Nagrody Rektora

NAGRODY REKTORA ROK 2018

Zespołowa Nagroda Rektora UŁ I-go stopnia za osiągnięcia naukowo-badawcze:

Zespół Profesora Michała Rachwalskiego

w składzie:
dr ha. Michał Rachwalski, prof. dr hab. Stanisław Leśniak, dr Adam Pieczonka, dr Szymon Jarzyński, dr Justyna Katarzyna, prof. dr hab. Piotr Kiełbasiński, inni współautorzy
za cykl publikacji pt. "Badania w dziedzinie syntezy, termicznych przemian i wykorzystania w syntezie asymetrycznej funkcjonalizowanych układów azaheterocyklicznych".

Zespół Profesora Witolda Ciesielskiego

w składzie:
prof. dr hab. Witold Ciesielski, dr Dariusz Guziejewski, dr Sylwia Smarzewska, prof. Valentin Mirceski, dr Radovan Metelka, dr Monika Skowron-Jaskólska, dr hab. Marek Zieliński, dr Ewa Miękoś, mgr Natalia Festinger, inni współautorzy
za cykl publikacji pt. "Elektrochemiczne i chromatograficzne metody badania związków chemicznych".

Zespół Profesora Jarosława Grobelnego

w składzie:
dr hab. Jarosław Grobelny, dr hab. Ireneusz Piwoński, dr hab. Grzegorz Celichowski, dr hab. Michał Cichomski, dr Aneta Kisielewska, dr Katarzyna Ranoszek-Soliwoda, dr Emilia Tomaszewska, dr Maciej Psarski, dr Renata Stanecka-Badura, inni współautorzy
za cykl publikacji pt. "Wytwarzanie i charakterystyka fizykochemiczna materiałów nanostrukturalnych".

Zespół Profesor Małgorzaty Jóźwiak

w składzie:
prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak, dr Magdalena Tyczyńska, dr Mariola Tkaczyk, dr Katarzyna Łudzik-Dychto, dr Paweł Góralski, dr Kinga Kustrzepa, dr Michał Wasiak, inni współautorzy
za cykl publikacji "Termodynamiczne i termochemiczne badania oddziaływań w roztworach".
Indywidualna Nagroda Rektora I-go stopnia za osiągnięcia organizacyjne:

dr Mariola Tkaczyk

Indywidualna Nagroda Rektora I-go stopnia za osiągnięcia dydaktyczne:

dr Dariusz Waliszewski

Indywidualna Nagroda Rektora II-go stopnia za osiągnięcia dydaktyczne:

dr Anna Wrona-Piotrowicz

Indywidualna Nagroda Rektora II-go stopnia za osiągnięcia organizacyjne:

dr Mariola Brycht

Zespołowa Nagroda Rektora I-go stopnia za osiągnięcia dydaktyczne:

Zespół Doktora Andrzeja Leniarta

w składzie:
dr Andrzej Leniart, dr Barbara Burnat, dr Sławomir Domagała
.

NAGRODY REKTORA ROK 2017

Zespołowa Nagroda Rektora UŁ I-go stopnia za osiągnięcia naukowo-badawcze:

Zespół Profesora Grzegorza Mlostonia

w składzie:
prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń, dr hab. Marcin Jasiński, dr hab. Katarzyna Urbaniak, dr hab. Jarosław Romański, prof. UŁ, mgr Róża Hamera-Fałdyga mgr Paulina Grzelak mgr Paulina Pipiak, dr Aneta Wróblewska inni współautorzy
za cykl pt.: "Nowe związki heterocykliczne/heteroatomowe oraz reaktywne związki przejściowe do wykorzystania w syntezie organicznej, chemii atmosferycznej oraz analizie hemogenicznej".

Zespół Profesor Sławomiry Skrzypek

w składzie:
dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ, dr Mariola Brycht, dr Barbara Burnat, dr Andrzej Leniart, dr Sławomir Domagała, dr Paweł Krzyczmonik, mgr Justyna Robak, mgr Kinga Kaczmarska, dr Ewelina Socha, prof. Agnieszka Nosal-Wiercińska
za cykl publikacji pt. "Zastosowanie technik elektrochemicznych w badaniu związków biologicznie czynnych oraz w charakterystyce materiałów biomedycznych"
Zespołowa Nagroda Rektora UŁ II-go stopnia za osiągnięcia naukowo-badawcze:

Zespół Profesora Bartłomieja Pałecza

w składzie: prof. Bartłomiej Pałecz, dr Paweł Urbaniak, dr Adam Buczkowski, dr Sylwia Belica-Pacha, dr Artur Stępniak, współautorzy
za cykl publikacji pt. "Oddziaływania nano-nośników z substancjami biologicznie aktywnymi stosowanymi w medycynie oraz ochronie środowiska", który obejmuje prace naukowe opublikowane w latach 2012 2016.
Indywidualna Nagroda Rektora I-go stopnia za osiągnięcia organizacyjne:

dr hab. Damian Plażuk, prof. UŁ

Indywidualna Nagroda Rektora II-go stopnia za osiągnięcia organizacyjne:

dr hab. Anna Ignaczak, prof. UŁ, dr hab. Andrzej Jóźwiak, prof. UŁ

Indywidualna Nagroda Rektora III-go stopnia za osiągnięcia organizacyjne:

dr Kinga Kustrzepa

Indywidualna Nagroda Rektora III-go stopnia za osiągnięcia organizacyjne:

dr Anna Wrona-Piotrowicz, dr Magdalenę Ciechańską

Indywidualna Nagroda Rektora I-go stopnia za osiągnięcia dydaktyczne:

dr Piotr Seliger

Indywidualna Nagroda Rektora II-go stopnia za osiągnięcia dydaktyczne:

dr Sylwia Smarzewska

Zespołowa Nagroda Rektora I-go stopnia za osiągnięcia dydaktyczne:

Zespół Profesora Roberta Zakrzewskiego

w składzie:
dr hab. Robert Zakrzewski, dr Anna Wypych-Stasiewicz

Zespół Profesor Bogny Rudolf

w składzie:
dr hab. Bogna Rudolf, dr Rafał Karpowicz, dr Zbigniew Malinowski
Home | Webmail - UŁ | USOS | Uniwersytet Łódzki | Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego