Programy do obróbki widm
TopSpin

Aktualna wersja oprogramowania TopSpin firmy Bruker umożliwiająca obróbkę widm NMR dostępna jest na stronie producenta (https://www.bruker.com/service/support-upgrades/software-downloads/nmr.html). Oprogramowanie to jest DARMOWE do celów akademickich.

OPUS Viewer

The new OPUS Viewer is a free program that can open all kinds of Bruker's OPUS, JCAMP-DX and Galactic Grams files. Program ten dostępny pod linkiem https://www.bruker.com/service/support-upgrades/software-downloads/infrared-and-raman-spectroscopy-software-download.html umożliwia on m.in. obróbkę widm IR (pliki z rozszerzeniem *.spc) oraz wiele innych.

KnowItAllAcademic Edition

Oprogramowanie KnowItAllAcademic Edition firmy Bio-Rad umożliwiające obróbkę widm NMR oraz IR dostępne jest na stronie producenta http://www.bio-rad.com/en-us/product/knowitall-academic-edition-free-chemistry-software. Oprogramowanie to jest DARMOWE - wymagana jest rejestracja.

Informacje organizacyjne
Godziny pracy PSM w okresie wakacyjnym
(od 1 lipca do 31 sierpnia 2017)
W dniach od 1 lipca do 28 lipca
  • Spektrometr NMR 600 MHz godz. 900 - 1700
  • Spektrometr NMR 200 MHz - tak jak w ciągu roku - tylko samoobsługa
  • Spektrometr IR - tak jak w ciągu roku - od 5 lipca do 21 lipca nieczynny
  • Pracownia spektroskopii mas - tak jak w ciągu roku
W dniach od 7 sierpnia do 31 sierpnia
  • Spektrometr NMR 600 MHz godz. 800 - 1600
  • Spektrometr NMR 200 MHz - tak jak w ciągu roku - tylko samoobsługa
  • Spektrometr IR - tak jak w ciągu roku
  • Pracownia spektroskopii mas - nieczynna
W związku z dużą liczbą probówek NMR nie odbieranych przez zleceniodawców, informujemy, iż od dnia 3 stycznia 2017 roku probówki NMR pozostawione w Pracowni będą usuwane zgodnie z poniższym harmonogramem. W związku z powyższym, prosimy o odbieranie probówek NMR bezpośrednio po wykonaniu widm.
Dzień wykonania widma Maksymalny termin odbioru probówki NMR
Poniedziałek, wtorek Poniedziałek godz. 15 (kolejny tydzień)
Środa, czwartek, piątek Środa godz. 15 (kolejny tydzień)

Pracownia Spektroskopii Molekularnej - 2017