Naukowa Nagroda Dziekana

Nagroda za najlepszą publikację naukową Wydziału Chemii w roku 2020

Kategoria: Prace Oryginalne
Nagroda I stopnia

Mgr Kamila Morawska

wraz z zespołem (dr Sylwia Smarzewska, prof. dr hab. Witold Ciesielski, mgr Natalia Festinger, dr hab. Grażyna Chwatko, prof. UŁ prof. dr hab. Rafał Głowacki.)
Tytuł publikacji: "Rapid electroanalytical procedure for sesamol determination in real samples" w Food Chemistry (IF = 6.219, punkty MNiSzW wg ostatniego wykazu: 200, wynik końcowy: 277.19)
Nagroda II stopnia

Prof. dr hab. Rafał Głowacki

wraz z zespołem (dr Justyna Piechocka, mgr Monika Wieczorek. )
Tytuł publikacji: "Gas Chromatography-Mass Spectrometry Based Approach for the Determination of Methionine-Related Sulfur-Containing Compounds in Human Saliva" w International Journal of Molecular Sciences (IF = 4.653, punkty MNiSzW: 140, wynik końcowy: 194.03)
Nagroda III stopnia

Dr Łukasz Półtorak

wraz z zespołem (mgr Karolina Kowalewska, dr Karolina Sipa, dr Andrzej Leniart, prof. dr hab. Sławomira Skrzypek.)
Tytuł publikacji: "Electrochemistry at the liquid-liquid interface rediscovers interfacial polycondensation of nylon-6,6" w Electrochemistry Communications (IF = 4.555, punkty MNiSzW: 100, wynik końcowy: 158.05)
Kategoria: Prace Przeglądowe

Dr Konrad Rudnicki

wraz zespołem (dr Karolina Sipa, dr Mariola Brycht, mgr Paulina Borgul, dr Łukasz Półtorak, prof. dr hab. Sławomira Skrzypek).
Tytuł publikacji: "Electrochemical sensing of fluoroquinolone antibiotics" w Trends in Analytical Chemistry (IF = 9.661, punkty MNiSzW: 140, wynik końcowy: 251.61)

Nagroda za najlepszą publikację naukową Wydziału Chemii w roku 2019

Kategoria: Prace Przeglądowe

Dr hab. Agnieszka Boruń

Tytuł publikacji: "Conductance and ionic association of selected imidazolium ionic liquids in various solvents: A review" Journal of Molecular Liquids, 2019 (IF=4.136; MNiSzW = 100 pkt, sumaryczna liczba uzyskanych punktów 143.86 pkt).
Kategoria: Prace Oryginalne
Nagroda I stopnia

Dr Kamila Borowczyk

wraz z zespołem (prof. dr hab. Rafał Głowacki, dr hab. Grażyna Chwatko, prof. UŁ, mgr Patrycja Olejarz, mgr Adrianna Kamińska)
Tytuł publikacji:"Application of butylamine as a conjugative reagent to on-column derivatization for the determination of antioxidant amino acids in brain tissue, plasma and urine samples", International Journal of Molecular Sciences 2019, (IF 4.331, MNiSzW = 140 pkt., sumaryczna liczba uzyskanych punktów 195,81)
Nagroda II stopnia

Dr hab. Ryszard Nazarski, prof. UŁ

wraz z zespołem (dr Magdalena Ciechańska, dr hab. Andrzej Jóźwiak, prof. UŁ, E. A. Skorupska)
Tytuł publikacji: "Unexpected Rearrangement of Dilithiated Isoindoline-1,3-diols into 3-Aminoindan-1-ones via N-Lithioaminoarylcarbenes: A Combined Synthetic and Computational Study", Journal of Organic Chemistry, 2019, (IF 4.781, MNiSzW = 140 pkt., sumaryczna liczba uzyskanych punktów 192,24)
Nagroda III stopnia

Dr Zdzisław Kinart

Tytuł publikacji: "Conductometric studies of dissociation constants of selected monocarboxylic acids a wide rang of temperatures" Journal of Molecular Liquids/Elsevier, 2019, (IF 4.136, MNiSzW = 100 pkt., sumaryczna liczba uzyskanych punktów 143,86)

Nagroda za najlepszą publikację naukową Wydziału Chemii w roku 2018

Kategoria: Prace Przeglądowe

Dr hab. Konrad Kowalski, prof. UŁ

Tytuł publikacji: "Recent developments in the chemistry of ferrocenyl secondary natural product conjugates"
Coordination Chemistry Reviews, 2018
(IF=13.215; MNiSzW = 50 pkt., sumaryczna liczba uzyskanych punktów 107.86).
Kategoria: Prace Oryginalne
Nagroda I stopnia

Dr Sylwia Smarzewska

wraz z zespołem (dr Ewa Miękoś, dr Dariusz Guziejewski, dr hab. Marek Zieliński, prof. UŁ, dr Barbara Burnat),
Tytuł publikacji: "Graphene oxide activation with a constant magnetic field",
Analytica Chimica, Acta 2018
(IF 4.84, MNiSzW = 45 pkt., sumaryczna liczba uzyskanych punktów 69.36)
Nagroda II stopnia

Prof. Bartłomiej Pałecz

wraz zespołem (dr Adam Buczkowski, dr Dariusz Waliszewski, dr Artur Stępniak, dr Joanna Dunal),
Tytuł publikacji: "Effects of L-α-amino acids side chains on their interparticle interactions with the dissociated potassium chloride in aqueous solutions",
Journal of Molecular Liquids, 2018,
(IF 3.929, MNiSzW = 30 pkt., sumaryczna liczba uzyskanych punktów 50.716)

Nagroda za najlepszą publikację naukową Wydziału Chemii w roku 2017

Kategoria: Prace Przeglądowe

Mgr Karolina Czarny

wraz z zespołem (dr Dominik Szczukocki, dr Barbara Krawczyk, dr hab. Marek Zieliński, dr Ewa Miękoś),
Tytuł publikacji: The impact of estrogens organisms and methods for their determination,
Critical Reviews in Environmental Science and Technology
Kategoria: Prace Oryginalne
Nagroda I stopnia

Dr Sylwia Smarzewska

wraz z zespołem (dr Dariusz Guziejewski, dr Andrzej Leniart, prof. dr hab. Witold Ciesielski),
Tytuł publikacji: Nanomaterials vs Amalgam in Electroanalysis: Comparative Electrochemical Studies of Lamotrigine,
Journal of the Elektrochemical Society
Nagroda II stopnia

Mgr Kinga Konecka

wraz zespołem (dr Mariola Brycht, dr Andrzej Leniart, dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. nadzw. UŁ),
Tytuł publikacji: Differential pulse voltammetric determination of an immunosuppressive drug teriflunomide on an adge plane pyrolytic graphite electrode,
RSC Advances
Nagroda III stopnia

Dr hab. Anna Ignaczak, prof. nadzw. UŁ

wraz zespołem (prof. dr hab. Bartłomiej Pałecz, dr Sylwia belica-Pacha),
Tytuł publikacji: Qantum chemical study and isothermal totration calorimetry of beta-cyclodextrin complexes with mianserin in aqueous solution,
Organic & Biomolecular Chemistry

Nagroda za najlepszą publikację naukową Wydziału Chemii w roku 2016

Kategoria: Prace Przeglądowe

Dr hab. Konrad Kowalski, prof. UŁ

Tytuł publikacji: Ferrocenyl-nucleobase complexes: Synthesis, chemistry and applications,
Coordination Chemistry Reviews 2016, 317, 132-156
Kategoria: Prace Oryginalne

Prof. dr hab. inż. Piotr Kaszyński

Publikacja powstała we współautorstwie z dr hab. Marcinem Jasińskim oraz trzema współautorami spoza Wydziału, tj. Jacek Szczytko, Damian Pociecha i Hirosato Monobe.
Tytuł publikacji: Substituent-dependent magnetic behavior of discotic benzo[e][1,2,4]triazinyls,
Journal of American Chemical Society 2016, 52, 143-145.

Nagroda za najlepszą publikację naukową Wydziału Chemii w roku 2015

Kategoria: Prace Przeglądowe
Dla Zespołu:

Dr hab. Grażyna Chwatko, Dr Kamila Borowczyk, Dr Paweł Kubalczyk, Mgr Marta Krawczyk

Tytuł publikacji: Determination of lipoic acid in biological samples,
Bioanalysis, 2015, 7, 1785-1798
Kategoria: Prace Oryginalne

Dr hab. Konrad Kowalski, prof. UŁ

Publikacja powstała we współautorstwie z dr J. Skibą oraz pięcioma współautorami spoza Wydziału, tj. E. M. Lewandowskim, N. J. Torellim, A. Rajnisz, J. Solecką i Y. Chenem
Tytuł publikacji: Antibacterial properties and atomic resolution X-ray complex crystal structure of a ruthenocene conjugated β-lactam antibiotic
Chem. Commun., 2015, 51, 6186-6189

Nagroda za najlepszą publikację naukową Wydziału Chemii w roku 2014

Kategoria: Prace Przeglądowe

Prof. dr hab. Stanisłąw Leśniak, Dr hab. Michał Rachwalski, Dr Adam M. Pieczonka

Tytuł publikacji: Optically pure aziridinyl ligands as useful catalysts in the stereocontrolled synthesis
Current Org. Chem. 2014, 28, 3045-3065
Kategoria: Prace Oryginalne

Prof. dr hab. inż. Piotr Kaszyński

Publikacja powstała we współautorstwie z dr hab. Marcinem Jasińskim oraz trzema współautorami spoza Wydziału, tj. Jacek Szczytko, Damian Pociecha i Hirosato Monobe.
Tytuł publikacji: Tetragonal phase of 6-oxoverdazyl bent-core derivatives with photoinduced ambipolar charge transport and electrooptical effects,
Journal of American Chemical Society 2014, 136, 14658-14661.
Home | Webmail - UŁ | USOS | Uniwersytet Łódzki | Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego