Współpraca

Katedra Technologii i Chemii Materiałów prowadzi bardzo bliską współpracę z kilkoma znaczącymi ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie:

Współpraca międzynarodowa

· Lanzhou Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou, Chiny

· National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, USA

¨ Ohio State University, Nanoprobe Laboratory for Bio- & Nanotechnology and Biomimetics,  Columbus, Ohio, USA

¨ Université Montpellier II (Laboratoires des Agrégats Moléculaires et Matériaux Inorganiques), Montpellier, Francja

¨ École Polytechnique Federal de Lausanne (EPFL), Institute of Physics of Complex Matter, Lausanne, Szwajcaria

¨ A.T.E.R. Ecole Centrale Lyon, Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes, Lyon, Francja

¨ University of Wisconsin, Department of Chemistry and Laboratory of Surface Studies, Milwaukee, USA

 

Współpraca krajowa

¨ Politechnika Łódzka, Łódź

¨ Wydział Mechaniczny

¨ Instytut Chemii Organicznej

¨ Politechnika Poznańska, Poznań

¨ Wydział Fizyki Technicznej, Zakład Spektroskopii Ciała Stałego

¨ Politechnika Świętokrzyska, Kielce

¨ Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

¨ Instytut Technologii Eksploatacji, Radom

¨ Instytut Włókiennictwa, Łódź

¨ Uniwersytet Łódzki, Łódź

¨ Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Katedra Fizyki Ciała Stałego

¨ Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Ogólnej

¨ Politechnika Warszawska

¨ Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

¨ Łódzki Regionalny Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o, Łódź

¨ Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa

¨ Zakład Medycyny Regeneracyjnej

¨ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin

¨ Zakład Technologii Chemicznej Nieorganicznej

¨ Uniwersytet Medyczny, Łódź

¨ Zakład Biochemii Medycznej

¨ Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź

¨ Zakład Chemii Heteroorganicznej