Profesury

 • Prezydent RP postanowieniem z dnia 30 lipca 2018 roku nadał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych
  dr hab. Rafałowi Głowackiemu (UŁ)
 • Prezydent RP postanowieniem z dnia 9 maja 2018 roku nadał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych
  dr hab. Marcinowi Palusiakowi (UŁ)
 • Prezydent RP postanowieniem z dnia 19 grudnia 2014 roku nadał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych
  dr hab. Małgorzacie Barbarze Jóźwiak (UŁ)
 • Prezydent RP postanowieniem z dnia 27 marca 2014 roku nadał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych
  dr hab. Adamowi Baldowi (UŁ)
 • Prezydent RP postanowieniem z dnia 3 czerwca 2013 roku nadał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych
  dr hab. Bartłomiejowi Pałeczowi (UŁ)
 • Prezydent RP postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2012 roku nadał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych
  dr hab. Janowi Kalembkiewiczowi (Politechnika Rzeszowska)
 • Prezydent RP postanowieniem z dnia 12 stycznia 2012 roku nadał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych
  dr hab. Piotrowi Kaszyńskiemu (UŁ)
 • Prezydent RP postanowieniem z dnia 19 stycznia 2011 roku nadał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych
  dr hab. Stanisławowi Leśniakowi (UŁ)
 • Prezydent RP postanowieniem z dnia 21 grudnia 2007 roku nadał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych
  dr hab. Zbigniewowi Kudzinowi (UŁ)