia potwierdzone będzie przez wysłanie pod adres zwrotny krótkiej wiadomości.

 

Wymagania techniczne dla Streszczenia - kliknij tutaj

 

Wymagania techniczne dla Posterów i Komunikatów - kliknij tutaj

Uniwersytet Łódzki     Wydział Chemii UŁ     PTChem Odział Łódzki

Copyright © 2017 A.L. All Rights Reserved. | Obsługa witryny: Andrzej Leniart