Konferencje i warsztaty organizowane przez nasz zespół

Organizujemy cyklicznie, co cztery lata, międzynarodową konferencję naukową „Tribochemistry”. Ostatnia, szósta już, odbyła się w Łodzi we wrześniu 2013 r. Konferencja ta, tak jak i poprzednie, została zorganizowana bez jakiegokolwiek obciążania kosztami naszego Wydziału czy Uniwersytetu.

- VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii, 20-23.06.2017, Uniwersytet Łódzki, Łódź (z Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki)

- 6th International Conference on Tribochemistry and Nanomaterials, Łódź, 4-6 września 2013

- 5th TriboChemistry International Conference, Lanzhou, Chiny, 14-16 września 2009, organizowana wspólnie z the Lanzhou Institute of Chemical Physics of the Chinese Academy of Sciences

- 4th International Conference on Tribochemistry, Kraków, 3-5 października 2005, wygłoszone referaty opublikowano w Tribology Letters, 2006-2007

- 3rd International Symposium on Tribochemistry, Kraków, 10-12 września 2001 (program), wygłoszone referaty opublikowano w Tribology Letters 13, 2002, str. 63 - 153 oraz w Tribologia 2003

- 2nd Symposium on Tribochemistry, Janowice, 15-17 września 1997 (program)

- 1st Symposium on Tribochemistry, Łódź, 6-8 września  1993 (program)

- Warsztaty „Tarcie w mikroskali”, w cyklu Warsztatów Tribologicznych (z Polskim Towarzystwem Tribologicznym), Łódź, 24 maja 2011 (galeria)

- Warsztaty NANOTRIBOLOGIA, w cyklu Warsztatów Tribologicznych (z Polskim Towarzystwem Tribologicznym), Łódź, 17 czerwca 2008