Program studiów - Siatki godzin

Rozpoczęcie studiów na I roku w roku akademickim 2019/2020

 1. Studia stacjonarne

  Studia I-go stopnia
  1. Kierunek "Chemia"
   1. Specjalizacja - Chemia w Nauce i gospodarce
   2. Specjalizacja - Chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów
   3. Specjalizacja - Chemia kosmetyczna
  2. Kierunek "Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu",
   "Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu - DualKost"
  3. Kierunek "Chemia materiałów i nanotechnologia"
  4. Kierunek "Analityka Chemiczna"

  Studia II-go stopnia
  1. Kierunek "Chemia"
   1. Specjalizacja - Chemia w Nauce i gospodarce
   2. Specjalizacja - Chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów
   3. Specjalizacja - Chemia kosmetyczna
  2. Kierunek "Analityka Chemiczna"
  3. Kierunek "Nauczanie Chemii"

 2. Studia niestacjonarne

  Studia I-go stopnia
  1. Kierunek "Chemia"
   1. Specjalizacja - Chemia w Nauce i gospodarce
   2. Specjalizacja - Chemia kosmetyczna

  Studia II-go stopnia
  1. Kierunek "Chemia"
   1. Specjalizacja - Chemia w Nauce i gospodarce
   2. Specjalizacja - Chemia kosmetyczna
  2. "Kierunek "Nauczanie Chemii"

Rozpoczęcie studiów na I roku w roku akademickim 2018/2019

 1. Studia stacjonarne

  Studia I-go stopnia
  1. Kierunek "Chemia"
   1. Specjalizacja - Chemia w Nauce i gospodarce
   2. Specjalizacja - Chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów
   3. Specjalizacja - Chemia kosmetyczna
  2. Kierunek "Analityka Chemiczna"
  3. Kierunek "Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu"
  Studia II-go stopnia
  1. Kierunek "Chemia"
   1. Specjalizacja - Chemia w Nauce i gospodarce
   2. Specjalizacja - Chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów
   3. Specjalizacja - Chemia kosmetyczna
  2. Kierunek "Analityka Chemiczna"
  3. Kierunek "Nauczanie Chemii"

 2. Studia niestacjonarne     (dodane 13-07-2018)

  Studia I-go stopnia
  1. Kierunek "Chemia"
   1. Specjalizacja - Chemia w Nauce i gospodarce
   2. Specjalizacja - Chemia kosmetyczna

  Studia II-go stopnia
  1. Kierunek "Chemia"
   1. Specjalizacja - Chemia w Nauce i gospodarce
   2. Specjalizacja - Chemia kosmetyczna
  2. "Kierunek "Nauczanie Chemii"

Rozpoczęcie studiów na I roku przed rokiem akademickim 2012/2013

 1. Studia stacjonarne

  1. Jednolite Studia Magisterskie
  2. Jednolite Studia Magisterskie - specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności: Chemia z Fizyką

  3. Studia dwustopniowe

   1. Studia I-go stopnia

    1. specjalizacja - "Chemia w nauce i gospodarce" (Chemia podstawowa)
    2. specjalizacja - "Chemia Kosmetyczna"
    3. specjalizacja - "Chemia i Nanotechnologia Nowoczesnych Materiałów"

     2010/2011 - I, II i III rok - otwórz plik pdf
    4. specjalizacja - "Analityka Chemiczna"
    5. specjalizacja - "Chemia Środowiska"
    6. specjalizacja nauczycielska w zakresie chemii i biologii
    7. specjalizacja nauczycielska w zakresie chemii i fizyki
    8. specjalizacja nauczycielska w zakresie chemii i informatyki

   2. Studia II-go stopnia

    1. specjalizacja - "Chemia w nauce i gospodarce" (Chemia podstawowa)
    2. specjalizacja nauczycielska - "Chemia"
    3. specjalizacja - "Chemia i Nanotechnologia Nowoczesnych Materiałów"
    4. specjalizacja - "Chemia Kosmetyczna"
 2. Studia niestacjonarne

  1. Jednolite studia magisterskie

  2. Studia dwustopniowe

   1. Studia I-go stopnia

    1. specjalizacja - "Chemia w nauce i gospodarce" (Chemia podstawowa)
    2. specjalizacja - "Chemia Kosmetyczna"

   2. Studia II-go stopnia

    1. specjalizacja - "Chemia w nauce i gospodarce" (Chemia podstawowa)
    2. specjalizacja nauczycielska w zakresie chemii