Planowana archiwizacja i usuwanie widm.
Widma z roku 2018 będą dostępne na serwerze FTP tylko do 15 stycznia. Później zostaną zarchiwizowane.

UWAGA!

Widma z lat poprzednich (przed rokiem 2018) zostaną trwale usunięte z archiwum z końcem stycznia. Odzyskanie tych widm nie będzie możliwe!
Programy do obróbki widm
TopSpin

Aktualna wersja oprogramowania TopSpin firmy Bruker umożliwiająca obróbkę widm NMR dostępna jest na stronie producenta (https://www.bruker.com/service/support-upgrades/software-downloads/nmr.html). Oprogramowanie to jest DARMOWE do celów akademickich.

OPUS Viewer

The new OPUS Viewer is a free program that can open all kinds of Bruker's OPUS, JCAMP-DX and Galactic Grams files. Program ten dostępny pod linkiem https://www.bruker.com/service/support-upgrades/software-downloads/infrared-and-raman-spectroscopy-software-download.html umożliwia on m.in. obróbkę widm IR (pliki z rozszerzeniem *.spc) oraz wiele innych.

KnowItAllAcademic Edition

Oprogramowanie KnowItAllAcademic Edition firmy Bio-Rad umożliwiające obróbkę widm NMR oraz IR dostępne jest na stronie producenta http://www.bio-rad.com/en-us/product/knowitall-academic-edition-free-chemistry-software. Oprogramowanie to jest DARMOWE - wymagana jest rejestracja.

Informacje organizacyjne
UWAGA!
Od dnia 1. października 2017 r. w PSM możliwa jest samodzielna rejestracja widma UV-VIS na spektrofotometrze PerkinElmer Lambda 45 oraz widm fluorescencji na spektrofotometrze PerkinElmer LS 55. Szczegółowe informacje kliknij tutaj.
W związku z dużą liczbą probówek NMR nie odbieranych przez zleceniodawców, informujemy, iż od dnia 3 stycznia 2017 roku probówki NMR pozostawione w Pracowni będą usuwane zgodnie z poniższym harmonogramem. W związku z powyższym, prosimy o odbieranie probówek NMR bezpośrednio po wykonaniu widm.
Dzień wykonania widma Maksymalny termin odbioru probówki NMR
Poniedziałek, wtorek Poniedziałek godz. 15 (kolejny tydzień)
Środa, czwartek, piątek Środa godz. 15 (kolejny tydzień)

Pracownia Spektroskopii Molekularnej - 2017