Naukowa Nagroda Dziekana

Nagroda za najlepszą publikację naukową Wydziału Chemii w roku 2017

Kategoria: Prace Przeglądowe

Mgr Karolina Czarny

wraz z zespołem (dr Dominik Szczukocki, dr Barbara Krawczyk, dr hab. Marek Zieliński, dr Ewa Miękoś),
Tytuł publikacji: The impact of estrogens organisms and methods for their determination,
Critical Reviews in Environmental Science and Technology
Kategoria: Prace Oryginalne
Nagroda I stopnia

Dr Sylwia Smarzewska

wraz z zespołem (dr Dariusz Guziejewski, dr Andrzej Leniart, prof. dr hab. Witold Ciesielski),
Tytuł publikacji: Nanomaterials vs Amalgam in Electroanalysis: Comparative Electrochemical Studies of Lamotrigine,
Journal of the Elektrochemical Society
Nagroda II stopnia

Mgr Kinga Konecka

wraz zespołem (dr Mariola Brycht, dr Andrzej Leniart, dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. nadzw. UŁ),
Tytuł publikacji: Differential pulse voltammetric determination of an immunosuppressive drug teriflunomide on an adge plane pyrolytic graphite electrode,
RSC Advances
Nagroda III stopnia

Dr hab. Anna Ignaczak, prof. nadzw. UŁ

wraz zespołem (prof. dr hab. Bartłomiej Pałecz, dr Sylwia belica-Pacha),
Tytuł publikacji: Qantum chemical study and isothermal totration calorimetry of beta-cyclodextrin complexes with mianserin in aqueous solution,
Organic & Biomolecular Chemistry

Nagroda za najlepszą publikację naukową Wydziału Chemii w roku 2016

Kategoria: Prace Przeglądowe

Dr hab. Konrad Kowalski, prof. UŁ

Tytuł publikacji: Ferrocenyl-nucleobase complexes: Synthesis, chemistry and applications,
Coordination Chemistry Reviews 2016, 317, 132-156
Kategoria: Prace Oryginalne

Prof. dr hab. inż. Piotr Kaszyński

Publikacja powstała we współautorstwie z dr hab. Marcinem Jasińskim oraz trzema współautorami spoza Wydziału, tj. Jacek Szczytko, Damian Pociecha i Hirosato Monobe.
Tytuł publikacji: Substituent-dependent magnetic behavior of discotic benzo[e][1,2,4]triazinyls,
Journal of American Chemical Society 2016, 52, 143-145.

Nagroda za najlepszą publikację naukową Wydziału Chemii w roku 2015

Kategoria: Prace Przeglądowe
Dla Zespołu:

Dr hab. Grażyna Chwatko, Dr Kamila Borowczyk, Dr Paweł Kubalczyk, Mgr Marta Krawczyk

Tytuł publikacji: Determination of lipoic acid in biological samples,
Bioanalysis, 2015, 7, 1785-1798
Kategoria: Prace Oryginalne

Dr hab. Konrad Kowalski, prof. UŁ

Publikacja powstała we współautorstwie z dr J. Skibą oraz pięcioma współautorami spoza Wydziału, tj. E. M. Lewandowskim, N. J. Torellim, A. Rajnisz, J. Solecką i Y. Chenem
Tytuł publikacji: Antibacterial properties and atomic resolution X-ray complex crystal structure of a ruthenocene conjugated β-lactam antibiotic
Chem. Commun., 2015, 51, 6186-6189

Nagroda za najlepszą publikację naukową Wydziału Chemii w roku 2014

Kategoria: Prace Przeglądowe

Prof. dr hab. Stanisłąw Leśniak, Dr hab. Michał Rachwalski, Dr Adam M. Pieczonka

Tytuł publikacji: Optically pure aziridinyl ligands as useful catalysts in the stereocontrolled synthesis
Current Org. Chem. 2014, 28, 3045-3065
Kategoria: Prace Oryginalne

Prof. dr hab. inż. Piotr Kaszyński

Publikacja powstała we współautorstwie z dr hab. Marcinem Jasińskim oraz trzema współautorami spoza Wydziału, tj. Jacek Szczytko, Damian Pociecha i Hirosato Monobe.
Tytuł publikacji: Tetragonal phase of 6-oxoverdazyl bent-core derivatives with photoinduced ambipolar charge transport and electrooptical effects,
Journal of American Chemical Society 2014, 136, 14658-14661.
Home | Webmail - UŁ | USOS | Uniwersytet Łódzki | Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego