Usługi

Nasza katedra oferuje usługi na poziomie konsultacji, metrologii i długoterminowej współpracy w zakresie charakterystyki materiałów, wytwarzania nanomateriałów, tribologii i tribochemii.

Charakterystyka materiałów

Oferujemy zaawansowane mikroskopowe techniki badań i obrazowania powierzchni, takie jak SEM/EDS i AFM/STM, a także rentgenowskie metody analizy składu pierwiastkowego szerokiej gamy materiałów. Dodatkowo proponujemy również badania z wykorzystaniem nowoczesnych mikroskopów optycznych przystosowanych do pomiarów zwilżalności powierzchni i swobodnej energii powierzchniowej w temperaturze pokojowej oraz w temperaturach poniżej 0°C. Charakterystyka materiałów może być poprzedzona plazmowym czyszczeniem powierzchni połączonym z aktywacją powierzchni plazmą. Uzupełnieniem badań mikroskopowych są pomiary wielkości cząstek układów koloidalnych metodą dynamicznego rozproszenia światła DLS. Posiadamy również doświadczenie w charakterystyce materiałów z wykorzystaniem spektroskopii  FT-IR.

Wytwarzanie nanomateriałów

Proponujemy naszą pomoc i wsparcie w syntezie nanocząsteczek metali i tlenków metali z wykorzystaniem metod chemicznych i fotochemicznych. Oferujemy współpracę na polu wytwarzania cienkich powłok przy użyciu metod zol-żel połączonych z nanoszeniem przez zanurzanie i pokrywanie odśrodkowe, wytwarzania warstw i układów samoorganizujących oraz warstw Langmuir-Blodgett. Posiadamy także możliwości wytwarzania powłok metodami wspomaganymi plazmowo a także osadzania powłok i modyfikacji powierzchni w fazie ciekłej i gazowej.

Tribologia i tribochemia

Jesteśmy gotowi do współpracy w dziedzinie badań tribologicznych. Oferujemy  standardowe urządzenia do testów tarciowych typu aparat czterokulowy oraz aparat kula-tarcza do badań olejów, dodatków przeciwzatarciowych i przeciwzużyciowych oraz różnych rodzajów materiałów i powłok w skali makro. Chętnie podejmiemy współpracę w dziedzinie badań właściwości tarciowych i adhezji cienkich powłok w micro-/nano- skali z wykorzystaniem mikrotribometru oraz mikroskopii sił atomowych.