Pracownia Badań Magnetostatycznych

Pracownia Badań Magnetostatycznych

Pracownia Badań Magnetostatycznych

Pracownia Badań Magnetostatycznych powstała w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Magnetochemii Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie Zarządzenia Dziekana nr 1/2017 z dnia 27.09.2017 r., w sprawie zmiany struktury organizacyjnej na Wydziale Chemii UŁ. Kierownikiem Pracowni od dnia 01.10.2017 r. jest dr hab. inż. Marek Zieliński.

W Pracowni prowadzone są badania wpływu stałego pola magnetycznego na procesy chemiczne, elektrochemiczne, biochemiczne i materiały, w tym biopolimery. Prowadzi się również badania nad wykorzystaniem materiałów odpadowych typu fosfogipsy i popioły lotne do materiałów budowlanych i polimerów, również w środowisku stałego pola magnetycznego. [Więcej informacji]