Pracownicy

dr hab. Grzegorz Celichowski, prof. UŁ

Profesor nadzwyczajny

dr hab. Michał Cichomski, prof. UŁ

Profesor nadzwyczajny

dr hab. Jarosław Grobelny, prof. UŁ

Kierownik Katedry, profesor nadzwyczajny

dr hab. Ireneusz Piwoński

Adiunkt

dr hab. Maciej Psarski

Adiunkt

mgr Marta Sieradzka

Specjalista

dr Renata Stanecka-Badura

St. wykładowca

dr Aneta Kisielewska

Adiunkt

prof. dr hab. inż. Stanisław Płaza

Emerytowany Kierownik Katedry do 2010

dr  Katarzyna Soliwoda

Adiunkt

dr  Emilia Tomaszewska

Adiunkt

CV

CV