Etapy tworzenia Wydziału Chemii UŁ
Wydział Chemii 1 października 2007
Wydział
Fizyki i Chemii
1 czerwca 1996
Wydział Fizyki i
Informatyki Stosowanej
1 października 2007
Wydział Matematyki
Fizyki i Chemii
1951
Wydział Matematyki
1 czerwca 1996
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytetu Łodzkiego
Wydział Biologii
i Nauk o Ziemi
1951
Kadencje Dziekanów:
Wydział Chemii
2012-2016
Grzegorz Mlostoń
2007-2012
Bogusław Kryczka
Wydział Fizyki i Chemii
2002-2007
Bogusław Kryczka (chemik)
1999-2002
Henryk Piekarski (chemik)
1996-1999
Wacław Tybor (fizyk)
Wydział Matematyki Fizyki i Chemii
1993-1996
Wacław Tybor (fizyk)
1990-1993
Leszek Wojtczak (fizyk)
1984-1990
Władysław Wilczyński (matematyk)
1981-1984
Romuald Bartnik (chemik)
1978-1981
Zbigniew Jakubowski (matematyk)
1969-1978
Bogdan Jakuszewski (chemik)
1965-1969
Witold Hahn (chemik)
1958-1965
Witold Janowski (matematyk)
1952-1958
Mikołaj Łaźniewski (chemik)
1951-1952
Feliks Joachim Wiśniewski (fizyk)
formalnie pełnił funkcję organizatora wydziału {w r. Akad.1951/1952}
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
1948-1951
Leszek Kazimierz Pawłowski (biolog)
1945-1948
Tadeusz Wolski (biolog)
Okres przed utworzeniem Wydziału Chemii
Zwracamy się między innymi do naszych kolegów seniorów - świadków narodzin i rozwoju Chemii na Uniwersytecie Łódzkim z prośbą o współredagowanie strony i podzielenie się z nami swoimi wspomnieniami oraz informacjami dotyczącymi tego okresu.
Materiały uzupełniające przeznaczone do zamieszczenia na stronie (zredagowane przy użyciu czcionki Arial), prosimy nadsyłać na adres: andrzej.jozwiak@chemia.uni.lodz.pl
Wspomnienia pracowników i absolwentów
 1. Romuald Bartnik
 2. Witold Ciesielski
 3. Wacław Włodzimierz Jędrzejewski
 4. Bogusław Kryczka
 5. Bohdan Oprządek
 6. Henryk Piekarski
 7. Stanisław Płaza
 8. Tomasz Prot
 9. Romuald Skowroński

Literatura

Opracowania dotyczące sylwetek pracowników

 1. (a) Sylwetki Łódzkich Uczonych, zeszyt 32, Profesor Romuald Skowroński, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1996. (b) Profesor Romuald Skowroński, Orbital, Polskie Towarzystwo Chemiczne, 5/2013, 213-214.
 2. Sylwetki Łódzkich Uczonych, zeszyt 55, Profesor Mieczysław Grabowski, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2000.
 3. Commemorative Issue in Honor of Prof. Jan Epsztajn on the occasion of his 75th anniversary; (Issue completed with 15 papers and 229 pages), ARKIVOC, 2007 Part (vi). http://www.arkat-usa.org/arkivoc-journal/browse-arkivoc/2007/6/
 4. Dr Bohdan Oprządek, Orbital, Polskie Towarzystwo Chemiczne, 5-6/2007, 248-249.
 5. Jarosław Kita, Stefan Pytlas, W służbie nauki. Profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945-2004, Pro memoria, Łódź 2005.
 6. Leszko Miastkowski, Sylwetki Łódzkich Uczonych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995, Od Wolnej Wszechnicy Polskiej do Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego; prof. nadzw. dr Wacław Kirkor, str. 172-173 i 286.
 7. (a) A.M. Wasiak - Jubileusz prof. dr Z. Kozłowskiego, "Chemia w szkole", 198/XXXIX, nr 3 str. 176 (1993). (b) A.M. Wasiak, J.Mikulska - Pro memoriał prof. Zygmunt Kozłowski (1023 - 1994), "Multi-Eko" nr 5, str.2, 1995 (Sobieszewo).
 8. D. Klemantowicz, W. Ziomek, Ucrainica Polonica I, Kijów-Żytomierz 2007, 374-380. Wołyńskie korzenie profesorów Uniwersytetu Łódzkiego - prof. Anna Chrząszczewska.
 9. Prof. Edward Bald: (a) Współcześni uczeni polscy, Słownik biograficzny t.V, s.51, OPI, Warszawa, 2006. (b) Złota księga nauki polskiej, Naukowcy zjednoczonej Europy, s.22, PIB, Helion, Gliwice, 2006. (c) Nota biograficzna [w] Who's who in the World i [w] Who's who in Science and Engineering w kolejnych wydaniach od 2000 r., http://www.marquiswhoswho.com. (d) R. GŁowacki, Profesor Edward Bald [w] Sylwetki łódzkich uczonych, ŁTN, Łódź, 2012 (z bibliogr. i fot.).
 10. Skan z Zeszytów Naukowych UŁ dotyczący Józefa Crząszczewskiego
Ogólne opracowania dotyczące historii Uniwersytetu Łódzkiego

 1. (a) Bohdan Baranowski, Krystyna Duda-Dziewierz - redaktorzy pracy zbiorowej, Materiały do dziejów Uniwersytetu Łódzkiego (1945-1950), Uniwersytet Łódzki, materiały i sprawozdania, tom 1, Łódź 1952; (b) Tadeusz Wolski - "Zarys rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego", Materiały do dziejów Uniwersytetu Łódzkiego (1945 - 1950), pod redakcją Bohdana Baranowskiego i Krystyny Duda-Dziewierz, Łódź 1952.
 2. Antonina Kłoskowska - redaktor pracy zbiorowej, Uniwersytet Łódzki 1945-1970, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Łódź 1970.
 3. Bohdan Baranowski, Krzysztof Baranowski, Pierwsze lata Uniwersytetu Łódzkiego (1945-1949), Uniwersytet Łódzki, Łódź 1985.
 4. Bohdan Baranowski, Krzysztof Baranowski, Trudne lata Uniwersytetu Łódzkiego (1949-1956), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990.
 5. Jarosław Kita, Stefan Pytlas, Uniwersytet Łódzki w latach 1945-1995, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 6. Jarosław Kita, Stefan Pytlas, W służbie nauki. Profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945-2004. Pro memoria, Łódź 2005.
 7. Album Jubileuszowy Uniwersytetu Łódzkiego, Komitet redakcyjny S. Liszewski, K. Piotrowicz-Marczak, W. Puś, J. Janik, Uniwersytet Łódzki 2000, w opracowaniu znajduje się artykuł dotyczący Wydziału Fizyki i Chemii - H. Piekarski przy współpracy L. Wojtczaka, strony 59-63.