MSDN Academic Alliance

Licencja - dla pracowników

Konta MSDN AA dla pracowników Wydziału Chemii utworzone zostały tylko dla tych osób, które udostępniły swój adres e-mail na stronach www Katedr. Utworzenie konta na serwerze DreamSpark Microsoftu spowodowało automatyczne wygenerowanie informacji e-mail dla każdego zgłoszonego pracownika Wydziału. Zawierała ona dane uwierzytelniające osoby uprawnionej do korzystania z subskrypcji MSDN AA, tj. nazwę użytkownika (adres e-mail),  hasło oraz adres strony logowania do systemu DreamSpark:

W przypadku utraty danych pozwalających na dostęp do konta, czy też 'przeoczenia' informacji z hasłem wygenerowanym przez Microsoft, należy wykorzystać procedurę jego odzyskiwania

wpisując w pole "username" swój adres e-mail.

Licencja - dla studentów

Pierwszym, najistotniejszym warunkiem jaki należy spełnić aby móc skorzystać z uprawnień użytkownika licencja MSDN AA, jest posiadanie statusu studenta Wydziału Chemii. Kolejnym - rejestracja na podstawie uzyskanych drogą mailową danych na stronie systemu Microsoft DreamSpark.

Ze strony, której adres widnieje powyżej, należy przejść do kolejnej przyciskając przycisk "Register".

Na kolejnej stronie, po podaniu np. numeru albumu, adresu e-mail i hasła (dwukrotnie), konto jest aktywne i procedura rejestracji zakończona. Oprogramowanie i klucze produktów dostępne są jedynie poprzez konto systemu DreamSpark.

Osoby, które nie zostały zarejestrowane, a są zainteresowane ofertą jaką daje subskrypcja, proszę o kontakt oraz podanie adresu e-mail.

UWAGI

Jeśli podczas próby rejestracji pojawi się komunikat o niewłaściwym numerze identyfikacyjnym studenta(w naszym przypadku - numerze albumu, adresu email) oznacza to, że na wysłanej liście dystrybucyjnej wpisywany numer nie istnieje lub został wpisany błędnie. W tej sytuacji proszę o kontakt.

Zdarza się, że oprogramowanie antywirusowe powoduje uszkodzenia ściąganego obrazu pliku. Aby temu zapobiec, Microsoft zaleca wyłączenie programu antywirusowego w czasie pobierania, a nawet ściąganie wtrybie "Safe Mode with networking".

W przypadku zainteresowania jakimkolwiek innym oprogramowaniem, dotychczas niedostępnym a możliwym do uzyskania za pomocą systemu DreamSpark, proszę o kontakt. Jeżeli będzie to możliwe, oprogramowanie zostanie udostępnione.

Pobieranie oprogramowania

Pobieranie oprogramowania pierwszy raz odbywa się w kilku etapach. Wstępną czynnością jaką należy wykonać po zalogowaniu się na swoje konto i wyborze oferowanego oprogramowania jest pobranie instalatora programu (Secure Download Manager - plik SDM_EN.msi), który pozwala na uruchomienie krótkiego pliku (downloadera z rozszerzeniem SDX) realizującego transfer interesującej nas aplikacji, systemu operacyjnego, itp.

Plik ten (SDX) po zainstalowaniu SDM można uruchamiać w dowolnej chwili, bez konieczności logowania się do systemu DreamSpark. Podczas pobierania wspomnianego pliku, będącego identyfikatorem wybranego oprogramowania, należy pamiętać o zapisaniu klucza produktu, który pobieramy.

Pytania dotyczące licencji
proszę kierować na adres
e-mail:

msdnaa@chemia.uni.lodz.pl