Licea patronackie

II Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku

Szkoła powstała w 1950 roku, w roku szkolnym 1953/54 miała miejsce pierwsza matura. W roku szkolnym 1960/61 otrzymała nazwę II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku, a w roku 1981 nadano mu imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i sztandar. Liceum prowadzi obecnie 18 oddziałów klasowych w trzech głównych profilach: biologiczno - chemicznym, matematycznym oraz humanistycznym. Szkoła oferuje wysoką jakość usług edukacyjnych, czego potwierdzeniem jest kolejna wysoka lokata w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych "Perspektywy" i przyznany tytuł "Srebrnej Szkoły". Od 2008 Liceum posiada również certyfikat jakości Szkoły Przedsiębiorczości roku, a od 2014 Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.
W 2014 roku Liceum podpisało umowę patronacką z Wydziałem Chemii UŁ.

II Liceum Ogólnokształcące
im. Janusza Korczaka w Wieluniu

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu jest szkołą publiczną, powołaną 1 września 1996 roku, prowadzoną przez Powiat Wieluński. Początkowo Liceum posiadało profil ogólny i pedagogiczny. Od 1995 roku obok profilu ogólnego miało tez rozszerzony program artystyczny i nauczania języków: języka niemieckiego i języka angielskiego. W dniu 1 VI 1998 r. Kuratorium Oświaty w Sieradzu nadało szkole imię Janusza Korczaka.
Obecnie (2017 rok) w szkole w 15 oddziałach uczy się 470 uczniów z Wielunia i okolicznych miejscowości. Liceum prowadzi następujące klasy: filologiczna, humanistyczna, dziennikarska, biologiczno - chemiczna, ekologiczno - językowa i matematyczno - fizyczna.
Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi i estetycznie urządzonymi klasopracowniami systematycznie wzbogacając swoją bazę dydaktyczną. W ostatnim czasie silnie rozbudowywana jest infrastruktura sportowa. Placówka oświatowa realizuje szereg projektów unijnych i edukacyjnych w ramach których młodzież ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji.
Umowę patronacką z Wydziałem Chemii UŁ Liceum podpisało w styczniu 2017 roku.
Uwagi dotyczące strony internetowej Wydziału
proszę kierować na adres
e-mail:

jaroslaw.wyrozebski@chemia.uni.lodz.pl
Home | Webmail - UŁ | USOS | Uniwersytet Łódzki | Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego