Naukowa Nagroda Dziekana

Nagroda za najlepszą publikację naukową Wydziału Chemii w roku 2016

Kategoria: Prace Przeglądowe

Dr hab. Konrad Kowalski, prof. UŁ

Tytuł publikacji: Ferrocenyl-nucleobase complexes: Synthesis, chemistry and applications,
Coordination Chemistry Reviews 2016, 317, 132-156

Kategoria: Prace Oryginalne

Prof. dr hab. inż. Piotr Kaszyński

Publikacja powstała we współautorstwie z dr hab. Marcinem Jasińskim oraz trzema współautorami spoza Wydziału, tj. Jacek Szczytko, Damian Pociecha i Hirosato Monobe.

Tytuł publikacji: Substituent-dependent magnetic behavior of discotic benzo[e][1,2,4]triazinyls,
Journal of American Chemical Society 2016, 52, 143-145.

Nagroda za najlepszą publikację naukową Wydziału Chemii w roku 2015

Kategoria: Prace Przeglądowe
Dla Zespołu:

Dr hab. Grażyna Chwatko, Dr Kamila Borowczyk, Dr Paweł Kubalczyk, Mgr Marta Krawczyk

Tytuł publikacji: Determination of lipoic acid in biological samples,
Bioanalysis, 2015, 7, 1785-1798

Kategoria: Prace Oryginalne

Dr hab. Konrad Kowalski, prof. UŁ

Publikacja powstała we współautorstwie z dr J. Skibą oraz pięcioma współautorami spoza Wydziału, tj. E. M. Lewandowskim, N. J. Torellim, A. Rajnisz, J. Solecką i Y. Chenem

Tytuł publikacji: Antibacterial properties and atomic resolution X-ray complex crystal structure of a ruthenocene conjugated β-lactam antibiotic
Chem. Commun., 2015, 51, 6186-6189

Nagroda za najlepszą publikację naukową Wydziału Chemii w roku 2014

Kategoria: Prace Przeglądowe

Prof. dr hab. Stanisłąw Leśniak, Dr hab. Michał Rachwalski, Dr Adam M. Pieczonka

Tytuł publikacji: Optically pure aziridinyl ligands as useful catalysts in the stereocontrolled synthesis
Current Org. Chem. 2014, 28, 3045-3065

Kategoria: Prace Oryginalne

Prof. dr hab. inż. Piotr Kaszyński

Publikacja powstała we współautorstwie z dr hab. Marcinem Jasińskim oraz trzema współautorami spoza Wydziału, tj. Jacek Szczytko, Damian Pociecha i Hirosato Monobe.

Tytuł publikacji: Tetragonal phase of 6-oxoverdazyl bent-core derivatives with photoinduced ambipolar charge transport and electrooptical effects,
Journal of American Chemical Society 2014, 136, 14658-14661.