Syntezowane w ramach prezentowanych badań nanocząstki złota obrazowane z wykorzystaniem mikroskopu sił atomowych.

Nanocząstki do zastosowań biomedycznych

badania nanobiotechnologiczne

Wytwarzanie i charakteryzacja nanocząstek podyktowane są wzrastającą potrzebą zastosowania nanomateriałów w aplikacjach biomedycznych. W przypadku nowatorskiego podejścia do wykrywania i leczenia chorób nowotworowych, nanocząstki stanowią efektywny system selektywnego docierania do wybranych, zmienionych nowotworowo komórek,
z pominięciem zdrowych. Pełen sukces tego typu diagnostyki i terapii zależy jednak od wielu czynników, takich jak: precyzyjna znajomość wielkości i rozrzutu wielkości nanocząstek, siły ich wzajemnych oddziaływań jak również oddziaływanie ze środowiskiem ludzkiego organizmu. Zaawansowana metrologia w nanoskali jest wiec niezbędna na każdym z etapów, zarówno syntezy jak i modyfikacji powierzchni użytych materiałów. Prowadzone prace obejmują wytwarzanie nanocząstek a co najważniejsze również ich modyfikację, poprzez wprowadzenie na powierzchnie fragmentów strukturalnych, pozwalających na:

- zwiększenie tolerancji na obecność nanocząstek w organizmie

- diagnozowanie przy bardzo małych stężeniach, co pozwala na wykrywanie małych obszarów zmian

- działanie terapeutyczne polegające na uwolnieniu leku bezpośrednio do zmienionych nowotworowo komórek, minimalizując w ten sposób efekty uboczne terapii.

Mikroskop Sił Atomowych (AFM), powszechnie wykorzystywany w projekcie, jest jednym z podstawowych urządzeń do pomiarów wielkości nanoobiektów i jedynym możliwym do pomiarów sił w nanoskali.  Precyzyjny pomiar sił jest szczególnie istotny w zrozumieniu oddziaływań adhezyjnych a ich złożoność w różnych środowiskach wymaga dodatkowej szczegółowej analizy.

W ramach prezentowanego projektu prowadzone są również prace nad modyfikacjami powierzchni ceramicznych, mającymi zwiększyć ich biokompatybilność. Obszar aplikacji tych prac to endoprotezy stawów.

 

Zespół realizujący projekt:

dr hab. Jarosław Grobelny, prof. UŁ

dr hab.  Grzegorz Celichowski, prof. UŁ

dr hab. Michał Cichomski

dr  Emilia Tomaszewska

dr Katarzyna Soliwoda